Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XIV W 4314/14

Tytuł: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-05-23
Data orzeczenia: 23 maja 2016
Data publikacji: 6 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział: XIV Wydział Karny
Przewodniczący: Dorota Gozalbo-Gągolewicz
Sędziowie:
Protokolant: Katarzyna Laskowska
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna: art. 282 § 1 pkt 1 Ustawu Kodeks pracy

Sygn. akt XIV W 4314/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W., Wydział XIV Karny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Dorota Gozalbo - Gągolewicz

Protokolant: Katarzyna Laskowska

przy udziale oskarżyciela publicznego Państwowej Inspekcji Pracy – nie stawił się, zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 stycznia, 22 lutego, 4 maja, 23 maja 2016 roku

sprawy D. C.

s. H. i W.

ur. (...) w J.

obwinionego o to, że:

1.  jako osoba działająca w imieniu pracodawcy: (...) sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy (...) 1, (...)-(...) W. w okresie od 11.04.14 r. do 13.06.14 r. nie wypłacił wynagrodzenia chorobowego pracownicy K. D. (1) w kwocie 2890,59 zł brutto

tj. za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014 r. poz. 208) w związku z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014 r. poz. 208)

2.  jako osoba działająca w imieniu pracodawcy: (...) sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy (...) 1, (...)-(...) W. w okresie od 1.04.14 r. do 13.06.14 r. nie wypłacił pracownicy A. K. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok 2014 w wymiarze 7 dni (56 godzin)

tj. za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014 r. poz. 208) w związku z art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014 r. poz. 208)

3.  jako osoba działająca w imieniu pracodawcy: (...) sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy (...) 1, (...)-(...) W. w okresie od 11.02.14 r. do 13.06.14 r. nie wypłacił wynagrodzenia chorobowego pracownicy K. D. (2) w kwocie 7743,55 zł brutto

tj. za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014 r. poz. 208) w związku z art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2014 r. poz. 208)

orzeka:

I.  obwinionego D. C. uniewinnia od popełnienia zarzucanych mu czynów;

II.  na podstawie art. 118 § 2 k.p.w. w zw. z § 14 ust. 2 pkt 2 i § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądza na rzecz obwinionego D. C. kwotę 468 zł (czterystu sześćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem zwrotu kosztów ustanowienia obrońcy w sprawie;

II. na podstawie art. 118 § 2 k.p.w. kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij