Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: XVI GC 184/12

Tytuł: Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-04-10
Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013
Data publikacji: 20 lutego 2017
Data uprawomocnienia:
Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział: XVI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: Elwira Gocławska
Sędziowie:
Protokolant: Magdalena Rucińska
Hasła tematyczne:
Podstawa prawna:

Sygn. akt: XVI GC 184/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Elwira Gocławska

Protokolant: Magdalena Rucińska

po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) jawnej z siedzibą w C.

przeciwko (...) Spółce komandytowej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego (...)Spółki komandytowej z siedzibą w W.na rzecz powoda (...)Spółki jawnej z siedzibą w C.kwotę 87.764,99 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2008 r. do dnia zapłaty.

2.  Zasądza od pozwanego (...)Spółki komandytowej z siedzibą w W.na rzecz powoda (...) Spółki jawnej z siedzibą w C.kwotę 9.025 zł (dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Elwira Gocławska

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij