Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024
Sygnatura akt: III Ca 1297/14

Tytuł: Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-01-16
Data orzeczenia: 16 stycznia 2015
Data publikacji: 29 listopada 2018
Data uprawomocnienia: 16 stycznia 2015
Sąd: Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział: III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący: Bożena Rządzińska Sędziowie Izabela Wawrzynkiewicz
Sędziowie: Dorota Kozarzewska Protokolant Monika Bura

Protokolant:
Hasła tematyczne: Zadośćuczynienie
Podstawa prawna: art. 448 k.c.

Sygn. akt III Ca 1297/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Bożena Rządzińska Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SO Dorota Kozarzewska Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa F. D., M. D., Z. D., małoletniej A. D. reprezentowanej przez matkę M. D.

przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 6 czerwca 2014 roku sygn. akt : IC 224/13

1. oddala apelację;

2. zasądza od Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz Z. D. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych), na rzecz F. D., M. D. i A. D. kwoty po 600 zł (sześćset złotych) dla każdego z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym.

Najczęściej czytane
ogłoszenia

Udostępnij