Czwartek 20 stycznia 2022 Wydanie nr 5078

Satyrycznie : panteon

Jarosław Gwizdak, poprostu JARAS.
Prawnik od czterech pokoleń, sędzia - cywilista, Obywatelski Sędzia Roku 2015;
słucha ciężkiego rocka, do dziś używa "kaseciaka"; mówi o sobie: "optymista, lokalny zmieniacz świata";
wymiar sprawiedliwości określa mianem skansenu; popularyzator alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, nawołuje do unikania sądu.