Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

rygor natychmiastowej wykonalności przy zaocznej eksmisji...

Marzena B
17.06.2008 12:08:34

chodzi mi o sytuację, gdy wyrok jest zaoczny i orzekamy o uprawnieniu pozwanego do otrzymania lokalu socjalnego, jednocześnie zamieszczając w wyroku punkt o nakazaniu wstrzymania opróżnienia lokalu do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego ... z jednej strony art. 333 kpc mówi, że nadajemy rygor, a z drugiej strony to się wydaje być sprzeczne z orzeczeniem o wstrzymaniu j.w. ... spytałam dwóch bardziej doświadczonych stażem niż ja cywilistów w moim sądzie, jak robią, no i każdy odpowiedział inaczej: jeden, że nadaje rygor tylko w zakresie orzeczenia o kosztach, a drugi, że także w punkcie nakazującym opróżnienie i opuszczenie lokalu ...
ja w pierwszym odruchu przychyliłam się do pierwszego stanowiska, ale jeszcze mam wątpliwości, bo wyobrażam sobie sytuację (teoretyczną oczywiście , że powód następnego dnia po wyroku złoży pozwanemu ofertę najmu lokalu socjalnego i wówczas powód ten rygor winien mieć, a z drugiej strony, jeśli w wyroku nadamy rygor, to co zrobimy ze złożonym zaraz po wyroku wnioskiem o kaluzulę wykonalności?
a jak Wy to robicie?
wdzięczna za każdego posta M.

Rafał R
17.06.2008 12:22:55

W takiej sytuacji nie nadaję rygoru natychmiastowej wykonalności.

sebus
17.06.2008 14:10:10

Wydaje mi się, ze w kpc nie ma podstawy do nieorzekania o rygorze w przypadku wydania wyroku zaocznego, a wręcz przeciwnie art. 333 wskazuje na oblig nadania rygoru( sąd z urzędu nada...)Nieorzeczenie o rygorze = wniosek o uzupełnienie wyroku w trybie art. 351 kpc. Dlatego też nie jestem w stanie się zgodzić w tym miejscu z Rafałem R.

vanilka
17.06.2008 16:42:55

Co za pomysł! Jak można nadać rygor natychmiastowej wykonalności i jednocześnie wstrzymać wykonanie orzeczenia?
Rozsądek to podstawa - jak zawsze.
Sebus wyrokowi zaocznemu ustalającemu też nadałbyś rygor? Wynika to wprost z 333.

procontra
17.06.2008 16:58:56

Dla mnie jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Rygor nadajemy, bo wynika to z art. 333. Mamy zatem tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 1 pkt 1) , tyle że na mocy ustawy o ochronie praw lokatorów ten rygor jest w szczególny sposób wstrzymany. Aby wierzyciel mógł egzekwować eksmisję musi wykazać zaoferowanie lokalu socjalnego, co następuje w trybie 786 1 kpc.

I miałam takie zdarzenie: walił się budynek, była eksmisja i nadany rygor, a gmina w ciągu dwóch dni zaoferowała lokal socjalny - i dostała tytuł wykonawczy.

jarocin
17.06.2008 18:20:15

Uważam jak procontra, że jedno drugiego nie wyklucza. Nadanie rygoru oznacza, że wyrok będzie mógł być wykonany nawet jeśli się nie uprawomocni, co nie stoi w sprzeczności z tym, że gmina musi zaoferować lokal socjalny.

Dodam jednak, że nie orzekam w tych sprawach, stąd moje pytanie: czy jak macie wyrok bez rygoru (oczny) to odmawiacie nadania mu klauzuli dopóki nie dostanie lokalu?

procontra
17.06.2008 18:43:23

Jeżeli jest orzeczenie o przysługującym prawie do lokalu socjalnego i wstrzymanie eksmisji to uzalezniamy nadane klauzuli od wykonania tego obowiązku..
Domagamy się dokumentu urzędowego potwierdzającego doręczenie pozwanemu oświadczenia woli o zaoferowaniu lokalu.
Gmina ma o tyle dobrze, że jej pracownicy mogą tego typu rzeczy poświadczać (chociaż nie spotkałam się z dociekaniem ich umocowań i zakresów obowiązków). Wczesniej część radców gminy składała tylko dowód skierowania do właściwego ADM przydziału lokalu socjalnego i też zwykle dostawała klauzule ale chyba taka rygorystyczna praktyka jak opisałam powyżej (czyli dowód że oferta dotarła do pozwanego) jest zgodna z brzmieniem 786 par 1 kpc

jarocin
17.06.2008 18:45:35

No tak. To każe rzeczywiście zastanowić się nad nadawaniem rygoru takim wyrokom. Muszę sobie ten temat jeszcze raz przemyśleć.

kudłaty
18.06.2008 01:04:23

moim zdaniem przepis ustawy o ochronie praw lokatorów, nie pomnę numerka, ale wiemy o którym mowa, jest lex specialis w stosunku do kpc, a co za tym idzie wyłącza dopuszczalność nadania wyrokowi zaocznemu rygoru natychmiastowej wykonalności
bardziej skomplikowane wywody prawne to nie o tej porze, może jak bym znalazł gdzieś swoje orzeczenie odmawiające uzupełnienia wyroku zaocznego w tej mierze?
sytuacja o której pisze procontra jest w moim mieście raczej nie do pomyślenia, jakkolwiek może warta teoretycznego przemyślenia?

Paweł
18.06.2008 11:34:28

"kudłaty" napisał:

moim zdaniem przepis ustawy o ochronie praw lokatorów, nie pomnę numerka, ale wiemy o którym mowa, jest lex specialis w stosunku do kpc, a co za tym idzie wyłącza dopuszczalność nadania wyrokowi zaocznemu rygoru natychmiastowej wykonalności
bardziej skomplikowane wywody prawne to nie o tej porze, może jak bym znalazł gdzieś swoje orzeczenie odmawiające uzupełnienia wyroku zaocznego w tej mierze?
sytuacja o której pisze procontra jest w moim mieście raczej nie do pomyślenia, jakkolwiek może warta teoretycznego przemyślenia?

Ja też nie nadaję rygoru z przyczyn zdroworozsądkowych.

Beleg
18.06.2008 11:39:47

"Paweł" napisał:


Ja też nie nadaję rygoru z przyczyn zdroworozsądkowych.


Ja również.

procontra
18.06.2008 13:08:34

Spójrzmy na to z drugiej strony.
Zakładamy, ze nie można nadać rygoru bo wstrzymujemy wykonanie eksmisji do czasu zaoferowania umowy najmu lokalu socjalnego. Rygoru nie ma. Po dwóch dniach od wydania wyroku zaocznego gmina udowadnia nam,że zaoferowała lokal socjalny.
Jaką ma możliwość egzekucji? Nie nadamy klauzuli, bo wyrok nie jest ani prawomocny ani opatrzony rygorem. Mamy w tym momencie uzupełniać z urzędu wyrok zaoczny? W jakim trybie?

Od razu wyjaśniam,że na samym początku też nie nadawałam rygoru. W wyniku licznych dyskusji i przemyśleń trwam przy swoim stanowisku.
Konieczność zaoferowania lokalu socjalnego to przecież dokładnie sytuacja z przywołanego już 786 par1 kpc, zgodnie z którym jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.

jarocin
18.06.2008 13:20:09

Po przemyśleniu sprawa wydaje mi się jasna. Rygor nadać, ale gdy wpłynie wniosek o klauzulę to nadać ją dopiero, gdy wykaże, że zaoferował lokal. Popieram argumenty procontry - wyjaśniają wg mnie istotę sprawy.

Marzena B
18.06.2008 15:34:48

dzięki wszystkim za posty
no i nabrałam przekonania, żeby jednak nadawać ...
tylko krowa nie zmienia poglądów, prawda?

ubilexibi
20.06.2008 23:05:37

Oczywiście, że należy nadawać rygor natychmiastowej wykonalności wyrokom zaocznym orzekającym eksmisje. Rygor i wstrzymanie wykonania na podstawie art. 14 ust. 6 u.o.p.l. nie stoją ze sobą w sprzeczności. Nie jest to również działanie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.
Po prostu wykonalność wyroku (w sensie zdatności do egzekucji) jest w tym wypadku uzależniona dodatkowo od zdarzenia, jakim jest złożenie oferty zawarcia umowy najmu.

Trudno coś dodać do argumentów procontry (przy okazji pozdrowienia). Nie zgadzam się jednak z jej tezą co do sposobu wykazania w postępowaniu klauzulowym, że oferta ta została złożona. Była o tym mowa w wątku w dziale materialnoprawnym ,,Jeszcze o eksmisji".

kudłaty
21.06.2008 01:31:28

"ubilexibi" napisał:

Oczywiście, że należy nadawać rygor natychmiastowej wykonalności wyrokom zaocznym orzekającym eksmisje. Rygor i wstrzymanie wykonania na podstawie art. 14 ust. 6 u.o.p.l. nie stoją ze sobą w sprzeczności. Nie jest to również działanie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem.
Po prostu wykonalność wyroku (w sensie zdatności do egzekucji) jest w tym wypadku uzależniona dodatkowo od zdarzenia, jakim jest złożenie oferty zawarcia umowy najmu.

Trudno coś dodać do argumentów procontry (przy okazji pozdrowienia). Nie zgadzam się jednak z jej tezą co do sposobu wykazania w postępowaniu klauzulowym, że oferta ta została złożona. Była o tym mowa w wątku w dziale materialnoprawnym ,,Jeszcze o eksmisji".

A to wyjaśnij, bardzo proszę, jaki to sposób wykazania byłby właściwy, bo w tamtym wątku jednak o tym mowy nie było. IMHO, w każdym wypadku uzależnienia wykonalności orzeczenia ( w sensie podlegania wykonaniu w drodze egzekucji - czy to to samo?) zastosowaniu podlega przepis powołany przez procontrę. Oznacza to, że wierzyciel jest obowiązany wykazać kwalifikowanym dokumentem, że doszło do skutecznego złożenia pozwanemu oświadczenia woli obejmującego ofertę zawarcia konkretnej umowy najmu lokalu socjalnego, obejmującego przedmiotowo istotne elementy tejże umowy. Istotnie, dyskusyjne może być, czy gmina może stwierdzać fakt dokonania przez siebie czynności cywilnoprawnej zaświadczeniem - dokumentem urzędowym, ale nie można interpretować tego absurdalnie w taki sposób, by uniemożliwić wierzycielowi w praktyce egzekucję.
A do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oczywiście nie ma podstaw. Przepisy art. 14 ust. 6 uopl i art. 333 kpc pozostają ze sobą w stosunku lex specialis - lex generalis. Systemowa interpretacja prowadzi do takiego wniosku.
Wytłuściłem słowo oczywiście, żeby nie było wątpliwości, czyja oczywistość jest bardziej oczywista.

gilgamesz
21.06.2008 09:23:24

"kudłaty" napisał:


A do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oczywiście nie ma podstaw. Przepisy art. 14 ust. 6 uopl i art. 333 kpc pozostają ze sobą w stosunku lex specialis - lex generalis. Systemowa interpretacja prowadzi do takiego wniosku.

Przez długi czas myślałem tak jak kudłaty, ale argumenty procontry przekonują mnie, że właściwa wykładnia prowadzi do wniosku, że trzeba nadać rygor. Przepis mówi o wstrzymaniu wykonania do czasu zaoferowania lokalu tyle i tylko tyle. Rygor natychmiastowej wykonalności wbrew sugestii językowej ma jako zasadniczy cel przełamanie zasady, że wykonaniu podlega orzeczenie prawomocne. Nie jest tak wbrew pozorom, że natychmiastowe wykonanie nie może być odroczone w czasie (mimo, że nazwa instytucji sugeruje coś zupełnie odmiennego i stąd pewnie przekonanie kudłatego o tzw. boldowanej oczywistości).

ubilexibi
21.06.2008 12:02:30

Między art. 14 ust. 6 u.o.p.l. a art 333 k.p.c. nie ma żadnej relacji, bo przepisy te funkcjonują na zupełnie innych płaszczyznach. Co do zasady jest tak, że wyrok jest wykonalny dopiero po uprawomocnieniu się. Wtedy można nadać mu klauzulę i wydać tytuł wykonawczy. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, że wyrok nieprawomocny jest wykonalny. Można więc nadać mu klauzulę i wydać tytuł.
Wstrzymanie wykonania na podstawie art. 14 ust. 6 u.o.p.l. powoduje, że wyrok jest wykonalny dopiero po wykazaniu, że oferta została złożona (art. 786 k.p.c.). Zatem nawet prawomocny wyrok orzekający eksmisję jest niewykonalny (nie można mu nadać klauzuli), jeżeli niezłożono oferty zawarcia umowy najmu. Natomiast, złożenie takiej oferty powoduje, że wyrok (niezależnie od tego, czy prawomocny, czy natychmiast wykonalny) staje się wykonalny.
W konsekwencji, jeżeli gmina wykaże, że złożyła ofertę po wydaniu wyroku zaocznego zaopatrzonego w rnw, można mu nadać klauzulę i wydać tytuł, mimo że wyrok jest nieprawomocny.

Co do podstaw do nadaniu klauzuli w świetle art. 786 k.p.c., to chyba wszyscy wiemy, co to jest dokument urzędowy. Że utrudnia to egzekucję? A to niech się ustawodawca martwi.

sebus
23.06.2008 10:12:32

To może jeszcze ja: wykładnia systemowa obu przepisów nie koniecznie powinna być w tym miejscy zastosowana bo na jakiej podstawie? Przepis 333 jest jednoznaczny i nie ma wątpliwości interpretacyjnych - językowych. Skoro tak to po pierwsze primo najpierw interpretacja językowa. Rozumiem pewien problem rodzący się na podstawie stosowania obu przepisów, zdrowy rozsądek też mi mówi coś innego ale tenże rozsądek czasami zdarza mi się zostawić przed drzwiami mojego sądu, a za drzwiami zaczynam stosować kpc i tym podobne twory

ubilexibi
26.06.2008 16:43:26

Rozumiem pewien problem rodzący się na podstawie stosowania obu przepisów, zdrowy rozsądek też mi mówi coś innego ale tenże rozsądek czasami zdarza mi się zostawić przed drzwiami mojego sądu, a za drzwiami zaczynam stosować kpc i tym podobne twory


Nadal się będę upierał, że nadawanie rygoru nie jest w tym wypadku sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Po prostu, wykonalność ocznego wyroku eksmisyjnego uzależniona jest od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: prawomocności i wykazania, że złożono ofertę. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, że wyrok nie jest wykonalny.

Natomiast przy wyroku zaopatrzonym w rnw, konieczne jest spełnienie tylko jednego warunku - wykazanie złożenia oferty. Kwestia prawomocności jest obojętna bo załatwia ją rnw.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.