Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

wpływ upadłości układowej na toczące się postępowanie

richter
20.06.2008 00:01:52

powódka wytacza pozew, nakaz upominawczy, sprzeciw, odpowiedź na sprzeciw, pismo pozwanej, w którym pisze, iż ogłoszono jej upadłość z możliwością zawarcia układu - na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli (czyli bez nadzorcy, ani zarządcy, brak podstaw do umorzenia na 182[1] kpc ani zawieszenia na 174 kpc)
zapadło postanowienie o zatwierdzeniu układu, jest prawomocne
wierzytelność powódki objęta jest układem - redukcja zobowiązania głównego, obcięte należności uboczne

postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości toczyło się od stycznia, pozew wniesiono w marcu, powódka nic nie wiedziała

pytanie brzmi, co ma teraz zrobić sąd:
- oddalić powództwo z uwagi na "brak interesu prawnego"?
- umorzyć postępowanie z uwagi na "zbędność wydania orzeczenia"?

wyciąg z listy jest tytułem egzekucyjnym przeciwko pozwanej, więc nie może zapaść orzeczenie merytoryczne zasądzające, tym bardziej, iż byłoby (ewentualnie) odmienne niż "tytuł listowy" (tam jest redukcja)

zastanawiam się co z kosztami - jeżeli wnosząc powództwo, istniały podstawy do jego uwzględnienia, a sui generis zaspokojenie roszczenia nastapilo w toku (uklad) wiec jakby koszty sie naleza
nie beda objete ukladem, bo orzeczenie o kosztach jest konstytutywne i powstaje z chwila wydania orzeczenia ...

kzawislak
20.06.2008 09:37:20

u nas umarzamy - skoro wierzyciel dysponuje tytułem egzekucyjnym, to wyrokowanie jest zbędne (a nawet niedopuszczalne )

jeżeli upadły jest osobą prawną to kosztów bym nie zasądzała - w KRS - ie musiała zostać umieszczona wzmianka o ogłoszeniu upadłości i powódka nie może powoływać się na to, że nie wiedziała o postępowaniu upadłościowym, co w rezultacie uzasadnia twierdzenie, że poniesione przez nią koszty procesu nie były celowe (chyba?)

jeżeli upadły jest osobą fizyczną - to należy poszukać w przepisach, czy ogłoszenie w Mon. Sąd i Gosp. ma podobne skutki, co ujawnienie danych w rejestrze sądowym...

kudłaty
20.06.2008 09:54:15

kzaw
też tak robię - umarzam, bo wierzyciel dwóch tytułów nie może mieć
ale, czy to nie jest nieostrożne znać się nawet i trochę tylko na upadłości?

kzawislak
20.06.2008 10:00:10

oj kudłaty bardzo nieostrożnie ale strasznie chciałam coś napisać w tematach merytorycznych

[ Dodano: Pią Cze 20, 2008 10:03 am ]
a poza tym może zaraz się okazać, że się nie znam

ubilexibi
25.06.2008 11:13:13

Zmącę nieco tą krystalicznie czystą jedność poglądów.

1. Bardzo ciekawa teza: wierzyciel nie może mieć dwóch tytułów egzekucyjnych. Zatem powstanie takiego tytułu w toku postępowania skutkuje koniecznością jego umorzenia ze względu na zbędność/niedopuszczalność orzekania.

Dwie wątpliwości:
a. Załóżmy, że redukcja wierzytelności w ramach układu wynosiła 40%. Powódka wstąpiła o zasądzenie 10.000 zł. Z układu należy się jej 6.000 zł i co do tego ma tytuł. A co z 4.000 zł? Dlaczego orzekanie co do nich jest zbędne/niedopuszczalne? Przecież nie ma co do nich tytułu. Nie ma w ogóle żadnego rozstrzygnięcia.

b. Weźmy inny przykład. W toku postępowania strony zawierają ugodę w formie aktu notarialnego, w którym pozwany poddaje się egzekucji na podstawie art 777 k.p.c. Powstaje więc tytuł egzekucyjny. Też byście umorzyli postępowanie?

2. A co zrobilibyście z pozwem złożonym po zwarciu układu? Rozumiem, że konsekwentnie trzeba go odrzucić. Tylko na jakiej podstawie?

3.

wyciąg z listy jest tytułem egzekucyjnym przeciwko pozwanej, więc nie może zapaść orzeczenie merytoryczne zasądzające, tym bardziej, iż byłoby (ewentualnie) odmienne niż "tytuł listowy" (tam jest redukcja)


Przyznam, że nie rozumiem, jak orzeczenie mogłoby być inne? Przecież jest art. 290 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego: ,,Układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście". Co oznacza, że wierzyciel nie może żądać więcej niż mu się należy z układu. Bo układ go wiąże.

To tak na początek w celu ożywienia dyskusji.

[ Dodano: Sro Cze 25, 2008 11:21 am ]
No dobra jeszcze jedna podpowiedź. :smile:

4. Przyjęcie tezy, że wierzyciel nie może mieć dwóch tytułów egzekucyjnych uniemożliwiałoby umieszczenie na liście wierzytelności tych wierzytelności, co do których zapadły już prawomocne wyroki, nieprawdaż? No bo jak to: wyrok - jeden tytułu, a potem ta sama wierzytelność (zredukowana) na liście = wyciąg z listy - drugi tytuł.

richter
26.06.2008 00:04:57

"ubilexibi" napisał:

Zmącę nieco tą krystalicznie czystą jedność poglądów.

co to w ogóle za pogląd i zachowanie? jak to "zmącę"? zachowujesz się jak jakiś... pełnomocnik!

pytanie zasadnicze brzmi: jaką masz więc propozycję rozstrzygnięcia?

ja przyznam, że kołatała mi się w głowie jeszcze jedna możliwość - zasądzenia normalnie jak gdyby nigdy nic (zakładając, że się należy), z tym że dla wierzyciela nic by to nie znaczyło, bo i tak, jako objęty układem, mógłby wyegzekwować tylko należną mu podług układu kwotę

Johnson
26.06.2008 00:12:41

"richter" napisał:pytanie zasadnicze brzmi: jaką masz więc propozycję rozstrzygnięcia?1. umarza postępowanie do kwoty 6000 zł;
2. oddala powództwo ponad kwotę 6000 zł

czy jakoś tak ...
czyli tam gdzie ma tytuł umarzasz, a tam gdzie nie może żądać więcej oddalasz.

ubilexibi
26.06.2008 11:09:30

Zasądzam tyle ile wynika z układu, w pozostałym zakresie oddalam.

vanilka
26.06.2008 14:39:01

Ja też tak robię jak ubi - na podstawie 290 pr. upadł. - nawet mi to przez okręg przeszło.

ubilexibi
26.06.2008 16:04:53

Bo przecież układ to z punktu widzenia materialnoprawnego taka specyficzna wielostronna ugoda, zawierana w szczególny sposób.

Johnson
26.06.2008 19:32:34

"ubilexibi" napisał:


Bo przecież układ to z punktu widzenia materialnoprawnego taka specyficzna wielostronna ugoda, zawierana w szczególny sposób.


Generalnie tak, ale nie wypada pominąć tego że w tamtym postępowaniu uzyskujesz juz tytuł wykonawczy na tę samą kwotę. można dwa razy egzekwować ? Dobra, żartuje, ale ja jednak bym był za częściowym umorzeniem.

ubilexibi
27.06.2008 11:03:01

Nie można dwa razy egzekwować. Wyegzekwowanie na podstawie jednego tytułu będzie podstawą do wystąpienia z powództwem z art. 840 k.p.c.

Co do umorzenia - to brak podstawy. Proponuje na to spojrzeć w kontekście złożenia pozwu po zawarciu układu. Co wtedy? Odrzucić? Nie ma podstaw? Umorzyć? Ale przecież przyczyna tego ,,umorzenia" istnieje od chwili wszczęcia postępowania. Nie jest więc tak, że wydanie wyroku ,,stało się" zbędne albo niedopuszczalne.

[ Dodano: Pią Cze 27, 2008 11:07 am ]
Poza tym, gdyby istotnie postępowanie trzeba umarzać, to wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu powinno skutkować zawieszeniem postępowania rozpoznawczego z uwagi na inne toczące się postępowanie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wynik postępowania układowego (stopień redukcji wierzytelności) wpływałby na rozstrzygnięcie postępowania rozpoznawczego.
Ustawodawca słusznie jednak uznał, że wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie stoi na przeszkodzie dalszemu biegowi postępowania rozpoznawczego i nie wprowadził przepisu nakazującego zawieszenie postępowań rozpoznawczych.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.