Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa

espanol
24.07.2007 13:18:41

Prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje również dziecko zmarłe.

Dnia 16.7.2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Mariusza K. dotyczącą uznania dziecka.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 76 ustawy z 25.2.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji.


Ze związku Magdaleny S. i Mariusza K. urodziła się w maju 2004 r. się martwa dziewczynka. We wrześniu 2004 r. Magdalena S. i Mariusz K. zawarli związek małżeński. Rodzice pragnęli, aby w aktach stanu cywilnego odnotowano fakt urodzenia dziecka poprzez wpisanie w rubryce danych rodziców nazwiska rodowego naturalnego ojca dziecka wraz z nadaniem nazwiska ojca. W Urzędzie Stanu Cywilnego odmówiono im potwierdzenia stanu faktycznego powołując się na przepisy prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z urzędu nadano dziecku nazwisko rodowe matki i nieprawdziwe, ale zgodne z obowiązującym prawem dane osobowe ojca dziecka. Rodzice usiłowali doprowadzić do zmian zapisu w aktach stanu cywilnego na drodze sądowej, jednak ich apelacja została oddalona jako bezzasadna. Zdaniem skarżącego uniemożliwienie biologicznemu ojcu uznania martwo narodzonego dziecka wyrządza szkody prawne i społeczne, a kwestionowany przepis narusza konstytucyjne prawo do sprostowania informacji nieprawdziwych lub niepełnych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że konstytucyjna ochrona rodzicielstwa wymaga nie tylko odpowiednich rozwiązań prawodawczych dotyczących relacji między rodzicami i ich dzieckiem, ale może także wymagać odpowiednich rozwiązań prawodawczych na wypadek śmierci dziecka. Ochrona ta powinna szanować uczucia rodziców i uwzględniać ich potrzebę ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji gdy nie było to możliwe przed jego śmiercią. Prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje również dziecko zmarłe, pomimo że ustalenie nie doprowadzi do ukształtowania się więzi rodzinnej z dzieckiem. Tymczasem zaskarżony przepis uniemożliwia ustalenie rodzicielstwa w tej sytuacji. Zdaniem Trybunału nie tylko narusza przez to sferę osobistych i emocjonalnych odczuć rodziców, ale przede wszystkim konstytucyjne prawo do ochrony rodzicielstwa.

Wyrok TK z 16.7.2007 r., SK 61/06

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.