Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

wniosek o ponowny opis i oszacowanie

galerius
21.07.2008 21:00:15

Rozpoznaje skargę na czynność Komornika polegającą na wniosku o ponowny opis i oszacowanie nieruchomości - art 951 kpc. W związku z tym nie jestem pewny czy takie postanowienie jest zaskarżalne czy też nie. Z jednej strony w art 951 kpc nie ma mowy o zażaleniu, natomiast z treści art 950 kpc zdaje się wynikać, iż zaskarżeniu podlega postanowienie wydane po rozpoznaniu skargi na opis i oszacowanie po jego sporządzeniu a nie w razie odmowy jego sporządzenie. Nie uzyto tu formy np. na postanowienie w przedmiocie opisu i oszacowania. Z drugiej strony zastanawiam się jak dłużnik mógłby podnosić zarzuty co do nieprawidłowości oddalenia wniosku o ponowny opis i oszacowanie. Pomijam powództwo przeciwko Skarbowi Państwa

Pawnik
21.07.2008 21:09:52

"galerius" napisał:

Rozpoznaje skargę na czynność Komornika polegającą na wniosku o ponowny opis i oszacowanie nieruchomości - art 951 kpc. W związku z tym nie jestem pewny czy takie postanowienie jest zaskarżalne czy też nie. Z jednej strony w art 951 kpc nie ma mowy o zażaleniu, natomiast z treści art 950 kpc zdaje się wynikać, iż zaskarżeniu podlega postanowienie wydane po rozpoznaniu skargi na opis i oszacowanie po jego sporządzeniu a nie w razie odmowy jego sporządzenie. Nie uzyto tu formy np. na postanowienie w przedmiocie opisu i oszacowania. Z drugiej strony zastanawiam się jak dłużnik mógłby podnosić zarzuty co do nieprawidłowości oddalenia wniosku o ponowny opis i oszacowanie. Pomijam powództwo przeciwko Skarbowi Państwa

Niezaskarżalne. Przepisy o zaskarżeniu postanowień nie podlegają wykładni rozszerzającej. Ewentualne zarzuty, że komornik nie zastosował 951 kpc można zgłaszać w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie przybicia ( nieprawidłowa cena wywołania ).

galerius
22.07.2008 06:21:38

Dziękuje za szybką odpowiedź. Przyznam, iż wątpliwości co do zaskarżalności pojawiły się po tym jak dowiedziałem się, że w moim okręgu dotychczas uznawano, iż postanowienie o rozpoznaniu opisywanej przezemnie skargi jest zaskarżalne.

Pawnik
22.07.2008 08:59:34

"galerius" napisał:

Dziękuje za szybką odpowiedź. Przyznam, iż wątpliwości co do zaskarżalności pojawiły się po tym jak dowiedziałem się, że w moim okręgu dotychczas uznawano, iż postanowienie o rozpoznaniu opisywanej przezemnie skargi jest zaskarżalne.

No tak, ale czy Twój Okręg podawał podstawe prawną do przyjęcia zaskarżalności takiego postanowienia? Nie jest nim w szczególności art. 950 kpc gdyż po pierwsze dotyczy on zaskarżenia samego opisu i oszacowania a nie braku opisu i oszacowania, zas po drugie z systematyki jego umiejscowienia wynika że dotyczy zaskarzenia czynności uregulowanych w poprzedzajacych go przepisach, a nie w art. 951 kpc.

galerius
22.07.2008 09:35:02

"Pawnik" napisał:

Dziękuje za szybką odpowiedź. Przyznam, iż wątpliwości co do zaskarżalności pojawiły się po tym jak dowiedziałem się, że w moim okręgu dotychczas uznawano, iż postanowienie o rozpoznaniu opisywanej przezemnie skargi jest zaskarżalne.

No tak, ale czy Twój Okręg podawał podstawe prawną do przyjęcia zaskarżalności takiego postanowienia? Nie jest nim w szczególności art. 950 kpc gdyż po pierwsze dotyczy on zaskarżenia samego opisu i oszacowania a nie braku opisu i oszacowania, zas po drugie z systematyki jego umiejscowienia wynika że dotyczy zaskarzenia czynności uregulowanych w poprzedzajacych go przepisach, a nie w art. 951 kpc.
W pełni podzielam powyższe rozumowanie stąd zacząłem w ogóle mieć wątpliwości i postanowiłem pójść na przekór utartej praktyce. Pierwszy raz zdażyła mi się taka skarga więc wcześniej nie miałem okazji zapoznać się z poglądem Sądu Okręgowego. Poza tym pewnie bym go nie poznał skoro było sporzadzane uzasadnienie a Sąd Okręgowy musiałby się wypowiedzieć dopiero na skutek ewentualnego zażalenia na odrzucenie zażalenia dłuznika.

Pawnik
22.07.2008 10:47:58

No to w takim razie gratulacje za odwagę!

cin
24.07.2008 20:07:21

"czynność Komornika polegająca na wniosku o ponowny opis i oszacowanie nieruchomości "
co to znaczy? Jeżeli chodzi o decyzję komornika dotyczącą wniosku o ponowny opis i oszacowanie, to służy zażalenie, bo na wszelkie czynności dotyczące opisu i oszacowania przysługuje zażalenie. Poza tym ekonomika i sprawność postępowania tego wymaga.

galerius
24.07.2008 21:57:43

"cin" napisał:

"czynność Komornika polegająca na wniosku o ponowny opis i oszacowanie nieruchomości "
co to znaczy? Jeżeli chodzi o decyzję komornika dotyczącą wniosku o ponowny opis i oszacowanie, to służy zażalenie, bo na wszelkie czynności dotyczące opisu i oszacowania przysługuje zażalenie. Poza tym ekonomika i sprawność postępowania tego wymaga.

Rzeczywiście nie wyraziłem się precyzyjnie. Chodzi o skargę na decyzję Komornika o odmowie dokonania ponownego opisu i oszacowania. Z jakiego przepisu wywodzi szanowna/y koleżanka/kolega zaskarżalność wszelkich czynności dotyczących opisu i oszacowania ?

cin
24.07.2008 22:20:04

Art. 950 zd. 2 k.p.c.

Pawnik
25.07.2008 09:19:24

"cin" napisał:

Art. 950 zd. 2 k.p.c.

Brak zgody na taką rozszerzajaca interpretację - uzasadnienie powyżej. Jeszcze raz zaznaczam, ze przedmiotem zażalenia może być jedynie postanowienie rozpoznające skarge na opis i oszacowanie, a nie rozpoznanie oddalenia wniosku o dodatkowy opis w trybie art. 951 kpc. gdzie nie dochodzi w ogóle do opisu i oszacowania. Przepisów o zaskarżaniu postanowień nie wykładamy szerzej aniżeli to wynika z ich brzmienia. Nie widzę też względów ekonomiki procesowej w dopuszczalności zaskarżania post o oddaleniu skargi na brak opisu i oszac. Poza tym gdyby zd 2 art. 950 obejmowało czynność z art. 951 kpc - przepis o dopuszczalnosci zaskarzenia powinien znaleźć się po art 951

kudłaty
25.07.2008 09:45:15

Zaskarżeniu podlega wyłącznie sam opis i oszacowanie, jest to specyficzny ze specyficznie liczonym terminem wniesienia rodzaj skargi, a odmowa ponownego opisu i oszacowania nigdzie jako zaskarżalna określona nie jest. Przepisy o dopuszczalności zażalenia w postępowaniu skargowym mają charakter wyjątku od ogólnej reguły niezaskarżalności postanowień sądu w tym postępowaniu.
A ekonomika i sprawność postępowania to przemawia za tym, aby żadne postanowienie sądu nie było nigdy zaskarżalne

cin
25.07.2008 11:55:40

Szanowni Przedmówcy ... trochę wyobraźni
co do ekonomiki: przyjmując Wasze stanowisko: dłużnik może podnosić zarzuty co do decyzji o oddaleniu wniosku o opis i oszacowanie dopiero w zażaleniu na postanowienie o udzieleniu przybicia i okazuje się, że zażalenie takie chwyci - trzeba przeprowadzić ten dodatkowy opis i oszacowanie, wyznaczyć licytację (tu dochodzą kolejne koszty obwieszczeń o licytacji) itd. W rezultacie, wierzyciele o jakieś (przeciętnie) 10 miesięcy dłużej czekają na plan podziału, a dłużnikowi rosną odsetki.
po co brnąć w niepewność narażając ludzi na koszty i siebie na bezsensowną robotę, skoro można "oczyścić przedpole" i mieć jasną sytuację.
co do dopuszczalności zażalenia: art. 950 zd. 2 k.p.c. odnosi się do zaskarżalności postanowień sądu nie tylko w przedmiocie skargi na dokonany opis i oszacowanie (czyli protokół opisu i operat szacunkowy). Obejmuje on również postanowienia wydane w wyniku skargi na odmowę opisu i oszacowania. I tu i tu ochronie podlegają te same interesy dłużnika i wierzyciela. A przepis ten nie zawiera żadnych ograniczeń. Art. 950 zd 1 określa zasady liczenia terminu do wniesienia skargi, a drugi dopuszczalności zażalenia i nie można tych dwóch zdań ze sobą wiązać, bo odnoszą się one do zupełnie innych kwestii. Zdanie pierwsze nie wyznacza więc zakresu postanowień podlegających zaskarżeniu zażaleniem.
Poza tym, opis i oszacowanie to cały etap postępowania (tytuł rozdziału 3), obejmujący różne czynności. Według art. 950 k.p.c. każda z tych czynności może być zaskarżona w terminie tygodniowym od podpisania protokołu zakończenia opisu i oszacowania. I postanowienie co do każdej z nich podlega zaskarżeniu. Nie spotkałem się z tym, żeby mój okręg odrzucił zażalenie na takie postanowienie.
Oczywiście, że możliwa jest wykładnia odmienna i jest ona dla nas bardzo korzystna (post. bez uzasadnienia), jednakowoż - "mając powyższe na uwadze" pozostanę przy swoim, wcześniej wyrażonym, stanowisku

[ Dodano: Pią Lip 25, 2008 12:05 pm ]
"Pawnik" napisał:

Art. 950 zd. 2 k.p.c.

Poza tym gdyby zd 2 art. 950 obejmowało czynność z art. 951 kpc - przepis o dopuszczalnosci zaskarzenia powinien znaleźć się po art 951

wedle tego, postan. w przedmiocie zawieszenia na podst. art. 946 par 3 k.p.c. tez nie podlega zaskarzeniu, bo ten art. jest po art. 828 k.p.c. [/center]

Pawnik
25.07.2008 12:54:19

Szanowny Przedmówco! Jednakowoż zsady ekonomiki procesowej nijak się tu mają do dopuszczalności zaskarżenia postan sądu o roztrzygnięciu odmowy komornika dokonania opisu i oszacowania. O jakim oczysczeniu przedpola mówisz? Zakładamy, że zażalenie przysługuje - Sąd II inst sprawę rozstrzyga. Cacy. Po tym roztrzygnięciu przed licytacją dłużnik składa ponowny wniosek o opis i oszacowanie. Kołowrót rusza na nowo. Komornik oddala, Sąd oddala skargę, zazalenie do II instancji, a licytacja jak stała tak stoi. Postępowanie egzekucyjne z założenia ma mieć ograniczoną możliwość zaskarżania czynności co do których ustawodawca wyraźnie takiej możliwości nie przewidział. Dłużnik jest i tak wystarczająco chroniony, aby mu przyznawac extra śtrodki.
Argument, że zd. 2 art. 950 odnosi się do 951 mnie nie przekonuje. gdyby ustawodawca przewidział zaskarżalność postan z 951 użyłby w sformułowania: " termin zaskarżenia w przedmiocie opisu i oszacowania" , tak jak jak użył sformułowania " co do zawieszenia lub umorzenia postępowania" w art. 828 k.p.c. Zresztą ten ostatni przepis odnosi sie do wszytskich przypadków zawiesz i umorzenia w całej egzekucji, więc Twój przykład z zaskarzaniem 946 par 3 jest nietrafny. Argument z zakresu wykładni systematycznej miał zresztą wzmocnić moje rozumowanie, zas decydująca jest wykładnia językowa i celowościowa. Gdyby zresztą przyjąć Twoją koncepcję, to równie dobrze zdanie 2 art. 950 kpc możnaby zastosować do całego postępowania egzekucyjnego, a wiec zaskarżalne jest wszystko!
Pozdro.
Aha u mnie Okręg odrzuca takie zażalenia

cin
25.07.2008 13:37:45

Mój Drogi Przedmówco
A gdzie w art. 950 zd. 2 k.p.c. jest napisane, że zażalenie przysługuje na postanowienie sądu w przedmiocie dokonanego opisu i oszacowania? Dlatego uważam, że (podobnie jak art. 828 k.p.c. odnosi się do wszystkich przypadków zawieszenia) tak samo i art. 950 zd. 2 k.p.c. odnosi się do wszelkich decyzji w przedmiocie opisu i oszacowania.
Twój argument, który pozwiliłem sobie zacytować, opierał się na "kolejności" przepisów w ustawie (a nie na wykładni gramatycznej) i był nietrafny.
Poza tym, musisz pamiętać, że nie tylko dłużnik ma tu zapewnioną ochronę, ale i wierzyciel, a nawet - rzekłbym - przede wszystkim wierzyciel, bo im wyższe oszacowanie, tym więcej kasy dostanie. Faktem jest, że rzadko wierzyciele krzystają z art. 951, ale korzystają.
Twój przykład z nierzetelnym zachowaniem dłużnika blokującym egzekucję, ma charakter generalny. Jeżeli o ekonomice postępowania dyskutujemy posługując się takimi przykładami, to dojdziemy zawsze do tego samego wniosku: Całe postępowanie cywilne jest nieekonomiczne i - co za tym idzie - trzeba je zlikwidować" Każdy wniosek incydentalny przewidziany w prawie procesowym prowadzi do odwleczenia wyniku postępowania i nic na to nie poradzimy.
Poza tym, wyraźnie wskazałem, że - m. zd. - art. 950 zdanie drugie nie ma nic wspólnego z art. 950 zd. 1 k.p.c.
A zastosowanie tego przepisu do całego postępowania egzekucyjnego z mojej koncepcji nie wynika, mimo że usiłujesz mi to przypisać. Jeżeli dyskutujemy, to dyskutujmy na argumenty, a nie stosujmy metod politycznej walki. pozdrawiam

Pawnik
25.07.2008 14:15:06

Ja uważam ten spór za spór na argumenty, a nie polityczny ( może się mylę ). Mówiąc o ekonomice procesowej pisalem, że ten argument tu odpada, bo zaskarżalność post z 951 do niczego nas nie przybliża. Przecież skarga na czynnośc komornika jest rozstrzygnięta, a czy przez sąd I czy II instancji to bez znaczenia. Nie przekonuje mnie teza jakoby zd 2 950 było oderwane od zdania 1 i nie miało z tym nic wspólnego. Dotyczy ono wlaśnie zdania pierwszego i do niego się wprost odnosi. Z czego mam wnosić, że nalezy zdanie 2 stosować do wszystkich przypadków orzekania okołoopisoszacunkowego, w tym 951? A może do wszystkich przypadków zaskarżonych czynności w toku egzekucji z nieruchomości?
Spór jak widze pozostanie nierozstrzygnięty, byc może kiedyś zapadnie jakaś uchwała SN w tym względzie.
Pozdrawiam pracujących, bo właśnie ide na urlop

cin
25.07.2008 18:01:07

Ja również pozdrawiam

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.