Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

Treść wniosku o zabezpieczenie

johan
31.07.2008 14:34:53

Czy samo stwierdzenie strony "wnosze oudzielenie zabezpieczeniA....poprzez nakazanie wpisania w KW nr xyz ostrzeżenia w trybie art. 10 ust. o KWi Hipotece oraz art. 755par.1 pkt 5 kpc " można uznać za wypenienie przesłanek art. 736 kpc?
czy może wnioskodawczyni winna była bardziej sprecyzować wniosek?

Petrus
31.07.2008 22:49:07

brak 736§1pkt2kpc chyba że wynika z treści pozwu albo w jakiś inny sposób

Ignotus
04.09.2008 11:47:25

A ja bym jeszcze dorzucił par. 45 ust. 1 Rozporządzenia MS z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
W moim okręgu wyrażany jest pogląd - chyba w sumie słuszny - że wniosek o zabezpieczenie musi - ze względu na powołany wyżej przepis - określać prawo, przeciwko któremu jest (ma być) skierowane żądanie pozwu i osobę, której roszczenie ma zostać zabezpieczone.
W praktyce zatem prawidłowo sformułowane żądanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia winno wyglądać tak :
"wnoszę o udzielenie zabezpieczenia, poprzez zarządzenie wpisania w dziale III księgi wieczystej numer KW ....., prowadzonej w Sądzie Rejonowym w ........., ostrzeżenia o roszczeniu XY o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, polegającym na żądaniu nakazania, aby w dziale II księgi wieczystej wykreślić AB, a wpisać XY"

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.