Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Treść wniosku o zabezpieczenie

johan napisał w dniu 31.07.2008 o godzinie 14:34:53 :

Czy samo stwierdzenie strony "wnosze oudzielenie zabezpieczeniA....poprzez nakazanie wpisania w KW nr xyz ostrzeżenia w trybie art. 10 ust. o KWi Hipotece oraz art. 755par.1 pkt 5 kpc " można uznać za wypenienie przesłanek art. 736 kpc?
czy może wnioskodawczyni winna była bardziej sprecyzować wniosek?

Petrus napisał w dniu 31.07.2008 o godzinie 22:49:07 :

brak 736§1pkt2kpc chyba że wynika z treści pozwu albo w jakiś inny sposób

Ignotus napisał w dniu 04.09.2008 o godzinie 11:47:25 :

A ja bym jeszcze dorzucił par. 45 ust. 1 Rozporządzenia MS z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.
W moim okręgu wyrażany jest pogląd - chyba w sumie słuszny - że wniosek o zabezpieczenie musi - ze względu na powołany wyżej przepis - określać prawo, przeciwko któremu jest (ma być) skierowane żądanie pozwu i osobę, której roszczenie ma zostać zabezpieczone.
W praktyce zatem prawidłowo sformułowane żądanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia winno wyglądać tak :
"wnoszę o udzielenie zabezpieczenia, poprzez zarządzenie wpisania w dziale III księgi wieczystej numer KW ....., prowadzonej w Sądzie Rejonowym w ........., ostrzeżenia o roszczeniu XY o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, polegającym na żądaniu nakazania, aby w dziale II księgi wieczystej wykreślić AB, a wpisać XY"

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.