Czwartek 08 grudnia 2022 Wydanie nr 5400

Cywilna procedura

zażalenie na oddalenie sporost uzupeł. zwoln. od kosztów

Petrus napisał w dniu 05.08.2008 o godzinie 12:07:22 :

jak formułujecie sentencję postanowienia przy negatywnym rozpoznaniu wniosku o sprostowanie, uzupełnienie czy o zwolnienie od kosztów?

oddalić wniosek?
odmówić sprostowania, uzupełnienia, zwolnienia od kosztów?
a może prawidłowym byłoby oddalić wniosek odmawiając tego i tamtego

popatrzcie na 394kpc, tam jest że tylko na odmowę służy zażalenie...
wiem, wiem, powiecie gra słów nieistotna ale jest I ACz 75/91 krakowskiego SA

beatah napisał w dniu 05.08.2008 o godzinie 12:20:24 :

Obydwie prawidłowe ze wskazaniem na "odmówić".

Harry napisał w dniu 08.08.2008 o godzinie 18:31:00 :

Ja piszę zawsze "o rozponaniu wniosku .... w przedmiocie ..... postanawia oddalić wniosek". Do takiej koncepcji przychyla się też H.Pietrzkowski "Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych".
Oczywiście druga z form też jest poprawna.

alutka napisał w dniu 12.08.2008 o godzinie 00:01:02 :

"Harry" napisał:

Ja piszę zawsze "o rozponaniu wniosku .... w przedmiocie ..... postanawia oddalić wniosek". Do takiej koncepcji przychyla się też H.Pietrzkowski "Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych".
Oczywiście druga z form też jest poprawna.

Ja robię tak samo.

aitra napisał w dniu 12.08.2008 o godzinie 00:31:57 :

Ja też tak robię

Petrus napisał w dniu 13.08.2008 o godzinie 00:41:11 :

ja wiem każdy tak robi...
tylko poddaję pod myśl małą reformę, racjonalizatorstwo, choć nie chcę wyważać otwartych drzwi

może lepiej - oddalić wniosek odmawiając zwolnienia od kosztów?

kate napisał w dniu 14.08.2008 o godzinie 22:24:26 :

Ja zawsze oddalam.

ubilexibi napisał w dniu 29.08.2008 o godzinie 15:22:13 :

Ja też uważam, że powinno się oddalać. Użycie sformułowania ,,odmawia" od razu prowokuje pytanie, to znaczy, że co? Odrzucił, oddalił? A może to jeszcze jakieś trzecie rozstrzygnięcie?

marmozett napisał w dniu 29.08.2008 o godzinie 19:57:11 :

Na szkoleniach aplikanckich (w Lublinie) wykładowcy prezentowali następujący pogląd: jeśli z przepisu wyraźnie nie wynika, iż wniosek podlega oddaleniu, to należy użyć sformułowania zastosowanego w treści przepisu, czyli np. odmówić, nie uwzględnić. Ja staram się stosować do tej zasady, co nie zawsze jest możliwe, natomiast moje koleżanki i koledzy używają zwrotu: oddalić/oddala. Dodam jeszcze, że na szkoleniach podkreślano, aby w przypadku wydania postanowienia/zarządzenia po sławach: postanawia/zarządza - jako pierwszego używać czasownika, czyli np.: oddalić zażalenia, a nie: zażalenie oddalić. Czy oprócz "szkoły lubelskiej" takie poglądy były w innych apelacjach?

ubilexibi napisał w dniu 29.08.2008 o godzinie 21:04:59 :

Tak, najpierw czasownik - czyli np. oddala powództwo, a nie powództwo oddala. Tak zdaje się też pisze H.Pietrzkowski w Zarysie metodyki. Ale to rzecz chyba drugorzędna.
I oczywiście, po ,,postanawia" bezokolicznik. No bo jak to brzmi: ,,postanawia: wniosek oddala".

Co do tej ,,odmowy" to koncepcje są dwie:
1. Jedni twierdzą, że odmowa jest pojęciem najszerszym i obejmuje zarówno oddalenie, jak i odrzucenie. Odmówić natomiast można tylko wtedy, jak nie ma wniosku do oddalenia. Np. można odmówić odrzucenia pozwu.
2. Inni, że ustawodawca używa pojęcia odmowa (zwłaszcza w art 395 k.p.c.) w sytuacjach, kiedy nie ma w ogóle takiej postaci rozstrzygnięcia jak odrzucenie wniosku i wówczas negatywne rozstrzygnięcie przybiera postać odmowy.

Mnie bardziej przekonuje szkoła nr 1. Ale co kto woli.

Pawnik napisał w dniu 29.08.2008 o godzinie 21:20:09 :

He, he.. Widzę, że koleżanki i koledzy zaczynają brnąć w problemy niejako filozoficzne
Ale skoro już tak, ja jestem zwolennikiem formułowania orzeczeń verba legis. Jeżeli przepis stanowi: "sąd odmawia", to odmawiam, itd.. Jest to najlepszy sposób do sformułowania prawidłowego orzeczenia, zgodnego z przepisami, które niestety są dość niekonsekwentne, ale stosowane być muszą.
Odmowa na gruncie kpc wg mnie jest równoznaczna z oddaleniem, a nie pojęciem szerszym i obejmującym też odrzucenie.
Co do czasownika na pierwszym miejscu, to jest to chyba kanon formułowania orzeczeń..
Pozdr.

ubilexibi napisał w dniu 30.08.2008 o godzinie 10:47:50 :

Jeżeli odmowa jest równoznaczna z oddaleniem, to dlaczego w jednych przepisach ustawodawca używa jednego pojęcia a innych drugiego? Wydaje mi się, że jedna z podstawowych reguł wykładni mówi, że nie można różnych pojęć występujących w tym samym akcie prawnym rozumieć tak samo.

A co pisze się w postanowieniu z art. 222 k.p.c.? Z tego przepisu wynika, że powinno się ,,oddalić zarzuty", ale z art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c., że ,,odmówić odrzucenia pozwu". I mógłbym takich przykładów przytoczyć więcej.

marmozett napisał w dniu 30.08.2008 o godzinie 20:30:40 :

Jeżeli odmowa jest równoznaczna z oddaleniem, to dlaczego w jednych przepisach ustawodawca używa jednego pojęcia a innych drugiego? Wydaje mi się, że jedna z podstawowych reguł wykładni mówi, że nie można różnych pojęć występujących w tym samym akcie prawnym rozumieć tak samo.

Jeżeli zakładamy racjonalność ustawodawcy, to pojęcia te, nie mogą być tożsamymi.

beatah napisał w dniu 01.09.2008 o godzinie 14:00:18 :

"ubilexibi" napisał:

Jeżeli odmowa jest równoznaczna z oddaleniem, to dlaczego w jednych przepisach ustawodawca używa jednego pojęcia a innych drugiego? Wydaje mi się, że jedna z podstawowych reguł wykładni mówi, że nie można różnych pojęć występujących w tym samym akcie prawnym rozumieć tak samo.

A co pisze się w postanowieniu z art. 222 k.p.c.? Z tego przepisu wynika, że powinno się ,,oddalić zarzuty", ale z art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c., że ,,odmówić odrzucenia pozwu". I mógłbym takich przykładów przytoczyć więcej.Dlatego czasami jest "odmawia", a nie "oddala", bo autorowi projektu to pojęcie lepiej pasuje, poza tym powtarzanie cięgle "oddala" byłoby nudne :smile: Więc zwykle: oddala, odmawia itd znaczy to samo. Ale tak być zawsze nie musi i wydaje się, że tak należałoby na przykład przyjąć w stosunku do odmowy określonej w art. 394 pra. 1 pkt 7. Wymieniona w tym przepisie "odmowa" odosiłaby się do każdego negatywnego rozstrzygnięcia, a więc także odrzucenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z powodu uchybienia terminu.

ubilexibi napisał w dniu 01.09.2008 o godzinie 14:11:42 :

Czyli rozumiem, że jest to stanowisko kompromisowe, czasami odmawia = oddala, a czasami odmawia = oddala lub odrzuca. O tym kiedy jest jak decyduje sąd.

beatah napisał w dniu 01.09.2008 o godzinie 16:13:48 :

"ubilexibi" napisał:

Czyli rozumiem, że jest to stanowisko kompromisowe, czasami odmawia = oddala, a czasami odmawia = oddala lub odrzuca. O tym kiedy jest jak decyduje sąd.


Niestety (na szczęście) nie sąd, ale przepisy regulujące dane zagadnienie. Por. przykładowo przywołany wniosek o uzasadnienie.

ubilexibi napisał w dniu 01.09.2008 o godzinie 18:56:21 :

Por. przykładowo przywołany wniosek o uzasadnienie.


Tego nie zrozumiałem. Przecież art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c. mówi o ,,odmowie" sporządzenia uzasadnienia. Skąd więc to odrzucenie? No i pytanie - kiedy w takim razie sąd oddala wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

Petrus napisał w dniu 02.09.2008 o godzinie 23:47:59 :

ja naprawdę cały czas salomonowe wyjście usiłuję znaleźć i czy formuła

"oddala wniosek, odmawiając zwolnienia od kosztów"

nie jest dobra?

ubilexibi napisał w dniu 02.09.2008 o godzinie 23:56:52 :

Mi zawsze wpajano, słuszną zresztą zasadę, że przy formułowaniu orzeczeń - minimum słów, maksimum treści.

beatah napisał w dniu 03.09.2008 o godzinie 08:56:42 :

"ubilexibi" napisał:

Por. przykładowo przywołany wniosek o uzasadnienie.


Tego nie zrozumiałem. Przecież art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c. mówi o ,,odmowie" sporządzenia uzasadnienia. Skąd więc to odrzucenie? No i pytanie - kiedy w takim razie sąd oddala wniosek o sporządzenie uzasadnienia.


No właśnie. Art. 328 mówi o odrzuceniu, a 394 o odmowie. I w tym wypadku należaloby przyjąć, że na odrzucenie wniosku przysługuje zażalenie, gdyż jest to także "odmowa" w rozumieniu art. 394. A więc powtórzę: o tym czy odmowa jest tożsama z oddaleniem dycyduje treść wszystkich przepisów dotyczących danej instytucji. W zakresie dotyczącym wniosku o uzasadnienie orzeczenia, jaki widać, nie.

ubilexibi napisał w dniu 03.09.2008 o godzinie 19:01:21 :

Co zdaje się być argumentem na rzecz tezy, że odmowa obejmuje zarówno oddalenie, jak i odrzucenie. Przykład z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia jest też o tyle ciekawy, że nie bardzo można wymyślić sytuację, w której sąd miałby wniosek oddalić. Co w tym wypadku oznaczałoby, że odmowa = odrzucenie.

beatah napisał w dniu 04.09.2008 o godzinie 09:47:07 :

"ubilexibi" napisał:

Co zdaje się być argumentem na rzecz tezy, że odmowa obejmuje zarówno oddalenie, jak i odrzucenie. Przykład z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia jest też o tyle ciekawy, że nie bardzo można wymyślić sytuację, w której sąd miałby wniosek oddalić. Co w tym wypadku oznaczałoby, że odmowa = odrzucenie.W tym wypadku odmowa, to nie jest synonim oddalenia. Jest to pojęcie szersze, bo obejmuje i odrzucenie i oddalenie. Jeżeli sąd używa w postanowienia pojęcia "oddala", to oznacza, że stwierdził brak podstaw do sporządzenia uzasadnienia, ale nie z powodu przekroczenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia. Nie zawsze "odmowa" ma inny zakres niż oddalenie. O tym czy tak jest, co sygnalizowano powyżej, zależy od wszystkich przepisów dotyczących danej instytucji. Wobec tego wskazane jest, aby sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia, a nie oddalił wniosek, ale nie można stwierdzić, że druga forma jest wadliwa.

ubilexibi napisał w dniu 04.09.2008 o godzinie 11:20:58 :

Czyli przy wniosku o sporządzenie uzasadnienia:
1. sąd odmawia (np. osobie nieuprawnionej), co mieści się w pojęciu ,,odmowa" z art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.,
2. sąd odrzuca (wniosek spóźniony), co również mieści się w ww. pojęciu ,,odmowa".

Wniosek z tego taki, że jak sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia, to nie jest to odmowa w rozumieniu art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c., bo odmowa z tego przepisu obejmuje odmowę (,,zwykłą" i odrzucenie. Innymi słowy, mamy odmowę sensu stricto (w postanowieniu) i sensu largo w rozumieniu art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.
Jeżeli byśmy przyjęli, że te obie odmowy są tożsame pojęciowo, to nie ma zażalenia na odrzucenie wniosku.

Uff... Tylko po co te łamańce logiczne?

beatah napisał w dniu 04.09.2008 o godzinie 12:11:37 :

"ubilexibi" napisał:

Czyli przy wniosku o sporządzenie uzasadnienia:
1. sąd odmawia (np. osobie nieuprawnionej), co mieści się w pojęciu ,,odmowa" z art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.,
2. sąd odrzuca (wniosek spóźniony), co również mieści się w ww. pojęciu ,,odmowa".

Wniosek z tego taki, że jak sąd odmawia sporządzenia uzasadnienia, to nie jest to odmowa w rozumieniu art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c., bo odmowa z tego przepisu obejmuje odmowę (,,zwykłą" i odrzucenie. Innymi słowy, mamy odmowę sensu stricto (w postanowieniu) i sensu largo w rozumieniu art. 394 § 1 pkt 7 k.p.c.
Jeżeli byśmy przyjęli, że te obie odmowy są tożsame pojęciowo, to nie ma zażalenia na odrzucenie wniosku.

Uff... Tylko po co te łamańce logiczne?


Niech kolega się nie łamie, to nie jest takie skomplikowane na co wskazywałby powyższy wywód.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.