Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024

Forum sędziów

AKCJA MAILOWA I LISTOWNA DO PREMIERA !!!

Dreed
20.08.2008 22:38:10

Koleżanki i koledzy sędziowie.

Oto kolejny etap naszego protestu. Nasze możliwości, w przeciwieństwie do praktycznie każdej innej grupy zawodowej są ograniczone. Posiadamy jednak sprzymierzeńca w postaci przepisów prawa.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy jeden z punktów nowego harmonogramu.
Jest nim masowe, żądanie udzielenia informacji przez Prezesa Rady Ministrów.


Pozwolę sobie przypomnieć, że w dniu 23 lipca 2008 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednomyślnie przyjęła dezyderat, w którym stwierdziła, że „…aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji,
czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków…”
Komisja postulowała, aby Rada Ministrów podjęła działania zmierzające do pełnej realizacji zasady dotyczącej wynagrodzeń sędziowskich, wyrażonej w art. 178 ust. 2 Konstytucji. Jednocześnie wniosła, aby wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.

Konsolidacja naszego środowiska jest długotrwałym i wieloetapowym procesem, jednakże jak zauważacie w swoim otoczeniu jesteśmy, co raz bardziej radykalni w swoim podejściu do protestów.
Permanentne ignorowanie naszych wspólnych żądań musi doprowadzić do ich eskalacji.

W ciągu najbliższego tygodnia, Donald Tusk, musi udzielić pisemnej informacji na dezyderat Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. PRZYPILNUJMY, ŻEBY PAN PREMIER NIE UCHYBIŁ 30-dniowemu TERMINOWI !!!!!

Jestem osobiście przekonany, że w odpowiedzi na dezyderat komisji, będziemy mogli przeczytać argumenty podnoszone przez Ministerstwo Finansów.
Kontrargumenty już zostały częściowo upublicznione, a pozostałe ukażą się w najbliższy wtorek.

Obecna akcja ma na celu naoczne zapoznanie się przez nas, jakie są rzeczywiste plany obecnego rządu w stosunku do naszej grupy zawodowej.

W tym celu, podobnie jak w akcji do instytucji europejskich, masowo zasypiemy mailowymi i listowymi żądaniami udzielenia nam informacji publicznej w przedmiotowym zakresie.

Myślę, że każdy sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, chce otrzymać pisemną odpowiedź własnego rządu i poznać projekty ustaw. Nie możemy pozwolić sobie na dalsze zbywanie nas obietnicami. Znamiennym faktem, jest przyznanie przez całą sejmową komisję, że poziom naszych wynagrodzeń jest niezgodny z Konstytucją…
Nie zmienia to jednak faktu, że stałą odpowiedzią jest: „…trwają prace…”

Chcemy poznać zakres tych prac, albowiem na dzień dzisiejszy, słyszymy o staraniach MS na akceptację 1000 złotych brutto od stycznia 2009r.

Nie muszę chyba wskazywać, że przy takim układzie, istnieje nowy konstytucjonalista…. Dotychczas byłem przekonany, że ekonomia nie jest wykładnią przepisów Konstytucji.

Dlatego zachęcam, a nawet wzywam do masowego i szerokiego udziału w akcji… Otrzymane odpowiedzi, oprócz znacznej dolegliwości dla Kancelarii Rady Ministrów, pozwolą każdemu sędziemu w Polsce podjąć decyzję, do jakiego stopnia może pozostawać bierny oraz jak długo, będzie traktowany na poziomie przeciętnego urzędnika państwowego, a nie przedstawiciela równorzędnej władzy !!!!!!


Poniżej zamieszczam wzór wniosku, który należy skopiować do edytora tekstu i przesłać na adresy mailowe: [email protected] oraz [email protected]

Kopię maila proszę wysłać na adres [email protected] , czyli identycznie jak w pismach do UE – opcja DW w Waszych programach pocztowych..


W tekście wniosku umieściłem dwie opcje, czyli mailową i listowną. Gorąco zachęcam do skorzystania z obu możliwości i wysłanie wniosku mailem oraz za pośrednictwem poczty, listem poleconym !!!! Pamiętajmy, że "mail" zawsze może przez dziwny przypadek nie zostać doręczony...

Wzywam do masowego udziału w tym działaniu. Pan Premier musi wiedzieć, że w procesie decyzyjnym, musi brać pod uwagę, iż jego pismo będzie znane, a nie pozostanie kolejnym dokumentem głęboko „schowanym w szufladę”.

Listy polecone proszę kierować na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3


Koleżanki i koledzy – pokażmy kolejny raz solidarność. Zdaję sobie sprawę, że trwa jeszcze sezon urlopowy, ale musimy działać i pokazać, że nie pogodziliśmy się z poniżającym traktowaniem. Nie pogodziliśmy i nie pogodzimy – tak długo, aż przepis art. 178 ust 2 Konstytucji RP, będzie prawdziwym wymiernikiem naszego statusu…

Oczekuję pobicia frekwencji w stosunku do maili zagranicznych. Pamiętajmy, każdy nasz mały udział, zwiększa dla MS skalę naszego niezadowolenia....

Dreed
20.08.2008 22:39:49

Tekst poniżej oraz do ściągnięcia w formacie MS WORD w dziale download, a konkretnie http://maxima.webd.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=33 Plik jest spakowany. Jutro umieszczę wersję dla niezarejestrowanych - nie spakowaną...


………., dnia 20 sierpnia 2008 r.
Jan Nowak
SSR/SSO w …
zam. ….

Pan
Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk

Działając w oparciu o art. 2, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

wnoszę

o udzielenie informacji publicznej w postaci Pana odpowiedzi na przyjęty w dniu 23 lipca 2008 roku dezyderat nr 2 sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz precyzyjne wskazanie zakresu prac legislacyjnych Rady Ministrów w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania sędziów, w tym przyjętych projektów ustaw.


Informację proszę przesłać w drodze listownej (elektronicznej) na adres:

Jan Nowak
zam.
adres mailowy:


Uzasadnienie

W dniu 23 lipca 2008 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednomyślnie przyjęła dezyderat, w którym stwierdziła, że „…aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji, czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków…”
Komisja postulowała, aby Rada Ministrów podjęła działania zmierzające do pełnej realizacji zasady dotyczącej wynagrodzeń sędziowskich, wyrażonej w art. 178 ust. 2 Konstytucji. Jednocześnie wniosła, aby wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.

Wnioskodawca jest Sędzią Rzeczypospolitej Polskiej i jako taki jest zainteresowany udzieloną przez Pana odpowiedzią, jak również pragnie zapoznać się z odpowiednimi projektami ustaw.

Zgodnie z art. 159 ust. 4 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. „ Regulaminu Sejmu”(M.P. z 2002r. Nr 23, poz. 398) organ, pod którego adresem uchwalony został dezyderat komisji, ma obowiązek ustosunkować się do niego i pisemnie powiadomić Marszałka Sejmu o zajętym stanowisku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania dezyderatu, chyba, że Marszałek Sejmu, na wniosek zainteresowanego organu, po porozumieniu z prezydium komisji, ustali inny termin.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) daje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Od wnioskodawcy nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego.
Jednocześnie przy udzieleniu informacji proszę mieć na uwadze, że aktualne przepisy, na mocy których są kształtowane uposażenia sędziów, są wnioskodawcy znane, a intencją wnioskodawcy jest uzyskanie informacji, w jakim zakresie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zmian w systemie wynagradzania sędziów i jakie przyjął projekty stosownych ustaw.
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.


Z poważaniem
…………………….

elew
20.08.2008 23:25:19

przez i e nie mogę ściągnąć, ale zrobiłem przez kopiuj wklej -czyli łopatą

Darkside
21.08.2008 05:39:01

Ja tak jak elew, pobrać pobrałem, ale otworzyć się nie chciało ??: może jakiś specjalny program do tego potrzebny Szefie, w jakim programie to spakowałeś

Johnson
21.08.2008 07:26:53

"Darkside" napisał:


może jakiś specjalny program do tego potrzebny Szefie, w jakim programie to spakowałeś


WinRAR-em, jak widać po rozszerzeniu.
WinRAR jest płatny, ale można to rozpakować - ja tak zrobiłem - tym:
http://www.programs.pl/program,287.html

romanoza
21.08.2008 08:06:58

Mozilla też nie daje rady, pokazuje mi się komunikat jakiś, ale przecież można zaznaczyć cały tekst, kliknąć ctrl+c, otworzyć nowy dokument w wordzie i kliknąć ctrl+v i się skopiuje

Dreed
21.08.2008 08:08:53

GOTOWY WZÓR WNIOSKU DO PREMIERA O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ !!!

Klikamy w słowo TUTAJ

TUTAJ

a następnie w słowo "download"

Zachęcam do wysyłania zarówno mailem jaki listownie. Będziemy mogli swoim koleżankom i kolegom pokazać naocznie jakie są prawdziwe plany !!!!

Dreed
21.08.2008 08:12:17

Korzystajcie z tego linka http://upload.e6.com.pl/download.php?file=202af9226959a501e75f1560b288bac8

Tekst w wordzie i nic nie trzeba zmieniać, oprócz opcji - list, mail i własnych danych do przesłania odpowiedzi !!!!!!

Dreed
21.08.2008 09:05:57

Gratuluję pierwszym 6-ciu osobom

Pierwsze maile wysłane - mam nadzieję, że wyslecie również listem poleconym. Kancelaria RM będzie musiała odpisać

praefectus
21.08.2008 09:47:28

Poszło mailem, jeszcze dzisiaj wyślę priorytetem. Pisanie do Mężów Stanu to prawdziwy zaszczyt i największa przyjemność.

PS. nie pamiętam dokładnie, ale chyba nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji publicznej stanowi przestępstwo (może nie takie, jak posiadanie i używanie marihuany, ale zawsze)? Jeśli tak, to dopilnujmy, aby ewentualna odmowa lub zignorowanie nie pozostały bez konsekwencji.

Tym, którzy mają nadal wątpliwości co należy zrobić, polecam na rozgrzanie się lekturę artykułu:

http://biznes.onet.pl/0,1810929,wiadomosci.html

mati
21.08.2008 09:51:10

wysłane

domianiuk
21.08.2008 09:53:34

wysłałem dziś rano, ale tylko listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

procontra
21.08.2008 09:59:00

"Dreed" napisał:

Gratuluję pierwszym 6-ciu osobom

Pierwsze maile wysłane - mam nadzieję, że wyslecie również listem poleconym. Kancelaria RM będzie musiała odpisać


Nie uważam,żeby musiała odpisywać na maile, tak samo jak my nie rozpoznamy mailowo złożonego zażalenia. Do procedury udostępnienia informacji publicznej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy kpa - a wniosek wymaga formy pisemnej, bo podpisu elektronicznego przecież nikt z nas nie ma. Wniosek tak złożony, wszczynający postępowanie musi być rozpoznany - w razie odmowy powinna być wydana decyzja odmowna.
Chyba, ze urzędnicy wpadną na pomysł, że to nie jest informacja publiczna
Sądy administracyjne zajmują w tej sprawie odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym, w takiej sytuacji organ nie ma podstaw do wydania decyzji w sprawie, lecz powinien wnioskodawcę poinformować pismem, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej, bądź dotyczy takiej informacji, w stosunku do której istnieje odmienny tryb dostępu . Zgodnie z drugim, także w takiej sytuacji należy wydać decyzję odmowną. W sytuacji, gdy organ poprzestaje na odmownym piśmie, skarżący ma prawo domagać się wydania decyzji przez organ w trybie skargi na bezczynność organu.

Nasze maile są nieśmiałym proszeniem, żeby może byli łaskawi. Nie wiem, czy to właściwa droga.

marek
21.08.2008 10:02:10

wysłałem pocztą elektroniczną na podane adresy

asus
21.08.2008 10:03:11

melduje wykonanie zadania

praefectus
21.08.2008 10:06:20

"procontra" napisał:

Gratuluję pierwszym 6-ciu osobom

Pierwsze maile wysłane - mam nadzieję, że wyslecie również listem poleconym. Kancelaria RM będzie musiała odpisać


Nie uważam,żeby musiała odpisywać na maile, tak samo jak my nie rozpoznamy mailowo złożonego zażalenia. Do procedury udostępnienia informacji publicznej w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy kpa - a wniosek wymaga formy pisemnej, bo podpisu elektronicznego przecież nikt z nas nie ma. Wniosek tak złożony, wszczynający postępowanie musi być rozpoznany - w razie odmowy powinna być wydana decyzja odmowna.
Chyba, ze urzędnicy wpadną na pomysł, że to nie jest informacja publiczna
Sądy administracyjne zajmują w tej sprawie odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym, w takiej sytuacji organ nie ma podstaw do wydania decyzji w sprawie, lecz powinien wnioskodawcę poinformować pismem, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej, bądź dotyczy takiej informacji, w stosunku do której istnieje odmienny tryb dostępu . Zgodnie z drugim, także w takiej sytuacji należy wydać decyzję odmowną. W sytuacji, gdy organ poprzestaje na odmownym piśmie, skarżący ma prawo domagać się wydania decyzji przez organ w trybie skargi na bezczynność organu.

Nasze maile są nieśmiałym proszeniem, żeby może byli łaskawi. Nie wiem, czy to właściwa droga.


Dlatego też zaraz idę na pocztę.
Nie zgadzam się jednak z Tobą do końca - czy w takiej sytuacji nie powinni wezwać do braków pisma? Jakby ktoś wysłał zażalenie mailem albo faksem, to z uwagi na brak oryginalnego podpisu (wydruk podpisu z faksu to jest tylko faksymile) wezwałbym autora do uzupełnienia jego braków, a nie zignorował, odmawiając rozpoznania. Co nie zmienia faktu, że trzeba pisać jak do carskiego urzędu, na papierze.

[ Dodano: Czw Sie 21, 2008 10:31 am ]
Art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej: "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

mitesek
21.08.2008 10:35:44

mam pytanie do wysyłających pocztą zwykłą: ślecie na ogólny adres Kancelarii czy jakoś specjalnie (na samego premiera) albo jeszcze inaczej...

Dreed
21.08.2008 10:52:57

Dlatego zachęcam do wysłania listu poleconego !!!!!!!

Mailami zostaną zablokowane skrzynki, ale zawsze można udzielić informacji na stronie internetowej !!!

Natomiast na list polecony - odpowiedź musi zostać udzielona. jeżeli nie zostanie, będziemy mieć wspaniały temat do następnych artykułów...

P.S.

System wyliczył, że na chwilę obecną potwierdzonych maili 26 !!!!!!!!!!!

mitesek
21.08.2008 10:55:27

ja też uważam, że należu odżałować te 3,55 PLN i sypnąć im poleconymi... a za 2 miesiące ponownie z przypomnieniem i zapytaniem dlaczego nie odpowiedzieli, bo wątpię aby od razu zareagowali.

Dreed
21.08.2008 11:02:45

Korzystajcie z tego linka http://upload.e6.com.pl/download.php?file=202af9226959a501e75f1560b288bac8

Tekst w wordzie -

W tekście do zmiany jedynie "listownie" lub "mailowo".... oraz podanie własnych danych...

praefectus
21.08.2008 11:43:38

Myślę, że po 23 sierpnia 2008 roku można w tym samym trybie wystąpić do Marszałka Sejmu o udzielenie informacji, czy Premier zareagował na dezyderat i w jaki sposób. Marszałek Sejmu musi dbać o wykonywane dezyderatów, więc może stworzyć to pewną presję, aby uprawniony organ upomniał się o swoje. Oczywiście o braku odpowiedzi na dezyderat należy powiadomić członków komisji sejmowej (co by nie zapomnieli, co uchwalili) oraz w miarę możliwości nadać temat prasie.

Dreed
21.08.2008 11:47:40

[scroll]37 !!!!!!!![/scroll]

suzana22
21.08.2008 13:07:56

"praefectus" napisał:

Myślę, że po 23 sierpnia 2008 roku można w tym samym trybie wystąpić do Marszałka Sejmu o udzielenie informacji, czy Premier zareagował na dezyderat i w jaki sposób. Marszałek Sejmu musi dbać o wykonywane dezyderatów, więc może stworzyć to pewną presję, aby uprawniony organ upomniał się o swoje. Oczywiście o braku odpowiedzi na dezyderat należy powiadomić członków komisji sejmowej (co by nie zapomnieli, co uchwalili) oraz w miarę możliwości nadać temat prasie.


Tak, bądźmy dokuczliwi i to najbardziej, jak się da

Sebol
21.08.2008 13:29:26

Poszło listem..... Stać mnie jeszcze na 4 złote

Dreed
21.08.2008 13:51:13

49 !!!!!!!!!

Pragnę zaznaczyć, że jest to ilość potwierdzonych maili, czyli takich, gdzie kopia została przesłana na adres [email protected]

niespielak
21.08.2008 13:52:22

wysłałam mailem

wilk59
21.08.2008 13:55:21

Bardzo dobra forma działania!!! Popieram! Wysłałem! Również listem poleconym za całe 4 złocisze!

mitesek
21.08.2008 13:58:19

wysłałem na ogólny adres Kancelarii, więc mnie też można doliczyć
dowód nadania do wglądu

terry
21.08.2008 14:30:44

Wniosek wysłany mailowo, za chwilę również naziemnie.

Flatron
21.08.2008 15:10:43

Przesłałem mailowo na wskazane adresy...jako niesędziujący :-) musialem wykasowac niewielki fragment z pisma,ale sadze,ze nie bedzie to mialo zadnego znaczenia.
Czy jest jakis okres w ktorym JWP Tusk musi odpowiedziec?

AQUA
21.08.2008 15:30:57

"terry" napisał:

Wniosek wysłany mailowo, za chwilę również naziemnie.


mailem poszło, naziemnie pójdzie.

pozdr.

Flatron
21.08.2008 16:04:38

Otrzymalem wlasnie potwierdzenie przeczytania wiadomosci...szybko...mam nadzieje,ze nie przesunieto maila do dzialu " KOSZ" ..

joasmy01
21.08.2008 16:18:41

Właśnie przesłałam maila, teraz na pocztę! Pozdrowienia!

Dreed
21.08.2008 17:18:50

[scroll]56 potwierdzonych maili !!!!!!!
[/scroll]
Zachęcam do wysyłki pocztą, listem poleconym. Poniedziałek będzie ciężkim dniem dla Kancelarii Rady Ministrów !!!!!!!!!!!

Wzór:

http://upload.e6.com.pl/download.php?file=202af9226959a501e75f1560b288bac8

vanilka
21.08.2008 17:22:28

Wysłałam mailem i zamierzam również odwiedzić dziś Pocztę.

Dreed
21.08.2008 17:42:42

I już jedna z pierwszych reakcji mediów !!!!!!! Bardzo mnie to cieszy, ponieważ z gazety w wydaniu papierowym dowiedzą się nowe, nasze koleżanki i koledzy....

http://www.rp.pl/artykul/61797,179647_Sedziowie_pisza_listy_do_premiera.html
Zasypiemy kancelarię !!! MASOWO !!!


ZASYPUJEMY !!!!!!

Małgorzata
21.08.2008 18:11:25

Wysłałam. Jutro pójdzie pocztą.

wodniczka
21.08.2008 18:18:48

i mnie proszę doliczyć - wydrukowane, podpisane i zaadresowane - wysyłam jutro pocztą

Ignacy
21.08.2008 19:29:39

właśnie wysłałem drogą elektroniczną. Teraz czeka mnie wycieczka na pocztę.

REBUS
21.08.2008 20:10:23

Proszę mnie tez doliczyć - wysłane pocztą, świetna akcja.

praefectus
21.08.2008 20:35:06

Rano wysłałem maila, a po południu listem poleconym. Świetna akcja, potem wysyłamy do Marszałka Sejmu!

Łukasz
21.08.2008 21:17:57

No i poszło mailem

W przyszłym tygodniu pójdzie i to myślę, że sporo pisemek zbiorczo jedną przesyłką poleconą albo nawet zafunduję sobie półgodzinny spacer od nas z sądu przez Łazienki i zaniosę samemu Panu Premierowi na al. Ujazdowskie. Przy okazji oderwę się od pracy i zobaczę Łazienki - ze 2 lata tam nie byłem - czasu nie starczało przez tą pracę

praefectus
21.08.2008 21:30:28

Errata: oczywiście "opołudniu"...

Czy mamy już plan co zrobimy, gdy Mąż Stanu nie raczy odpisać? Masowe skargi do WSA czy może z grubej rury (art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej)?

monikissima
21.08.2008 22:19:59

Pozwolę sobie wysłać tylko pocztą . Już uzupełniałam ten tekst, żeby wysłać mailem, ale skoro ma to być oficjalny wniosek z żądaniem odpowiedzi, to niech pójdzie w oficjalnej formie.

iga
21.08.2008 22:22:52

Wysyłajmy tak i tak - inaczej nie ustalimy dokładnie ile tego poszło. W przypadku maili jest potwierdzenie wysyłane na skrzynkę Dreeda.

AQUA
21.08.2008 22:27:03

"iga" napisał:

Wysyłajmy tak i tak - inaczej nie ustalimy dokładnie ile tego poszło. W przypadku maili jest potwierdzenie wysyłane na skrzynkę Dreeda.


Też tak myślę- jednak łatwiej będzie policzyć.

Dreed
21.08.2008 22:29:22

[scroll]Po kilkunastu godzinach mamy potwierdzonych 79 !!!
[/scroll]
Do tego musimy doliczyć maile, bez kopii dla mnie oraz wysyłane listy !!!!

Zapowiada się pięknie.... A niedługo ruszamy dalej....

monikissima
21.08.2008 22:31:27

A piszecie w mailach, że prosicie o odpowiedź na adres e-mail, a w listach tradycyjnych, że na adres tradycyjny? Po co prosimy o dwie odpowiedzi? Moim zdaniem jedna, wybrana przez każdą osobę forma jest wystarczająca dla "zasypania". Ale OK - akcja, to akcja. Wyślę też mailem, tylko w mailu poproszę o przesłanie na adres, który będzie podany we wniosku przesłanym drogą pocztową.

iga
21.08.2008 22:36:04

już jest pięknie

Dreed
21.08.2008 22:43:46

[scroll]83 potwierdzonych maili !!!!!!!
[/scroll]
Zachęcam do wysyłki pocztą, listem poleconym. Poniedziałek będzie ciężkim dniem dla Kancelarii Rady Ministrów !!!!!!!!!!!

Adresy mailowe oraz do wysyłki listem na pierwszej stronie tematu !!!!

Wzór:

http://upload.e6.com.pl/download.php?file=202af9226959a501e75f1560b288bac8

monikissima
21.08.2008 22:44:18

Już. Wysłałam jednak bez tej zmiany. :smile:

mitesek
22.08.2008 07:56:57

"monikissima" napisał:

A piszecie w mailach, że prosicie o odpowiedź na adres e-mail, a w listach tradycyjnych, że na adres tradycyjny? .


dokładnie tak zrobiłem i poprosiłem o info listem na domowy adres! może dostanę odpowiedź i znaczek polizany przez kogoś z Kancelarii

Dreed
22.08.2008 08:00:15

[scroll]Godzina 8.00 - liczba potwierdzonych maili - 92 !!!!!!!!!!! Prawie setka dziennie..... Rozkręcamy !!!

Wysłane listy proszę podawać mi na PW.... Doliczymy
[/scroll]

praefectus
22.08.2008 08:31:18

"mitesek" napisał:

A piszecie w mailach, że prosicie o odpowiedź na adres e-mail, a w listach tradycyjnych, że na adres tradycyjny? .


dokładnie tak zrobiłem i poprosiłem o info listem na domowy adres! może dostanę odpowiedź i znaczek polizany przez kogoś z Kancelarii

Będziesz miał relikwię, co najmniej tak cenną, jak szczebel z drabiny, która przyśniła się św. Jakubowi.

Allegro
22.08.2008 09:35:05

Oczywiście e-mail tak, ale przede wszystkim forma tradycyjna.

Tylko ona obliguje Szanownych Włodarzy do łaskawej opowiedzi.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Dreed
22.08.2008 09:38:06

[scroll]Mamy 101 potwierdzonych maili oraz 27 wysłanych listów !!!!!!!


Zachęcamy wszystkich i wysyłamy !!!!!!! Akcja do UE zakończyła się potwierdzonymi 1266 maili !!!
Pobijmy ten rekord !!! Wysyłajmy listy !!!!
[/scroll]

Patrycja
22.08.2008 09:44:03

Proszę doliczyć mnie do nadawców listów Wprawdzie wysyłka nastąpi dopiero po południu albo jutro, ale jest nieodwołalna

iga
22.08.2008 09:54:24

"Dreed" napisał:

Listy polecone proszę kierować na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Dreed
22.08.2008 10:53:57

Listy polecone proszę kierować na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3Tekst przesyłamy na adresy mailowe: [email protected] oraz [email protected]

Kopię maila proszę wysłać na adres [email protected] , czyli identycznie jak w pismach do UE – opcja DW w Waszych programach pocztowych..

Wzór wniosku umieszczony w dziale download:
http://maxima.webd.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=33

Plik wordowski spakowany formatem rar – każdy archiwizator go rozpakuje…


Osoby nie chcące się logować oraz nie mogące rozpakować ściągną gotowy wzór tutaj:

http://upload.e6.com.pl/download.php?file=202af9226959a501e75f1560b288bac8

Trzeba tylko kliknąc w słowo „download”


Piszcie na PW odnośnie formy listu !!! Doliczymy

Piotr71
22.08.2008 11:20:18

Oczywiscie tygodniami moglibyśmy przytaczać argumenty za i przeciw ale powiedzcie po co, ja wysłałem zapytanie i tyle

Dreed
22.08.2008 12:19:23

[scroll]127 potwierdzonych maili oraz 39 wysłanych listów poleconych.... Oby tak dalej !!!


P.S.
Część dyskusji, którą uważam za nie związaną z tematem przeniosłem do założyciela odpowiedniego tematu. Dla jasności poleciały również moje własne...A na marginesie - to nie znam lat Gierka - jestem zbyt młody i może nie skrzywiony tamtymi latami...
[/scroll]

filozof
22.08.2008 13:43:48

Wysłałem. Namawiam kolegów.

K.Ierownik
22.08.2008 14:28:32

Wysłałem mailem. List polecony musi poczekac do poniedziałku z uwagi na awarię drukarki.

ludzka
22.08.2008 14:29:25

Poszło mailem.
Moja drukarka też popsuta.

art_60
22.08.2008 14:34:14

Wysłałem, zarówno drogą elektroniczną jak również w sposób na wskroś tradycyjny. Cierpliwie czekam na odpowiedź.

joasmy01
22.08.2008 18:01:10

Dzisiaj wysłałam wniosek także w formie listownej. Ponadto wysłało jeszcze 3 sędziów z mojego sądu, czyli razem - 4!

Zuza
22.08.2008 19:37:42

poszło drogą elektroniczną, jutro pobiegnę na pocztę. Również niecierpliwie czekam co dalej.

Dreed
23.08.2008 11:36:40

[scroll]PIĘKNY WYNIK - 269 potwierdzonych maili oraz 122 wysłanych listów poleconych.... !!!

Podkreślam, że są to wyniki, które mam potwierdzone Waszymi kopiami maili oraz informacjami...
Dziękując Wam bardzo za udział, szczególnie dumny jestem z udziału niektórych funkcyjnych. Tak musimy trzymać - wszyscy jesteśmy w pierwszym rzędzie przedstawicielami zawodu sędziowskiego

[/scroll]

okapi
23.08.2008 19:07:08

zastanawiam się czy akcja ta ma sens..w ogóle żenującym jest byśmy tak na "klęczkach" prosili się rządu,nie to że jesteśmy ponad , na jakimś ołtarzu ale dla mnie to trochę żenujące.ale z drugiej strony zbyt wile nam nie wolno..nie wyjdziemy przecież na ulice.za bardziej sensowne uważam eskalację dni bez wokand..np co miesiąc o 1 dzień dłużej

ludzka
23.08.2008 19:15:07

"okapi" napisał:

zastanawiam się czy akcja ta ma sens..w ogóle żenującym jest byśmy tak na "klęczkach" prosili się rządu, nie to że jesteśmy ponad , na jakimś ołtarzu, ale dla mnie to trochę żenujące. ale z drugiej strony zbyt wiele nam nie wolno..nie wyjdziemy przecież na ulice. za bardziej sensowne uważam eskalację dni bez wokand..np co miesiąc o 1 dzień dłużej


To nie jest padanie na klęczki. To wykorzystywanie możliwości, jakie daje nam prawo. My nie prosimy o odpowiedź. Żądamy jej. A co do eskalacji dni bez wokand, spójrz w inne tematy. Proponujemy tydzień bez wokandy w każdym miesiącu, poczynając od listopada lub grudnia, choć są też propozycje bardziej radykalne.

wiktoria
23.08.2008 20:31:53

Świetny pomysł. Zalew - oby taki był - pism zawsze prowadzi do wzmożenia czujności przez organ. Zapytanie wysłałem przed chwilą.

wanam
23.08.2008 21:48:53

Na stronie ministerstwa jest już projekt odpowiedzi. Baaaardzo lakoniczny.

iudex1
23.08.2008 21:54:21

"okapi" napisał:

za bardziej sensowne uważam eskalację dni bez wokand..np co miesiąc o 1 dzień dłużej


jestem za!

praefectus
23.08.2008 22:00:26

"wanam" napisał:

Na stronie ministerstwa jest już projekt odpowiedzi. Baaaardzo lakoniczny.


Gdzie? Nie widzę...

wanam
23.08.2008 22:01:18

Moment, już podaję.

[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 10:03 pm ]
http://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php#sec5

[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 10:04 pm ]
"14. Stanowisko Rządu wobec dezyderatu nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r., w sprawie wynagrodzeń sędziowskich.

Projekt
format RTF
Stan prac: projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów (stan na dzień 22.08.2008r.)"

Dreed
24.08.2008 00:24:05

Jeżeli tak będzie wygladała ta odpowiedź to opozycja rozniesie ich na strzępy.... Osobiście nie wierzę, żeby takie blablabla wystarczyło komisji, a mają oni możliwości w tym zakresie

To byłby idealny i kolejny powód, żeby 100% sędziów w Polsce zareagowało..... Dla mnie to byłby samobój MS-u


ProjektStanowisko Rządu
wobec dezyderatu nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r., w sprawie wynagrodzeń sędziowskich.


Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę problemów przedstawionych w dezyderacie nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, uchwalonym na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r., stwierdza, że prawidłowe ukształtowanie uposażeń sędziowskich wymaga zmian systemowych.

Rząd prowadzi w tym zakresie prace legislacyjne, które powinny zakończyć się w terminie umożliwiającym dokonanie stosownych zmian już w roku 2009. Prace te nie wykluczają incydentalnej interwencji normatywnej, zmierzającej do podniesienia aktualnego poziomu wynagrodzeń sędziowskich.

Zmiany systemowe muszą zagwarantować zapewnienie sędziom poziomu wynagrodzeń odpowiadającego zarówno godności urzędu, jak i zakresowi ich obowiązków. Tylko wówczas norma konstytucyjna, zawarta w art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie prawidłowo wykonana.

W ramach proponowanych zmian systemowych, Minister Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje dokonanie zmiany systemu wynagrodzeń w dwóch etapach – uwzględniając zarówno pilną potrzebę podniesienia uposażeń sędziów, jak i możliwości budżetowe Państwa.
W pierwszym etapie, proponuje się podwyższenie od dnia 1 stycznia 2009 r. wynagrodzeń ustalanych na dotychczasowych zasadach, o kwotę 1039,50 zł brutto, jednakową dla każdego stanowiska sędziowskiego.
W drugim etapie, proponuje się wprowadzenie docelowych zmian systemowych, które spełnią przesłankę uregulowania poziomu wynagrodzeń sędziowskich w odniesieniu do zakresu obowiązków sędziów. Jednym z założeń proponowanych zmian jest odejście od nadmiernego, nieuzasadnionego z punktu widzenia zakresu obowiązków sędziów, zróżnicowania poziomu wynagrodzeń sędziowskich jedynie z uwagi na zajmowanie stanowisk w sądach różnych szczebli.
Rząd stwierdza, że właściwe rozwiązanie systemowe w zakresie uposażeń sędziów, to jeden z warunków koniecznych wdrożenie nowego modelu kariery prawniczej, w którym najwyższą pozycję zajmuje sędzia.
Wolą Rządu jest, aby w tym modelu kariery prawniczej, funkcje sędziowskie wykonywali prawnicy o najwyższych kwalifikacjach etycznych i zawodowych.

Mikołaj
24.08.2008 00:25:58

No to znamy już stanowisko MS, niezmiennie zwodnicze od początku roku. Moim zdaniem tylko tygodnie bez wokandy mogą odnieść zamierzony skutek. Może jeszcze pomóc interwencja organów unijnych. Przecież sytacja lekarzy zmieniła się diametralnie od początku roku po tym jak zmieniły się przepisy unijne dot. dyżurów. Wtedy pieniądze musiały się znaleźć. Lekarze nie chcą, tak jak wcześniej postulowali zarabiać tyle co sędzia ponieważ zarabiają kilka razy więcej.

wanam
24.08.2008 00:31:47

Ciekawi mnie o jakim projekcie MIniĆwiąk pisze, bo poza bla bla na stronie MIni nic nie znalazłem. Sezon urlopowy w pełni, może te prace nad reformą dopiero trwają w głowie Mini lub komu tam zlecono napisać w sumie kilka wersów w usp.

Mikołaj
24.08.2008 00:40:28

Pan Minister nie ma żadego zaplecza politycznego żeby przeforsować choćby 300 zł podwyżki, a co dopiero 1000 zł. Inna sprawa, że kpiną ze strony MS jest myśłenie , że taka kwota (1000 zł) miałaby rozwiązać problem niekostytucyjności wysokości wynagrodzeń. Rzeczywiście jak długo można pracować nad zmianą systemu wysokosći wynagrodzeń. Przecież 1 miesiąc wystarczy na sporządzenie projektu.

P.S. list do Premiera wyłałem również listem

wanam
24.08.2008 00:50:32

Ze strony MIniĆwiąka i dworu to nie jest głupie myślenie. Ja nazywam to metodą kozy... To ze starego dowcipu, gdzie Icek przyszedł do Rabina i zaczął marudzić, że dużo dzieci, żona w ciąży, teściowa itp a wszyscy w jednej izbie. Rabin na to - kup kozę. Icek kupił kozę, po kilku tygodniach wraca do Rabiego i dalej marudzić, że jest jeszcze gorzej, bo mu koza w izbie miejsce zabiera, a i tak było ciasno. Rabi na to - sprzedaj kozę. Icek sprzedał kozę i przybiega do Rabina i dalej mu dziękować jak jest cudownie, przestronnie, dużo miejsca itp
Koza to te 500 zł podwyżki co wyleciało z budżetu, a teraz - biorąc pod uwagę inflację - 1000 brutto co mamy niby dostać w styczniu.

Dreed
24.08.2008 11:00:55

[scroll] 278 potwierdzonych maili oraz 126 wysłanych listów poleconych.... !!!

Podkreślam, że są to wyniki, które mam potwierdzone Waszymi kopiami maili oraz informacjami...
Dziękując Wam bardzo za udział, szczególnie dumny jestem z udziału niektórych funkcyjnych. Tak musimy trzymać - wszyscy jesteśmy w pierwszym rzędzie przedstawicielami zawodu sędziowskiego

[/scroll]

okapi
24.08.2008 19:45:44

wysyłaniu listów..do premiera..po prostu myślę że nie będą skuteczne.jakiś urzędnik je dostanie i z "gotowca" odpowie...ale może się mylę..myślę to co napisałem wcześniej..najlepsze dni bez wokand.stopniowo...aż do skutku

wanam
24.08.2008 20:03:47

Nie wiem czy w związku ze znalezionym gotowcem odpowiedzi na zapytanie namawiać dalej koleżanki i kolegów do wysyłania listów?

[ Dodano: Nie Sie 24, 2008 8:04 pm ]
Jutro kilka osób u mnie wraca z urlopów.

iga
24.08.2008 20:13:38

Oczywiście, że tak - namawiać. Nie ma znaczenia, że każdy z nas dostanie taką samą odpowiedź, albo wręcz hurtowo, zamieszczoną gdzieś tam. Każda masowa akcja - to odpowiedź na że to, że to nie kilku desperatów się burzy - jak to się usiłuje wmawiać opinii publicznej. Dlatego im nas więcej tym lepiej.

Małgorzata
24.08.2008 20:34:11

Mój ulubiony mężczyzna, nie zalogowany na forum, też wysłał list; można go doliczyć.

aniaB
24.08.2008 21:07:06

Wysłałam mailem. Postaram się jutro wysłać poleconym.
Nie liczę na odpowiedź. Jak narazie NIKT mi jeszcze na protestowe maile nie odpowiedział. Ha, co więcej taki Kalisz to nawet nie przeczytał.

Allegro
24.08.2008 21:15:30

Jutro idzie poleconym, emalie wysłałem w czwartek.

Do sędziów z bratnich sądów wysłałem linka z opisem akcji.

MS po raz kolejny leci z nami w kulki...

No i ostatnie zdanie, które brzmi jak tragifarsa i które wzbudziło we mnie pusty śmiech:
Wolą Rządu jest, aby w tym modelu kariery prawniczej, funkcje sędziowskie wykonywali prawnicy o najwyższych kwalifikacjach etycznych i zawodowych.

Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe "działania" (czytaj ściemy) reżimu wskazują na coś całkowicie przeciwnego.

Mam nadzieję, że coraz więcej z nas dostrzega coraz więcej.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

iga
24.08.2008 21:21:45

"aniaB" napisał:

Wysłałam mailem. Postaram się jutro wysłać poleconym.
Nie liczę na odpowiedź. Jak narazie NIKT mi jeszcze na protestowe maile nie odpowiedział. Ha, co więcej taki Kalisz to nawet nie przeczytał.


Ależ odpowiedział Aniu - nie pamiętasz wojny w sejmie odnośnie awansów poziomych? Czy to nie była zasługa tych maili właśnie?

aniaB
24.08.2008 21:41:53

Osobiście mi nie odpowiedział

wiktoria
24.08.2008 22:22:25

"iudex1" napisał:

za bardziej sensowne uważam eskalację dni bez wokand..np co miesiąc o 1 dzień dłużej


jestem za!


W tych warunkach taki quasi strajk wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Mam nadzieję że nie doszliszlibyśmy do ,,miesiąca bez wokand"

Marc
25.08.2008 06:09:14

No to poszło.... tak jak umówione Romek

sebus
25.08.2008 08:32:30

Przed chwilą poszło mailem, jak zdążę to jeszcze wyślę dziś listownie, a jak nie to jutro

Jac
25.08.2008 08:54:08

Kilka dni nie miałem dostępu do internetu i dopiero teraz wysłałem maila. Po południu wyślę listem poleconym.

tomekrz
25.08.2008 09:02:47

wysłałem poleconym.

Allegro
25.08.2008 11:40:23

Wysłałem poleconym dzisiaj rano (pierwszy dzień w pracy po zwolnieniu).

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Dreed
25.08.2008 12:10:42

[scroll] i mamy 321 potwierdzonych maili oraz 133 wysłanych listów poleconych.... !!!

Podkreślam, że są to wyniki, które mam potwierdzone Waszymi maili oraz informacjami...


[/scroll]

witoldw1
25.08.2008 12:14:47

Poszło poleconym priorytetem ( żona od lipca dostała stawkę awansową to mnie stać )

bladyswit
25.08.2008 12:17:56

"witoldw1" napisał:

Poszło poleconym priorytetem ( żona od lipca dostała stawkę awansową to mnie stać )


to trzeba jeszcze żonę przypilnować, coby wysłała

Kynas
25.08.2008 13:02:44

Wysłałem maila. Na pocztę nie mam czasu chodzić.

jkbielka
25.08.2008 13:09:46

Wysłałam maila w piątek. Kolegom z sądu przesłałam informację.

Sandman
25.08.2008 13:25:05

Poszło mailem.....
Po pracy pójdzie pocztą....
PS. Im back! Po trzech tygodniach urlopu mam zaległość ponad cztery tysiące maili....

witoldw1
25.08.2008 14:24:23

"bladyswit" napisał:

Poszło poleconym priorytetem ( żona od lipca dostała stawkę awansową to mnie stać )


to trzeba jeszcze żonę przypilnować, coby wysłała
Ja jej już wydrukowalem w weekend, pilnowanie mojej żony zostawiam tobie ,bo masz bliżej

Sandman
25.08.2008 14:44:23

Chodziło mi o posty......

IURISTA
25.08.2008 17:43:25

wysłałem 2 w jednej kopercie za potwierdzeniem odbioru + mailowo !!!

zulus
25.08.2008 20:45:33

Wczoraj wysłałem mailem a dzisiaj poleconym.

Dreed
26.08.2008 09:40:29

[scroll] Aktualnie mamy 332 potwierdzonych maili oraz 143 wysłanych listów .... !!!

Są to wyniki, które mam potwierdzone Waszymi informacjami...Doskonale - będziemy mieli argumenty do rozmów z naszymi kolegami i koleżankami


[/scroll]

Dreed
26.08.2008 11:45:29

Z ciekawostek...... właśnie dzisiaj jest posiedzenie rządu... Jednym z tematów jest właśnie odpowiedź na dezyderat... Jestem bardzo ciekawy, czy odpowiedź będzie kopią projektu na stronie MS......?

Jeżeli tak - to od razu przypominam, że:

1/ ogólnikowość wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości, a zawarta w projekcie odpowiedzi, była jedną z głównych powodów przyjęcia dezyderatu !!!! A nawet jest jeszcze gorzej, ponieważ na posiedzeniu komisji, kwota 1039,50 zł oraz "trwające prace" były przynajmniej rozszerzone uzasadnieniem... Aha...O ile pamiętam na posiedzeniu komisji padła kwota 1039 zł, czyli wzrosła nam o 50 groszy

2/ zgodnie z art. 159 regulaminu sejmu: W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, komisja może ponowić dezyderat, przedłożyć Marszałkowi Sejmu wniosek o zwrócenie odpowiedzi jako niezadowalającej lub przedłożyć Sejmowi projekt odpowiedniej uchwały lub rezolucji....

Myślę, że trudno będzie uznać ją za "zadowalającą"....

3/ czy ktoś z koleżanek i kolegów sędziów - znalazł gdzieś (widział na oczy) ten słynny projekt ustawy o którym się wspomina w odpowiedzi??? Bo ja chociaż staram się bardzo na bieżąco czytać projekty ustaw dotyczące naszego statusu, to nie znalazłem go nigdzie...

reasumując..... jeżeli otrzymam list z Kancelarii Rady Ministrów, to nikt nie uzna, że nasze co raz donośniejsze głosy sa konieczne......

a_szymek
26.08.2008 13:09:18

pamiętajmy, odpowiedź na naszą prośbę o informację publiczną powinna być udzielona w terminie 14 dni.
Licznik bije, u mnie niedługo tydzień

AQUA
26.08.2008 13:13:25

No, przecież już wiemy, co otrzymamy : to samo, co jest w projekcie odpowiedzi na dezyderat, który to projekt z kolei jest węższą wersją wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i który dzisiaj zostanie przyjęty jako odpowiedź.

zulus
26.08.2008 14:01:56

To wtedy zwrócimy sie ponownie, tym razem o literalne przytoczenie treści tego projektu widma. Przeciecież nawet nie wiemy czy to zmiana usp czy np. ustawa epizodyczna przyznająca coś na kształt dodatku orzczniczego przez określony czas.

Łukasz
27.08.2008 00:47:55

Dzisiaj poszło pocztą tradycyjną 24 sztuki

Szanowny adminie: proszę doliczyć 23 bo jeden wcześniej zliczony był automatycznie (poszło tradycyjnie i elektronicznie), a 23 wyłącznie pocztą.

Przepraszam, już mamy środę, a zatem poszło wczoraj :smile:

Dreed
27.08.2008 07:52:35

[scroll] Aktualny wynik to 349 potwierdzonych maili oraz 155 wysłanych listów.... !!!

...są to wyniki, które mam potwierdzone Waszymi informacjami...


[/scroll]

Ignotus
27.08.2008 10:35:46

Zgłaszam 6 wniosków - poszły przed chwilą drogą formalną, znaczy się, z żółtą zwrotką. Trochę późno, bo to sezon urlopowy, ale w końcu lepiej późno niż wcale

dorota
27.08.2008 16:40:18

2 sztuki listownie

micgas
27.08.2008 22:05:42

Dzisiaj otrzymałem potwierdzenie wpływu mego listu do KPRM w dniu 25.08.2008r.

Zdenek
28.08.2008 12:18:39

Witam Wszystkich po urlopie. I ja wysłałem dwa listy pocztą elektroniczną. Poinformowałem i ułatwiłem wysłanie tych wniosków do Premiera moim kolegom z Sądu. Jak tylko kogoś złapię za rączkę pomogę wysłać to od razu zamelduję. Pozdrawiam Wszystkich Zdenek.

Dreed
29.08.2008 20:55:00

[scroll] Weekend rozpoczynamy z wynikiem 361 maili oraz 164 wysłanych listów.... !!!


[/scroll]

AQUA
30.08.2008 10:05:13

Kilka postów przeniesiono do działu: sędziowie - dyskusje ogólne o proteście.

W razie wątpliwości proszę o pw.

K.Ierownik
01.09.2008 00:17:45

Z mojego sądu poszło 5 listów drogą elektroniczną. Listownie wysłano 7. Będą następne.

vanilka
02.09.2008 15:52:48

Właśnie otrzymałam odpowiedź na mail od Pani Elżbiety Lastry- gł. specjalisty w Centrum Informacyjnym Rządu, iż 1 września 2008 minister sprawiedliwości podpisał projekt autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projektowane przepisy regulują sprawę wynagrodzeń sędziów.

Natychmiastowo szukam tej autopoprawki. Ta ustawa reguluje wynagrodzenia sędziów????????

[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 3:56 pm ]
Już mam, ta ustawa ma zmieniać usp:

w art. 91 po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego, ustalone w stawce podstawowej albo awansowej według zasad określonych w § 1-5, podwyższa się, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., o kwotę 1039,50 zł miesięcznie.”,

[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 3:59 pm ]
Dodam jeszcze uzasadnienie autopoprawki:

Konieczność wprowadzenia zmian w projekcie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zakresie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych jest następstwem faktu, że powyższy projekt został sporządzony i skierowany pod obrady Rady Ministrów przed datą ostatecznego opracowania i zaakceptowania przez Ministra Sprawiedliwości projektu budżetu na rok 2009. Należy zaznaczyć, że w zaakceptowanym projekcie budżetu na rok 2009, w części 15 - „Sądy powszechne”, uwzględniono wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń sędziowskich o kwotę 1.039,50 zł. natomiast wydatki na wzrost wynagrodzeń prokuratorów nie zostały wprawdzie ujęte w projekcie budżetu w części 37 - „Sprawiedliwość”, z uwagi na limit wydatków dla tej części ustalony przez Ministra Finansów; wydatki te zostały jednakże zgłoszone, w piśmie do Ministra Finansów, jako niezbędne i o które ustalony limit powinien zostać zwiększony, w przypadku gdy projektowana regulacja zostanie wprowadzona od stycznia 2009 roku.
Tym samym, wprowadzenie dodatkowych regulacji do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, w części dotyczącej zmian w przepisach ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz, w odniesieniu do asesorów sądów powszechnych i wojskowych, w przepisach przejściowych i końcowych, jest niezbędne, aby zapewnić spójność obu projektów.

III.
Odpowiednie ukształtowanie statusu sędziego, w którym mieści się również zakładana w przepisach Konstytucji RP niezależność materialna sędziego, pełni przede wszystkim rolę jednej z ustrojowych gwarancji niezawisłości sędziowskiej, stanowiąc warunek rzeczywistej realizacji niepołączalności stanowiska sędziego z innymi. Niezależność materialną może zaś dać sędziemu wyłącznie odpowiednio wysoki poziom wynagrodzenia.
Nie można negować faktu, że od kilku lat poziom wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych staje się coraz mniej adekwatny do zakresu nałożonych na sądy i sędziów obowiązków i związanego z nimi niezbędnego nakładu pracy i intelektualnego wysiłku, jak i godności sprawowanego urzędu.
Trafność tej oceny potwierdza fakt, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. uchwaliła jednogłośnie, na podstawie art. 158 Regulaminu Sejmu RP, dezyderat skierowany do Rady Ministrów, w którym stwierdziła, że wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają normie art. 178 ust. 2 Konstytucji RP.
W świetle powyższego wprowadzenie regulacji skutkującej niezwłocznym podwyższeniem wynagrodzeń sędziowskich staje się nieodzowne.
Projektowane rozwiązanie jest zatem pierwszym etapem nowego ukształtowania poziomu wynagrodzeń sędziów, a zarazem stanowi realizację postulatu zawartego w wyżej wspomnianym dezyderacie.
Należy zaznaczyć, że nie jest to regulacja systemowa, zmierzająca do ukształtowania docelowego modelu wynagradzania sędziów sądów powszechnych, a jedynie incydentalna interwencja normatywna, jakkolwiek podnosząca dotychczasowy poziom wynagrodzeń sędziowskich w sposób trwały. Zakłada się, że w roku 2009 nastąpi podwyższenie poziomu wynagrodzeń zasadniczych sędziów sądów powszechnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, ustalonych według dotychczasowych reguł, o kwotę 1039,50 zł brutto.
Wskazana interwencja w pewnym stopniu przyczyni się do odwrócenia skutków odnotowanej w ostatnich kilkunastu latach istotnej tendencji spadkowej poziomu wynagrodzeń sędziowskich w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogólnego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, jak również do najniższego (minimalnego) wynagrodzenia miesięcznego. Należy wskazać, że wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w 1997 roku stanowiło:
- 228% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w 2007 roku jedynie 179% (odpowiednio sędziego sądu okręgowego - 271% i 212%, a sędziego sądu apelacyjnego - 338% i 250%);
- 228% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogólnego, a w 2007 roku jedynie 176% (odpowiednio sędziego sądu okręgowego - 271% i 208%, a sędziego sądu apelacyjnego - 338% i 245%);
- 209% przeciętnego wynagrodzenia w sferze przedsiębiorstw, a w 2007 roku 167% (odpowiednio sędziego sądu okręgowego - 247% i 197%, a sędziego sądu apelacyjnego - 309% i 233%);
- 620 % najniższego (minimalnego) wynagrodzenia miesięcznego, a w 2007 roku 515% (odpowiednio sędziego sądu okręgowego – 735% i 608%, a sędziego sądu apelacyjnego - 918% i 717%).
Powyższa regulacja, zakładająca podwyższenie wynagrodzeń sędziów wszystkich szczebli o jednakową kwotę, relatywnie najkorzystniejsze skutki wywoła w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń sędziów sądów rejonowych, otrzymujących wynagrodzenia w podstawowej stawce awansowej, a więc na początku drogi zawodowej. Uwzględniając warunki roku 2008, dla sędziego sądu rejonowego, którego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej wynosi obecnie 4.928,29 zł, podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 1.039,50 zł spowoduje wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 21,1 %, natomiast w przypadku sędziego sądu apelacyjnego, który uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w drugiej stawce awansowej, podwyższenie wynagrodzenia o kwotę 1.039,50 zł spowoduje wzrost o 12,7%. Takie rozwiązanie podyktowane jest faktem, że to przede wszystkim sędziowie sądów rejonowych, z uwagi na trudne warunki pracy i duże obciążenie, jak również stosunkowo niski prestiż, wymagają pozytywnego zmotywowania. Analogiczne względy przemawiają za koniecznością objęcia projektowanym wzrostem wynagrodzenia także asesorów w sądach powszechnych i sądach wojskowych.
Trzeba podkreślić, że równocześnie prowadzone są prace legislacyjne zmierzające do zmiany obowiązującego obecnie systemu wynagradzania sędziów sądów powszechnych, zakładające, poza realnym podwyższeniem aktualnego poziomu ich wynagrodzeń, stworzenie sędziom możliwości uzyskiwania systematycznego „awansu finansowego” w toku służby na danym stanowisku sędziowskim. W ramach tego rozwiązania zakładane jest spłaszczenie wynagrodzeń sędziów sądów różnych szczebli poprzez umożliwienie sędziom sądów niższych uzyskiwania wynagrodzenia zasadniczego w niektórych stawkach przysługujących sędziom sądów bezpośrednio wyższych, przy czym w celu likwidacji ewentualnego demotywacyjnego skutku spłaszczenia wynagrodzeń sędziów zakłada się, że awans do sądu wyższego będzie się zawsze wiązał z awansem płacowym. Przewiduje się zwiększenie liczby stawek awansowych wynagrodzenia zasadniczego, przy czym postęp między stawkami byłby degresywny. Sędziowie uzyskiwaliby kolejne stawki wynagrodzenia po upływie kolejnych pięciu lat zajmowania danego stanowiska sędziowskiego, z wydłużeniem tego okresu w razie ukarania sędziego karą dyscyplinarną, dwukrotnego wytknięcia uchybienia lub zwrócenia uwagi na podstawie odpowiednich przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zakładane mechanizmy zachodzenia stawek oraz podwyższania wynagrodzenia w razie awansu do sądu wyższego szczebla zapewniałyby równowagę pomiędzy, z jednej strony, potrzebami sądów wyższych pozyskiwania sędziów o możliwie najwyższych kwalifikacjach, a z drugiej strony potrzebami sądów niższych, aby orzekali w nich sędziowie doświadczeni, prezentujący dobry poziom orzecznictwa. Uznaje się bowiem za rzecz pożądaną zatrzymanie w sądach niższego szczebla przynajmniej części dobrych i bardzo dobrych sędziów i zapewnienie odpowiedniego poziomu orzecznictwa tych sądów.
Takie rozwiązanie wpisze się w założenia nowego modelu pozyskiwania kandydatów na sędziów z innych zawodów prawniczych. W związku tym przewiduje się zaliczanie okresu pracy adwokata, radcy prawnego, notariusza oraz radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do stażu pracy, od którego uzależnione będzie uzyskiwanie stawek awansowych wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Celem takiego rozwiązania jest spowodowanie, aby kandydaci na stanowisko sędziego z innych zawodów prawniczych rozpoczynali swoją karierę sędziowską od sądów rejonowych. Ponadto, ze względu na proporcje liczby stanowisk sędziowskich pomiędzy poszczególnymi szczeblami sądownictwa, największe potrzeby obsadzania stanowisk będą pojawiały się w sądach rejonowych. Przyjęte rozwiązanie nie wykluczy możliwości ubiegania się wymienionych kandydatów o stanowiska sędziów sądów wyższych.

Ignacy
02.09.2008 16:13:38

"vanilka" napisał:

Właśnie otrzymałam odpowiedź na mail od Pani Elżbiety Lastry- gł. specjalisty w Centrum Informacyjnym Rządu, iż 1 września 2008 minister sprawiedliwości podpisał projekt autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projektowane przepisy regulują sprawę wynagrodzeń sędziów.


właśnie dostałem identyczną odpowiedź. Dzięki Twojej pracy vanilko nie musialem sam szukać tego projektu i uzasadnienia. Muszę to sobie na spokojnie pzreczytać i przemysleć.

goos
02.09.2008 16:52:07

Niech mi ktoś tylko powie jak oni tj. MS chcą chcą przeskoczyć dopiero co wprowadzoną zasadę ,że wynagrodzeni SO ma być równe 120 % wynagrodzeina SR? Przecież po podwyższeniu wszystkim równo tak nie będzie.

Ignacy
02.09.2008 17:05:23

"duralex" napisał:

Niech mi ktoś tylko powie jak oni tj. MS chcą chcą przeskoczyć dopiero co wprowadzoną zasadę ,że wynagrodzeni SO ma być równe 120 % wynagrodzeina SR? Przecież po podwyższeniu wszystkim równo tak nie będzie.


a to proste jest akurat - nasz mini fini i tak nie da kasy na tę "odwyżkę"


Jeśli wierzyć uzasadnieniu do tego projektu, to dla sędzów takie wydatki już zaakceptował, martwić się mają prokuratorzy - cytując za tym uzasadnieniem przytoczonym w poście vanilki
"....Należy zaznaczyć, że w zaakceptowanym projekcie budżetu na rok 2009, w części 15 - „Sądy powszechne”, uwzględniono wydatki związane z podwyższeniem wynagrodzeń sędziowskich o kwotę 1.039,50 zł. natomiast wydatki na wzrost wynagrodzeń prokuratorów nie zostały wprawdzie ujęte w projekcie budżetu w części 37 - „Sprawiedliwość”, z uwagi na limit wydatków dla tej części ustalony przez Ministra Finansów; wydatki te zostały jednakże zgłoszone, w piśmie do Ministra Finansów, jako niezbędne i o które ustalony limit powinien zostać zwiększony, w przypadku gdy projektowana regulacja zostanie wprowadzona od stycznia 2009 roku.".

w dalszej częścu tego uzasadnienia mówią o spłaszczaniu wynagrodzeń między różnymi szczeblami sądownictwa, a jednocześnie w mglisty sposób zapewniają, że zachęcą do awansów dzięki innym tajemniczym mechanizmom płacowym - pachnie mi to rezygnacją z zapisu o tych 120 procentach.

praefectus
02.09.2008 18:24:27

"to przede wszystkim sędziowie sądów rejonowych, z uwagi na trudne warunki pracy i duże obciążenie, jak również stosunkowo niski prestiż, wymagają pozytywnego zmotywowania."

Nade wszystko cenię sobie szczerość.

Dobrze, że napisali słowo-klucz "stosunkowo", bo zaliczyłbym deprechę.

Mira
02.09.2008 19:03:54

nalezy miec nadzieję, że tak jak jest napisane w uzasadnieniu będzie to pierwszy krok ku poprawie statusu sedziego w Polsce.
Choć i tak mi sie nie chce wierzyc że po tylu obietnicach, których nie wprowadzili w zycie akurat tę uda im sie zrealizować.

joasmy01
02.09.2008 19:49:36

Ja też właśnie otrzymałam odpowiedź od P. E. Lastra.
Dzięki Vanilko za tekst projektu! Pozdrawiam!

iwo
02.09.2008 19:51:20

ja jakoś dziwnie wierzę, że nareszcie coś drgnie w sprawie naszych wynagrodzeń. W końcu rząd poczynił znaczne oszczędności zwlekając cały rok i w końcu musi coś dać. Nie oznacza to, że składam broń. Broń Boże!!! A zapis o niskim prestiżu sędziów rejonowych zabolał mnie bardzo. Nie pozwólmy, żeby traktowano nas bez szacunku. To smutne, że nawet dla naszych dwóch władz prestiż ma tylko ten, kto ma kasę.

witoldw1
02.09.2008 19:55:12

To nie jest zadna podwyżka tylko jakaś zapomoga

Mikołaj
02.09.2008 20:14:20

Całkowicie podzielam zdanie witolda w1. w dodatku nas obrażają z tym prestiżem. Mam nadzieję, że ta "odwyżka" nie uspokoi środowiska.

iudex1
02.09.2008 20:15:54

"Mikołaj" napisał:

Całkowicie podzielam zdanie witolda w1. w dodatku nas obrażają z tym prestiżem. Mam nadzieję, że ta "odwyżka" nie uspokoi środowiska.


Wręcz rozjuszy. Mnie przynajmniej

Mira
02.09.2008 20:24:09

Uważam, że w kwestii deprecjonowania sędziów rejonowych jesteśmy ewenementem na skale swiatową. Nigdzie, tak bardzo jak w Polsce, nie podkresla się róznic pomiedzy sądami poszczególnych poziomów. Znajduje to wyraz zarówno w wiekszym spłaszczeniu róznic w zarobkach sędziów jak i w tym , że zarówno sedzia wyzszej jak i niższej instancji podlega kategoryzacji na którą składa się wiele elementów (staż , dokształcanie, patronat, funkcje itp) tak, że łatwo ocenić sędziego pod tym kątem. U nas dobrzy są ci co w SN . Im niżej tym gorszy sędzia, a na końcu - czyli w rejonie ........

witoldw1
02.09.2008 20:42:02

"Mira" napisał:

Uważam, że w kwestii deprecjonowania sędziów rejonowych jesteśmy ewenementem na skale swiatową. Nigdzie, tak bardzo jak w Polsce, nie podkresla się róznic pomiedzy sądami poszczególnych poziomów. Znajduje to wyraz zarówno w wiekszym spłaszczeniu róznic w zarobkach sędziów jak i w tym , że zarówno sedzia wyzszej jak i niższej instancji podlega kategoryzacji na którą składa się wiele elementów (staż , dokształcanie, patronat, funkcje itp) tak, że łatwo ocenić sędziego pod tym kątem. U nas dobrzy są ci co w SN . Im niżej tym gorszy sędzia, a na końcu - czyli w rejonie ........

Co do SN to uważam ,że powinien byc klasą samą w sobie i my powszechni nawet się do niego nie porównujmy. Natomiast zgadzam się ,że różnicowanie sędziow sądów powszechnych jest u nas wręcz paranoidalne ( niestety niemała zasługa w tym samych sędziów) ,a takie projekty i ich uzasadnienia są nakierowane na wzmocnienie i wykorzystanie przez władzę tego zróznicowania.Bądźmy ćwańsi od nich i nie dajmy się podzielić.Pokażmy im

Ignacy
02.09.2008 21:15:39

"witoldw1" napisał:


Co do SN to uważam ,że powinien byc klasą samą w sobie i my powszechni nawet się do niego nie porównujmy. Natomiast zgadzam się ,że różnicowanie sędziow sądów powszechnych jest u nas wręcz paranoidalne ( niestety niemała zasługa w tym samych sędziów) ,a takie projekty i ich uzasadnienia są nakierowane na wzmocnienie i wykorzystanie przez władzę tego zróznicowania.Bądźmy ćwańsi od nich i nie dajmy się podzielić.Pokażmy im


co do SN to chapeaux bas ( znawców języków obcych z góry pzrepraszam za ewetualne błędy)

co do zasługi sędziów w różnicowaniu szczebli - to trafnie to witoldw1 ujął - albo SO nas rejonowych z błotem zmiesza, albo my rejonowi na SO psy wieszamy ( choćby sam tytuł tematu "Bezkarność, czyli radosna tgwórczość SO i zzwarte w nim niektóre z wypowiedzi) - sami sobie zgotowaliśmy ten los :neutral:

Mira
02.09.2008 22:19:22

daleka jestem od krytykowania SN i sedziów tam zasiadajacych. chodziło mi raczej o to, że patrzenie na sędziego jedynie przez pryzmat tego w jakiej instancji orzeka nie tylko nie ma zadnego uzasadnienia, ale przede wszystkim stawia nas (wszystkich sedziów) w bardzo niekorzystnym świetle, co przy braku jasnych zasad awansu jest bardzo krzywdzące. Powoduje też podziały w których trudno nam osiagnać jednośc w działaniu.

suzana22
02.09.2008 22:23:44

"iwo" napisał:

A zapis o niskim prestiżu sędziów rejonowych zabolał mnie bardzo. Nie pozwólmy, żeby traktowano nas bez szacunku. To smutne, że nawet dla naszych dwóch władz prestiż ma tylko ten, kto ma kasę.


To tylko chwila szczerości urzędnika. I co więcej; ten urzędnik mówi najszczerszą prawdę. Naprawdę oczekujemy, żeby nas brano pod włos kłamiąc w żywe oczy, jacy to my szanowani jesteśmy, czy też chcemy, żeby nam zapłacili tak, że prestiż nam wzrośnie

A żeby nie było niedomówień; ta wielka podwyżka, o której mowa w tym projekcie, to żenada, to ochłap rzucony sferze budżetowej, tzn. urzędnikom średniego i niższego szczebla

Mikołaj
02.09.2008 22:31:57

Działalność MS w obecnym składzie jest wyjątkowo perfidna i zdradziecka. Przeiceż i tym razem te kilka słów o naszym prestiżu nie znalazły się przypadkiem. Chodzi o to byśmy skoczli sobie do gardeł, a problem z wynagrodzeniami znikie i przyjmiemy z pokorą każdy ochłap. Taki sam cel miał na początku roku "omysł" aby oddzielić od nas finansowo prokuratorów i skłucić ze sobą te dwa środowiska. Jetem ostatnim, który chciałby powrotu Zbyszka, ale ten czlowiek przynajmniej wiedział czego chce, miał zaplecze polityczne i wiadomo było czego można się po nim spodziewać.

[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 10:34 pm ]
Przynajmniej jak widzę większość z nas w ten sam sposób ocenia ową "odwyżkę" jako ochłap. Brawo!

Marc
02.09.2008 22:38:49

bo tutaj nie chodzi o podwyżkę .... Zaprawde powiadam Wam zasadą powinno być by każdy kąt trójkąta równą miał miarę... jeśli to nie jest zbyt daleko idące porównanie

Mikołaj
02.09.2008 22:40:48

Jaśniej Marc proszę.

bebek4
02.09.2008 22:43:08

Nie niepokoi was fakt podłączenia tej kwestii do ustawy o krajowej szkole? Dla mnie to jest dość jasny sygnał. Projekt ten jest w sumie przez środowisko dość mocno krytykowany, KRS powiesił na nim psy więc jest mała szansa na uchwalenie ustawy i tym samym uregulowanie naszych wynagrodzeń, podobnie zresztą jak statusu obecnych asesorów którzy nie dosłużą wymaganego okresu asesury. To jest wyjątkowa perfidia, przecież wystarczyłaby ustawa na 2 art....

ludzka
02.09.2008 22:45:30

"bebek4" napisał:

Nie niepokoi was fakt podłączenia tej kwestii do ustawy o krajowej szkole? Dla mnie to jest dość jasny sygnał. Projekt ten jest w sumie przez środowisko dość mocno krytykowany, KRS powiesił na nim psy więc jest mała szansa na uchwalenie ustawy i tym samym uregulowanie naszych wynagrodzeń, podobnie zresztą jak statusu obecnych asesorów którzy nie dosłużą wymaganego okresu asesury. To jest wyjątkowa perfidia, przecież wystarczyłaby ustawa na 2 art....


Bardzo mnie niepokoi. Jeśli PIS będzie ustawę mocno krytykował, to może ona zostac po jej uchwaleniu zawetowana przez Prezydenta.

Marc
02.09.2008 22:46:26

chodzi o równowagę 3 władz to jak 3 kąty trójkąta aby był idealny muszą być równe... może mam jakis dzis pokrętny nastrój dlatego tak wymyślam, status sędziów powinien być statustem jaki mają pozostałe władze i nie chodzi mi tutaj bynajmniej o interpelacje poselskie

Sandman
03.09.2008 09:02:57

Odpowiedź Kancelarii przesłana na moją skrzynkę:

Szanowny Panie, nawiązując do korespondencji skierowanej do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zmiany zasad wynagradzania sędziów, uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją, 1 września 2008 minister sprawiedliwości podpisał projekt autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projektowane przepisy regulują sprawę wynagrodzeń sędziów. Projekt wspomnianej autopoprawki został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, których termin upływa 5 września br. Następnie projekt zostanie skierowany na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów. Jednocześnie informujemy, że tekst projektu autopoprawki jest od dziś dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (BIP, projekty aktów prawnych; Prawo Pracy i Administracji). Z poważaniem Elżbieta Lastra gł. specjalista w Centrum Informacyjnym Rządu

praefectus
03.09.2008 09:10:36

To co proponuje rząd, to ochłap, który nic nie zmieni na lepsze, tylko spowoduje wcześniejsze wpadnięcie w wyższy próg podatkowy. Inna sprawa, że to i tak pewnie nie wejdzie w życie z uwagi na weto Prezydenta (bo sztandarowy projekt PO co do "szkoły sędziów" godzi w sztandarowy model PiSu). PO próbuje wziąć nas na zakładnika: jeśli Prezydent jest takim zwolennikiem podwyżek dla sędziów, jak pisał w uzasadnieniu odmowy podpisania ustawy o zniesieniu awansu poziomego, to nie zawetuje ustawy o "szkole sędziów", a wtedy przejdzie ich chory projekt. Jak zawetuje, to wtedy będą mogli twierdzić, że "wicie-rozumicie, chcieliśmy wam dogodzić, ale nie pozwolono nam". Co szkodziło napisać ustawę o podwyżce składającą się z dwóch artykułów? Po co to podczepianie pod inne, niezwiązane tematycznie, ustawy? Zaostrzenie protestu do tygodni i miesiąca bez wokand jest nieodzowne.

Powinniśmy się wystrzegać też jakichkolwiek wypowiedzi dla mediów, które chociażby częściowo stwarzałyby wrażenie, że jesteśmy zadowoleni (bo potem wychodzą takie sytuacje, jak z przekręconą wypowiedzią Dreeda dla "Rzepy".

Nie wierzmy także w zapewnienia, że to tylko incydentalna akcja rządu, nic nie jest bowiem równie trwałe, jak prowizorka. Rząd wie, że zaczyna powoli działać na naszą korzyść zasada "im gorzej, tym lepiej", bo przy takim poziomie wynagrodzeń ani TK ani ktokolwiek inny nie znajdą argumentów za utrzymaniem obecnego stanu rzeczy, więc próbuje nieco rozmyć temat.

Ponadto nie możemy pozwolić, aby jakiś bezimienny urzędnik dworował sobie z nas i pisał wprost w oficjalnych dokumentach rządowych, że sędzia rejonowy ma "stosunkowo niski prestiż" i "wymaga zmotywowania" - przez wspaniałomyślną władzę oczywiście.

Zakładając nawet coś przeciwnego, że stanowisko rządu mięknie (w co nie wierzę), to tym bardziej należy zintensyfikować protest. Tak czy inaczej - tygodnie i miesiące bez wokand są konieczne. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.

Łukasz G.
03.09.2008 09:52:53

Całkowita zgoda co do meritum. Podpisuję się obiema rękami. Tylko jedno "ale": w przyszłym roku zmienia się system stawek podatkowych więc szybsze wpadnięcie w próg generalnie nie grozi.

misia
03.09.2008 10:01:26

"Łukasz G." napisał:

Całkowita zgoda co do meritum. Podpisuję się obiema rękami. Tylko jedno "ale": w przyszłym roku zmienia się system stawek podatkowych więc szybsze wpadnięcie w próg generalnie nie grozi.


nawet jeśli trzeba będzie zapłacić ten wyższy podatek, to i tak później niż obecnie, a ponadto wcześniej ewentualnie zgromadzi się fundusze na "trudne" miesiące, kiedy państwo zabiera wyższy podatek

Jac
03.09.2008 10:41:04

Też dostałęm taką odpowiedź z Kancelarii Premiera i w pełni zgadzam się z przedmówcami.
Proponowany zasiłek, zwłaszcza przy projektowanym sposobie jego uchwalenia, powinien tylko utwierdzić nas w przekonaniu o celowości zaostrzenia protestu.

filozof
03.09.2008 11:14:00

Jest efekt naszej akcji:

Szanowny Panie, nawiązując do korespondencji skierowanej do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zmiany zasad wynagradzania sędziów, uprzejmie informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją 1 września 2008 minister sprawiedliwości podpisał projekt autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projektowane przepisy regulują sprawę wynagrodzeń sędziów. Projekt wspomnianej autopoprawki został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, których termin upływa 5 września br. Następnie projekt zostanie skierowany na posiedzenie Komitetu Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów. Jednocześnie informujemy, że tekst projektu autopoprawki jest od dziś dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (BIP, projekty aktów prawnych; Prawo Pracy i Administracji). Z poważaniem E.L. gł. specjalista w Centrum Informacyjnym Rządu

Kynas
03.09.2008 15:12:05

Dokładnie taką odpowiedź też otrzymałem. Szablonik i tyle.

Piotr71
03.09.2008 15:23:17

rozesłali z automatu do wszystkich, powiem tylko tyle nigdy nie spodziewałbym sie znaleźć zapisu o podwyżkach dla Sędziów w takim miejscu - autopoprawka autopoprawki - to takze swiadczy o ich braku szacunku masakra

witoldw1
03.09.2008 16:20:24

"anpod" napisał:

Czy ja skromna jedynie ssr mogę Cię, Witku, az sso, poklepac przyjacielsko po plecach ?

Mozesz mnie poklepać nie tylko po plecach

kzawislak
03.09.2008 16:29:35

"Kynas" napisał:

Dokładnie taką odpowiedź też otrzymałem. Szablonik i tyle.


no my też szablonik posłaliśmy

wb02
03.09.2008 17:10:32

A ja do dziś nie dostałem odpowiedzi. Czy pozostali są równiejsi czy też kancelaria ma nawalający automat do szabloniku? Chyba jeszcze odczekam i jak nie dostanę na dniach to się wezmę i upomnę.

Jac
03.09.2008 17:23:09

Po przemyśleniu wydaje się, że passus o "stosunkowo niskim prestiżu sędziów sądów rejonowych" może być przydatnym argumentem w naszych staraniach na forum międzynarodowym i przed TK.
Na marginesie, jeżli pauperyzacja sędziów będzie nadal postępować w takim tempie, to już niebawem "stosunkowo niskim prestiżem" będą się cieszyli SSO i SSA, a SSR tylko "bardzo niskim" lub wręcz "żadnym prestiżem".

iudex1
03.09.2008 18:19:58

"Jac" napisał:


Na marginesie, jeżli pauperyzacja sędziów będzie nadal postępować w takim tempie, to już niebawem "stosunkowo niskim prestiżem" będą się cieszyli SSO i SSA, a SSR tylko "bardzo niskim" lub wręcz "żadnym prestiżem".


Dobrze powiedziane

scorpio1122
03.09.2008 18:56:16

Nie mam watpliwości. Propzycje zmian prowadzą do jednego wniosku: koniec obiecanek i jałmużny.
Trzeba zaostrzyc protest. GRUDZIEŃ MIESIĄCEM BEZ WOKANDY. Jak nie pomoże to przedłuzamy na styczeń.

Mira
03.09.2008 19:33:29

u nas sa trudności żeby przekonac ludzi do dwóch dni bez wokandy a o miesiacu to nawet nie wspomnę :sad:

iudex1
03.09.2008 20:07:26

"scorpio1122" napisał:

Nie mam watpliwości. Propzycje zmian prowadzą do jednego wniosku: koniec obiecanek i jałmużny.
Trzeba zaostrzyc protest. GRUDZIEŃ MIESIĄCEM BEZ WOKANDY. Jak nie pomoże to przedłuzamy na styczeń.


Mój głos już masz

elew
03.09.2008 22:05:25

mój także, ale iudex czemu bijesz tą zółcią po oczach
litosci

joasmy01
05.09.2008 18:30:52

Otrzymałam dzisiaj pisemną odpowiedź z Kancelarii Premiera na mój pisemny wniosek o udzielenie informacji publicznej Oczywiście tekst taki sam, jak w odpowiedzi mailowej.
Ale frajda! Już dwóch urzędników Kancelarii pracowało nad moim wnioskiem. Już nie jestem taka sfrustrowana ofiara z rejonu.
Gdyby jeszcze chociaż taki mały, tyci prestiż...

zziajany
05.09.2008 20:54:42

Dlatego moglibyśmy nie wysyłać szabloników tylko zadawać zróżnicowane pytania. Powinniśmy być dla urzędników kancelarii jak wrzód na ....

okapi
05.09.2008 20:59:08

po pierwsze na odzew dni bez wokand 24-5 wrzesień + stanowisko nowego zarzadu justycji..jeśli będzie duży odzew i jednośc sędziów i sensowne zamierzenia i nowy zarząd justycjji to trzeba ułożyć plan na dalszy okres ..ale spokojnie..trzeba sie nastawić na dłuższa "walkę"..myślę że co najmniej pół roku..

K.Ierownik
08.09.2008 22:57:25

Ode mnie 4 kolejne listy poszły pocztą.

Sandman
09.09.2008 10:29:00

Wczoraj dostałem odpowiedź drogą pocztową. Duża koperta firmowa, papier firmowy, treść oczywista......

Darkside
09.09.2008 12:47:22

"Sandman" napisał:

Wczoraj dostałem odpowiedź drogą pocztową. Duża koperta firmowa, papier firmowy, treść oczywista......


To co Sandman nie lubisz już Doldka

Sandman
09.09.2008 13:37:12

"Darkside" napisał:


To co Sandman nie lubisz już Doldka

Powiedzmy, że mój entuzjazm co do jego osoby znacznie zmalał.....ale nadal cieszę się, że to PO wygrało wybory.

witoldw1
09.09.2008 20:19:49

Dzisaj połuczylem bumażku od jakiegoś urzednika z treścią jak wszyscy. Mam zamiar napisac ponownie do Pana Premiera ,że ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje ,a jej lakoniczność i brak jakichkolwiek konkretów świadczy moim zdaniem o tym ,że została wysłana bez wiedzy Pana Premiera ,który nie dopuściłby do wysłania takiego świśtka do wyborcy ( to chyba brzmi lepiej niż sędzia) Jak wiadomo od zawsze ,Car jest dobry ,ma tylko złych urzędnikó

elew
09.09.2008 21:52:56

bla bla
dobry car
urzędnik zły

niech nam żyje PO, i szczęsliwie wygrywa wybory, te do jewroparlamentu toże hej

ludzka
09.09.2008 21:58:06

"elew" napisał:

(...)
niech nam żyje PO, i szczęsliwie wygrywa wybory, te do jewroparlamentu toże hej


Jakie wybory? Przecież zbojkotujemy komisje wyborcze.

Modern_judge
09.09.2008 22:07:26

Widzę Elew, że nie tylko Ty dałeś się nabrać na te puste słowa pseudobełkotu politycznego... Człowiek im starszy, tym głuszy jednak jest...

elew
09.09.2008 22:14:29

"Sandman" napisał:


To co Sandman nie lubisz już Doldka

Powiedzmy, że mój entuzjazm co do jego osoby znacznie zmalał.....ale nadal cieszę się, że to PO wygrało wybory.

no to jak tak sypać piach w tryby najpięknieszjego ustroju
ma nie być urlopów, wszak to prezydent będzie ten zły, który zawetuje duraczówkę i nasze podwyzki a władzuchna kochana i te piękne oczeta donka mogłyby się zasnuć smutkiem

-swego czasu jeden z forumowiczów podniósł, że platforma jako jedno z haseł wyborczych miała obniżenie wynagrodzeń sędziów -sam nie zwracałem uwagi na brednie narkotyczne którymi okadzali łelektorat, ale czy można prosić o potwierdzenie tej wiadomości

[ Dodano: Wto Wrz 09, 2008 10:16 pm ]
"Modern_judge" napisał:

Widzę Elew, że nie tylko Ty dałeś się nabrać na te puste słowa pseudobełkotu politycznego... Człowiek im starszy, tym głuszy jednak jest...

protestuej modi

nie dałem się nabrać na ten ich pseudo liberalizm i ckliwy ślub kościelny przez wyborami
nie moja partia, nie moje poglądy, nie mój wybór
łze liberałom i aferałom stanowcze nie

mitesek
10.09.2008 09:00:50

"Sandman" napisał:

Wczoraj dostałem odpowiedź drogą pocztową. Duża koperta firmowa, papier firmowy, treść oczywista......


i ja też dostałem takie pewnie samo ble,ble,ble... i jeszcze podpisał ktoś "z up.", powieszę sobie w piwnicy

praefectus
10.09.2008 09:16:24

Oczywiście też dostałem pismo z URM, poza dobroczynnym spacerem na pocztę nic z tego dla mnie nie wynika - dlatego się pytam: co dalej? Jeśli zostawimy to w ten sposób, to oznacza, że można nam odpisać cokolwiek, jak dzieciom. Mam nadzieję, że autor akcji ma plan (nie chodzi tu o to, aby każdy robił coś po swojemu, ale o koordynację), bo taką reakcję urzędników (lub ewentualnie jej brak) można było z góry przewidzieć. Lubię uczestniczyć w akcjach, które mają swój początek, przebieg i finał a tu brakuje mi tego ostatniego elementu.

AQUA
10.09.2008 16:59:44

Oczywiście, wyślemy następne maile

witoldw1
10.09.2008 17:02:03

A ja wam powiem ,że okręgowi to jednak mają lepiej.Bo do mnie to bumażka przyszła wczoraj poleconym ,a do mojej żony ( SSR) dzisiaj i to zwykłym. Żona się do mnie nie odzywa

marek
10.09.2008 17:45:02

ja dostałem odpowiedź pocztą elektroniczną, treść taka jak u wszystkich

AQUA
10.09.2008 18:34:27

Kochani,

dysponuję także odpowiedzią identyczną, gdyż jest po prostu szablonowa...

Proponuję zatem, abyśmy w tym temacie wkleili odpowiedź inną, o ile takową ktokolwiek z nas by otrzymał przez przypadek...

praefectus
10.09.2008 19:05:53

"witoldw1" napisał:

A ja wam powiem ,że okręgowi to jednak mają lepiej.Bo do mnie to bumażka przyszła wczoraj poleconym ,a do mojej żony ( SSR) dzisiaj i to zwykłym. Żona się do mnie nie odzywa


E, to widocznie Twoja żona musiała napisać ostrzejsze pismo i podpadła mężom stanu, ja też jestem SSR i dostałem poleconym. Dodam tylko, że biegłem na pocztę z wywieszonym językiem w nadziei, że to zamówione płyty z "Amazona", a tu pismo od ludzi Donka... Trzeba było widzieć minę pani na poczcie, która dawała mi tą wielką kopertę z opisem "Kancelaria Prezesa...", gdy usłyszała ode mnie "Łe... to?"

ludzka
10.09.2008 21:58:13

To i ja się zwierzę, choć obowiązuje tajemnica korespondencji . Otrzymałam szablonową odpowiedź drogą elektroniczną. Jeśli przyjdzie pismo, nie mam zamiaru go odbierać. Wiem, jaka będzie jego treść.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.