Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilne materialne

Upadłość a stosunki majątkowe

jarocin napisał w dniu 18.09.2007 o godzinie 22:26:34 :

Mam pytanie do forumowiczów orzekających w upadłościach:

Stan faktyczny:
Został wydany nakaz zapłaty p-ko dłużnikowi. Następnie została ogłoszona upadłość dłużnika. Postępowanie upadłościowe zostało już jednak ukończone. Wierzyciel wnosi teraz o klauzulę p-ko małżonce dłużnika. Nie było umowy majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 124 PUN W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Z kolei zgodnie z art. 372 PUN Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy dobrze rozumuję, że po zakończeniu post. upadłościowego nie odżywa wspólność majątkowa?

Zigzag napisał w dniu 19.09.2007 o godzinie 07:46:06 :

Wprawdzie nie orzekam w tych sprawach, ale o ile pamiętam to przedstawia się to dokładnie tak jak napisałeś. Sama z siebie "nie odżywa"...
Przywrócenie ustawowej wspólności majątkowej może nastąpić w wyniku uchylenia orzeczenia sądowego, które spowodowało jej ustanie, względnie na podstawie nowej umowy majątkowej, zawartej w każdym czasie przez strony w formie aktu notarialnego. Przepisy nie regulują tej kwestii, co zmusza do przedstawienia skutków prawnych związanych z zakończeniem postępowania upadłościowego lub jego umorzeniem. Prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego stanowi podstawę do wykreślenia wpisów dotyczących upadłości w księdze wieczystej i w rejestrach. Upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami z dniem wydania postanowienia o jego umorzeniu. W postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku upadłego, sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza jego zakończenie. Postępowanie upadłościowe podlega uchyleniu w przypadku ponownego odrzucenia albo oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości. Wszelkie zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę także po umorzeniu lub zakończeniu postępowania. I te zasady obowiązują również w zakresie przywrócenia stosunków majątkowych między małżonkami, istniejących przed ogłoszeniem upadłości; dowodem będą prawomocne orzeczenia sądowe.
Małżonek upadłego może dochodzić, ale tylko w postępowaniu upadłościowym, należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Ochrona jego praw jest więc ograniczona i zaspokojenie roszczenia następuje według zasad obowiązujących w tym postępowaniu.

jarocin napisał w dniu 19.09.2007 o godzinie 09:30:40 :

Oj, chyba jednak błądzę. Z art. 53 kro wynikałoby, że po zakończeniu upadłości powstaje między małżonkami wspólność ustawowa.

Beleg napisał w dniu 19.09.2007 o godzinie 10:06:34 :

"jarocin" napisał:

Mam pytanie do forumowiczów orzekających w upadłościach:

Stan faktyczny:
Został wydany nakaz zapłaty p-ko dłużnikowi. Następnie została ogłoszona upadłość dłużnika. Postępowanie upadłościowe zostało już jednak ukończone. Wierzyciel wnosi teraz o klauzulę p-ko małżonce dłużnika. Nie było umowy majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 124 PUN W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Z kolei zgodnie z art. 372 PUN Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy dobrze rozumuję, że po zakończeniu post. upadłościowego nie odżywa wspólność majątkowa?


Cześć
Mój mąż orzeka w upadłościach. Obiecał, że wieczorem otrzymasz informacje. ( mówi, ze musi znaleźć materiały Gurgula) :-)
Pozdrawiam
Ola

jarocin napisał w dniu 19.09.2007 o godzinie 12:24:47 :

Z góry dziękuję

Beleg napisał w dniu 19.09.2007 o godzinie 22:19:26 :

"jarocin" napisał:

Mam pytanie do forumowiczów orzekających w upadłościach:

Stan faktyczny:
Został wydany nakaz zapłaty p-ko dłużnikowi. Następnie została ogłoszona upadłość dłużnika. Postępowanie upadłościowe zostało już jednak ukończone. Wierzyciel wnosi teraz o klauzulę p-ko małżonce dłużnika. Nie było umowy majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 124 PUN W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Z kolei zgodnie z art. 372 PUN Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy dobrze rozumuję, że po zakończeniu post. upadłościowego nie odżywa wspólność majątkowa?


Cześć, tu Darek, mąż Oli. zajmuję się upadłościami i postaram sie odpowiedzieć na przedstawiony przez ciebie problem . Treśc art 124 Pun nie pozostawia żadnych wątpliwości , że ogłoszenie upadłosci dłuznika skutkuje ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej . Problem istnieje z interpretacją art. 372 Pun właśnie w aspekcie stosunków majatkowych małżeńskich po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłosciowego . Przepis art. 372 Pun w tym aspekcie ma charkter normy ogólnej , a to z prostej przyczyny . Art. 53 par 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi , iż po umorzeniu lukończeniu lub uchyleniu postępowania upadłosciowego , między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majatkowy . Przepis ten ( art. 53 par 2 Krio ) ma chrakter lex specialis do przepisu art. 372 Pun. Wniosek - na podstawie art. 53 par 2 krio , po zakończeniu postępowania upadłościowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim , wspólnośc majątkowa powstaje na nowo . Klauzula na małżonkę dłuznika może być więc nadana . Pozdrawiam Serdecznie .

jarocin napisał w dniu 19.09.2007 o godzinie 22:45:46 :

Bardzo dziękuję Darku za pomoc

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.