Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Unieważnienie paszportu

romanoza
05.09.2008 11:09:40

Policja wpadła na "genialny" pomysł występowania do mnie z wnioskami o unieważnienie paszportu. Jako podstawę wskazują art. 38 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych, poniżej podaję treść przepisu:
Art. 38. 1. Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:
1) na wniosek:
a) sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne,
b) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
2) jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy;
3) jeżeli jego posiadacz utracił obywatelstwo polskie.
2. Dokument paszportowy traci ważność z dniem śmierci jego posiadacza.
3. Na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego, w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej.

Spotkaliście się już z czymś takim i co o tym sądzicie, dodam że chodzi tutaj o osoby, których szukam listem gończym. Czy tutaj jest obligatoryjne wystąpienie sądu do organu o unieważnienie? Dla mnie ten przepis jest niepoważny, to znaczy co, osoba karana nie może mieć paszportu? I czy to w ogóle jest zgodne z konstytucją. A tak na marginesie to dowód osobisty też trzeba unieważnić, żeby po Unii nie mógł jeździć?
Dodam jeszcze, że art. 17 ustawy mówi o tym, że na wniosek sądu można odmówić wydania paszportu osobie, przeciwko której toczy się postępowanie. O ile ten przepis mogę jakoś powiązać z zakazem opuszczania kraju to tego pierwszego już nie.

totep
05.09.2008 20:05:08

Nie rozumiem, czy chcą, abyś ty unieważniał paszport ?? To chyba nie jesteś włąściwy, bo to chyba kpa i wydział paszportowy. A jeżeli ty miałbyś występować z takim wnioskiem, to chyba do organu administracji - nie pamiętam kto wydaje paszport - chyba Urząd miasta, czy wojewoda

suzana22
05.09.2008 20:54:51

Romanoza, ja bym się absolutnie w żadne wnioski do odpowiednich organów o unieważnienie skazanemu paszportu nie wikłała, bo i po co? Przy czym na takie pismo policji odpisałabym zwykłym pismem (szablonikiem ), a nie żadnym broń Boże postanowieniem.

romanoza
05.09.2008 23:19:30

"suzana22" napisał:

Romanoza, ja bym się absolutnie w żadne wnioski do odpowiednich organów o unieważnienie skazanemu paszportu nie wikłała, bo i po co? Przy czym na takie pismo policji odpisałabym zwykłym pismem (szablonikiem ), a nie żadnym broń Boże postanowieniem.

I taki mam też pomysł, chcę w oględnej formie odpisać, nie powiem co chcę im odpisać. A zrobił się problem, bo to nie tylko KMP z takim wnioskiem, komisariaty też. Wyciągam z tego wniosek, że ktoś w policji wpadł na pomysł a teraz wszyscy w ramach komendy miejskiej realizują. Zbiesiłem się okrutnie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.