Czwartek 11 sierpnia 2022 Wydanie nr 5281
iskaw napisał w dniu 17.09.2008 o godzinie 23:09:19 :

prokuratura prowadziła śledztwo, w którym przedstawila podejrzanemu trzy zarzuty-dwa za okres 2001-2006 a jeden z 2003 roku , później dodałe jeszcze jemu jeden zarzut z 2003 r. i wyłączyła materiały dotyczące dwóch oststnich czynów po czym skierowała sprawe do Sądu, Sąd z uwagi na pewne przesłanki został wyłączony w całości i S.O.sprawę skierował do Sądu w B. gdzie ją rozpoznano a wyrok był zaskarżony, w tym czasie skierowano do Sądu a.o. o pozostałe dwa czyny, wyłączono Sąd miejscowy i S.O. przekazał sprawę do Sądu w C. Wówczas okazało się, że wyrok Sądu w B. został uchylony a sprawa zwrócona do ponownego rozpoznania praktycznie w całości więc oskarzony wniósł o połączenie spraw, czy łączyć i który Sąd jest właściwy do jej dalszego prowadzenia?

justice napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 12:04:04 :

Nie bardzo widzę możliwość połączenia sprawy przez sąd, w którego jurysdykcji sprawa się nie znajduje. Chyba na obecnym etapie najlepszym wyjściem byłoby wystąpienie do SO o przekazanie drugiej ze spraw, żeby prowadził je jeden sąd. Z pewnością przemawiają za tym zasady ekonomii.

Matylda napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 12:33:42 :

Czy w chwili uchylenia wyroku Sądu B. - w sprawie Sądu C. został już otwarty przewód sądowy ?

andrzej74 napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 14:11:11 :

Tak na szybko, można połaczyć, z tym że gdy na skutek połaczenia dochodzi do zmiany właściwowsci miejscowej sądu to na to postanowienie o połączeniu przysługuje zażalenie.
Poczytaj jeszcze w orzecznictwei do 36 lub 37 - SN zajmował sie tematem włascwiości sądu po przekazaniu sprawy wtrybie 36/37 do innego sądu, następnie zwrotu sprawy w trybie 345 i ponownego skierowania a/o.

Ps. znaczenie ma również na jakim etapie znajduje się każda ze spraw, no i który sąd jako pierwszy wydał postanowienie o połączeniu

II AKz 328/04 postanow. s.apel. 2004.10.27
w Lublinie
Prok.i Pr. 2006/1/31...
Akceptując pogląd o niezaskarżalności postanowienia o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny, trzeba jednocześnie uznać potrzebę merytorycznej kontroli tego rodzaju decyzji przez sąd odwoławczy w sytuacji, gdy jej następstwem jest orzeczenie w kwestii właściwości sądu, w szczególności w postaci przekazania sprawy innemu sądowi.


II AKz 77/95 postanow. s.apel. 1995.02.22
w Gdańsku
Prok.i Pr. 1996/2-3/93
Łączność spraw karnych wynikająca z normy art. 24 k.p.k. nie stwarza bezwzględnego obowiązku łączenia spraw, lecz tylko daje taką możliwość.
Norma art. 24 k.p.k. jest jednak normą celowościową, co oznacza, że w każdym wypadku obowiązkiem sądu jest stwierdzić, czy istnieją kryteria określone w tym przepisie, a warunkujące łączne rozpoznanie spraw, oraz podjąć stosowną decyzję.
Sąd ma bowiem prawo połączyć sprawy w celu ich łącznego rozpoznania zarówno jeżeli akty oskarżenia znajdują się w samym sądzie, jak i wtedy, gdy znajdują się one w różnych sądach. Sąd winien przed rozważeniem kryteriów wynikających z treści art. 21 i 22 k.p.k., stanowiących o właściwości miejscowej, rozważyć czy istnieją kryteria celowościowe przemawiające za połączeniem spraw takie, jak ułatwienie poznania prawdy obiektywnej w procesie i możliwości uproszczenia i przyspieszenia postępowania, a więc wymogi ekonomii procesowej.


III KZ 227/85 postanow. SN 1985.11.07
OSNKW 1986/7-8/58
Na postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny (art. 24 § 3 k.p.k.) przysługuje zażalenie tylko wówczas, gdy w wyniku takiego postanowienia następuje zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej sądu (art. 25 § 3 k.p.k.).

iskaw napisał w dniu 19.09.2008 o godzinie 21:07:13 :

Matylda,

niw było jeszcze rozpoczętego przewodu sądowego

[ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 9:07 pm ]
andrzej74,

dzięki

Matylda napisał w dniu 22.09.2008 o godzinie 13:41:35 :

Iskaw ! Dopiero dzisiaj wróciłam do Twojego kazusu i rzczywiście nie wydaje mi się on łatwy. Z jakiego powodu SO przekazał obie sprawy do innych sądów (art. 36 kpk, czy inny ?)?

iskaw napisał w dniu 23.09.2008 o godzinie 19:42:49 :

sprawa dotyczy funkcjonariuszy publicznych zawodowo związanych z pracą Sądu miejscowo właściwego

Matylda napisał w dniu 24.09.2008 o godzinie 14:49:22 :

Iskaw ! Pocztkowo myślałam, że któryś z Sądów wskazanych przez SO musi podjąć decyzję w przedmiocie połączenia spraw np. Sąd, do którego później wpłynął a/o powinien przekazać sprawę pierwszemu SR, a ten powinien dokonać połączenia. Po głębszym zastanowieniu wydaje mi się jednak, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zaangażowanie SO - z wykorzystaniem przez analogię art. 38 kpk. Niech wskaże, który SR będzie właściwy do połączenia i prowadzenia całej sprawy. Jeśli SO będzie innego zdania - wskaże w swoim postanowieniu prawidłowy spoósb, w jakinależy tę sprawę załatwić.

koko napisał w dniu 27.09.2008 o godzinie 11:28:23 :

a moim zdaniem sprawy nie nadają sie do połączenia, przede wszystkim dlatego, że jedna z nich została już rozpoznana i jest uchylona do ponownego rozpoznania;
przeciwko połączeniu przemawia art 442 kpk, gdyby te sprawy połączono, zastosowanie tego przepisu byłoby wyłączone;

suzana22 napisał w dniu 27.09.2008 o godzinie 12:42:10 :

"koko" napisał:

a moim zdaniem sprawy nie nadają sie do połączenia, przede wszystkim dlatego, że jedna z nich została już rozpoznana i jest uchylona do ponownego rozpoznania;
przeciwko połączeniu przemawia art 442 kpk, gdyby te sprawy połączono, zastosowanie tego przepisu byłoby wyłączone;


Miałam sytuację, gdy odwoławczy rozpoznając apelację w sprawie o przest. z art. 286 § 1 kk innego niż mój sądu, uchylił wyrok i sprawę przekazał mojemu sądowi do połączenia z prowadzoną przeze mnie (otwarty przewód) sprawą tego samego oskarżonego o liczne przest. z art. 286 § 1 kk. Tak expressis verbis napisał w wyroku uchylającym . Więc zaczęłam przewód od nowa (prok odczytał mi zarzuty z mojego aktu oskarżenia i z aktu oskarżenia sprawy uchylonej), wydałam wyrok, przeszedł nawet przez kasację zaskarżony przez obrońcę, na tą kwestię nie zwrócono wcale uwagi.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.