Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204
akjos napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 13:02:56 :

Gospodarka nieruchomościami zawsze była dla mnie nie do pojęcia, ale ostatnie sprawy rozłożyły mnie na łopatki, może ktoś z Was borykał się już z takimi problemami?:
1. sko wydało decyzję, której ugn nie przewiduje, a mianowicie "ustalona przez straostę opłata za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona", wpływa sprzeciw w ustawowym terminie i jest przekazany do sądu
2. przekazany jak wyżej sprzeciw zostaje już jako pozew prawomocnie zwrócony wobec nieopłacenia go przez powoda (którym zawsze jest użytkownik wieczysty) a następnie opłata zostaje uiszczona i sprawa zarejestrowana pod nową sygnaturą

i teraz co do pkt. 1 wydaje się, że bez względu na treść orzeczenia sko sąd prowadzi sprawę, ale odnośnie pkt. 2 czy odrzucam pozew zwrócony nie wywołuje skutków prawnych, a teraz już jest dawno po tym 14 dniowym terminie z art.80 ugn?

Paweł napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 13:38:59 :

Ja własnie też dostałem taką sprawę, tyle, że opłaconą w terminie i odrzuciłem pozew stojąc na stanowisku, że drogesądową otwiera sprzeciw od orzeczenia wydanego w trybie art. 79 ust. 3 czyli oddalającej wniosek lub ustalającej nową wysokość opłaty. Skoro to było inne orzeczenie to droga sądowa nie została otwarta. zobaczymy czy będą się odwolywać i co zrobi II inst. W twoim przypadku też chyba bym odrzucił. Pismo zwrócone nie wywołuje skutków. Nie można samodzielnie wnieśc nowego pozwu w tej sprawie bo musi być poprzedzony postepowaniem administracyjnym- analogicznie jak przy rozgraniczeniu.
Nie ma to jak radosna twórczość SKO

Ignotus napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 13:39:31 :

Co do pierwszego z pytań, widzę tu jeszcze inny problem :
I OSK 1142/06 wyrok NSA W-wa 2007.07.11
LEX nr 362073
Zastępujący odwołanie sprzeciw przysługuje tylko od orzeczeń oddalających wniosek lub ustalających nową wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, zatem od orzeczeń rozstrzygających sprawę co do istoty, i tylko w odniesieniu do nich, właściwy pozostaje sąd powszechny, podczas gdy w odniesieniu do innych orzeczeń, w tym do postanowień o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie opłaty, właściwość zachowuje sąd administracyjny.
Zatem wydawać się może, że przy tak sformułowanym orzeczeniu SKO droga sądowa nie przysługuje. Choć z drugiej strony orzeczenie o treści "ustalona przez starostę opłata za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona" jest bez wątpienia orzeczeniem co do istoty, jednakże nieznanym ustawie. Trzeba by chyba rozważyć jakie skutki na decyzję organu wywiera owe orzeczenie SKO. Przyznam, że nie mam na to pomysłu
Ale jednocześnie nie dostrzegam również interesu powoda w podważaniu korzystnego w sumie dla niego orzeczenia.
Zaś co do zwrotu pozwu, wydaje się, że stosujemy z wszelkimi konsekwencjami 130 par. 2 kpc.
Tak zupełnie na marginesie - SN wydał czas jakiś temu dosyć ciekawe orzeczenie :
III CZP 133/06 uchwała SN 2006.12.21
OSNC 2007/10/153...
Po przekazaniu akt sprawy wraz ze sprzeciwem na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) właściwemu sądowi przez samorządowe kolegium odwoławcze przewodniczący wzywa do opłacenia pozwu także wówczas, gdy sprzeciw został wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego.
Tyle na gorąco. Pozdrawiam

akjos napisał w dniu 18.09.2008 o godzinie 18:14:02 :

dzieki za szybką reakcje
o ile cieszy mnie podobny pogląd na zagadnienie 2, to ciągle mam wątpiwości co do 1.
skoro bowiem wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego, a wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 2, zastępuje pozew i w dodatku wniesienie sprzeciwu w terminie powoduje utratę mocy orzeczenia to czy jednak takiej sprawy nie trzeba prowadzić?
gdzieś mi po głowie coś chodzi, że nie mogę badać prawidłowości takiego orzeczenia i mam prowadzić postęowaniem celem ustalenia należnej opłaty, zresztą art.78 ugn mów o wniosku użytkownika o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.
nie wiem, nie wiem ...
jeszcze raz dzięki

[ Dodano: Czw Wrz 18, 2008 9:39 pm ]
znalazłam odnośnie pkt.1!!
uzasadnienie do postanowienia SN z 12.01.2005 r. I CK 579/04
nie można odrzucić pozwu w przypadku gdy kolegium wydane orzeczenie o treści nieodpowiadającej jednemu z dwóch wariantów przewidzianych w art.79 ugn.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.