Sobota 28 stycznia 2023 Wydanie nr 5451

Biegli sądowi

Lista biegłych w internecie

CR napisał w dniu 24.09.2008 o godzinie 17:08:59 :

Rewelacja! Chyba jako pierwszy SO w Lublinie opublikował na swojej stronie listę biegłych! Z ich adresami domowymi i telefonami . No to już teraz niezadowoleni z opinii (chorzy lub zdrowi) będą mogli udać się do biegłego osobiście w celu wyrażenia swego niezadowolenia. Nie wspominając o innych dostępnych w taki sposób środkach wyrażenia dezaprobaty.
Pytam w związku z tym, gdzie ochrona danych osobowych?

RogerMortimer napisał w dniu 24.09.2008 o godzinie 17:23:02 :

ale numer, chyba upadli na głowę

Sebetwane napisał w dniu 24.09.2008 o godzinie 17:38:13 :

Trzeba zrezygnować z listy i opiniwać jako biegły do sprawy. Rosną wymagania a sąd jeszcze lekkomyśleni zwiększa nasze ryzyko pracy. Nie mamy statusu funkjconariusza publicznego. Oskarżony może nam grozić na sali i wyzywać nas i nikt nie zareaguje, bo możemy na niego tylko wnieść powództwo cywilne. Umieszczanie naszych danych w internecie to skandal bez względu czy jest to zgodne z prawem czy nie.

elew napisał w dniu 24.09.2008 o godzinie 17:42:13 :

to teraz powinni umieścić w Internecie również adresy zamieszkania i nr telefonów sędziów, referendarzy i kierowników sekretariatów

CR napisał w dniu 24.09.2008 o godzinie 17:47:12 :

"elew" napisał:

to teraz powinni umieścić w Internecie również adresy zamieszkania i nr telefonów sędziów, referendarzy i kierowników sekretariatów

Przede wszystkim dane tych, którzy decydowali o takiej formie opublikowanej listy

filozof napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 10:01:53 :

Szukam dobrego merytorycznie, szybkiego biegłego sądowego z zakresu rolnictwa z terenu apelacji warszawskiej, najlepiej - jej północnej lub środkowej części.

Byłbym wdzięczny za pomoc.

kudłaty napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 11:56:15 :

Żarty żartami, ale myślę, że jedyny sposób, to wystąpienie zbiorowe biegłych do Prezesa SO o niezwłoczne zdjęcie tego z witryny najlepiej z warunkowym od razu oświadczeniem o rezygnacji z wpisu na listę.
Co innego lista na wewnętrznym portalu sądowym, choć i tu jest kwestia zabezpieczeń, ale dokumenty generowane przez system wysyłane do biegłych też są przecież przechowywane na serwerze, więc ryzyko ataku jest i tutaj.

CR napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 12:45:08 :

"kudłaty" napisał:

Żarty żartami, ale myślę, że jedyny sposób, to wystąpienie zbiorowe biegłych do Prezesa SO o niezwłoczne zdjęcie tego z witryny najlepiej z warunkowym od razu oświadczeniem o rezygnacji z wpisu na listę.
Co innego lista na wewnętrznym portalu sądowym, choć i tu jest kwestia zabezpieczeń, ale dokumenty generowane przez system wysyłane do biegłych też są przecież przechowywane na serwerze, więc ryzyko ataku jest i tutaj.

Zgadzam się w 100%. Nie wiem, czy wchodziłeś na stronę SO Lublin, ale lista jest do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf, bez konieczności jakiegokolwiek uwierzytelnienia. Oznacza to, że może ją ściągnąć KAŻDY!

romanoza napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 13:12:56 :

"CR" napisał:

Żarty żartami, ale myślę, że jedyny sposób, to wystąpienie zbiorowe biegłych do Prezesa SO o niezwłoczne zdjęcie tego z witryny najlepiej z warunkowym od razu oświadczeniem o rezygnacji z wpisu na listę.
Co innego lista na wewnętrznym portalu sądowym, choć i tu jest kwestia zabezpieczeń, ale dokumenty generowane przez system wysyłane do biegłych też są przecież przechowywane na serwerze, więc ryzyko ataku jest i tutaj.

Zgadzam się w 100%. Nie wiem, czy wchodziłeś na stronę SO Lublin, ale lista jest do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf, bez konieczności jakiegokolwiek uwierzytelnienia. Oznacza to, że może ją ściągnąć KAŻDY!
Ja wchodziłem i zauważyłem, że niektórzy biegli mają jednak adres np. szpitala podany. Ale fakt pozostaje faktem, strony nie powinny absolutnie mieć dostępu do adresów biegłych, a tam dodatkowo jeszcze telefony są!!!!!!!!
A tak na marginesie, zastanawiam się, czy z Twoją żoną na aplikacji nie byłem. No chyba że trafiłem kulą w płot

markosciel napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 18:07:33 :

Amoże by tak skargę do GIODO?

Rafalski napisał w dniu 14.10.2008 o godzinie 20:56:48 :

Witam forumowiczów jako nowy uczestnik i to nie sędzia, ale biegły (nie jedyny jak zauważyłem).
Tego typu praktyka kilka lat temu pojawiła się w SO w Słupsku. Początkowo też się wzburzyłem, ale po jakimś czasie mi przeszło. Przecież o ile wiem lista biegłych jest jawna - każdy z ulicy może przyjść i poprosić o wgląd. Poza tym jeśli ktoś ma coś przeciwko zamieszczaniu swego adresu i dokładniejszych danych, to można poprosić o ich usunięcie z internetu - tak mi odpowiedziano wówczas na zastrzeżenia. W zasadzie jedyne co moim zdaniem powinno się przed umieszczenim listy w sieci zrobić, to poprosić o zgodę biegłego (ewentualnie zastrzeżenie, że tego sobie nie życzy) - najlepiej przy ustanawianiu go.

CR napisał w dniu 15.10.2008 o godzinie 14:50:02 :

"Rafalski" napisał:

Witam forumowiczów jako nowy uczestnik i to nie sędzia, ale biegły (nie jedyny jak zauważyłem).
Tego typu praktyka kilka lat temu pojawiła się w SO w Słupsku. Początkowo też się wzburzyłem, ale po jakimś czasie mi przeszło. Przecież o ile wiem lista biegłych jest jawna - każdy z ulicy może przyjść i poprosić o wgląd. Poza tym jeśli ktoś ma coś przeciwko zamieszczaniu swego adresu i dokładniejszych danych, to można poprosić o ich usunięcie z internetu - tak mi odpowiedziano wówczas na zastrzeżenia. W zasadzie jedyne co moim zdaniem powinno się przed umieszczenim listy w sieci zrobić, to poprosić o zgodę biegłego (ewentualnie zastrzeżenie, że tego sobie nie życzy) - najlepiej przy ustanawianiu go.


Witamy kolegę w naszej nielicznej (jeszcze ) grupie

Postanowiłem trochę pogrzebać w przepisach i oto rezultat:

Z rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r, Nr 15, poz. 133):
"§ 8. 1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, i listy tłumaczy przysięgłych - według języków, dla których zostali ustanowieni. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych i wykazy tłumaczy przysięgłych na kartach założonych dla każdego biegłego lub tłumacza; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, oraz adres biura tłumacza, a także inne dane dotyczące specjalizacji.";
"§ 8. 3. Listy biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym."
"§ 15. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony."

Z ustawy o ochronie danych osobowych;
"art. 26.2. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą"
"art. 29.3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie."
"art. 29.4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione."

I w konsekwencji:
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 17 stycznia 2007 r. na interpelację nr 5880 w sprawie zasad wyboru biegłych przez organa wymiaru sprawiedliwości, korzystania z tych opinii oraz odpowiedzialności biegłego za błędną opinię:
"Zagadnienia dotyczące statusu biegłych sądowych zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) (...)
Stosownie do § 5 rozporządzenia biegły sądowy może podejmować czynności, działając wyłącznie na zlecenie sądów oraz organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. W związku z tym brak jest podstaw prawnych, aby dane osobowe biegłych sądowych były udostępniane innym podmiotom niż sądy i organy uprawnione do prowadzenia postępowania karnego".


Wniosek z tego jest taki, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych listy mogą być dostępne wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek organu uprawnionego do powołania biegłego. Czyli tak, jak się to odbywa do tej pory. W żadnym razie nie może być mowy o jakiejkolwiek innej formie rozpowszechnienia tego typu informacji. W szczególności informacje te nie mogą być udzielane stronom ani uczestnikom postępowania. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie sytuacji procesowej, w której dostęp tych podmiotów do prywatnych danych teleadresowych biegłego byłby celowy z punktu widzenia dobra postępowania. Jest dokładnie odwrotnie. A jeżeli tak - mamy chyba do czynienia z określonym w art. 26.2 ustawy przetwarzaniem (udostępnianiem) danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane. Ponieważ działanie to narusza prawa osób wpisanych na listę biegłych, jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.
Czy taka interpretacja wg prawników jest do przyjęcia?

kudłaty napisał w dniu 16.10.2008 o godzinie 09:55:49 :

kolejny przykład, jak to się ministru wydaje że rozporządzeniem wykonawczym do innej ustawy może uchylić moc obowiązującą ustawy
macie słuszność, choć przyznaję: wszystkich źródeł prawa nie przeanalizowałem
to żeby nie było że sie tylko tych bieglych czepiam

CR napisał w dniu 16.10.2008 o godzinie 12:08:08 :

Nie odnoszę wrażenia, że czepiasz się biegłych .
Twoje posty wskazują natomiast, że potrafisz czytać w myślach (biegłych również )

Ex ante napisał w dniu 26.03.2009 o godzinie 14:27:18 :

wklejam link dot. wykazu biegłych SO Częstochowa
http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/druki/biegli.pdf

CR napisał w dniu 26.03.2009 o godzinie 16:59:49 :

"Ex ante" napisał:

wklejam link dot. wykazu biegłych SO Częstochowa
http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/druki/biegli.pdf

A tymczasem lista biegłych SO w Lublinie zniknęła ze strony sądu.
Czyżby czytali nasze posty?

suzana22 napisał w dniu 26.03.2009 o godzinie 17:05:42 :

"CR" napisał:

wklejam link dot. wykazu biegłych SO Częstochowa
http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/druki/biegli.pdf

A tymczasem lista biegłych SO w Lublinie znikła ze strony sądu.
Czyżby czytali nasze posty?

Każdy, kto chce wiedzieć, co w trawie piszczy, czyta

CR napisał w dniu 23.11.2009 o godzinie 12:22:26 :

Lista biegłych jest ponownie na stronie SO w Lublinie. Tym razem bez prywatnych adresów, są jedynie telefony i miejscowość. Z czymś takim mogę się zgodzić.

meluzyna napisał w dniu 24.11.2009 o godzinie 20:31:33 :

Zlikwidowali adresy, zostawili nr telefonów, łaskawcy.

A ja nie zgadzam się na to, Podałam nr telefonu służbowego a nr tel komórkowego - tylko do wiadomości sądu.
Ciekawe jest, że przy niektórych nazwiskach brak jest nr tel, lub podany jest tylko służbowy.

dzisiaj w rozmowie telefonicznej z pracownikiem działu odpowiedzialnego za wprowadzenie danych - odesłano kolegę do ministerstwa....... Jutro będę - wraz kolegami - interweniować. Tak być nie może.

CR napisał w dniu 25.11.2009 o godzinie 11:55:12 :

No, jeżeli podałaś numer tylko do wiadomości sądu, to rzeczywiście...
Podobnie, jeżeli zamieszczono na liście numery zastrzeżone u operatora.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.