Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

Lista biegłych w internecie

CR
24.09.2008 17:08:59

Rewelacja! Chyba jako pierwszy SO w Lublinie opublikował na swojej stronie listę biegłych! Z ich adresami domowymi i telefonami . No to już teraz niezadowoleni z opinii (chorzy lub zdrowi) będą mogli udać się do biegłego osobiście w celu wyrażenia swego niezadowolenia. Nie wspominając o innych dostępnych w taki sposób środkach wyrażenia dezaprobaty.
Pytam w związku z tym, gdzie ochrona danych osobowych?

RogerMortimer
24.09.2008 17:23:02

ale numer, chyba upadli na głowę

Sebetwane
24.09.2008 17:38:13

Trzeba zrezygnować z listy i opiniwać jako biegły do sprawy. Rosną wymagania a sąd jeszcze lekkomyśleni zwiększa nasze ryzyko pracy. Nie mamy statusu funkjconariusza publicznego. Oskarżony może nam grozić na sali i wyzywać nas i nikt nie zareaguje, bo możemy na niego tylko wnieść powództwo cywilne. Umieszczanie naszych danych w internecie to skandal bez względu czy jest to zgodne z prawem czy nie.

elew
24.09.2008 17:42:13

to teraz powinni umieścić w Internecie również adresy zamieszkania i nr telefonów sędziów, referendarzy i kierowników sekretariatów

CR
24.09.2008 17:47:12

"elew" napisał:

to teraz powinni umieścić w Internecie również adresy zamieszkania i nr telefonów sędziów, referendarzy i kierowników sekretariatów

Przede wszystkim dane tych, którzy decydowali o takiej formie opublikowanej listy

filozof
13.10.2008 10:01:53

Szukam dobrego merytorycznie, szybkiego biegłego sądowego z zakresu rolnictwa z terenu apelacji warszawskiej, najlepiej - jej północnej lub środkowej części.

Byłbym wdzięczny za pomoc.

kudłaty
13.10.2008 11:56:15

Żarty żartami, ale myślę, że jedyny sposób, to wystąpienie zbiorowe biegłych do Prezesa SO o niezwłoczne zdjęcie tego z witryny najlepiej z warunkowym od razu oświadczeniem o rezygnacji z wpisu na listę.
Co innego lista na wewnętrznym portalu sądowym, choć i tu jest kwestia zabezpieczeń, ale dokumenty generowane przez system wysyłane do biegłych też są przecież przechowywane na serwerze, więc ryzyko ataku jest i tutaj.

CR
13.10.2008 12:45:08

"kudłaty" napisał:

Żarty żartami, ale myślę, że jedyny sposób, to wystąpienie zbiorowe biegłych do Prezesa SO o niezwłoczne zdjęcie tego z witryny najlepiej z warunkowym od razu oświadczeniem o rezygnacji z wpisu na listę.
Co innego lista na wewnętrznym portalu sądowym, choć i tu jest kwestia zabezpieczeń, ale dokumenty generowane przez system wysyłane do biegłych też są przecież przechowywane na serwerze, więc ryzyko ataku jest i tutaj.

Zgadzam się w 100%. Nie wiem, czy wchodziłeś na stronę SO Lublin, ale lista jest do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf, bez konieczności jakiegokolwiek uwierzytelnienia. Oznacza to, że może ją ściągnąć KAŻDY!

romanoza
13.10.2008 13:12:56

"CR" napisał:

Żarty żartami, ale myślę, że jedyny sposób, to wystąpienie zbiorowe biegłych do Prezesa SO o niezwłoczne zdjęcie tego z witryny najlepiej z warunkowym od razu oświadczeniem o rezygnacji z wpisu na listę.
Co innego lista na wewnętrznym portalu sądowym, choć i tu jest kwestia zabezpieczeń, ale dokumenty generowane przez system wysyłane do biegłych też są przecież przechowywane na serwerze, więc ryzyko ataku jest i tutaj.

Zgadzam się w 100%. Nie wiem, czy wchodziłeś na stronę SO Lublin, ale lista jest do ściągnięcia w formacie .doc lub .pdf, bez konieczności jakiegokolwiek uwierzytelnienia. Oznacza to, że może ją ściągnąć KAŻDY!
Ja wchodziłem i zauważyłem, że niektórzy biegli mają jednak adres np. szpitala podany. Ale fakt pozostaje faktem, strony nie powinny absolutnie mieć dostępu do adresów biegłych, a tam dodatkowo jeszcze telefony są!!!!!!!!
A tak na marginesie, zastanawiam się, czy z Twoją żoną na aplikacji nie byłem. No chyba że trafiłem kulą w płot

markosciel
13.10.2008 18:07:33

Amoże by tak skargę do GIODO?

Rafalski
14.10.2008 20:56:48

Witam forumowiczów jako nowy uczestnik i to nie sędzia, ale biegły (nie jedyny jak zauważyłem).
Tego typu praktyka kilka lat temu pojawiła się w SO w Słupsku. Początkowo też się wzburzyłem, ale po jakimś czasie mi przeszło. Przecież o ile wiem lista biegłych jest jawna - każdy z ulicy może przyjść i poprosić o wgląd. Poza tym jeśli ktoś ma coś przeciwko zamieszczaniu swego adresu i dokładniejszych danych, to można poprosić o ich usunięcie z internetu - tak mi odpowiedziano wówczas na zastrzeżenia. W zasadzie jedyne co moim zdaniem powinno się przed umieszczenim listy w sieci zrobić, to poprosić o zgodę biegłego (ewentualnie zastrzeżenie, że tego sobie nie życzy) - najlepiej przy ustanawianiu go.

CR
15.10.2008 14:50:02

"Rafalski" napisał:

Witam forumowiczów jako nowy uczestnik i to nie sędzia, ale biegły (nie jedyny jak zauważyłem).
Tego typu praktyka kilka lat temu pojawiła się w SO w Słupsku. Początkowo też się wzburzyłem, ale po jakimś czasie mi przeszło. Przecież o ile wiem lista biegłych jest jawna - każdy z ulicy może przyjść i poprosić o wgląd. Poza tym jeśli ktoś ma coś przeciwko zamieszczaniu swego adresu i dokładniejszych danych, to można poprosić o ich usunięcie z internetu - tak mi odpowiedziano wówczas na zastrzeżenia. W zasadzie jedyne co moim zdaniem powinno się przed umieszczenim listy w sieci zrobić, to poprosić o zgodę biegłego (ewentualnie zastrzeżenie, że tego sobie nie życzy) - najlepiej przy ustanawianiu go.


Witamy kolegę w naszej nielicznej (jeszcze ) grupie

Postanowiłem trochę pogrzebać w przepisach i oto rezultat:

Z rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r, Nr 15, poz. 133):
"§ 8. 1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, i listy tłumaczy przysięgłych - według języków, dla których zostali ustanowieni. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych i wykazy tłumaczy przysięgłych na kartach założonych dla każdego biegłego lub tłumacza; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, oraz adres biura tłumacza, a także inne dane dotyczące specjalizacji.";
"§ 8. 3. Listy biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym."
"§ 15. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony."

Z ustawy o ochronie danych osobowych;
"art. 26.2. Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą"
"art. 29.3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie."
"art. 29.4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione."

I w konsekwencji:
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 17 stycznia 2007 r. na interpelację nr 5880 w sprawie zasad wyboru biegłych przez organa wymiaru sprawiedliwości, korzystania z tych opinii oraz odpowiedzialności biegłego za błędną opinię:
"Zagadnienia dotyczące statusu biegłych sądowych zostały szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) (...)
Stosownie do § 5 rozporządzenia biegły sądowy może podejmować czynności, działając wyłącznie na zlecenie sądów oraz organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. W związku z tym brak jest podstaw prawnych, aby dane osobowe biegłych sądowych były udostępniane innym podmiotom niż sądy i organy uprawnione do prowadzenia postępowania karnego".


Wniosek z tego jest taki, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych listy mogą być dostępne wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek organu uprawnionego do powołania biegłego. Czyli tak, jak się to odbywa do tej pory. W żadnym razie nie może być mowy o jakiejkolwiek innej formie rozpowszechnienia tego typu informacji. W szczególności informacje te nie mogą być udzielane stronom ani uczestnikom postępowania. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie sytuacji procesowej, w której dostęp tych podmiotów do prywatnych danych teleadresowych biegłego byłby celowy z punktu widzenia dobra postępowania. Jest dokładnie odwrotnie. A jeżeli tak - mamy chyba do czynienia z określonym w art. 26.2 ustawy przetwarzaniem (udostępnianiem) danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane. Ponieważ działanie to narusza prawa osób wpisanych na listę biegłych, jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.
Czy taka interpretacja wg prawników jest do przyjęcia?

kudłaty
16.10.2008 09:55:49

kolejny przykład, jak to się ministru wydaje że rozporządzeniem wykonawczym do innej ustawy może uchylić moc obowiązującą ustawy
macie słuszność, choć przyznaję: wszystkich źródeł prawa nie przeanalizowałem
to żeby nie było że sie tylko tych bieglych czepiam

CR
16.10.2008 12:08:08

Nie odnoszę wrażenia, że czepiasz się biegłych .
Twoje posty wskazują natomiast, że potrafisz czytać w myślach (biegłych również )

Ex ante
26.03.2009 14:27:18

wklejam link dot. wykazu biegłych SO Częstochowa
http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/druki/biegli.pdf

CR
26.03.2009 16:59:49

"Ex ante" napisał:

wklejam link dot. wykazu biegłych SO Częstochowa
http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/druki/biegli.pdf

A tymczasem lista biegłych SO w Lublinie zniknęła ze strony sądu.
Czyżby czytali nasze posty?

suzana22
26.03.2009 17:05:42

"CR" napisał:

wklejam link dot. wykazu biegłych SO Częstochowa
http://www.czestochowa.so.gov.pl/so/druki/biegli.pdf

A tymczasem lista biegłych SO w Lublinie znikła ze strony sądu.
Czyżby czytali nasze posty?

Każdy, kto chce wiedzieć, co w trawie piszczy, czyta

CR
23.11.2009 12:22:26

Lista biegłych jest ponownie na stronie SO w Lublinie. Tym razem bez prywatnych adresów, są jedynie telefony i miejscowość. Z czymś takim mogę się zgodzić.

meluzyna
24.11.2009 20:31:33

Zlikwidowali adresy, zostawili nr telefonów, łaskawcy.

A ja nie zgadzam się na to, Podałam nr telefonu służbowego a nr tel komórkowego - tylko do wiadomości sądu.
Ciekawe jest, że przy niektórych nazwiskach brak jest nr tel, lub podany jest tylko służbowy.

dzisiaj w rozmowie telefonicznej z pracownikiem działu odpowiedzialnego za wprowadzenie danych - odesłano kolegę do ministerstwa....... Jutro będę - wraz kolegami - interweniować. Tak być nie może.

CR
25.11.2009 11:55:12

No, jeżeli podałaś numer tylko do wiadomości sądu, to rzeczywiście...
Podobnie, jeżeli zamieszczono na liście numery zastrzeżone u operatora.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.