Sobota 08 sierpnia 2020 Wydanie nr 4548

Karne procedura

art. 6 i art. 6a do noweli lipcowej z 2007 roku

andrzej74 napisał w dniu 10.10.2008 o godzinie 13:25:38 :

Mam pytanie do karnistów, ale wcześniej krótki opis stanu faktycznego.

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Wojewódzkiego - jako właściwego rzeczowo – w grudniu 1997 roku, wyrokiem Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego. Sąd ten przyjął odmienną kwalifikację prawną z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zb. z art. 271§1 i 3 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. /w miejsce art. 200 d.k.k./
Sąd Apelacyjny wyrokiem z czerwca 2004 roku, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu. W uzasadnieniu wyroku wskazał powody przekazania sprawy temuż sądowi rejonowemu /zmana przepisów regujujących właściwosć rzeczową/.
Sprawa wpłynęła do Sądu Rejonowego w 2004 roku. Od tego czasu w sprawie doszło do zmiany składu sądu, co skutkowało koniecznością prowadzenia rozprawy od początku. Ostatni termin rozprawy odbył się w marca 2008 roku, rozprawa została odroczona, kolejny termin został odwołany z uwagę na chorobę sędziego referenta. Zarządzeniem Przewodniczącego z kwietnia 2008 roku niniejsza sprawa została przydzielona do referatu nowego sędziego, co skutkowało tym iż w nowym terminie rozprawa miała być prowadzona od początku.
Zgodnie z art. 25 § 1 pkt 2 k.p.k., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 roku, numer 64, pozycja 432) sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji między innymi w sprawach o występki określone w art. 258 § 1-3 k.k., art. 265 § 1 i 2 k.k., art. 269 k.k., art. 278§1 i 2, 286§1 k.k. w zw. z art. 294 k.k., art. 284 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 294 k.k., art. 287 § 1 k.k. w zw. z art. 294 k.k., art. 296 § 3 k.k. oraz art. 299 k.k.
Art. 6 ustawy z dnia 29 marca 2007 roku o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw stanowi przy tym, iż sprawy, w których przed wejściem w życie ustawy rozpoczęto rozprawę główną, toczą się do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych, jednakże w razie zawieszenia postępowania, odroczenia rozprawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie toczy się według przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Z kolei art. 6a. tejże ustawy stanowi iż, „jeżeli na podstawie niniejszej ustawy nastąpiła zmiana właściwości sądu, orzeka sąd właściwy w dniu wniesienia aktu oskarżenia”.
Sąd Rejonowy stwierdził swą niewłaściwosć rzeczową i przekazał sprawę do Sądu Okregowego jako właściwego rzeczowo. Uzasadnił to tym, iż po zapadnięciu orzeczenia Sądu Apelacyjnego nastąpiła wskazana powyżej zmiana przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie właściwości rzeczowej sądu okręgowego jako właściwego rzeczowo do rozpoznania spraw w I instancji Dodatkowo po wejściu w życie wskazanej powyżej ustawy dochodziło w sprawie od odroczeń rozprawy. Wskazał również iż wskazana przez oskarżyciela wartość szkody, wyczerpujące znamiona mienia znacznej wartości, zachodzi prawdopodobieństwo zakwalifikowania tego czynu z art. 278§1 lub 284§1, 2 lub 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. w zb. z art. 271§1 i 3 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. /taką też kwalifikację z art. 286§1 k.k. przyjął Sąd Okręgowy w uchylonym wyroku/. Tak więc sąd rejonowy nie był też właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy w momencie wniesienia atu oskarżenia – jak to już wskazano we wcześniejszym fragmencie uzasadnienia, właściwym był wówczas sąd wojewódzki. W ocenie Sądu, sąd rejonowy byłby obecnie właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy, w sytuacji jego właściwości rzeczowej w momencie wniesienia aktu oskarżenia do sądu, a z taką sytuacją nie mial do czynienia na gruncie przedmiotowej sprawy.
Obecnie so uznał swą niewłaściowśc rzeczową i przekazał sprawę ponownie sądowi rejonowemu wskazując art. 6 noweli lipcowej.
Moim zdaniem so zrobił nieprawidłowo. Jakie jest Wasz zdanie. Ja uważam, że jeżeli sprawę rozpozna sr to narazi sie na zarzut bezwględnej podstawy odwoławczej.

romanoza napisał w dniu 10.10.2008 o godzinie 13:40:04 :

Po bardzo krótkim zastanowieniu uważam, że masz rację. Jest kilka elementów: aktualnie właściwy jest SO, SR zaczyna od początku, wg. przepisów właściwy jest ten sąd, który był właściwy w czasie wnoszenia ao - tutaj SW. Konkluzja może być raczej jedna - właściwy jest aktualnie SO

bebek4 napisał w dniu 11.10.2008 o godzinie 00:12:35 :

Sprawa w sumie bezsporna, u mnie ją przerabialiśmy w praktyce. SO jest właściwy i cześć. Tyle tylko że najpierw musicie rozpoznać sprawę i po uchyleniu wróci już tam gdzie trzeba a przynajmniej powinna...

markosciel napisał w dniu 11.10.2008 o godzinie 00:27:37 :

A jak nie boisz się iść na wojnę - to umorzenie z jakiejś bzdurnej przyczyny - i po uchylenie przez SO - właściwość SO nie będzie budzić wątpliwości To oczywiście żart.

A że SO tak orzekł? Przecież spychologia jest jedną z podstawowych zasad organizacji pracy

Ignacy napisał w dniu 12.10.2008 o godzinie 11:02:01 :

na moje oko to właściwy jest SO -
co prawda wykładnia celowościowa art. 6a wskazuje, że ustawodawcy chodziło o to, aby petryfikować właściwość rzeczową tych sądów, w których sprawa była w momencie wejścia w zycie ustawy - zatem w opisanym kazusie wykladnia celowościowa wskazuje na Sąd Rejonowy.
No ale wykładnia literalna jest jasna - petryfikuje właściwość sądu własciwego w momencie wniesienia a.o., a skoro w tym kazusie w momencie wniesienia a.o. właściwy był sad wojewódzki, to teraz własciwy jest SO
ponieważ wykładnia literalna ma pierszeństwo pzred wykladnią celowościową, uważam że własciwy jest SO

problem - co teraz z tym pasztetem zrobić. mam dwa pomysły - oba złe.
pierwszy - umorzyć na posiedzeniu z jakiejść podstawy albo obsądzić po łebkach -i tak uchylą a wtedy instanja odwoławcza SO pzrekarze do SO jako I instancji
drugi - wykonywac czynności pozorne do czasu wejścia w zycie zapowiadanej nowelizacji, która i tak pzreniesie sprawy z 294 ponownie do SR

jak powiedziałem oba wyjścia są złe - ja chyba wybrałbym pierwsze, starał sie obsadzić szybko ale bez żadnych uchybień, żeby nikt nie był mi w stanie nic narzucić -zawsze jest szansa, że się utrzyma, albo ze nie wniosą apelacji, albo wniosą za późno, itp. A poza tym, nawet jeżeli uchyla - to ewidentnie nie z winy Sedziego referenta, który pzrecież chciał pzrekazać do SO tylko mu nie dali i był związany stanowiskiem SO.

na zakończenie - wyrazy współczucia dla sędziego referenta, bo wybór ma mniej więcej taki jak miedzy dżumą a cholerą

micgas napisał w dniu 12.10.2008 o godzinie 22:27:14 :

Muszę zająć inne stanowisko. SR jest właściwy. Wypowiadał się w tym temacie SN zdaje się w 20 stycznia 2007 i późniejsza z 2008. Sprawa jest rozstrzygnięta oczywiście na niekorzyść SR. Pamiętaj, przy wyznaczaniu o zabraniu na salę ławników!!! Tak, może jest to dziwne , ale jest to również wynik w/w prawotwórstwa SN, poprawiającego na siłę sejm. Co do rad kolegów, aby przykładowo umorzyć sprawę to nie korzystaj z nich. Przecież nowela kpk cofa ten akurat przepis do rejonu. Odczekają w SO i oddadzą jeszcze starszą sprawę. Niestety zapowiada się orka.

Ignacy napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 09:44:33 :

"micgas" napisał:

SR jest właściwy. Wypowiadał się w tym temacie SN zdaje się w 20 stycznia 2007 i późniejsza z 2008. Sprawa jest rozstrzygnięta oczywiście na niekorzyść SR

Ale z tego co pamietam orzeczenia SN nie dotyczyły takiej sytuacji, w której w momencie wpływu aktu oskarżenia własciwy był sąd wojewodzki czyli okregowy. sytuacja opisana na wstepie tego tematu jest szczególna.

"micgas" napisał:

Co do rad kolegów, aby przykładowo umorzyć sprawę to nie korzystaj z nich. Przecież nowela kpk cofa ten akurat przepis do rejonu. Odczekają w SO i oddadzą jeszcze starszą sprawę.


tu sie zgadzam, dlatego jako jedno z rozwiązań sugerowałem poczekanie w rejonie na zmiane pzrepisów, ale od razu zaznaczyłem, ze byłoby to gorsze z dwóch złych rozwiązań, bo tak naprawde nie wiadomo kiegy i w akim kształcie nowelizacja wejdzie w zycie. Dlatego ja mimo wszystko ( podobnie jak Ty mimo że mamy inny poglad prawny na właściwość) zacząłbym to sądzić (czytaj "orać po ugorze".

andrzej74 napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 10:27:36 :

A ja mam zamiar wydać ponownie postanowienie o niewłaściowści rzeczowej - może ktoś to wreszcie zaskarży. Jeżeli instancja odwoławcza stierdzi, że właściwy jest rejon to ewentualna kwestia bezwzględnej podstawy odoławczej już mnie nie obciąży. Sprawa jest z tych, że apelacja będzie na 100 procent - niezależnie od kierunku rozstrzygniecia.
Ignacy zgadzam sie z Tobą, że orzeczenia SN dotyczyły innej syt. faktycznej - ale niewiele osób, w tym skład SO w I instancji do dostrzega. Przepisy w/g mnie są jasne, wykładnia takze, przedmiotowy art. 6 należy czytać łącznie z art. 6a. Niby proste, ale nie dla wszystkich / nie mam tu na myśli Szanownych Forumowiczów/. No i jeżeli jest ew. wątpliwość jakie przepisy stosować, to stosujemy nowe. I kolejny argument SO moze rozpoznać tę sprawę nawet jeżeli SR jest właściwy, w drugą stronę już się nie da.
Czasami ch... mnie bierze i ogarnia bezradność, mimo że dobre kilka lat już orzekam, na pewne rzeczy w tej robocie.

micgas napisał w dniu 13.10.2008 o godzinie 20:05:22 :

Jutro na PW powinienem Ci podesłać moją glosę krytyczną do tego orzeczenia SN. Może pomoże Ci w pisaniu postanowienia.

bebek4 napisał w dniu 14.10.2008 o godzinie 00:02:13 :

Andrzej74 myślę że masz rację i powinieneś zastosować zagrywkę na przełamanie jak to się czasem mówi. Oczywiście orzeczenia SN dotyczą odmiennej sytuacji niż analizowana. A tak poza całą kwestią zdaje się że nowela o której mówimy ma przepis przejściowy więc nie ma za bardzo na co czekać, chyba że czegoś nie doczytałem...

justice napisał w dniu 21.10.2008 o godzinie 11:17:52 :

A może by tak w trybie art.25§2 kpk przedstawić to SA, żeby przepchnęli do SO; argumentacja się znajdzie, wszak sprawa trudnia, bo i uchylana, na marginesie w dwóch zdaniach wspomnieć o problemie z właściwością związanym ze sprawą pierwotnie właściwą dla SO. Może znajdzie się jakiś przytomny sędzia SA (może nawet czyta to forum) i tym sposobem SO wyjdzie z twarzą, a SR nie będzie prowadzić sprawy z góry skazanej na uchył (jeśli forum czytają prok i obrońca, to na podstawie danych od Andrzeja74 wiedzą, że to ich sprawa i już mają zarzut do apelacji ).
Tak sobie tylko głośno myślę .... w każdym razie powodzenia.

andrzej74 napisał w dniu 21.10.2008 o godzinie 12:10:49 :

"justice" napisał:

A może by tak w trybie art.25§2 kpk przedstawić to SA, żeby przepchnęli do SO; argumentacja się znajdzie, wszak sprawa trudnia, bo i uchylana, na marginesie w dwóch zdaniach wspomnieć o problemie z właściwością związanym ze sprawą pierwotnie właściwą dla SO. Może znajdzie się jakiś przytomny sędzia SA (może nawet czyta to forum) i tym sposobem SO wyjdzie z twarzą, a SR nie będzie prowadzić sprawy z góry skazanej na uchył (jeśli forum czytają prok i obrońca, to na podstawie danych od Andrzeja74 wiedzą, że to ich sprawa i już mają zarzut do apelacji ).
Tak sobie tylko głośno myślę .... w każdym razie powodzenia.


Ee.... art. 25par.2 raczej nie przejdzie. Próbował to mój poprzednik, jeszcze gdy rejon był właściwy. Z wiadomym skutkiem /jak sprawa trudna to zróbcie skład zawodowy/.
Ps. obrońca i oskarzony raczej Forum nie czytają.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.