Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

art69 kpc w postępowaniu egzekucyjnym

humbert
01.11.2008 23:11:34

Wierzyciel wniósł o ustanowienie dla egzekwowanego dłużnika będącego osobą prawną kuratora na podstawie art. 69 kpc, wskazując, że dłużnik nie ma zarządu, ale ma nieruchomość którą należałoby zlicytować. Kurator miałby reprezentować dłużnika w kolejnych stadiach egzekucji.
Zbaraniałem, a potem nasunęły mi się następujące pytania:
1. czy to jest samodzielna sprawa, czy też wnioske powinien być rozpoznany w ramach prowadzonego przez sąd po sygnaturą Co nadzoru nad egzekucją? (jeżeli samodzielna, to być może stronom będzie przysługiwało zażalenie na merytoryczne postanowienie)
2. czy art. 69 kpc stosuje się w fazie postępowania egzekucyjnego ? Skoro dłużnik nie ma zarządu, to na tym etapie to jego problem, skoro wierzyciel już dysponuje tytułem wykonawczym. Dodam, że doręczenia dla dłużnika były dokonywane w toku postępowania egzekucyjnego na adres z rejestru
3. jeżeli już uwzględnię taki wniosek, to jak sformułować sentencję? art. 69 kpc mówi o czynnościach niecierpiących zwłoki, a zatem być może w setnencji należałoby wymienić wszystkie/niektóre czynności z postępowania egzekucyjnego

ubilexibi
02.11.2008 20:45:45

1. Uważam, że nie ma podstaw do odrębnej rejestracji takiej sprawy. Wniosek należy rozpoznać w ramach postępowania, w którym został zgłoszony.
Kwestia odrębnej rejestracji (,,samodzielności" nie może mieć wpływu na dopuszczalność zażalenia, które jest oczywiście niedopuszczalne.
2. Raczej się stosuje. Co prawda, art. 818 k.p.c. nie wymienia takiej przyczyny zawieszenia jak brak organu, ale wydaje się, że zawieszenie byłoby konieczne. W literaturze przyjmuje się stosowanie w takim wypadku tego przepisu w drodze analogii.
3. Myślę, że czynnością niecierpiącą zwłoki jest skuteczne zajęcie nieruchomości. Zabezpiecza to w sposób dostateczny interesy wierzyciela. I daje czas na pojęcie działań z art. 42 k.c.

Proponowałbym mniej więcej takie sformułowanie: ,,ustanowić dla spółki X kuratora w osobie Jana K. do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zajęcia nieruchomości ... w sprawie egzekucyjnej toczącej się przed Komornikiem Sądowym ... pod sygn. akt Km .."

humbert
11.11.2008 21:52:45

Wielkie dzięki za odpowiedź. Mam tylko jedno pytanie, czysto teoretyczne: a co jeżeli wierzyciel złoży taki wniosek w postępowaniu egzekucyjnym dla którego nie założono akt Co w sądzie - na przykład celem przeprowadzenia egzekucji z ruchomości?

ubilexibi
13.11.2008 07:37:35

W takim wypadku założyłbym ,,Co". Wniosek musi być przecież rozpoznany w ramach jakiejś sprawy.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.