Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455

Prawo rodzinne

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców

Haze napisał w dniu 05.11.2008 o godzinie 21:38:32 :

Witam Szanowne Koleżanki i Kolegów!!!

W moim wydziale ostatnio powstał problem co do tego czy można wystąpić z roszczeniem o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców. NIe musze chyba mówić, że są dwie opcje choć tylko opcja negatywna jest bardziej przekonana o swojej słuszności i przedtawia jakieś argumenty za swoim tokiem rozumowania.
Ja jestem jej zwolennikiem i uważam, że nie gdyż:
- brak jest w krio stosownego przepisu zezwalającego na takie rozstrzygnięcie,
- rozstrzygnięcie tego rodzaju stanowiłoby w istocie ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica, dla którego padłoby niekorzystne rozstrzygnięcie, co stanowi obejście przepisów o ograniczeniu władzy rodzicielskieja, co więcej
- sprawa taka musiałaby się toczyć w składzie jednoosobowym, a ograniczamy władzę rodzicielską w składzie ławniczym,
- zgodnie z art. 26. § 1 kc miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, zatem jeśli np. w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców to miejsce pobytu jest ustalone. Zatem zgodnie z krio można zmienić je w drodze wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej więc czy istnieje takie roszczenie jak "ustalenie miejsca pobytu"

Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie

Johnson napisał w dniu 05.11.2008 o godzinie 22:34:59 :

"Haze" napisał:


- brak jest w krio stosownego przepisu zezwalającego na takie rozstrzygnięcie,


art. 97 §2 krio ?

iga napisał w dniu 06.11.2008 o godzinie 08:38:48 :

"Haze" napisał:

zatem jeśli np. w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców to miejsce pobytu jest ustalone. Zatem zgodnie z krio można zmienić je w drodze wniosku o powierzenie władzy rodzicielskiej więc czy istnieje takie roszczenie jak "ustalenie miejsca pobytu"
Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie


Zgadzam się z Johnson. Moim zdaniem istnieje i dotyczy wyłącznie sytuacji, w której władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom. Bo jeśli jej wykonywanie powierzono jednemu z nich - to zmienić miejsce zamieszkania tego dziecka mozna tylko w drodze o zmianę postanowienia o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej (wtedy miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zmieszkania tego z rodzicow, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej - cytowany oprzez Ciebie art. 26 par1 kc).

Natomiast w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom na równi, to w grę wchodzi art. 26 par.2 kc. Podstawą do zmiany miejsca zamieszkania dziecka w sytuacji gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a którzy mieszkają oddzielnie będzie art. 26 par 2 kc, art. 97 par.2 kro oraz art. 577 kpc.

kazanna napisał w dniu 06.11.2008 o godzinie 08:42:52 :

bardzo częste rozstrzygnięcie w wyrokach rozwodowych

bea napisał w dniu 08.11.2008 o godzinie 19:34:24 :

"kazanna" napisał:

bardzo częste rozstrzygnięcie w wyrokach rozwodowych


u nas ostatnio bardzo częste jest rozstrzygnięcie o powierzeniu obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej ( w rozwodzie) z jednoczesnym ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców. A potem do rejonu wpływa wniosek o zmianę w kwestii ustalenia miejsca pobytu u drugiego z rodziców....
pozdr.
:sad:

Żółwik napisał w dniu 12.11.2008 o godzinie 10:36:56 :

U nas staje się to nagminne. SO opierają swe rozstrzygnięcie na jednym z orzeczeń SN, w którego tezie wskazano, że można w wyroku rozwodowym powierzyc władzę rodzicielską obojgu rodzicom, niestety dopiero w uzasadnieniu ( kto by je czytał ) wskazano, że jest to możliwe w sytuacjach wyjątkowych, gdy rodzice mimo rozwodu mieszkają nadal razem ze względu na dzieci, sprawują nad nimi władzę rodzicielską w równym zakresie.
U nas w Wydziale, po rozpoznaniu apelacji, koleżance zmieniono orzeczenie powierzające władzę obojgu rodzicom, gdy ci mieszkali osobno i ustalenie miejsca pobytu ( zamieszkania ? ) przy jednym z nich. Na marginesie moim zdaniem zmiana jak najbardziej słuszna. Jak widać SO jako sąd rozwodowy może nie zauważać uzasadnienia orzeczenia SN ale rejon już nie

vincent napisał w dniu 12.11.2008 o godzinie 16:54:24 :

bea, Zółwik

Chodzi Wam prawdopodobnie o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie powierzenie władzy rodzicielskiej.

bea napisał w dniu 12.11.2008 o godzinie 17:02:34 :

"vincent" napisał:

bea, Zółwik Chodzi Wam prawdopodobnie o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, a nie powierzenie władzy rodzicielskiej.


jasne, dzięki za rewolucyjną czujność, to wszystko przez te skróty myślowe i pośpiech w pisaniu
dzięki Żółwiku za wyjaśnienie, skąd te pomysły sądu rozwodowego, niemniej przysparzają sporo kłopotów zwłaszcza ludziom zaraz po faktycznym rozstaniu
a w ogóle to ja widziałam takie orzeczenia tylko przy byłych małżonkach mieszkających oddzielnie, bo przecież z tego powodu ustalono miejsce zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców, ale po co zostawiono wykonywanie władzy obojgu???
niezbadane są pomysły so.....
pozdr.

Olcha napisał w dniu 28.05.2009 o godzinie 23:19:55 :

Ciekawie to się sądzi w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka w byłym konkubinacie, gdy oboje rodzice składają wnioski o ustalenie miejsca pobytu.

monikissima napisał w dniu 31.05.2009 o godzinie 12:48:15 :

A co w tym ciekawszego, niż sądzenie innego rodzaju ustaleń miejsca pobytu?

Olcha napisał w dniu 02.06.2009 o godzinie 09:22:52 :

Odczuwam (brak statystyk i innych naukowych poparć dla tezy) inny poziom zacietrzewienia.

paprotkav napisał w dniu 03.03.2011 o godzinie 18:55:09 :

Czy w przypadku gdy ojciec wystepuje z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy nim a następnie żona skałda pozew o rozwód to dalej prowadzilibyście sprawę o ustalenie miejsca pobytu. Wg mnie należy dalej prowadzić , choć pełnom ojca w nosi o zwieszenie postęp na podst art.445 &2 kpc do czasu zakończenia sprawy rozwodowej. co wy na to?

Katie napisał w dniu 03.03.2011 o godzinie 19:05:25 :

"paprotkav" napisał:

Czy w przypadku gdy ojciec wystepuje z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy nim a następnie żona skałda pozew o rozwód to dalej prowadzilibyście sprawę o ustalenie miejsca pobytu. Wg mnie należy dalej prowadzić , choć pełnom ojca w nosi o zwieszenie postęp na podst art.445 &2 kpc do czasu zakończenia sprawy rozwodowej. co wy na to?


Ja w takiej sytuacji zawieszałam na podstawie art. 177 par 1 ust. 1 kpc, co jest może "ciut" naciągane, ale prowadzenie w zależności od stanu sprawy nie bardzo ma sens.
Niemniej nie widze podstawy do zawieszenia na 445 1 par. 2 kpc

kry_mi napisał w dniu 05.03.2011 o godzinie 22:43:36 :

"Katie" napisał:

Czy w przypadku gdy ojciec wystepuje z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy nim a następnie żona skałda pozew o rozwód to dalej prowadzilibyście sprawę o ustalenie miejsca pobytu. Wg mnie należy dalej prowadzić , choć pełnom ojca w nosi o zwieszenie postęp na podst art.445 &2 kpc do czasu zakończenia sprawy rozwodowej. co wy na to?


Ja w takiej sytuacji zawieszałam na podstawie art. 177 par 1 ust. 1 kpc, co jest może "ciut" naciągane, ale prowadzenie w zależności od stanu sprawy nie bardzo ma sens.
Niemniej nie widze podstawy do zawieszenia na 445 1 par. 2 kpc

Ale przecież w wyroku orzekającym rozwód orzekną o władzy rodzicielskiej , w tym także będą orzekać o miejscu pobytu dziecka. Tutaj znowu kłania się problem czy ustalenie miejsca pobytu wchodzi w zakres szeroko pojętej władzy rodzicielskiej. Skoro rodzice nie moga się dogadać co do miejsca pobytu dziecka , to myślę, że sąd rozwodowy w ramach orzekania o władzy rodzicielskiej jest obowiązany rozstrzygnąć także w tym zakresie jako o sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej i chyba jednak zawieszenie na podstawie art.445 &2 kpc

Katie napisał w dniu 06.03.2011 o godzinie 20:40:06 :

"kry_mi" napisał:Ale przecież w wyroku orzekającym rozwód orzekną o władzy rodzicielskiej , w tym także będą orzekać o miejscu pobytu dziecka. Tutaj znowu kłania się problem czy ustalenie miejsca pobytu wchodzi w zakres szeroko pojętej władzy rodzicielskiej. Skoro rodzice nie moga się dogadać co do miejsca pobytu dziecka , to myślę, że sąd rozwodowy w ramach orzekania o władzy rodzicielskiej jest obowiązany rozstrzygnąć także w tym zakresie jako o sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej i chyba jednak zawieszenie na podstawie art.445 &2 kpc


Ja wychodze z założenia, że miejsce pobytu nie wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej, a zatem uznaje, że art. 445 in 1 par. 2 kpc nie może mieć zastosowania.

Kry_mi ma racje, kłania się problem czy ustalenie miejsca pobytu wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej.

iga napisał w dniu 06.03.2011 o godzinie 22:01:44 :

"Katie" napisał:

Kry_mi ma racje, kłania się problem czy ustalenie miejsca pobytu wchodzi w zakres władzy rodzicielskiej.


wydaje mi się, że nie wchodzi:

Art. 26.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.i jeszcze jedno - w orzeczeniu nie powinno się używać słów "miejsce pobytu" tylko "miejsce zamieszkania" - bo to są dwie różne rzeczy

Katie napisał w dniu 07.03.2011 o godzinie 10:10:26 :

"iga" napisał:


i jeszcze jedno - w orzeczeniu nie powinno się używać słów "miejsce pobytu" tylko "miejsce zamieszkania" - bo to są dwie różne rzeczy


Jednak KRO posługuje się miejscem stałego pobytu dziecka vide art. 113 § 2, art. 113 2. § 2.
A zatem mimo pewnych wątpliwości ja orzekając ustalam miejsce pobytu dziecka, a nie zamieszkania.

iga napisał w dniu 07.03.2011 o godzinie 13:01:26 :

piszę to dlatego bo trafiają do mnie orzeczenia, w których nie ma zwrotu "stałego pobytu" (które jest tożsame z miejscem zamieszkania) - tylko samo słowo "obytu"(tj. bez przymiotnika "stałego"

Niemniej jednak przepisy które wskazałaś nie stanowią podstawy prawnej do ustalania przez sąd miejsca pobytu. Z treści art. 26 kc wynika, że sąd ustala "miejsce zamieszkania" dziecka a nie miejsce pobytu. Ostatecznie można użyć słów "stałego pobytu", ale trzymałabym się jednak terminologii użytej w art. 26.

K.Ierownik napisał w dniu 19.03.2011 o godzinie 21:17:00 :

Zawieszam jak kry-mi.

kam napisał w dniu 19.03.2011 o godzinie 21:38:02 :

Ale czy ustalanie miejsca pobytu/zamieszkania dziecka w przypadku sporu między rodzicami aby na pewno odbywa się na podstawie art.26 kc? Przecież w przepisie przesłanką ingerencji sądu opiekuńczego nie jest spór między rodzicami.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.