Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

Doręczenie zawiadomienia o wpisie do KW

sławo
06.11.2008 12:06:31

To nie moja działka. Grzecznościowo pytam
Zawiadomienie o wpisie do KW skierowane do uczestnika wraca z adnotacją "adresat zmarł".
Nie badają daty śmierci, ale per analogiem z art. 626(12) par. 3 kpc pozostawiają w aktach jako doręczone.
Art. 626(1) par. 2 kpc stanowi, że nie jest przeszkodą do wpisu śmierć wnioskodawcy lub uczesnika po złozeniu wniosku o wpis.
Pytanie: czy a contrario jest przeszkodą do wpisu śmierć wnioskodawcy lub uczestnika przed złożeniem wniosku? a wówczas należy badać moment śmierci strony i na podstawie art. 13 par. 2 kpc stosowac ogólne zasady procesu - odrzucenie wniosku, oddalenie wniosku, zawieszczenie postępowania...

Jarosiński
06.11.2008 12:37:36

Niestety nie wiem. Jestem karnistą ale moja ślubna jest wieczystoksięgowa więc po powrocie do domu spytam ją

Beatka
06.11.2008 16:17:06

"sławo" napisał:


Art. 626(1) par. 2 kpc stanowi, że nie jest przeszkodą do wpisu śmierć wnioskodawcy lub uczesnika po złozeniu wniosku o wpis.
Pytanie: czy a contrario jest przeszkodą do wpisu śmierć wnioskodawcy lub uczestnika przed złożeniem wniosku? a wówczas należy badać moment śmierci strony i na podstawie art. 13 par. 2 kpc stosowac ogólne zasady procesu - odrzucenie wniosku, oddalenie wniosku, zawieszczenie postępowania...A jak myślisz?
Jak najbardziej prawisz słusznie, przynajmniej w części.
Nie odpowiem teraz w sposób zdecydowany, gdyż właśnie się dowiedziałam, że lex mi się zdezaktualizował, a nie mam przy sobie nowej płytki. Odpowiem, jeżeli zacytujesz dokładnie powołany przepis, gdyż brzmi nie tak dokładnie, jak to przytoczyłeś

Adek
06.11.2008 16:58:55

jeśli wnioskodawca zmarł przed złożeniem wniosku to już go chyba nie da rady złożyć jeśli uczestnik zmarł przed złożeniem wniosku a wnioskodawca a później sąd do momentu wpisu o tym nie wiedział to zawiadomienie o wpisie powracające z adnotacją "adresat zmarł" pzostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia przecież wpisu nie da się z urzędu wykreślić a więc nie bada się daty zejścia; jeśli natomiast po złożeniu wniosku a przed wpisem sąd dowiedział się, że uczestnik zmarł przed wpłynięciem wniosku [ po ewentualnym ustaleniu daty zejścia]to wniosek się oddala i wpisuje ostrzeżenie; natomiast jeśli uczestnik zmarł po wpłynięciu wniosku to dokonuje się wpisu gdyż w dacie złożenia wniosku żył;
Jestem tylko prostym karnistą ale tak mi się wydaje

sławo
06.11.2008 20:03:20

"Beatka" napisał:


Art. 626(1) par. 2 kpc stanowi, że nie jest przeszkodą do wpisu śmierć wnioskodawcy lub uczesnika po złozeniu wniosku o wpis.
Pytanie: czy a contrario jest przeszkodą do wpisu śmierć wnioskodawcy lub uczestnika przed złożeniem wniosku? a wówczas należy badać moment śmierci strony i na podstawie art. 13 par. 2 kpc stosowac ogólne zasady procesu - odrzucenie wniosku, oddalenie wniosku, zawieszczenie postępowania...A jak myślisz?
Jak najbardziej prawisz słusznie, przynajmniej w części.
Nie odpowiem teraz w sposób zdecydowany, gdyż właśnie się dowiedziałam, że lex mi się zdezaktualizował, a nie mam przy sobie nowej płytki. Odpowiem, jeżeli zacytujesz dokładnie powołany przepis, gdyż brzmi nie tak dokładnie, jak to przytoczyłeś


aaa...chodzi ofkors o par. 3
Nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, że po złożeniu wniosku wnioskodawca bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w możliwości rozporządzania prawem albo w zdolności do czynności prawnych.


co jest od słowa "lub" nie jest ważne w tym kazusie

Beatka
06.11.2008 20:22:34

"Adek" napisał:

jeśli wnioskodawca zmarł przed złożeniem wniosku to już go chyba nie da rady złożyć jeśli uczestnik zmarł przed złożeniem wniosku a wnioskodawca a później sąd do momentu wpisu o tym nie wiedział to zawiadomienie o wpisie powracające z adnotacją "adresat zmarł" pzostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia przecież wpisu nie da się z urzędu wykreślić a więc nie bada się daty zejścia; jeśli natomiast po złożeniu wniosku a przed wpisem sąd dowiedział się, że uczestnik zmarł przed wpłynięciem wniosku [ po ewentualnym ustaleniu daty zejścia]to wniosek się oddala i wpisuje ostrzeżenie; natomiast jeśli uczestnik zmarł po wpłynięciu wniosku to dokonuje się wpisu gdyż w dacie złożenia wniosku żył;
Jestem tylko prostym karnistą ale tak mi się wydajeRzeczywistość kolego jest ciekawsza, niż Ci się wydaje
Oczywistym jest, że wnioskodawca raczej będzie żył w chwili złożenia wniosku, ale często zdarza się, iż wniosek o wpis własności na podstawie np. postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu własności ziemi, składa jeden ze współspadkobierców (współwłaścicieli) i żąda w nim wpisu na rzecz wszystkich uprawnionych, także tych, którzy w chwili składania wniosku nie żyją, ale są spadkobiercami wpisanego w księdze wieczystej właściciela. Z treści samego wniosku wynika nawet, iż któraś z tych osób nie żyje. Wtedy właśnie zachodzi klasyczna sytuacja, że właściciel zmarł przed złożeniem wniosku o wpis. I wtedy go nie wpiszesz, bo powołany już wcześniej przepis (a contrario) do wpisu nie dopuszcza.
A ostrzeżenia tak prosto nie wpiszesz, jak sugerujesz, gdyż do jego wpisu niezbędne jest, by na podstawie dokumentów, którymi dysponujesz, było możliwe ustalenie stanu prawnego zgodnego z rzeczywistym, a nie objętego żądaniem wniosku Zwykle w takim przypadku nie masz ustalonych spadkobierców nie żyjącego "uczestnika".

[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 8:31 pm ]
§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, że po złożeniu wniosku wnioskodawca bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w możliwości rozporządzania prawem albo w zdolności do czynności prawnych.


No wreszcie mam ten przepis.
Dobrze mówię. Jeżeli zdarzy się śmierć wnioskodawcy, to dowód doręczenia zawiadomienia o wpisie do księgi wieczystej pozostawiamy w aktach ze skutkiem doręczenia. Nie poszukujemy spadkobierców, stan prawny pozostawiamy takim, jaki wynika z wnioskowanego wpisu.
Moje poprzednie uwagi dotyczą uczestników postępowania.
Mało, nawet, jeżeli śmierć wnioskodawcy nastąpi pomiędzy złożeniem wniosku o wpis a samym wpisem, zaś sąd poweźmie o tym wiadomość, to także nie będzie zachodziła przeszkoda do wpisu. Wniosek zostanie załatwiony tak, jakby taki stan nie zaistniał. Ale tu należy dodać (tak moim już zdaniem), że jednak prawo osobiste, które wygasa wraz ze śmiercią uprawnionego, to już nie może zostać wpisane.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.