Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Dopuszczalność modyfikacji wniosku o zasiedzenie

Kynas napisał w dniu 07.11.2008 o godzinie 13:29:34 :

Wnioskodawca ( posiadajacy pelnomocnika - radce prawnego, co podkreślam), wnosi o stwierdzenie zasiedzenia w odniesieniu do okreslonych udziałów we współwłasności nieruchomości. Tymczasem z pierwszych ustaleń wynika, że posiadał on wydzieloną część nieruchomości. Co więcej, pozostała część nieruchomości została także podzielona i wydzielone części posiadają inne osoby ( nastepcy prawni ujawnionych w kw właścicieli). Czy w tej sytuacji dopuszczalna jest modyfikacja wniosku o zasiedzenie polegająca na domaganiu się zasiedzenia wydzielonej części nieruchomości? Czy w przypadku poczynienia ustaleń jak wyżej, mozliwe jest stwierdzenie zasiedzenia w odniesieniu do wydzielonej części nieruchomości przy takiej treści wniosku? Co do pierwszego pytania nie mam jednoznacznego zdania, choć wydaje się że nie.Co do drugiego, w mojej ocenie nie. Wniosek dotyczył nabycia udziałów i w tym zakresie jestem nim związany. Ustalenie, że wnioskodaca nie współposiadał całej nieruchomości przesądza o oddaleniu wniosku. Czy to jest prawidłowy tok rozumowania?

vanilka napisał w dniu 07.11.2008 o godzinie 20:43:29 :

W mojej ocenie modyfikacja wniosku jest w pełni dopuszczalna, nie mam żadnego pomysłu czemu nie miałaby być dopuszczalna.
Co do możliwości stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie wyodrębnionej części nieruchomości przy pozostawieniu wniosku o stwierdzenie nabycia udziału miałabym duże wątpliwości. Związanie wnioskiem przy zasiedzeniu obejmuje określenie przedmiotu zasiedzenia, więc raczej uważam, że należałoby w tej sytuacji oddalić wniosek z powołaniem na wskazaną przez Kynas argumentację. Jest sporo orzeczeń co do zasiedzenia przy podziale quo ad usum więc poszperałabym w nich.

ubilexibi napisał w dniu 07.11.2008 o godzinie 22:08:43 :

1. Co do pierwszej kwestii, to oczywiście zmiana wniosku w ten sposób jest w pełni dopuszczalna. Stosuje się tu odpowiednio przepisy o zmianie powództwa (art. 13 § 2 k.p.c.). Zatem odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi - tak.

2. Co do tego, czy stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości w wydzielonych częściach mieści się w granicach wniosku o stwierdzenie zasiedzenia na współwłasność, to myślę, że tak. Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 610 § 1 k.p.c. w sprawach o stwierdzenia zasiedzenia ,,do ogłoszenia i orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku".
Oznacza to, że znajduje w tym wypadku zastosowanie art. 677 k.p.c. W konsekwencji, sąd stwierdzi nabycie zasiedzenia, choćby zasiedzieć miały inne osoby niż wskazane przez wnioskodawcę (tak też SN I CZ 194/01). Innymi słowy, w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia sąd jest związany przedmiotem i podstawą faktyczną. Przedmiotem, czyli wskazaną we wniosku nieruchomością. Nie można zatem stwierdzić zasiedzenia nieruchomości nie objętej wnioskiem. I odwrotnie, orzeczenie musi dotyczyć całej nieruchomości objętej wnioskiem. Związanie podstawą faktyczną przesądza o okresie posiadania, który podlega badaniu.
Tym samym, nic nie stoi na przeszkodzie (a zwłaszcza nie stanowi takiej przeszkody art. 321 k.p.c.), aby w wypadku zgłoszenia wniosku o zasiedzenie na współwłasność, stwierdzić zasiedzenie poszczególnych części nieruchomości na ,,wyłączność".
Zatem również odpowiedź na drugie pytanie brzmi: tak.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.