Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

AKCJA MAILOWA do Premiera w trybie informacji publicznej

Dreed
14.11.2008 11:47:55

Koleżanki i koledzy sędziowie.

Oto kolejny etap naszego protestu. Nasze możliwości, w przeciwieństwie do praktycznie każdej innej grupy zawodowej są ograniczone. Posiadamy jednak sprzymierzeńca w postaci przepisów prawa.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy jeden z punktów nowego harmonogramu.
Jest nim masowe, żądanie udzielenia informacji przez Prezesa Rady Ministrów.


Pozwolę sobie przypomnieć, że w dniu 23 lipca 2008 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka jednomyślnie przyjęła dezyderat, w którym stwierdziła, że „…aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji,
czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków…”

Niestety - ostatni projekt zmian w USP na dzień dzisiejszy nadal nie jest projektem rządowym
Obecna akcja ma na celu naoczne zapoznanie się przez nas, jakie są rzeczywiste plany obecnego rządu w stosunku do naszej grupy zawodowej.

Dlatego zachęcam, a nawet wzywam do masowego i szerokiego udziału w akcji… Otrzymane odpowiedzi, oprócz znacznej dolegliwości dla Kancelarii Rady Ministrów, pozwolą każdemu sędziemu w Polsce podjąć decyzję, do jakiego stopnia może pozostawać bierny oraz jak długo, będzie traktowany na poziomie przeciętnego urzędnika państwowego, a nie przedstawiciela równorzędnej władzy !!!!!!


Poniżej zamieszczam wzór wniosku, który należy skopiować do edytora tekstu i przesłać na adresy mailowe: [email protected] oraz [email protected]

Kopię maila proszę wysłać na adres [email protected] , czyli identycznie jak w pismach do UE – opcja DW w Waszych programach pocztowych..Wzywam do masowego udziału w tym działaniu.

Listy polecone proszę kierować na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3Oczekuję pobicia frekwencji w stosunku do maili zagranicznych. Pamiętajmy, każdy nasz mały udział, zwiększa dla MS skalę naszego niezadowolenia....

bladyswit
14.11.2008 12:20:51

Tekst zapytania:

[b:5444112e81]

xxxxxxxxx dnia xx listopada 2008 r.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Sędzia Sądu Rejonowego w xxxxxxx
zam. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pan Prezes
Rady Ministrów
Donald Tusk


Działając w oparciu o art. 2, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)

wnoszę

o udzielenie informacji publicznej i poinformowanie mnie o przebiegu prac legislacyjnych Rady Ministrów w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania sędziów, w tym przyjętych projektów ustaw, a w szczególności proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) z jakich powodów został zakwestionowany projekt (z 30.10.2008r.) ustawy zmieniającej ustawę o ustroju sądów powszechnych i inne ustawy zakładający podwyższenie wynagrodzeń sędziów, sędziów w stanie spoczynku, prokuratorów, asesorów i referendarzy;

2) jakie stanowisko co do podwyżek wynagrodzeń sędziów oraz reformy systemu ich wynagradzania zajmuje Prezes Rady Ministrów;

3) jaki jest aktualny przebieg prac legislacyjnych Rady Ministrów w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania sędziów, w szczególności, czy istnieje aktualnie projekt ustawy będący przedmiotem tych prac;

4) czy zostały podjęte działania wobec Ministra Sprawiedliwości pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego za jego oburzające wypowiedzi określające wrześniowy protest sędziów jako "działanie o charakterze politycznym" grupki "młodych i niedoświadczonych sędziów" oraz za szereg nieprawdziwych, kierowanych do mediów, zapewnień o rychłych i bezprecedensowych podwyżkach dla sędziów.

Informację proszę przesłać w drodze listownej/mailowej na adres:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) daje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Od wnioskodawcy nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego.
Od początku bieżącego roku trwa festiwal obietnic serwowanych środowisku sędziów polskich przez przedstawicieli władzy wykonawczej. Obiecuje się nam coraz to nowe podwyżki i reformy systemu wynagradzania. Niestety jak dotychczas jedynym efektem tych obietnic są inicjatywy zmierzające do pogorszenia sytuacji sędziów w postaci dwóch (!) ustaw zmierzających do zniesienia tzw. awansów poziomych.
Efektem bezczynności władzy wykonawczej było jednomyślne podjęcie w dniu 23 lipca 2008 roku przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka dezyderatu, gdzie stwierdzono, że „…aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji, czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków…”.
Niestety do dnia dzisiejszego nie widać, by kierowana przez Pana Rada Ministrów zamierzała podjąć realne kroki zmierzające do usunięcia tego stanu rzeczy i przywrócenia porządku konstytucyjnego.
W szczególności niepokoi przedstawianie kolejnych projektów ustaw sygnowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, prezentowanych w mediach jako „ewne” podwyżki dla sędziów, które jednak nie mają żadnego pokrycia w woli politycznej Rady Ministrów i nie są ostatecznie kierowane do Sejmu. Wystarczy wspomnieć – na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy: - autopoprawkę do ustawy o Krajowej Szkole Służb Sądownictwa i Prokuratury wprowadzającą incydentalną podwyżkę sędziowskich wynagrodzeń o kwotę 1039,50 zł; - projekt ustawy wprowadzającej incydentalną podwyżkę sędziowskich wynagrodzeń o kwotę 1000 zł; - projekt z dnia 30.10.2008 r. o zmianie u.s.p. – zrywający z kwotą bazową i wprowadzający przeciętne wynagrodzenie jako podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Żaden z tych „rojektów” nie stał się projektem Rady Ministrów i nie został skierowany do Sejmu.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem
xxxxxxxx[/b:5444112e81]

[size=18:5444112e81]
[color=blue:5444112e81]Szable w dłoń i do klawiatur !!!![/color:5444112e81][/size:5444112e81]

Dreed
14.11.2008 12:23:31

dla ułatwienia - plik w wordzie zamieściłem w dziale download...

Dostępny tutaj:

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.php?action=file&id=40

Sandman
14.11.2008 12:33:24

Pierwszy!

totep
14.11.2008 12:36:25

Poszło mailem
Pozdrawiam

tujs
14.11.2008 13:13:53

również wysłałem

ossa
14.11.2008 13:39:08

i ja również

macgru01
14.11.2008 14:37:12

Poszło.

bladyswit
14.11.2008 14:37:57

są już nawet odpowiedzi .......... o przesłaniu zapytania do ms-u

suzana22
14.11.2008 14:42:05

"bladyswit" napisał:

są już nawet odpowiedzi .......... o przesłaniu zapytania do ms-u


A niech sobie premier przesyła do podwładnych z takich lub innych urzędów, byleby tylko nam jako pytającym odpowiedział we własnym imieniu

zziajany
14.11.2008 14:46:10

Uważam, że powinniśmy indywidualnie modyfikować swoje zapytania, tak aby nie można było odpowiadać na nie automatem, a i czegoś więcej byśmy się w ten sposób dowiedzieli.

bladyswit
14.11.2008 14:48:17

no jasne że muszą odpowiedzieć. przypominam:

ustawa o dostępie do informacji publicznej:

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

bogs
14.11.2008 15:10:18

Poszło!

sosna
14.11.2008 15:44:20

Moje też

Bogamaj
14.11.2008 15:52:02

Ach poszło, oczywiście

TGC
14.11.2008 16:12:39

"bladyswit" napisał:

są już nawet odpowiedzi .......... o przesłaniu zapytania do ms-u

Interesujące. Zgadujmy, jaką MS może udzielić odpowiedź na pytanie nr 4?

lukaszja
14.11.2008 17:24:25

Ave! Wysłane! Teraz z niecierpliwością czekam na odpowiedź
pozdr, Łukasz

Dreed
14.11.2008 17:46:49

Jak się dowiaduję.... z wielkim smutkiem. Została wybrana nowa mozliwośc udzielania odpowiedzi. Przesyłanie do działu skarg MS-u... buhahhahahaha

Jakby to była skarga. Ale to nic. W takim razie, akcję skracamy do dnia jutrzejszego, do godziny 24-ej !!!!!!!!!

Nie spodziewam sie odpowiedzi na pytanie 4 z samego MS

Zobaczymy co nam odpowiedzą - liczę, ze system wyliczy 100 pytań i będzie to dla nas wystarczające, żeby upublicznić odpowiedzi rzeszy 10.000 sędziów.

Zachęcam do wysłania listu - na taka formę musi odpowiedzieć organ do którego jest kierowane pytanie.
Ja na pewno otrzymam kolejna ładną kopertę

efa
14.11.2008 18:11:11

postaram się wysłać listem poleconym, jednak jezeli na moje zapytanie mailowe otrzymam odpowiedź z jakiegos departamentu skarg, to nie omieszkam odpowiedzieć, że nie była to skarga, lecz zapytanie w trybie przewidzianym w Ustawie o ... oraz, że nadal oczekuję odpowiedzi. kopię prześlę dzisiejszym adresatom
ps. maila wysłałam już oczywiście

vanilka
14.11.2008 19:49:08

Wysyłam mailem. Natomiast pisemne pytanie postaram się dziś wieczorkiem opracować tak, by odpowiedź wymagała przynajmniej zmiany szablonu.

kazanna
14.11.2008 19:57:25

Ciekawa jestem odpowiedzi...

joasmy01
14.11.2008 21:45:55

Wysłałam mailem.

Jac
14.11.2008 22:03:57

Wysłałem za siebie i żonę.

Allegro
14.11.2008 22:36:25

Poszło emalią.

[glow=red]Ani kroku w tył![/glow]

Młody
15.11.2008 18:15:06

Poszło.
Do Admina: Proszę o wyeksponowanie graficzne tej akcji i nagłośnienie na stronie głównej Forum. Akcja jest słabo zauważalna.

anetta75
16.11.2008 14:53:05

"Bogamaj" napisał:

Ach poszło, oczywiście


poszło i ode mnie

Danuta
16.11.2008 14:58:09

Wysłałam

suzana22
16.11.2008 15:27:38

"Danuta" napisał:

Wysłałam


Danuto witamy na forum

zulus
16.11.2008 18:44:37

"Dreed" napisał:

Jak się dowiaduję.... z wielkim smutkiem. Została wybrana nowa mozliwośc udzielania odpowiedzi. Przesyłanie do działu skarg MS-u... buhahhahahaha

Jakby to była skarga. Ale to nic. W takim razie, akcję skracamy do dnia jutrzejszego, do godziny 24-ej !!!!!!!!!

Nie spodziewam sie odpowiedzi na pytanie 4 z samego MS

Zobaczymy co nam odpowiedzą - liczę, ze system wyliczy 100 pytań i będzie to dla nas wystarczające, żeby upublicznić odpowiedzi rzeszy 10.000 sędziów.

Zachęcam do wysłania listu - na taka formę musi odpowiedzieć organ do którego jest kierowane pytanie.
Ja na pewno otrzymam kolejna ładną kopertę

Wysłałem dzisiaj, jak doczytałem, z przekroczeniem instrukcyjnego terminu
Faktycznie trzeba wysłać poleconym.

Dreed
16.11.2008 18:52:16

Wprawdzie po odpowiedziach, które otrzymali niektórzy użytkownicy....(Ja osobiście nie dostałem info o przesłaniu do MS-u) proponowałem skrócenie akcji, jednakże chyba to był błąd....

Moi drodzy - system ma potwierdzone 53 maile !!!! Bardzo ładnie - wysyłamy w takim wypadku nadal...

Zachęcam równiez do listów - odpowiedzi przychodzą na tak ładnym papierze

zziajany
16.11.2008 22:50:38

Wysłałem przed chwilą

marek
17.11.2008 12:17:04

Wysłałem i dodałem trochę od siebie, aby nie otrzymać sztampowej odpowiedzi. Na onecie przeczytałem, że MF skrytykowało projekt nowelizacji usp z 30.10.2008r i że rozpoczęło MS prace nad nowym projektem i że podwyżek od nowego roku nie będzie.

KABARET!!!!!!!!
Ciekawe strzałem w jaką część ciała będą najbliższe DBW? W stopę już chyba nie bo przestrzelona i rana się nie zagoiła.

grubson
17.11.2008 14:29:14

Wysłane.

Dzisiaj dopiero z powodu przejściowego braku dostępu do netu

kropla drąży skałę

zziajany
17.11.2008 22:49:55

oto odpowiedź jaką otrzymałem
Przesyłam e-mail według właściwości, z prośbą o odpowiedź zainteresowanemu. Z poważaniem E. Lastra CIR. adresatem tego e-mail-a jest biuro prasowe MS

Ze swej strony proponuję udzielenie odpowiedzi.

W nawiązaniu do informacji o przekazaniu mojego zapytanie do Biura prasowego Ministerstwa Sprawiedliowści uprzejmie informuję, że znana jest mi treść wszystkich dotychczasowych projektów ustaw dotyczących interesującej mnie tematyki przygotowanych w Ministerswie Sprawiedliowści. Moje zapytanie skierowane zostało do wyraźnie oznaczonego organu, a art 6 pkt pdpkt 4b Ustawy o dostępie do informacji uprawnie mnie do poznania stanowiska tego konkretnego organu władzy publicznej w interesujęcej mnie sprawie publicznej. W zaistniełej sytuacji ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi.


Widzę, że koniecznei trzeba zwrócić sie pisemnie, bo wtedy pojawia siękwetia decyzji o przekazaniu według właściwoci lub odmowie udzielenia informacji. Do tego dochodzi obowiązek podaaniia danych osoby, która wygenerowała informację i ją przekazała. Nie możemy sobie pozwolić grac na nosie.

[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 11:04 pm ]
i tak odpowiedziałem.

Dreed
17.11.2008 23:40:14

"zziajany" napisał:
Widzę, że koniecznei trzeba zwrócić sie pisemnie, bo wtedy pojawia siękwetia decyzji o przekazaniu według właściwoci lub odmowie udzielenia informacji. Do tego dochodzi obowiązek podaaniia danych osoby, która wygenerowała informację i ją przekazała. Nie możemy sobie pozwolić grac na nosie.

[ Dodano: Pon Lis 17, 2008 11:04 pm ]
i tak odpowiedziałem.


I dlatego ja lubię chodzić na pocztę... Ładny papier mają w Kancelarii Ale twoja odpowiedź jest świetna - też skorzystam

Bogamaj
18.11.2008 07:15:13

Skorzystałam z podpowiedzi odpowiedzi i posłałam mailem Wytłuszczając niektóre słowa

Dreed
18.11.2008 08:30:46

Potwierdzonych systemem maili mamy 73..... Myślę, że wystarczy

Polecam jednak nadal formę pisemną

bladyswit
19.11.2008 14:52:22

dostałem informację na maila :


Biuro Ministra

Wydział InformacjiBM-VI-066-415/08Sz. P.

Grażyna Leoncewicz

Naczelnik

Wydziału Prawa Pracy i Administracji

Departament Legislacyjno - Prawny

Zgodnie z § 8 b zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 61/05/DO z dnia 1 września 2005 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości, uprzejmie przekazuję wniosek pana Konrada Wytrykowskiego sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy, według kompetencji, tj. w zakresie pyt. 1 – 3 (w zakresie pyt. nr 4 pismo zostało zwrócone do Centrum Informacyjnego Rządu).Jednocześnie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi bezpośrednio wnioskodawcy i przesłanie jej kopii do Wydziału Informacji w Biurze Ministra w celu zaewidencjonowania.Z poważaniem,

Aneta Dróbecka

Starszy specjalista

K.Ierownik
19.11.2008 23:35:44

Dziś w moim sądzie zebrałem 6 listów do premiera. Jutro wysyłam 7 listem poleconem.

ossa
28.11.2008 12:38:30

Dzisiaj drogą mailowa otrzymałam odpowiedź z Departamentu Legislacyjno-Prawnego MS na nasz wniosek, wobec czego przekazuje Wam jego treść

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
D E P A R T A M E N T
LEGISLACYJNO PRAWNY

Warszawa, dnia listopada 2008 r.


DL-P-IV-066-21/08
Pani
CZYLI JAW nawiązaniu do przekazanego drogą elektroniczną dnia 14 listopada 2008 r. wniosku o udzielenie informacji na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję, co następuje.
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przy piśmie z dnia 3 października 2008 r. został skierowany do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów z prośbą o rozpatrzenie w trybie obiegowym. Przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych w wersji projektu autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przyjęty sposób regulacji - opracowanie odrębnej ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - był wynikiem uwzględnienia przez Ministra Sprawiedliwości uwag zgłoszonych do wskazanego projektu autopoprawki w toku uzgodnień międzyresortowych (uwagi Prezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministra Finansów). W przywołanym projekcie zaproponowano podwyższenie wynagrodzeń sędziowskich o kwotę 1000 zł brutto (w projekcie autopoprawki proponowano kwotę 1039, 50 zł). Wysokość podwyżki ustalona została w toku uzgodnień członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministrem Finansów.
Niemniej jednak Komitet Rady Ministrów podjął decyzję o rozpatrzeniu omawianego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu, które odbyło się dnia 13 października 2008 r. Ze względu na zasadnicze (nowe) uwagi Ministra Finansów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Komitet zdecydował o zorganizowaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodatkowej konferencji uzgodnieniowej.
W tym miejscu dodać można, iż Minister Finansów zakwestionował, w szczególności, formę przyznania podwyżek (zaproponował, by dodatkowe środki finansowe miały charakter dodatku orzeczniczego), jak również fakt jednoczesnego podniesienia uposażenia zasadniczego sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Wobec tak postawionych zarzutów Minister Sprawiedliwości zajął stanowisko, w którym wskazał, iż każda forma podwyższenia wynagrodzenia powoduje skutki od chwili jej przyznania, aż do momentu ewentualnego wyeliminowania wprowadzonych przepisów z systemu prawa. Wydaje się więc, że z punktu widzenia skutków finansowych dla budżetu państwa nie ma znaczenia, czy przyjęta zostanie forma „dopłaty" lub „dodatku" do wynagrodzenia zasadniczego, czy też forma podwyższenia wysokości tego wynagrodzenia w mechanizmie jego ustalania.
Przede wszystkim jednak Minister Sprawiedliwości podniósł, że potencjalne uwzględnienie sugestii Ministra Finansów, by wprowadzić dodatkowy składnik wynagrodzenia sędziów, nazwanego „dodatkiem orzeczniczym", wiąże się z koniecznością wskazania i uzasadnienia tytułu, z jakiego dodatek ten miałby przysługiwać. „Orzekanie" jest istotą i zasadniczym zadaniem sędziego, wobec tego ekwiwalentem za pracę tego rodzaju powinno być wynagrodzenie zasadnicze, nie zaś dodatek przyznawany do wynagrodzenia. Analogiczne problemy, poza kwestią terminologiczną, pojawiają się w odniesieniu do systemu wynagradzania prokuratorów.
Odnosząc się natomiast do zastrzeżeń, jakie wzbudziło podniesienie uposażenia zasadniczego sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, Minister Sprawiedliwości podkreślił, iż rozwiązanie to jest niezbędne, biorąc pod uwagę fakt, że uposażenia sędziów w stanie spoczynku ustalane są (wyłącznie) poprzez odniesienie do wysokości wynagrodzenia sędziego. Dotychczas podniesienie wynagrodzeń sędziów pełniących służbę powiązane jest z automatycznym wzrostem uposażeń sędziów w stanie spoczynku. Zgodnie z art. 100 § 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych uposażenie sędziów w stanie spoczynku jest waloryzowane w terminach i w wysokości stosownie do zmian wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. Automatyzm ten uzasadniony jest statusem sędziego w stanie spoczynku, w stosunku do którego nadal, pomimo odejścia z czynnej służby, ustawa utrzymuje wiele obowiązków, które nie ciążą na innych grupach zawodowych (por. art. 104 i 105 u.s.p.).
Jak już wcześniej wspomniano, na skutek zgłoszenia przedstawionych uwag, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zorganizowana została dodatkowa konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu. W efekcie ustaleń zapadłych podczas tego spotkania, w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 30 października 2008 r.), który dnia 4 listopada 2008 r. został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów, z zaleceniem dokonania stosownych zmian.
W odniesieniu do przywołanej wersji projektu ustawy, Minister Finansów wskazał w szczególności, iż przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości rozwiązania dotyczące sposobu ustalania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów, zarówno w odniesieniu do roku 2009, jak i roku 2010, budzą istotne zastrzeżenia, a ponadto będą skutkować bardzo dużym wzrostem wynagrodzenia sędziów wszystkich szczebli. Ostatecznie Minister Finansów wniósł o odrzucenie przez Komitet Rady Ministrów przedstawionego projektu w zakresie rozwiązań dotyczących 2010 r.
Z kolei Przewodniczący stałego Komitetu Rady Ministrów zgłosił zastrzeżenia dotyczące zaproponowanego przez Ministra Sprawiedliwości zastąpienia awansu poziomego trzecią stawką awansową, która miałaby objąć również sędziów sądów apelacyjnych. Poddał również w wątpliwość zaproponowane przez Ministra Sprawiedliwości podwyższenie uposażeń sędziów w stanie spoczynku.

Jak już wyżej wspomniano, Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu dnia 4 listopada 2008 r. przyjął i rekomendował Radzie Ministrów przedmiotowy projekt, zalecając przede wszystkim wnioskodawcy uwzględnienie uwag Ministra Finansów dotyczących wprowadzenia systemowej regulacji już z początkiem 2009 r., z zastrzeżeniem sfinansowania tego rozwiązania w ramach środków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok i nie wprowadzania zmian przewidywanych na rok 2010 w zakresie odejścia od likwidacji dodatków stażowych - tym samym nie planowania zwiększenia wydatków w kolejnych latach budżetowych.
Z kolei Przewodniczący stałego Komitetu Rady Ministrów podczas posiedzenia Komitetu odstąpił od zgłoszonych przez siebie uwag.
W efekcie ustaleń zapadłych podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów, w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace nad nową wersją projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, który dnia 20 listopada 2008 r. został przyjęty przez Radę Ministrów.
Najistotniejszą zmianą zawartą we wskazanym projekcie jest odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń sędziów w oparciu o dotychczasową kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej. Kwota ta zostaje zastąpiona przeciętnym wynagrodzeniem w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie mnożniki, służące do określania wysokości poszczególnych stawek, w których ustala się wynagrodzenia, zostały unormowane w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mnożniki zostały określone na poziomie od 2,05 (dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej) do 3,23 (dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w trzeciej stawce awansowej). Rozwiązania te służą obiektywizacji ustalania wynagrodzeń sędziowskich i pozwolą na, postulowane przez środowisko sędziowskie, ograniczenie wpływu innych władz na wysokość zasadniczych wynagrodzeń sędziowskich.
Jednocześnie, w związku z likwidacją systemu tzw. awansu poziomego, przewidzianą w uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, niezbędne było wprowadzenie w roku 2009 regulacji dotyczącej trzeciej stawki awansowej, możliwej do uzyskania po upływie 15 lat pracy na danym stanowisku sędziowskim. Regulacja ta jest niezbędna dla zachowania spójności projektowanych rozwiązań.
Jednocześnie informuję, iż Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 25 listopada 2008 r. przyjęła autopoprawkę do przedmiotowego projektu ustawy, w której nowelizuje się ustawę z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z późn. zm.) w zakresie zasad oraz systemu wynagradzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego.
Ponadto w projekcie autopoprawki wprowadza się regulację, dotyczącą wynagradzania asesorów sądowych i prokuratorskich (powiązanie ich z systemem wynagrodzeń sędziowskich i prokuratorskich).
Nadmieniam, iż projekt ustawy oraz autopoprawki jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do wiadomości:
Wydział Informacji w Biurze Ministra (BM-VI-066-413/08)

Maltazar
28.11.2008 12:48:11

Ja też dostałem.

Sandman
28.11.2008 12:53:15

Mam ją Ci i ja...
Ciekawa lektura...znamienne zdanie:

Ze względu na zasadnicze (nowe) uwagi Ministra Finansów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Komitet zdecydował o zorganizowaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodatkowej konferencji uzgodnieniowej.

joasmy01
28.11.2008 13:10:10

Ja również otrzymałam tą wyczerpującą ??: informację.

efa
28.11.2008 13:23:29

dokładnie ta sama odpowiedź - tylko w nagłówku Pani, to byłam ja

Jac
28.11.2008 13:52:02

Też dostałem taką odpowiedź.

bladyswit
29.11.2008 13:44:37

pewnie wszyscy dostaliśmy taką samą odpowiedź ....

joasmy01
02.12.2008 20:32:44

Już drugi dzień dostaję maila z przeprosinami za spóźnioną odpowiedź w sprawie informacji publicznej. Czyżby chcieli mi zapchać skrzynkę przed Świętami?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.