Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

Zaliczanie na poczet opłaty stosunkowej opłaty za zabezp.

Tomasz Zawiślak
28.11.2008 10:46:53

Wczoraj trafiłem na ciekawy (jak dla kogo ) problem z zakresu egzekucji. Chodzi o stosowanie art. 49 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ("W przypadku gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, na poczet opłaty stosunkowej, o której mowa w ust. 1 i 2, komornik zalicza opłatę za dokonanie zabezpieczenia, jeżeli pobrał ją od wierzyciela". Miałem taką sytuację:
Wierzyciel złożył wniosek o dokonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłąty w nakazowym do kwoty 160.000 zł przez zajęcie rachunków dłuznika. Komornik wezwał go o opłatę w kwocie 3500 zł. Wierzyciel zapłacił. Komornik zajął rachunki, w wyniku czego do depozytu sądowego wpłynęła kwota ok. 2500 zł. Następnie wierzyciel złożył tytuł wykonawczy i wniosek o wszczęcie egzekucji. Kilka dni po tym na rachunek komornika wpłyneła kwota ok. 40.000 zł. Koniec końców postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu upadłości dłużnika. Komornik ustalił opłatę stosunkową na kwotę prawie 6.000 zł, przy czym zaliczył na nią tylko kwotę ok. 120 zł z opłaty uiszczonej przez wierzyciela (proporcjonalną do kwoty skutecznie zabezpieczonej - przekazanej do depozytu). Wierzyciel zarzucił, iż komornik powinien zaliczyć całą opłatę uiszczoną przez niego. Czy słusznie??? Z moich obliczeń wynika, że opłata stosunkowa powinna wynieść ok. 3200 zł, a więc mniej niż opłata za dokonanie zabepieczenia. Gdyby przyjąć obowiązek zaliczenia całej opłaty za dokonanie zabepieczenia, to w mojej sprawie komornik nie powinien w ogóle obciążać dłużnika opłatą stosunkową!!!
W komentarzach (także w Lexie) i orzecznictwie nie znalazłem nic. Z brzmienia przepisu nie wynika, aby należało zaliczyć tylko tę część opłaty za dokonanie zabezpieczenia, która jest proporcjonalna do faktycznie zabezpieczonej części świadczenia. No chyba, że wynika to ze sformułowania "gdy egzekwowane świadczenie zostało zabezpieczone"... Ot taka ciekawostka - mam nadzieję, że nie tylko dla egzekutorów

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.