Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024

Forum sędziów

decyzja organu rentowego a data wypadku przy pracy

benykuba
01.12.2008 09:58:09

stan faktyczny: organ rentowy wydaje decyzję odmawiającą prawa do odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy zaistniałego w dniu x, w toku postępowania dowodowego okazuje się, że na skutek szeregu omyłek pracownika i pracodawcy w protokole powypadkowym błędnie odzwierciedlono datę zdarzenia, które miało miejsce kilka dni później, zatem w dniu wskazanym w decyzji organu rentowego faktycznie nie zaistał wypadek przy pracy.

jaka jest u was praktyka:
- związanie decyzją organu rentowego ogranicza nas do badania jedynie daty zdarzenia wskazanej w zaskarżonej decyzji (mogą poprawi protokół)
- badanie czy ubezpieczony uległ wypadkowi przy pracy i przyznanie mu świadczenia

kubalit
01.12.2008 11:20:35

wybrałbym drugą opcję.

Rose
24.12.2008 22:32:54

Ja bym machnęła ręką na datę i prowadziła postępowanie merytorycznie.

markosciel
24.12.2008 23:45:18

A ja bym ręką na dtatę nie machał - przecież dzisiaj WIgilia

I zaraz idę na Pasterkę

rafjerk
26.01.2009 14:41:11

data jest bardzo ważna, moga być przecież 2 wypadki w różnych dniach i są przecież z tego tytułu różne świadczenia. Najważniejsze : " nie możesz wyjść poza decyzję " - ugruntowane orzecznictwo. Więc oddalamy i do protokołu mozna przyjąć oświadczenie że wnosi o wypłatę od zus świadczenia ... z tytułu wypadku z dnia x. przekazujemy do Zus i gościu zadowolony i ty masz "czystą sprawę "

kubalit
27.01.2009 11:07:12

"rafjerk" napisał:

data jest bardzo ważna, moga być przecież 2 wypadki w różnych dniach i są przecież z tego tytułu różne świadczenia. Najważniejsze : " nie możesz wyjść poza decyzję " - ugruntowane orzecznictwo. Więc oddalamy i do protokołu mozna przyjąć oświadczenie że wnosi o wypłatę od zus świadczenia ... z tytułu wypadku z dnia x. przekazujemy do Zus i gościu zadowolony i ty masz "czystą sprawę "


A z czego ma być "gościu" zadowolony? Z tego, że o kilka miesięcy (w najlepszym przypadku) odwlecze się w czasie rozstrzygniecie tego o co wnosił od samego początku.
Należałoby sobie najpierw zadać pytanie dlaczego organ rentowy wydał decyzję odmowną: czy dlatego, że we wskazanej dacie nie było żadnego wypadku przy pracy, czy też dlatego, że w podanym przez pracownika i pracodawcę stanie faktycznym nie zostały - zdaniem organu rentowego - zrealizowane wszystkie przesłanki wypadku przy pracy, bądź też nie stwierdzono u pracownika żadnego uszczerbku na zdrowiu. W tym drugim przypadku data podana przez pracownika oraz przytoczona przez ZUS w decyzji z pewnością nie miała by znaczenia. Z protokołu powypadkowego wynikało bowiem wyraźnie z jakim zdarzeniem ubezpieczony łączy swoje prawo do określonych świadczeń. Zastanawiam się także czy jeśli ZUS odmówił by prawa do określonych świadczeń z uwagi tylko na błędną datę, czy można by taką decyzję uznać za prawidłową i czy w tym wypadku to właśnie data, a nie opis określonej sytuacji wyznacza nam granice przedmiotowe decyzji. Mam co do tego spore wątpliwości.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.