Piątek 07 października 2022 Wydanie nr 5338

Cywilne materialne

Zasiedzenie (doliczenie okresu posiadania poprzednika)

Johnson napisał w dniu 08.12.2008 o godzinie 10:55:28 :

Jak rozumiecie art. 176 kc, na takim przykładzie:
Nieruchomość do zasiedzenia należy do Skarbu Państwa.
X jest posiadaczem samoistnym nieruchomości do 1 czerwca 1978 roku.
1 czerwca 1989 roku X przekazuje posiadanie samoistne Y.
Y występuje o zasiedzenie. I zakładając złą wiarę Y nabywa własność nieruchomości przez zasiedzenie:
1. 1 czerwca 2008 roku;
2. 1 października 2020 roku.
3. 1 czerwca 2019 roku.

Jak myślicie ??

Kubuś Puchatek napisał w dniu 08.12.2008 o godzinie 14:45:22 :

"Johnson" napisał:


zakładając złą wiarę Y nabywa własność nieruchomości przez zasiedzenie:
1. 1 czerwca 2008 roku;
2. 1 października 2020 roku.
3. 1 czerwca 2019 roku.

Jak myślicie ??


A jakie są argumenty za data inną niż 1-06-2008r.

Przy zasiedzeniu niezbędna jest ciągłość posiadania.

Jeśli nie jest to jakiś przypadek szczególny to chyba tylko 1-06-2008r.

Johnson napisał w dniu 08.12.2008 o godzinie 18:16:11 :

"Kubuś Puchatek" napisał:


A jakie są argumenty za data inną niż 1-06-2008r.


Zgodnie z art. 176 §1 kc jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

Do 1 października 1990 roku zasiedzenie "nie biegło", a więc czysto językowo wyłącza to zaliczenie okresu posiadania poprzednika Y.

Kubuś Puchatek napisał w dniu 08.12.2008 o godzinie 19:36:04 :

"Johnson" napisał:


A jakie są argumenty za data inną niż 1-06-2008r.


Zgodnie z art. 176 §1 kc jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

Do 1 października 1990 roku zasiedzenie "nie biegło", a więc czysto językowo wyłącza to zaliczenie okresu posiadania poprzednika Y.

Składając to z
Art. 10 ustawy o zmianie KC: Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie 1-10-1990; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, 1-06-1989 lecz nie więcej niż o połowę.

Odtwarzając normę prawną (z wykładni językowej) wychodzi, że zasiedzenie nastąpi w dniu 1-06-2019r

Zatrzymując sie tylko na wykładni językowej należy powiedzieć "Bzdura lex sed lex" i przyjąć 1-06-2019r.

(Można też z pewnością powiedzieć, że nie jest to data 1-10-2020)


Można też iść dalej ......
ufff, ale to już nie jest na mój Bardzo Mały Rozumek
- Kubuś Puchatek

Johnson napisał w dniu 08.12.2008 o godzinie 20:00:35 :

"Kubuś Puchatek" napisał:


o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy,


No właśnie, czy też ten stan przed ustawą obejmuje również posiadanie poprzedników? Językowo wychodzi że nie, ale to głupie ...

Znalazłem to:
[code:1]Smólski Julian
glosa
PS.2003.3.155
Glosa do uchwały SN z dnia 31 stycznia 2002 r., III CZP 72/01. Teza nr 4

Według art. 10 [...] ustawy [z 1990 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny] zasiedzenie biegnie "od dnia wejścia jej w życie", czyli dzień ten jest początkiem biegu zasiedzenia. W tym przypadku bieg zasiedzenia rozpoczyna się od 1 października 1990 r., z zaliczeniem okresu posiadania przed dniem, w którym zasiedzenie było wyłączone. Należy ten okres oceniać z uwzględnieniem skutków wynikających z art. 172 i 176 k.c.
[/code:1]

oraz

[code:1]Postanowienie SN z dnia 27 lutego 1975 r. III CRN 421/74

Do okresu posiadania, o który w świetle art. XLII przep. wprow. k.c. skraca się termin zasiedzenia, dolicza się także okres posiadania poprzednika (art. 176 k.c.).
OSNC 1976/5/109[/code:1]

i
[code:1]
Uchwała 7-ki SN z dnia 31 stycznia 2002 r. III CZP 72/01

Okresu posiadania przed wejściem w życie przepisów wyłączających zasiedzenie nieruchomości państwowych nie dolicza się do okresu, o który skraca się termin zasiedzenia nieruchomości państwowej, ani nie uwzględnia przy ustalaniu czasu posiadania niezbędnego do zasiedzenia takiej nieruchomości (art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 55, poz. 321).
OSNC 2002/9/107, Biul.SN 2002/1/8, Wokanda 2002/4/1, Wokanda 2002/7-8/1, Prok.i Pr. 2002/7-8/33, Pr.Gosp. 2002/10/1, OSP 2002/10/126, M.Prawn. 2003/6/270
50050
(...)
O ile należy się zgodzić ze stanowiskiem, że ustalając okres posiadania, o który stosownie do art. 10 ust.zm.k.c. skraca się termin zasiedzenia, wolno uwzględnić także posiadanie poprzednika, stosując art. 176 k.c. (or. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 1975 r., III CRN 421/74, OSNCP 1976, nr 5, poz. 109), o tyle nie ma podstaw do oparcia na tym przepisie (lub jego odpowiedniku w Prawie rzeczowym) dopuszczalności skrócenia terminu zasiedzenia także o okres posiadania sprzed wejścia w życie przepisów wyłączających zasiedzenie nieruchomości państwowych. Założeniem przewidzianej w art. 176 k.c. instytucji doliczania czasu posiadania poprzednika jest zmiana osoby posiadacza w sposób przewidziany w tym przepisie podczas biegu zasiedzenia. Tymczasem w rozpatrywanych sytuacjach ostatni warunek nie może być uznany za spełniony, gdyż wejście w życie ustawy wyłączającej zasiedzenie nieruchomości państwowych pozbawiło doniosłości prawnej dotychczasowy bieg zasiedzenia takich nieruchomości. Doniosłości tej nie odzyskał on także z mocy art. 10 ust.zm.k.c. Akceptacja kwestionowanego argumentu musiałaby prowadzić do odrzucenia przewidzianego w art. 10 ust. zm. k.c. nakazu liczenia biegu zasiedzenia od dnia 1 października 1990 r. i przyjęcia, że bieg ten rozpoczął się jeszcze przed wejściem w życie przepisów wyłączających nieruchomości państwowe spod zasiedzenia. [/code:1]

gilgamesz napisał w dniu 08.12.2008 o godzinie 20:10:26 :

Ja nie mam wątpliwości, że z art 10 wynika, że zaliczasz czas posiadania poprzednika. Mówiąc najprościej masz zobaczyć co by było, gdyby nie było przepisów wyłączających zasiedzenie i o tyle skrócić termin zasiedzenia (nie więcej jednak niż o połowę)

Darby napisał w dniu 09.12.2008 o godzinie 10:20:22 :

Rozumiem, że posiadanie jest od 1 czerwca 1978 roku!!!!
Dla mnie zasiedzenie z dniem 1 czerwca 2008 roku.
Gdyby posiadanie rozpoczęło sie wczesniej niż przed 1 października 1975 roku to zawsze nastapiloby z dniem 1 października 2005 roku - bo skrócić można nie więcej niż o połowę.

Kubuś Puchatek napisał w dniu 09.12.2008 o godzinie 12:32:58 :

"gilgamesz" napisał:

Ja nie mam wątpliwości, że z art 10 wynika, że zaliczasz czas posiadania poprzednika. Mówiąc najprościej masz zobaczyć co by było, gdyby nie było przepisów wyłączających zasiedzenie i o tyle skrócić termin zasiedzenia (nie więcej jednak niż o połowę)


I z tym się całkowicie zgadzam. Zasiedzenie nastąpiło 1-06-2008r.

Ale Johnsonowi chyba chodziło o coś innego. Jak pisze:
Zgodnie z art. 176 §1 kc jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.
A w art. 10 stoi jak byk że : zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie ustawy - czyli 1-10-1990. To wniosek, że przeniesienie w tym przypadku nie nastąpiło podczas biegu zasiedzenia - tylko przed.

Tylko jest małe "ale" do takiego rozumowania jak przedstawiłem poprzednio. Ustawę o zmianie ustawy KC należy traktować jako lex specialis do KC i nie można czytać ich wprost łącznie, tylko rozdzielnie i wtedy chyba wychodzi jak trzeba.

Art. 10 : Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości, a według przepisów obowiązujących po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia jej w życie 1-10-1990; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.

Przekładając to "na nasze" to będzie tak:

Idź chłopie popatrz czy przed wejściem ustawy "istaniał stan" - czyli posiadanie samoistne nieprzerwanie i odpowiednio długo, a do tej długości stosuj to też przepis art. 176 kc jako lex generalis.
A jak ci wyjdzie, że według przepisów obecnych prowadzioby to do zasiedzenia, to stosuj chłopie lex specjalis ale wtedy bieg zasiedzenia zaczyna biec od 1-10-1990.
Lecz skaracasz czas niezbędny do zasiedzenia o ten czas co posiadał (posiadał - zgodnie z art. 176 - jako lex generalis) przed 1-10-1990 - lecz nie wiej niż o połowę.

Zasiedzenie nastąpiło 1-06-2008r.


Adekwatny komentarz daje Rudnicki: "Prawidowa wykładnia art. 10 ustawy nie jest łatwa, gdyz został on nieudolnie zredagowany, co wywołało wiele poważnych wątpliwości w praktyce i niemałe zamieszanie w judykaturze."


To tyle w ramach ćwiczenia Bardzo Małego Rozumku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.