Wtorek, 28 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5510
Wtorek, 28 marca 2023

Forum sędziów

komornik łasy na drobnicę

grubson
11.12.2008 00:36:43

sąd rozpoznawał zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika. Wyznaczył komornika sądowego. Realizując postanowienie administracyjny organ egz. (ZUS) przekazał swoje tytuły wykonawcze komornikowi. Były to tytuły na składki zusowskie, największy na 552 zł. najmniejszy na 32 zł. Ważna jest sekwencja zdarzeń więc teraz w punktach:
1. pismem z dnia 3.03.08 - wnioskiem o wszczęcie egzekucji - Zus przekazuje 7 wyszczególnionych w nim egzekucyjnych tytułów adm.
2. pismo wysłane zostaje pocztą w dniu 4.03.08
3. dnia 6.03.08 wpływa do kancelarii komornika
i leży sobie u komornika bez zarejestrowania
4. dłużnik 11.03.08 reguluje wszystkie zaległości wobec ZUS. Tego samego dnia składa w ZUS dowody wpłaty.
5. ZUS pismem z dnia 12.03.08 informuje komornika o tym, że cała zaległość stwierdzona tytułami egz. została spłacona (chyba traktować to należy jak wniosek o umorzenie post. egz.)
6. pismo to zostaje wysłane do komornika pocztą dnia 13.03.08
W tym czasie u komornika:
dopiero dnia 14 marca br. komornik rejestruje wniosek, przybija na nim datownik potwierdzający wpływ (właśnie 14.03.08), po czym.... zakłada siedem spraw egzekucyjnych - dla każdego tytułu z osobna, zawiadamia dłużnika o wszczęciu i dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę. dłużnik odbiera to pismo dnia 18.03
7. 17.03.08 wpływa do komornika informacja ZUS o spłacie zadłużenia
8. postanowieniem z dnia 26 marca 2008 r. komornik umarza postępowanie i ustala koszty na 216,89 zł. w każdej ze spraw (w tym opł. stosunkowa (art. 49.2) po 205,99zł.)
9. dłużnik skarży a skarga trafia do mnie.

Komornik wezwany do złożenia wyjaśnień podaje, że dnia 5.03 miał tak duży wpływ, że sprawy które wpłynęły następnego dnia mogły być zarejestrowane dopiero 14.03 oraz że "rejestrowanie osobno poszczególnych tytułów egzekucyjnych jest normalna i powszechną praktyką wynikającą z przepisów prawa jak i racjonalności prowadzenia post. egz" i przywołuje art. 776 k.p.c. i par. 21.1 i 21.2 rozp. z 20.12.05 w sprawie przepisów o biurowości..., które moim zdaniem nie za bardzo mają związek z pomysłowym działaniem komornika.

Możliwe rozwiązania:
1. obciążyć opłatami wierzyciela - art. 49 ust. 4 - ale moim zdaniem niezbyt zasadne, bo wszczęcie egzekucji było celowe, dopiero na skutek zachowania dłużnika już po otrzymaniu przez komornika wniosku ale przed jego zarejestrowaniem egzekucja przestała być celowa. Nie sposób też postawić ZUSowi zarzutu, że zwlekał z poinformowaniem komornika o spłacie zadłużenia, bo przecież tak wygląda obieg dokumentów w urzędach
2. oddalenie skarg - ale wtedy dłużnik, który spłacił zadłużenie zanim post. egzekucyjne został wszczęte zapłaci komornikowi 7 x 216,89 zł. w sytuacji, gdy jego całe zadłużenie wynosiło ok. 1300 zł.
3. przyznać komornikowi tylko jedną opłatę - moim zdaniem najbardziej rozsądne, tylko nie za bardzo widzę do tego podstawę prawną.

No i co byście zrobili na moim miejscu :smile:

Pawnik
11.12.2008 14:19:12

Jezeli wierzyciel złożył jeden wniosek egzekucyjny wraz z tytułami - to oczywiście pkt3. Jezeli do każdego tytułu odrębny wniosek - to pkt 2. Od wierzyciela zalezy sposób egzekucji śwadczenia, a komornik jest wnioskiem związany. Do wniosku lub żądania załacza się dopiero tytuł wykonawczy ( art. 797 kpc ). Wynika z tego, że nie można prowadzić odrębine egzekucji na podstawie kazdego tytułu jeżeli wszystkie tytuły sa objete jednym wnioskiem. Zresztą jak komornik powielił ten wniosek do kazdej sprawy? Skserował i złałożył odrębne akta z każdym tytułem? Wtedy skserowane wnioski nie moga być podstawa egzekucji, bo nie spełniają wymogu pisma procesowego.

bart
11.12.2008 14:44:22

jest jeszcze kwestia egzekwowanego a wyegzekwowanego świadczenia - TK obszernie się wysilał na ten temat. Tutaj świadczenie zostało spłacone przed wniesieniem, przede wszystkim, wszczęciem postępowania egzekucyjnego, ja to bym toto uchylił.

vanilka
11.12.2008 18:49:52

"bart" napisał:

jest jeszcze kwestia egzekwowanego a wyegzekwowanego świadczenia - TK obszernie się wysilał na ten temat. Tutaj świadczenie zostało spłacone przed wniesieniem, przede wszystkim, wszczęciem postępowania egzekucyjnego, ja to bym toto uchylił.


Tu wg. mnie chodzi o przepis, którego nie zacytuję teraz bo nie mam ale dotyczący umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela - komornik pobiera 5 (?) procent od całości bo nic nie wyegzekwował, ale wszczął egzekucję zasadnie. Przy uwzględnieniu tej minimalnej stawki - czyli właśnie pewnie te 200 zł. W pełni zgadzam się z Pawnik, że opłata powinna być naliczona od sumy wierzytelności jeśli był złożony jeden wniosek. To podobnie jak z pozwem i wieloma roszczeniami.
Czyli ja bym zmieniła i dała jedną opłatę.

kate
14.12.2008 17:24:38

Ciekawe skąd wziął oryginały wniosków o wszczęcie egzekucji ....oczywiście pytanie retoryczne. Jeśli już to mógł założyć tylko jeden Km. Opłatę bym mu dała tylko za jeden Km, Teraz po nowelizacji przepisów opłata się należy nawet jeśli nic nie wyegzekwował. Wpłynął wniosek i już. Spłata nastąpiła po złożeniu wniosku.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.