Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

art. 165 kpc - co oznacza równoznaczne z wniesiem do sądu

Enkida
12.12.2008 16:47:57

Witam, proszę o pomoc.
Przy rozwiązywaniu kazusu pojawiła się rozbieżność co do rozumienia art. 165 kpc

Czy z punktu widzenia art. 165 par 2 kpc istotne jest czy pismo ostatecznie do sądu dotarło czy też nie ma to znaczenia.

Innymi słowy czy przepis ten dotyczy jedynie kwestii terminu (w razie dotarcia pisma adresowanego do właściwego sądu termin jest zachowany) czy też wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, iż skoro jest to "równoznaczne z wniesieniem do sądu" to nie ma znaczenia czy pismo do sądu dotrze bo złożenie go w placówce pocztowej wystarcza (przy prawidłowym zaadresowaniu) i pismo jest wniesione do sądu .

gilgamesz
12.12.2008 23:13:55

Moim zdaniem z systematyki kodeksu wynika, że ten 165 par 2 dotyczy tylko terminu

dorota
13.12.2008 07:15:35

Zgadzam się z przedmówcą. Dotyczy to tylko zachowania terminu.

Postanowienie z dnia 19 kwietnia 2000 r. Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACa 1032/99, OSA 2001/7-8/42N:
"Na gruncie art. 165 § 2 k.p.c. tylko oddanie, złożenie pisma procesowego w urzędzie pocztowym, jest równoznaczne z datą wniesienia do sądu."

Enkida
13.12.2008 11:33:21

czyli rozumiem, że pismo, które zostało nadane w urzędzie pocztowym w RP, ale nigdy do sądu nie dotarło w ogóle nie jest wniesione do sądu, tak?

beatah
13.12.2008 14:18:15

"Enkida" napisał:

czyli rozumiem, że pismo, które zostało nadane w urzędzie pocztowym w RP, ale nigdy do sądu nie dotarło w ogóle nie jest wniesione do sądu, tak?Z przepisu wynika, że jeżeli wpłynie do sądu pismo, ale nie zostało ono złożone bezpośrednio w sądzie, ale oddane w urzędzie pocztowym, to datą wniesienia tego pisma do sądu jest data złożenia go w urzędzie pocztowym. Jeżeli pismo w ogóle nie wpłynie do sądu - nawet, jeżeli zostało wcześniej złożone w urzędzie - to nie zostało wniesione do sądu i nie odniosło skutku procesowego. Przepis ma tylko znaczenie dla ustalenia daty wniesienia pisma do sądu, a nie ustalenia czy pismo to zostało faktycznie wniesione do sądu. Pismo zawsze musi wpłyną do sądu, aby wywołało skutki procesowe. Można zatem stwierdzić, że o ile ustawa wymaga wniesienia pisma w określonym terminie (przykładowo apelacji), to termin do wniesienia tego pisma zostanie zachowany (apelacja skutecznie wniesiona), jeżeli pismo to w ustawowym terminie zostanie złożone w sądzie lub wysłane pocztą i wpłynie do sądu.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.