Czwartek 11 sierpnia 2022 Wydanie nr 5281

Projekty

KODEKS WYKROCZEŃ - projekt zmian

ossa napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 11:57:37 :

W piatek otrzymalismy projekt zmian kodeksu wykroczen i niektórych ustaw z prosba o przedstawienie uwag w terminie do dzis....... Pomijam milczeniem, ale uważam, ze chodzi głównie o to zeby sędziowie nie zdążyli owych uwag poczynic i aby MS mogło napisać - sedziowie nie zgłosili uwag
Wklejam link do projeku i bardzo prosze o uwagi:

http://www.ms.gov.pl/projekty/proj081219.rtf


Na razie doszłam do art. 70 kw i mam mianowicie takie uwagi:


Art. 28 § 2 kw – od decyzji sądu powinno zależeć orzeczenie środków karnych, przy takim uregulowaniu nie można np. orzec przepadku zabezpieczonych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia z art. 119 § 1 kw i art. 124 § 1 kw;
Art. 30 kw – winien być ukształtowany tak samo jak art. 44 kk;
Art. 32 kw - orzeczenie winno zależeć od decyzji sądu;
Art. 43 ust. 1 kw - winien być skreślony;
Art. 51 § 2 kw – powinien pozostać bez zmian;
Art. 52b kw – winien być skreślony – większość sprawców jest już ukarana za wyskoczenie skarbowe karą mandatu karnego;
Art. 57 kw – brak kary ograniczenia wolności;
Art. 65 kw – brak kary ograniczenia wolności;
Art. 70 § 2 kw – powinna być dodana kara ograniczenia wolności (osoby takie najczęściej w chwili orzeczenia pozostają bez pracy)

Darkside napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 12:10:16 :

Oska , dla Ciebie wszystko:

zgadzam się z Twoimi uwagami

art. 1, 24 § 1 pozytywne zwiększenie grzywny;
art 25§1 kw powinna być zmniejszona kwota grzywny która daje możliwość umorzenia do powiedzmy 200 zł;
art. 77, 87 1 i 2 , 91, 95, 97 i wielu innych powinno być dodatkowo ograniczenie wolności;


Tak na gorąco.

ossa napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 12:14:52 :

dzieki Dark!!!!! Tys niezawodny!!!!!!!

A ja dodaje nastepne uwagi

Art. 77 kw - sankcja winna kształtować się następująco: podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany (w niniejszych sprawach często dochodzi do śmiertelnego pogryzienia np. innego psa, lub obrażeń ciała ludzi)
Art. 78 kw- sankcja winna kształtować się następująco: podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo nagany;
Art. 80 kw, art. 81 kw, 82 kw, 83 kw – bark kary ograniczenia wolności;


Prosze o jeszcze

Darkside napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 12:27:25 :

„Art. 23. Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, ulega ona zamianie na zastępczą karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności przyjmuje się za równoważny grzywnie od 150 do 4500 złotych, a jeżeli okoliczności wskazują na to, że egzekucja grzywny nie będzie skuteczna - na zastępczą karę aresztu, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu.”

Przy takiej treści po pierwszym postanowieniu zamieniającym na OW nie jest możliwa późniejsza zmiana powiedzmy na areszt, gdy gość nie podejmuje pracy a jednocześnie nie może zapłacić grzywny. Mamy pat.

Należałoby (moim zdaniem) w przepisie dodać możliwość zamiany zastępczej OW na zastępczy areszt.

Skoro GR podlegała zamianie na OW to nie była mała jak na wykroczenie, co najmniej 501 zł, więc nie można klientom tego darować.


co do 51 § 2 skoro ustawodawca chce wprowadzić minimalna grzywnę to uważam, ze 2000 to stanowczo za dużo, w takiej sytuacji sprawca wykroczenia będzie często surowiej karany aniżeli np. pijany rower ??: Niech będzie te 500 ale nie 2000.

ossa napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 12:39:11 :

Super Dark!!!!!!

dodaje nastepne swoje:

Art. 87 § 1 i 2 kw , art. 92 § 2 kw i art. 94 kw – brak kary ograniczenia wolności;

Art. 105 § 1 kw, art. 106 kw – bezwzględnie potrzebna kara ograniczenia wolności (dotyczy to najczęściej rodzin bardzo ubogich, patologicznych itp.)

Art. 108 kw – bark kary ograniczenia wolności;


Art. 119 kw, art. 120 kw – należy umożliwić ewentualne orzeczenie przepadku lub zrezygnować z uregulowania określonego w art. 28 § 2 kw;

Art. 121 § 1 kw – winien być skreślony (egzekwowane są kary administracyjne – następuje wiec podwójne ukaranie) ewentualnie dodanie kary nagany;

[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 12:46 pm ]
Dodaję nastepną, moim zdaniem bardzo ważna uwagę:


Art. 124 kw – absolutnie nie kompatybilny z art. 288 kk – w art. 124 mowa jest o szkodzie, co oznacza również koszty naprawy takie jak robocizna, transport, materiały itp. Natomiast w art. 288 kk mowa jest o zniszczeniu rzeczy, a wiec wartość szkody będzie obejmowała tylko wartość zniszczonej rzeczy. Wobec tego dochodzi do sytuacji gdy Sąd odmawia wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie albowiem wartość szkody jest wyższa niż 250 zł, zaś prokuratura odmawia wszczęcia postępowania przygotowawczego albowiem wartość uszkodzonej rzecz to kwota poniżej 250 zł.

Darkside napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 12:47:57 :

38. w art. 130 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisów art. 119 i 120 nie stosuje się, jeżeli sprawca używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.”;


Znika gwałt na osobie, więc znikają też problemy interpretacyjne - nareszcie


projektowane 144-146 - brak OW ??:

ossa napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 12:58:57 :

Dodaje nastepne:

Art. 126 kw – brak kary ograniczenia wolności;
Art. 143 kw – uwagi jak do art. 119 i 120 kw i 124 kw
Art. 144 kw i art. 145 kw – aż się prosi o karę ograniczenia wolności.
Art. 147 § 2 kw winien być skreślony;

efa napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 13:06:36 :

czas nagli, a ja, jako sędzia wykonawczy, mam zawsze jeden i ten sam postulat - wprowadzenie mozliwości orzekania wyroków łącznych w sprawach o wykroczenia.
Mam czasem kilka albo kilkanascie wyroków w stosunku do tego samego ukaranego - wszystkie po 100 - 200 zł. Stały klient doskonale zdaje sobie sprawę, że Sąd niewiele może z takim orzeczeniem zrobić - egzekucja komornicza zazwyczaj okazuje się bezskuteczna, a orzec kary zastępczej nie można.
Dlatego postuluję wprowadzenie możliwości połączenia takich wyroków - zamiast kilku stuzłotowych grzywien byłaby możliwość orzeczenia jednej łącznej grzywny przekraczającej 500 zł.

Darkside napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 13:10:07 :

Art. 158. § 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia,
podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.Jest to rozwiązanie dyskusyjne, skoro przy wykroczeniach p-ko mieniu jest fakultatywne naprawienie szkody.

Przepadek nich i będzie ale fakultatywny.

Dlaczego właściciela który ze swego lasu, wycina swoje drzewko tyle, ze nie ocechowane pozbawiać własności ?

ossa napisał w dniu 05.01.2009 o godzinie 13:12:05 :

Baaaaardzo słuszne uwagi!!!!! :D


To ja dodaje swoje plus Twoje:


Art. 147 § 2 kw winien być skreślony;
Art. 148 kw – brak kary nagany;
Art. 154 § 2 kw – winien być uregulowany odrębnie i zawierać sankcje w postaci kary ograniczenia wolności, grzywny albo nagany;
Art. 155 kw, art. 156 kw – brak kary ograniczenia wolności;
Art. 158 kw, art. 159 kw, 160 kw – brak kary nagany oraz w art. 158 § 2 przepadek pozyskanego drewna winien być fakultatywny (w ogóle rozwiązanie bardzo dyskusyjne);
Art. 165 kw winien zawierać sankcje: podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

AQUA napisał w dniu 12.07.2009 o godzinie 14:38:47 :

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/336047,nie_zostaniesz_ukarany_za_piknik_na_trawie.html

Piknik na trawie

Joanna B. napisał w dniu 12.07.2009 o godzinie 21:16:37 :

brakuje też przepisu, który wprowdzałby domniemanie, podobnie jak jest w kk, że jeżeli sprawca kolizji zbiegnie z miejsca zdarzenia, traktowany jest jako nietrzeźwy / po użyciu alkoholu?/ no i za pieski z art 77 zdecydowanie podnieść karę;

censor napisał w dniu 12.07.2009 o godzinie 22:49:21 :

"Joanna B." napisał:

za pieski z art 77 zdecydowanie podnieść karę;

Doprawdy, trudno znaleźć uzasadnienie dla tego, by górna granica ustawowego zagrożenia w tym wypadku była - jak dziś - dwudziestokrotnie niższa niż ta wynikająca z części ogólnej Kodeksu wykroczeń.

marciano napisał w dniu 12.07.2009 o godzinie 23:42:00 :

"Joanna B." napisał:

brakuje też przepisu, który wprowdzałby domniemanie, podobnie jak jest w kk, że jeżeli sprawca kolizji zbiegnie z miejsca zdarzenia, traktowany jest jako nietrzeźwy / po użyciu alkoholu?/ no i za pieski z art 77 zdecydowanie podnieść karę;


A gdzie w kk jest takie domniemanie????? To że art. 178kk wprowadza kwalifikowaną formę wypadku w postaci spowodowania go w stanie nietrzeźwości lub poprzez ucieczkę z miejsca wypadku to nie znaczy że ucieczka oznacza przyjęcie, że klient był nietrzeźwy. Są to dwie odrębne okoliczości, przy których stosuje się art. 178 kk.

romanoza napisał w dniu 13.07.2009 o godzinie 11:01:23 :

"marciano" napisał:

brakuje też przepisu, który wprowdzałby domniemanie, podobnie jak jest w kk, że jeżeli sprawca kolizji zbiegnie z miejsca zdarzenia, traktowany jest jako nietrzeźwy / po użyciu alkoholu?/ no i za pieski z art 77 zdecydowanie podnieść karę;


A gdzie w kk jest takie domniemanie????? To że art. 178kk wprowadza kwalifikowaną formę wypadku w postaci spowodowania go w stanie nietrzeźwości lub poprzez ucieczkę z miejsca wypadku to nie znaczy że ucieczka oznacza przyjęcie, że klient był nietrzeźwy. Są to dwie odrębne okoliczości, przy których stosuje się art. 178 kk.
Przecież chyba wszyscy wiedzą o co chodzi, domniemania nie ma ale zaostrzenie kary identyczne, podstawa orzeczenia środka karnego też, Joanna posłużyła się skrótem myślowym, ale faktem jest, że takie "domniemanie" w kw przydałoby się

lejdi napisał w dniu 16.07.2009 o godzinie 23:54:18 :

"Joanna B." napisał:

brakuje też przepisu, który wprowdzałby domniemanie, podobnie jak jest w kk, że jeżeli sprawca kolizji zbiegnie z miejsca zdarzenia, traktowany jest jako nietrzeźwy / po użyciu alkoholu?/ no i za pieski z art 77 zdecydowanie podnieść karę;


a propos piesków,to od dawna podnoszę karę ,bo : Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń karze podlega ten , kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W miejscowości , w której zamieszkuje obwiniony zazwyczaj obowiązuje nie tylko ustawa dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U nr 236 poz. 2008 z 2005 ), lecz także wydany z jej upoważnienia akt prawa miejscowego w postaci uchwalonego przez Radę danej Gminy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ..... ( będący najczęściej załącznikiem do podjętej przez Gminę uchwały ),który to w któryms tam Rozdziałe normuje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Dlatego też skoro niewykonywanie obowiązków okreśłonych w Regulaminu stanowi wykroczenie na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach przyjmuję,że czyn obwinionego wyczerpuje znamiona obu przepisów i na podstawie art. 10 ust. 2a ust. o trzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z 9§1 kw orzekam kary ponad 200 zł .

Brus napisał w dniu 18.07.2009 o godzinie 23:57:33 :

"lejdi" napisał:a propos piesków,to od dawna podnoszę karę ,bo : Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń karze podlega ten , kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W miejscowości , w której zamieszkuje obwiniony zazwyczaj obowiązuje nie tylko ustawa dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U nr 236 poz. 2008 z 2005 ), lecz także wydany z jej upoważnienia akt prawa miejscowego w postaci uchwalonego przez Radę danej Gminy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ..... ( będący najczęściej załącznikiem do podjętej przez Gminę uchwały ),który to w któryms tam Rozdziałe normuje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Dlatego też skoro niewykonywanie obowiązków okreśłonych w Regulaminu stanowi wykroczenie na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach przyjmuję,że czyn obwinionego wyczerpuje znamiona obu przepisów i na podstawie art. 10 ust. 2a ust. o trzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z 9§1 kw orzekam kary ponad 200 zł .


Nie analizowałem tego we własnym zakresie więc z ciekawości zapytam, czy któryś z tych przepisów nie będzie np. lex specialis wobec drugiego?

censor napisał w dniu 19.07.2009 o godzinie 11:44:06 :

Ja bym się raczej przychylał do koncepcji z art.9 par.1 kw.

lejdi napisał w dniu 20.07.2009 o godzinie 16:16:27 :

Dla mnie też 9§1 kw
Taką tezę również wyprowadził W.Radecki w swoim Komentarzu do ustawu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - W odniesieniu do wykroczeń z art. 10 u.c.p.g. znajduje zastosowanie instytucja zbiegu ocen prawnych, która w przepisach kodeksu wykroczeń występuje w trzech wariantach:
1) tak zwanego jednoczynowego zbiegu wykroczeń oznaczającego sytuację, kiedy jeden czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch lub więcej przepisach karnych (na przykład utrzymujący psa nie stosuje się do nakazanych w uchwale rady gminy (regulaminie) obowiązków ostrożności - jego czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń z art. 77 k.w. i art. 10 ust. 2a u.c.p.g.); art. 9 § 1 k.w. przewiduje zasadę zbiegu eliminacyjnego, polegającego na tym, że stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę;


Nie ukrywam,że parę razy stosując tylko 77 kw za którymś razem zastosowałam areszt na podstawie 38 kw . Lecz to i tak nie poskutkowało -psy nadal biegają i gryzą przechodniów i nie mam pomysłu , co dalej z tym fantem .

censor napisał w dniu 20.07.2009 o godzinie 16:29:30 :

Może art.160 par.1 kk?

Brus napisał w dniu 20.07.2009 o godzinie 21:22:48 :

Dzięki za wyjaśnienia.

pmaciej7 napisał w dniu 08.11.2009 o godzinie 12:54:38 :

"efa" napisał:

Mam czasem kilka albo kilkanascie wyroków w stosunku do tego samego ukaranego - wszystkie po 100 - 200 zł. Stały klient doskonale zdaje sobie sprawę, że Sąd niewiele może z takim orzeczeniem zrobić - egzekucja komornicza zazwyczaj okazuje się bezskuteczna, a orzec kary zastępczej nie można.
Dlatego postuluję wprowadzenie możliwości połączenia takich wyroków - zamiast kilku stuzłotowych grzywien byłaby możliwość orzeczenia jednej łącznej grzywny przekraczającej 500 zł.


A może dodać w art. 25 taki paragraf:

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wobec sprawcy orzeczono dwie lub więcej grzywien w łącznej kwocie co najmniej 500 złotych. W takim wypadku podstawą zamiany jest łączna kwota grzywien.

Przy okazji byłbym za obniżeniem kwoty 500 zł do 200 zł, żeby mieć czym straszyć żulię.

Bo teraz za uciążliwe drobiazgi (picie pod sklepem, śmiecenie, rzucanie mięsem) orzeka się 510 zł (żeby móc zamienić), na co klient oczywiscie wnosi sprzeciw i czasem da sobie na rozprawie wytłumaczyć dlaczego tak i sprzeciw cofnie, a czasem odwołuje się do upadłego iu z reguły w SO dostaje obniżenie grzywny, bo 510 jest karą nieadekwatną do jego możliwosci majątkowych.

falkenstein napisał w dniu 08.11.2009 o godzinie 16:24:36 :

moim zdaniem zasadniczą kwestią jest przekazanie ściągania grzywien do urzedów skarbowych. I wtedy odpada problem z karami zastępczymi.

Z moich propozycji co do nowelizacji KW to proponuję obnizenie granicy między przestępstwem a wykroczeniem przy kradzieży do 50-100 zł aby nie opłacało się kraść 10 wód po goleniu po 24,99. Wtedy na wykroczenia łapałyby się tylko przysłowiowe kradzieże bułek czy innych drobiazgów. No i oczywiście przy takich kradzieżach powinien być permanentny tryb. Złapali - to do suki razem z tym ochroniarzem co go złapał i do sądu. dwie godziny zabawy i delikwent w areszcie. To się da zrobic.

suzana22 napisał w dniu 08.11.2009 o godzinie 16:51:33 :

"falkenstein" napisał:Z moich propozycji co do nowelizacji KW to proponuję obnizenie granicy między przestępstwem a wykroczeniem przy kradzieży do 50-100 zł aby nie opłacało się kraść 10 wód po goleniu po 24,99. Wtedy na wykroczenia łapałyby się tylko przysłowiowe kradzieże bułek czy innych drobiazgów. No i oczywiście przy takich kradzieżach powinien być permanentny tryb. Złapali - to do suki razem z tym ochroniarzem co go złapał i do sądu. dwie godziny zabawy i delikwent w areszcie. To się da zrobic.


O mój Boże, ,,do aresztu' tych wszystkich kradnących rzeczy typu w supermarkecie wody po goleniu za 25 zł? i to bez żadnej emotki?

falkenstein napisał w dniu 08.11.2009 o godzinie 16:55:20 :

"suzana22" napisał:Z moich propozycji co do nowelizacji KW to proponuję obnizenie granicy między przestępstwem a wykroczeniem przy kradzieży do 50-100 zł aby nie opłacało się kraść 10 wód po goleniu po 24,99. Wtedy na wykroczenia łapałyby się tylko przysłowiowe kradzieże bułek czy innych drobiazgów. No i oczywiście przy takich kradzieżach powinien być permanentny tryb. Złapali - to do suki razem z tym ochroniarzem co go złapał i do sądu. dwie godziny zabawy i delikwent w areszcie. To się da zrobic.


O mój Boże, ,,do aresztu' tych wszystkich kradnących rzeczy typu w supermarkecie wody po goleniu za 25 zł? i to bez żadnej emotki?


za trzecim, czwartym razem, czego nie. Nawet na pięć dni. Przed wojną zdaje sie wymierzano nawet krótsze kary, i to by się chyba sprawdzało

rudy kot napisał w dniu 08.11.2009 o godzinie 21:23:11 :

Widzę, po poście Falkensteina, że wraca do dyskusji kwestia czynów przepołowionych, która toczyła się jakiś czas temu w dziale dyskusje o prawie.

Ja osobiście uważam, że należy w uwagach do projektu postulować całkowite zniesienie takiego podziału.

Wykroczenia powinny obejmowac jedynie czyny, które mogą sie teoretycznie zdarzyć nawet uczciwemu człowiekowi. Każdemu może się zdarzyć zakłócić ciszę nocną, niedopilnowac psa, naśmiecić na ulicy.

Normalny człowiek jednak NIE KRADNIE

Poza tym najważniejsze, przy tych czynach dochodzi do strasznych absurdów procesowych

ale nie ma co powtarzać starych argumentów :smile:
tu jest poprzedni wątek http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1876&start=25

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.