Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

art. 61 par 1 (organizacje)

monikissima
15.01.2009 14:23:27

Jak Wam się wydaje - czy na podstawie tego przepisu OPS ma prawo wystąpić o alimenty od jednej osoby na rzecz drugiej osoby, z całkowitym pominięciem stanowiska osoby uprawnionej? Uprawniony nie wiedział, że OPS zamierza wnieść sprawę, nie wie, o jaką kwotę OPS wnosił, nie bardzo chce tych alimentów od syna, bo zna jego sytuację.
Przepis dotyczący innych organizacji mówi bezpośrednio o zgodzie osoby, na rzecz której powództwo jest wytaczane. Podobnie jest ze wstąpieniem do toczącego się już postępwania. Ale w sytuacji art. 61 par 1 kpc nie wiem, jak jest i nigdzie nie znalazłam nic na ten temat.

Ignotus
15.01.2009 15:11:42

Uważam, że skoro art. 61 par. 3, 4 i 5 wymagają zgody, to a contrario w opisywanym przypadku zgoda konieczna nie jest.
Jeśli chodzi o poglądy doktryny, to - art. 110 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (Lex) :
" Kierownik ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.... Niezrealizowanie obowiązku alimentacyjnego nierzadko jest powodem poszukiwania wsparcia w instytucjach publicznych. Tymczasem pomoc społeczna powinna znajdować zastosowanie, gdy mimo własnej aktywności i wsparcia rodziny nie można przezwyciężyć trudności. Jeżeli istnieją osoby, które zgodnie z obowiązkiem alimentacji mogą dostarczyć osobie potrzebującej niezbędnych środków utrzymania, to ich powinności wyprzedzają świadczenia z pomocy społecznej. Uprawnienia do korzystania z tej pomocy należy zatem traktować jako wtórne i uzupełniające wobec alimentów. Możliwość wytoczenia powództwa w sprawie o alimenty przez kierownika ośrodka pomocy społecznej stwarza szanse na zaktywizowanie rodziny niewywiązującej się z obowiązków na rzecz osób najbliższych. Ustawa o pomocy społecznej wymaga zastosowania w postępowaniu o ustalenie alimentów odpowiednich przepisów k.p.c. o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym. Należy przez to rozumieć stosowanie uprawnień procesowych prokuratora do kierownika ośrodka pomocy społecznej. Wytaczając powództwo na rzecz osoby trzeciej, kierownik powinien ją wskazać w pozwie.... Jak wynika z przytoczonych przepisów, zgoda osoby uprawnionej do alimentów na wytoczenie powództwa nie jest potrzebna. Wskazane jest jednak powiadomienie tej osoby przed złożeniem pozwu lub też przeprowadzenie z nią rozmowy wyjaśniającej potrzebę wystąpienia z powództwem. "

Michał44
15.01.2009 15:24:37

Zgadzam się z Ignotusem, przez art 110 ust. 5 "w postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym", czyli raczej art. 55 i następne kpc.
OPS nie ma statusu organizacji społecznej, ale jest jednostką administracji publicznej wykonującą zadania własne lub zlecone art.110 ust 2 i 3

monikissima
15.01.2009 20:51:47

Bardzo Panom dziękuję

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.