Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023

Forum sędziów

powództwo opozycyjne co do eksmisji a egzekucja

adab
15.01.2009 16:37:48

Wpłynął do mnie pozew o pozbawienie klauzuli wykonalności tytułu wykonawczego co do nakazania eksmisji wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
Przede wszystkim pozew to jedna wielka polemika z prawmocnym wyrokiem nakazującym eksmisję (w wyroku rozwodowym) i nie ma według mnie żadnych przesłanek z art. 840 kpc. Powód powołuje się jedynie na fakt, iż pozwana utraciła członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej a dotyczy to własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, którego są obaj właścicielami, a on wystąpił z wnioskiem o podział majątku.
W związku z tym, że składa takie powództwo wniósł też o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a jego pozew jest odpowiedzią na wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w którym już został wyznaczony termin jego eksmisji przez komornika.
Pozwana wyprowadziła się z dotychczasowego mieszkania, bo nie mogła z nim mieszkać - powodem eksmisji m.in. jego znęcanie nad rodziną stwierdzone prawomocnym wyrokiem i ona sama wynajęła dla siebie lokal, by mogła z dziećmi mieszkać i do tego jeszcze jeden lokal tymczasowy dla niego.
Czy oddalacie takie wnioski i czy taki wniosek wstrzymuje eksmisję komornika, albowiem ewidentnie pozwany zmierza do uniknięcia eksmisji mimo, iż nie został jeszcze rozpoznany

vanilka
15.01.2009 19:24:41

zdecydowanie oddalam, a wniosek nie wstrzymuje eksmisji.

adab
15.01.2009 19:39:36

taki właśnie mam zamiar, to jest moim zdaniem nieporozumienie, żeby wierzycielka w takiej sytuacji (pokrzywdzona w sprawie o znęcanie) musiała jeszcze zapewniać lokal dla takiej osoby, która dodatkowo próbuje torpedować eksmisję wnioskiem o zawieszenie egzekucji

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.