Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Zwolnienie spod egzekucji po przybiciu nieruchomości

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 00:39:07 :

Pytanie jest krótkie: Do kiedy można wytoczyć powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości (ograniczonego prawa rzeczowego)? Dopiero po przybiciu okazało się, że ograniczone prawo rzeczowe było przedmiotem wspólności ustawowej małżeńskiej. Małżonka dłużnika nie brała udziału w postępowaniu. Nie było przeciwko niej klauzuli. Po prawomocności przybicia wytoczyła powództwo o zwolnienie prawa spod egzekucji. W doktrynie jest pogląd, iż można to zrobić do momentu rozpoczęcia licytacji. Jaki skutek będzie miało zwolnienie spod egzekucji tego prawa w zakresie przysądzenia? Dodam, że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone w ramach zabezpieczenia roszczenia o zwolnienie spod egzekucji.

ropuch napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 09:20:48 :

Tak na moje oko rzekłbym jednak, że chyba do momentu przysądzenia własności nieruchomość czy spóldzelcze prawo do lokalu jest w dalszym ciągu przedmiotem egzekucji więc chyba można się domagać jego zwolnienia spod egzekucji.
Jeżeli powództwo wpłynęło między przybiciem, a przysądzeniem, a postępowanie zostało zawieszone to do przysądzenia raczej nie dojdzie przed prawomocnością wyroku w sprawie o zwolnienie.
Nie wiem tylko jak pogodzić ewentualne zwolnienie spod egzekucji ze skutkami prawomocnego przybicia.
A może nie powinno się wytaczać powództwa o zwolnienie tylko próbować przywrócenia terminu do wniesienia skargi na którąś z czynności egzekucyjnych ?

Pawnik napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 10:34:38 :

Odpowiedź też jest krótka: do momentu rozpoczęcia przetargu ( por. art. 953 par 1 pkt 6 kpc). Orzeczenie o zwolnieniu będzie bezskuteczne wobec nabywcy licytacyjnego ( por. też art. 826 zd. 2 kpc)

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 11:03:26 :

Dzięki. Czuję się przekonany

ropuch napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 14:00:58 :

Istotnie

kate napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 23:43:49 :

Ale jeśli przybicie nie jest prawomocne, to chyba by trzeba dopuścić jej zażalenie i się do niego przychylić. Tak poza tym zgadzam się z przedmówcami.

Joasia napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 15:41:24 :

A tak w ogóle to dlaczego ta żona nie wniosła skargi na wyznaczenie licytacji albo zażalenia na przybicie, albo darmowego pisma z wnioskiem o umorzenie w ramach nadzoru - tylko tak głupio z tym powództwem?
No, ale może po prostu ma adwokata... ??:

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 20:08:04 :

Tak się składa, że pani jest z panem po rozwodzie. Podziału majątku dorobkowego nie było. Pani nie była członkiem spółdzielni, ale spółdzielnia (będące zresztą wierzycielem egzekwującym) doskonale wiedziała, że pan był żonaty i że lokal był objęty wspólnością ustawową. Niestety okoliczność ta nie została ujawniona ani w opisie, ani w czasie licytacji (dłużnik był obecny), ani w ramach sprawozdań z zarządu. W opisie znalazło się oświadczenie dłużnika, że w lokalu jest zameldowana jego konkubina, ale się wyprowadzi bez problemu... Pani dowiedziała się o licytacji dopiero po jej przeprowadzeniu i udzieleniu przybicia. Jej skarga na licytację została odrzucona, jako wniesiona po terminie... No i teraz jest pat.

Pawnik napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 21:50:22 :

Nie ma pata, bo przepisy to regulują dość jasno i ma to swoje ratio legis. Jest ( i tak mimo wszystko zbyt mała) szczególna ochrona nabywcy licytacyjnego i to jest słuszne ( inaczej egzekucja z nieruchomości byłaby fikcją). Inną kwestią jest natomiast możliwość roszczeń odszkodowawczych tej małżonki, ale to wykracza poza zakres pytania prawnego....

Joasia napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 10:44:05 :

Przecież nie można odrzucić spóźnionej skargi, gdy jest ona zasadna?

A nabywca licytacyjny owszem, jest chroniony - ale jeszcze nie było przysądzenia.

Może zażalenie na przybicie?

Pawnik napisał w dniu 20.01.2009 o godzinie 22:01:22 :

"Joasia" napisał:

Przecież nie można odrzucić spóźnionej skargi, gdy jest ona zasadna?

A nabywca licytacyjny owszem, jest chroniony - ale jeszcze nie było przysądzenia.

Może zażalenie na przybicie?

To jaki jest w takim razie sens art. 953 par 1 pkt 6 kpc?
Jaki będzie zarzut wobec postanowienia o przybiciu, skoro: "....prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję; "???

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.