Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Skutek zbycia nieruchomości przed jej zajęciem

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 00:51:29 :

Zawsze uważałem, że w razie zbycia nieruchomości przez jej zajęciem egzekucja jest niedopuszczalna i podlega umorzeniu. Wydałem wiele takich postanowień. Niektóre przeszły nawet przez II instancje... Podstawy szukałem w art. 824 par. 1 pkt 2 kpc. To był też taki wniosek a contrario z przepisu, który stanowi że zbycie po zajęciu jest nieskuteczne wobec wierzyciela. Poza tym jest jeszcze kwestia odmowy wpisania wzmianki o wszczęciu egzekucji w kw. Tylko, że żaden przepis wprost nie stanowi, że w takie sytuacji egzekucja z nieruchomości podlega umorzeniu... Może to nabywca nieruchomości powinien bronić się powództwem z art. 841 kpc? A może w takiej sytuacji w grę wchodziłby art. 823 kpc i umorzenie po roku, np. z tego powodu, że odmówiono wpisu w kw, a bez tego egzekucji nie można kontynuować...

Pawnik napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 10:44:42 :

Podstawą umorzenia wydaje się być art. 825 punkt 3 kpc - egzekucja pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego ( jezeli została skierowana do nieruchomości która nie jest własnością dłużnika zgodnie z wpisem w KW ). Zgodność prawa własności ujawnionego w KW z treścią tytułu ( w zakresie oznaczenia dłużnika ) musi być w chwili zajęcia oczywista.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 11:05:53 :

A przy spółdzielczym własnościowym, które nie ma księgi wieczystej?

Pawnik napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 11:43:59 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:

A przy spółdzielczym własnościowym, które nie ma księgi wieczystej?

Ja wtedy wymagam zaświadczenia ze spółdzielni komu to prawo przysługuje ( kiedy nie ma KW ).

kate napisał w dniu 16.01.2009 o godzinie 23:49:38 :

ja tak samo - przy spółdzielczym w aktach musi być zaświadczenie SM o tym komu przysługuje i że komornik złożył do akt spółdzielczych zajęcie.
Przez myśl mi nie przeszło prowadzenie egzekucji z nieruchomości, która przed zajęciem nie została zbyta. Przecież do kolejnego etapu - opisu i oszacowania konieczne jest skuteczne zajęcie nieruchomości. U nas komornicy sami umarzają w takiej sytuacji egzekucję z nieruchomości, jak są oporni to wydajemy polecenie. Nadzór natomiast po prostu kończymy.

Joasia napisał w dniu 17.01.2009 o godzinie 04:38:36 :

A jak rozumiecie pojęcie zajęcia nieruchomości z tego przepisu (825 kpc)? Szeroko (zajęcie jest zawsze, gdy je komornik zrobił) - czy indywidualnie (zajęcie wobec danej osoby było, gdy doszło do jej wiedzy)?
Mam taki casus, że po zajęciu dłużnik sprzedał nieruchomość uzyskawszy na nią czystą księgę wieczystą. To oczywiście przestępstwo. Ale nabywca kupił tę nieruchomość w oparciu o czystą KW - czyli chroni go dobra wiara i rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
No i teraz: który przepis silniejszy:
- 10 ustawy o księgach wieczystych (argumenty: pewność obrotu i ksiąg) (skutek: umorzenie egzekucji z tej nieruchomości)?
- czy przepis o bezskutecznym wobec wierzyciela zbyciu zajętej nieruchomości (argumenty: efektywność egzekucji) (skutek: licytacja)?

Chyba się skłaniam do pierwszej wersji i umorzenia egzekucji - chyba że wierzyciel wytoczy powództwo ze skargi pauliańskiej i uzyska tam zabezpieczenie przez zawieszenie egzekucji.

Oczywiście można powiedzieć, że to nabywca powinien teraz lecieć do sądu z pozwem o wyjęcie spod egzekucji. Ale właściwie dlaczego mam chronić wierzyciela bardziej niż nabywcę w dobrej wierze z czystej księgi wieczystej?

Co o tym myślicie?

cin napisał w dniu 17.01.2009 o godzinie 09:39:32 :

Podobnie jak Ty, uważam, że pierwszeństwo ma ochrona nabywcy będącego w dobrej wierze. Tak przyjął SN w kilku orzeczeniach z ostatnich lat. Wynika to przede wszystkim ukw i h, le również z konstytucyjnej zasady ochrony własności. Ponadto, przepis art. 930 k.p.c. (przewidujący odpowiedzialność za cudzy dług), jako wyjątkowy, nie może być wykładany rozszerzająco.

elew napisał w dniu 17.01.2009 o godzinie 11:40:11 :

ale czy ta czysta księga wieczysta była rzeczywiście czysta -tzn. czy był to dokument urzędowy -czy po prostu falsyfikat?
jeżeli odpis księgi wieczystej nie odpowiadał jej rzeczywistemu stanowi, to nie będzie tu rękojmi dobrej wiary ksiąg wieczystych.

kate napisał w dniu 18.01.2009 o godzinie 23:47:59 :

Jeżeli jest Kw to do skutecznego zajęcia konieczne jest wpisanie ostrzeżenia. Nie wystarczy np. zajęcie w stosunku do dłużnika i wierzyciela. Nabywca nieruchomości nie może zostać obciążony skutkami egzekucji w sytuacji, gdy nabywając nieruchomość działał w oparciu o brak wpisów w dziale III.

Joasia napisał w dniu 19.01.2009 o godzinie 15:34:38 :

W chwili zajęcia prawo własnościowe nie miało jeszcze urządzonej księgi. Dłużnik w niewiadomy sposób uzyskał parę lat po zajęciu urządzenie księgi wieczystej bez wpisu zajęcia - i natychmiast lokal sprzedał. Na kilka dni przed licytacja zresztą. Obcej osobie. Która to obca osoba pojawiła się z włosem rozwianym na licytacji i wymachując aktem notarialnym krzyknęła: "VETO", po czym padła. Licytacja też. Padła.
Powiadomiłam Proków i kazałam komornikowi umorzyć - ale tak sobie myślałam, czy dobrze...
Cieszę się, że myślicie podobnie jak ja.

Olcha napisał w dniu 29.05.2009 o godzinie 09:18:15 :

A jak się do tego ma skarga pauliańska?

Joasia napisał w dniu 29.05.2009 o godzinie 23:32:58 :

No, ściśle biorąc - kazałam komornikowi umorzyć ale dopiero po wysłuchaniu stron. No i w tym wysłuchaniu komornik jak chłopu na roli wyłożył, że wierzyciel może tę skargę pauliańską. Ale wierzyciel się ociąga - bo niby jak ma udowodnić, że ten obcy nabywca wiedział o zajęciu? Nawet Paulian nie poradzi na rekojmię wiary. Adwokat tego wierzyciela też doszedł do tego wniosku i nic nie wniósł. A komornik dał mu aż 3 miesiące. No i niedługo termin minie - i nic. Pewnie się jednak umorzy.

AKSR Radom napisał w dniu 04.07.2009 o godzinie 21:10:59 :

Zawsze uważałem, że w razie zbycia nieruchomości przez jej zajęciem egzekucja jest niedopuszczalna i podlega umorzeniu. Wydałem wiele takich postanowień. Niektóre przeszły nawet przez II instancje... Podstawy szukałem w art. 824 par. 1 pkt 2 kpc. To był też taki wniosek a contrario z przepisu, który stanowi że zbycie po zajęciu jest nieskuteczne wobec wierzyciela.


A ja wnioskowałem zawsze art. 803 k.p.c. a contrario.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.