Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilna procedura

dwa akty zgonu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

humbert napisał w dniu 25.01.2009 o godzinie 16:19:52 :

Sytuacja jest taka: wnioskdawca (SP) wnosi o stwierdzenie nabycia spadku po XY - osobie wyznania mojżeszowego, przedkładając akt zgonu tej osoby, wydany na podstawie postanowienia o uznaniu za zmarłą. W akcie zgonu wskazano datę śmierci - 1.01.1956 Po ogłoszeniu zgłasza się pełnomocnik deklarujący, że działa z upoważnienia następców prawnych spadkodawcy i jednocześnie podnosi, że spadkodawca zmarł jakieś 20 lat po dacie wskaznej w akcie zgonu na dowód czego przedkłada akt zgonu sporządzony w Izraelu
Czy sąd ma obowiązek w jakikolwiek sposób sugerować pełnomocnikowi podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania pierwotnego aktu zgonu z obrotu ,czy też może przyjąć, że skoro nie zgłosił się żaden spadkobierca XY, zmarłego 1.01.1956 to spadek po nim dziedziczy Skarb Państwa?

Ignotus napisał w dniu 27.01.2009 o godzinie 00:17:43 :

Problem ciekawy. Dotychczas się z takim nie spotkałem - to efekt pracy na "ziemiach odzyskanych". Sądzę, że choćby ze względu na 670 kpc nie można przejść nad tym do porządku dziennego, tym bardziej, że - jak wnioskuję z Twojego posta - tak naprawdę nie budzi większej wątpliwości okoliczność, że "obaj spadkodawcy" to jedna i ta sama osoba. Problem tkwi bardziej w tym co zrobić i czy to coś zrobić z urzędu. Wychodzi mi na to, że trzeba by ruszyć postanowienie w przedmiocie uznania za zmarłego. Teoretycznie, zgodnie z 541 par. 1 k.p.c. można by to zrobić z urzędu. Jednakże pojawia się tutaj pewien problem interpretacyjny, związany z brzmieniem 542 k.p.c.
Zgodnie z poglądem K. Korzana, na podstawie art. 539 może nastąpić: a) uchylenie obu postanowień, gdy okaże się, że osoba uznana za zmarłą lub której zgon został stwierdzony - żyje; następuje to albo w trybie uproszczonym albo po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, b) uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego, jeżeli materiał dowodowy uzasadnia stwierdzenie zgonu, c) uchylenie obu postanowień, gdy osoba, którą uznano za zmarłą lub której zgon stwierdzono zjawi się osobiście w sądzie i wykaże swoją tożsamość ( art. 543) oraz d) zmiana postanowienia o uznaniu za zmarłego lub stwierdzenie zgonu, gdy zostanie ustalona inna chwila śmierci niż przyjęta w postanowieniach.
A zatem sytuacja przez Ciebie opisana nijak tu nie przystaje. Pozostaje zatem podzielić pogląd SN :
Postanowienie SN z dnia 26 czerwca 2002 r. III CKN 898/00
Jeżeli zostanie wykazane, że osoba uznana prawomocnym postanowieniem za zmarłą żyła w chwili orzekania przez sąd, a następnie zmarła i akt zgonu został sporządzony, zainteresowany może domagać się uchylenia tego postanowienia tylko w drodze skargi o wznowienie postępowania; przepis art. 542 zdanie drugie k.p.c. nie ma w tej sytuacji zastosowania.

W takiej sytuacji próbowałbym zmotywować pełnomocnika lub ewentualnie spowodować wniesienie skargi przez prokuratora.

humbert napisał w dniu 27.01.2009 o godzinie 20:25:25 :

Dzięki, chociaż nadal nie wiem co mam zrobić. Moim zdaniem skoro pełnomocnik nie składa wniosku o zmianę postanowienia o zuznaniu za zmarłego to dla nmie bezwględeni wiążący jest akt stanu cywilnego (polskiego) oraz treść wniosku, gdzie wskazano jako datę zgonu datę z asc.

Ignotus napisał w dniu 27.01.2009 o godzinie 23:20:44 :

"humbert" napisał:

...bezwględeni wiążący jest akt stanu cywilnego (polskiego) oraz treść wniosku, gdzie wskazano jako datę zgonu datę z asc.

I z tym zgodzić się nie mogę. A co z 1138 k.p.c. ? Skoro masz dwa akty zgonu po tej samej osobie, to uważam, że nijak nie możesz tego pominąć milczeniem. Skoro pełnomocnik nie łapie problemu, to jak pisałem, trzeba zawiadomić prok. o potrzebie złożenia skargi o wznowienie.

humbert napisał w dniu 28.01.2009 o godzinie 00:00:19 :

sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, to znaczy nie ma 100% pewności, że chodzi o te same osoby, po za tym prokurator bierze udział w postepowaniu i raczej nie przejawia większej aktywności

Ignotus napisał w dniu 28.01.2009 o godzinie 00:06:37 :

Z mojego doświadczenia wynika, że proki, co do zasady, w postępowaniu cywilnym nie przejawiają nie tylko większej, ale nawet minimalnej aktywności
A jeśli wolno zapytać, co oprócz nazwiska łączy "spadkodawców" ? Tożsama data i miejsce urodzenia, dane rodziców ?

humbert napisał w dniu 28.01.2009 o godzinie 00:20:30 :

data roczna urodzin i imię ojca. W izraelskim az brak imienia matki i brak daty dziennej urodzin, po za tym inne brzmienie imienia (ale z innych danych wynika, że spadkodawca mógł posługiwać sie także imieniem z izraelskiego az)

Ignotus napisał w dniu 30.01.2009 o godzinie 00:28:33 :

No to rzeczywiście troszkę mniej klarowna sytuacja. Mimo wszystko próbowałbym zasugerować prok. potrzebę rozważenia wystąpienia ze skargą. Oni nie siedzą w tej działce, robią to, bo muszą wykazać się statystykami. Sądzę, że po takim formalnym piśmie wystąpią, a jeśli nie to tożsame pismo skierować do P.Okręgowej. Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale w naszym okręgu orzeczenie wydane bez uprzedniego wyjaśnienia tej kwestii, zostałoby z pewnością uchylone.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.