Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

Upadek zabezpieczenia a hipoteka

Johnson
02.02.2009 10:29:06

Mała konsultacja.
Załóżmy że wierzyciel uzyskał w toku procesu zabezpieczenie roszczenia pieniężnego poprzez wpisanie hipoteki przymusowej. Założymy, że potem uzyskał prawomocny wyrok na to roszczenie.
I teraz mamy art. 754 [1] kpc:  "Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu"

Po pierwsze:
co oznacza "upadek hipoteki" w takim wypadku ?
i po drugie:
załóżmy że wierzyciel wszczął egzekucję z nieruchomości w tym terminie miesięcznym, to czy jego wierzytlność jest zabezpieczona hipoteką "z zabezpieczenia", czy też by zabepieczyć wierzytelność hipoteką musi wpisać się ponownie, ale już na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego?

Jakie opinie?

kzawislak
02.02.2009 14:33:19

Upadek zabezpieczenia a nie upadek hipoteki - czyli po miesiącu od dnia uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie - można domagać się wydania postanowienia stwierdzającego upadek zabezpieczenia (art. 754 1 par. 3 kpc) i w oparciu o takie orzeczenie - wykreślenia hipoteki.

W mojej ocenie ten miesiąc służy właśnie temu, aby podjąć dalsze czynności egzekucyjne w sprawie, w której wykonano tytuł zabezpieczenia. Jeżeli zatem wierzyciel w tym czasie wszczął egzekucję z nieruchomości to ma on roszczenie zabezpieczone hipoteką bez potrzeby ponownego jej ustanawiania. Do takich wniosków skłania cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu art. 754 [1] ... nie znam sie jednak na postępowaniu wieczystoksięgowym, więc nie wiem jak sprawa wygląda z tego punktu widzenia!

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.