Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

egzekucyjne

erka
04.02.2009 19:47:18

Proszę o pomoc
Pani X jest wierzycielem egzekwującym i składa wniosek o przejęcie nieruchomości , przybicie prawomocne w marcu 2008
w lutym 2008 pani X zawiera z panią Y umowę cesji wierzytelności tej egzekwowanej
w kwietniu dopiero pani Y zawiadamia komornika o w/w umowie i podaje swoje dane , informuje o złożeniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na swoją rzecz
w maju pani Y sklada do Sądu pełnomocnictwo do reprezentowania pani X
w czerwcu jest przysądzenie na rzecz pani X
w sierpniu komornik sporządza projekt podziału sumy uzyskanej z egzekucji , ustala kwotę należną pani X , nie wymienia pani Y
na poczatku września komornik zajmuje wierzytelność pani X należną jej z podziału na poczet jej długów w innym postępowaniu
w listopadzie Sąd informuje o sporządzeniu planu i mozliwości złożenia zarzutów
w grudniu pani Y składa do komornika i do Sądu tytuł wykonawczy na swoją rzecz nadany wskutek w/w umowy cesji - postanowienie z października
w styczniu na wezwanie sądu pani Y wyraźnie oświadcza , że nie skałada zarzutów na plan podziału , była o nim zawiadamiana , ale chce aby wypłacić jej wierzytelność przyznaną pani X
pytanie co zrobić z wnioskiem pani Y ?
według mnie nie można jej nic wypłacić , bo wierzytelnoścć pani X została zajęta przed nadaniem klauzuli na panią Y
ale jak to załatwić procesowo ?

Hakoss
04.02.2009 20:19:54

Plan jest prawomocny?
A do kogo pani Y składa wniosek o wypłątę pieniędzy?
Do Sądu?, plan wykonuje komornik, po jego uprawomocnieniu się, na pierwszy rzut oka, po klepnięciu planu podziału sąd nie ma nic do jego wykonania, przekazuje środku komornikowi i ten dzieli na wierzycieli uczestniczących w podziale...

Art. 1028. § 1 k.p.c. Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w części, której zarzuty dotyczą.

W rozdziale 4 (egzekucja z nieruchomosci nie ma odstępstwa od tej zasady)

Operając się na tym założeniu, wydaje się, że wniosek dołączyć do akt egzekucyjnych i przekazać komornikowi, bądź zwrócić pani Y. W żadnym razie nie rozpoznaje merytorycznie

erka
05.02.2009 13:54:05

termin do zlożenia zarzutów już minął , więc plan muszę uprawomocnić
dla mnie absurd polega na tym , że wiem iż pani X już nie jest wierzycielem , a uczestniczy w podziale ,
kolejne pytanie czy do wierzyciela, który nabył wierzytelność od wierzyciela egzekującego stosuje się ograniczenie czasowe z 1036 kpc?
jeśli tak , to skoro pani X nie ma już tytułu wykonawczego a pani Y zgłosiła się za późno postępowanie w tej częsci należało umorzyć, 825 kpc mam innych wierzycieli egzekwujących i może sporządzić uzupełniający plan podziału ?
będę wdzięczna za wszelkie porady

Tomasz Zawiślak
05.02.2009 20:22:33

Przede wszystkim nie rozumiem co miałoby w planie podziału przypaść pani X. Jeśli jako wierzyciel egzekwujący przejęła ona nieruchomość, to przy spełnieniu pewnych warunków mogła zaliczyć swoją wierzytelnośc na poczet ceny. Nie może być jednak mowy o przyznaniu jej jakiejś należności w planie! Jeżeli nie może zaliczyć wierzytelności to powinna zapłacić cenę nieruchomości, na takich warunkach jak nabywca licytacyjny...
Dodatkowo skoro dokonano przysądzenia na rzecz pani X i przysądzenie się uprawomocniło, to nie ma się nad czym zastanawiać... W aktach egzkucyjnych był tytuł wykonawczy na rzecz pani X. Jeżeli było zawidomienie o cesji, to można było próbować coś zrobić ale przed przysądzeniem. Dyskusyjnym jest, czy w takiej sytuacji mogła zaliczyć wierzytelnosc wskazaną w tytule wykonawczym na poczet ceny. Wydaje mi się jednak, że mogła.
Wniosek pani Y przekazałbym komornikowi jako organowi egzkucyjnemu.

erka
06.02.2009 21:02:24

Pani X zapłaciła cenę nabycia , nie złozyła wniosku o zaliczenie wierzytelności na poczet ceny , dzięki za porady , podzial jest prawomocny i tak jak sugerujecie pani Y nic nie dostanie , bo za późno złożyła tytuł wykonawczy

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.