Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024

Forum sędziów

Jak rozwiązać problem asystentów

Kynas
03.03.2009 11:08:44

Jutro wchodzi w życie ustawa o KSSiP. W art.75 oznaczono przepisy, które wchodzą w życie z dniem 5 maja 2009r. Dotyczy to m.in art.66 ust.2, który stanowi że warunek określony w art. 155pkt 5 USP w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była m.in. zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego. I dalej. Wchodzi w życie art. 155 par 2 pkt 5, który stanowi, że na stanowisku asystenta może być zatrudniony ten, kto " ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez KSSiP lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację natarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin" Pytanie co z asystentami, którzy nie spełniają kryteriów przewidzianych tym przepisem? Jaki ma być ich status do 5 maja? Jedyne rozwiązanie jakie mi się nasuwa to urlop bezpłatny. Innym rozwiązaniem może być zmiana zakresu czynności i powierzenie innych niż asystenckich obowiązków. Czy ktoś ma podobny problem i jak go rozwiązać?

cezary
03.03.2009 11:40:25

Przedstawiciele MS-u są zdania, że nie powinno to rzutować negatywnie na sytuację obecnie zatrudnionych asystentów, którzy zachowują prawa nabyte. Podczas sejmowej debaty nad duraczówką w podobnym tonie wypowiedział się podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak.

Oto fragmenty posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości na którym przedstawiciele MS-u wyrazili w/w pogląd

Zastępca dyrektora departamentu w MS Dorota Kramarczyk
Istotnie, prawdą jest, że na skutek przyjmowania poprawek Senatu do uchwalonej przez Sejm ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nastąpiła sytuacja, w której
mamy do czynienia z rozbieżnością między wejściem w życie przepisu materialnego i wejściem w życie przepisu przejściowego, który odnosi się do tego przepisu materialnego.
Jednak wydaje się, że ta kwestia nie rzutuje na kwestię ustawania stosunku pracy osób, które są asystentami sędziów w dniu wejścia w życie rozpatrywanej ustawy w sposób
tak drastyczny, jak to przedstawiło Stowarzyszenie. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy piastowały stanowiska asystentów, powinny zachować prawo do tych stanowisk. Jest to prawo nabyte i w ustawie nie ma przepisu, który by uchylał stosunki pracy asystentów sędziów. Rzeczywiście, z realizacją uprawnienia wynikającego z przepisu
przejściowego osoby te powinny poczekać do dnia wejścia w życie tego konkretnego przepisu, czyli do 6 maja.

Zastępca dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w MS Grzegorz Wołejko
(...)
Odnosząc się do tego, co powiedział przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Asystentów Sędziów, chcę wyjaśnić, że na koniec 2008 roku zatrudnionych było 2720 asystentów. Te osoby, których dotyczy rozważana norma prawna, to nie są tysiące osób, lecz jest mniejsza liczba, gdyż większość asystentów to jednak są osoby, które zdały egzaminy sędziowskie lub inne egzaminy i spełniają one nowe wymogi kwalifikacyjne".

Kynas
03.03.2009 11:59:23

To znam. Ale to tylko słowa. Za chwilę z tego zostanie stworzony problem, moim zdaniem nie do rozwiązania. Trzeba będzie naginać prawo, tak naginać a nie interpretować.

Zastępca dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych w MS Grzegorz Wołejko:
(...)
Odnosząc się do tego, co powiedział przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Asystentów Sędziów, chcę wyjaśnić, że na koniec 2008 roku zatrudnionych było 2720 asystentów. Te osoby, których dotyczy rozważana norma prawna, to nie są tysiące osób, lecz jest mniejsza liczba, gdyż większość asystentów to jednak są osoby, które zdały egzaminy sędziowskie lub inne egzaminy i spełniają one nowe wymogi kwalifikacyjne".

Czy to ma znaczenie ilu osób dotyczy problem? Nie. To jest kolejny przykład "racjonalności" i "rzetelności" ustawodawcy.

wb02
03.03.2009 16:48:56

Jak rozwiązać problem asystentów? Tak jak wiele innych powstałych na skutek inwencji ustawodawcy. Zrobić tak żeby było dobrze.

Iustus
08.03.2009 21:39:31

A nic nie robić

Pudlonka
09.03.2009 23:08:31

"Iustus" napisał:

A nic nie robić


Zgadzam się
a
prawa nabyte to nie jakieś mżonki

Przecież nikt z nas nie jest po egzaminie w Krajowej szkole wiec co nie mozemy być sędziami
Największy probelm jest jedynie z Tymi osobami, którym do maja upłyie czas na kt. były zawarte umowy o pracę a nie są po egzaminie sędzowskim czy ref. itp ale ... jak ktos był szybki i sprytny to przed wejsceim w życie duraczówki przedłuzył umowę

extreme_ways
10.03.2009 01:11:27

HK47 "Statement: przynajmniej asystenci bez egzeminów nie będą przechodzić do sądów okręgowych i apelacyjnych."

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.