Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

skarga na orzeczenie referendarza - skład sądu

tombialka napisał w dniu 03.03.2009 o godzinie 23:28:13 :

Drodzy Państwo.
Chciałbym poznać Wasze zdanie w kwestii składu Sądu orzekającego w przedmiocie skargi na orzeczenie referendarza.
W uzasadnieniu postanowienia z dnia 8 listopada 2006 r. Sąd Najwyższy III CZP 104/06 wskazał powołując się na art. 397 § 2 zdanie drugie k.p.c, że jeśli skarga dotyczy kosztów procesu to winna być rozpoznana w składzie 3 osobowym.
Czyli w związku z zawartym tam poglądem orzekamy jako sąd II instancji (art. 39823 kpc) w składzie jednoosobowym tylko w razie skargi na orzeczenia referendarza dotyczące spraw wymienionych w art. 397 § 2 kpc. Na przykład skarga na postanowienie o wynagrodzeniu biegłego powinna być zatem także rozpoznawana w składzie 3 osobowym, podobnie jak zwrot kosztów świadkowi, ustalenie wynagrodzenia za ogłoszenie w gazecie itp.
I teraz pojawia się kwestia ewentualnego odrzucenia skargi w przypadkach, gdy skład jest 3 osobowy. Czy można odrzucić skargę 1 – osobowo przyjmując, że merytoryczne rozpoznanie skargi winno być poprzedzone kontrolą jej poprawności pod względem formalnym. Kontrolę tą dokonuje sąd orzekając jako sąd I instancji podobnie jak ma to miejsce na podstawie art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w przypadku zażaleń. A dopiero skuteczne wniesienie skargi powoduje dopuszczalność rozpoznania jej przez sąd rejonowy jako sąd II instancji stosownie do przepisu art. 39823 § 2 kpc w składzie 3 osób. Czy też może trzeba odrzucać w trójkę. Czy na odrzucenie skargi w składzie 3 – osobowym jest zażalenie?

selena napisał w dniu 04.03.2009 o godzinie 04:25:07 :

Przedstawiam mój pogląd:
W odniesieniu do skarg na orzeczenia referendarza regułą jest, że sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – par 3 art. Art. 398 ze znaczkiem 22.
Takim przepisem szczególnym jest przepis dotyczący orzeczeń referendarza co do kosztów sądowych lub kosztów procesu., gdzie sąd działa jako sąd II instancji w składzie 3 sędziów zawodowych za wyjątkiem:
- postanowienia dotyczące odmowy zwolnienia od kosztów sądowych,
- postanowienia dotyczące cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych,
- postanowienia o odrzuceniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
- postanowienia o nałożeniu na uczestnika postępowania obowiązku uiszczenia
opłat sądowych

W/w wyjątkach skład jest jednoosobowy - art. 398 ze znaczkiem 23 § 1 i 2 kpc w związku z art. 397§ 2 kpc.
Zatem skargę referendarza na postanowienie o wynagrodzeniu, zwrot kosztów świadkowi, ustalenie wynagrodzenia za ogłoszenie w gazecie itp. rozpoznaje sąd w składzie trzyosobowym jest to rozstrzygnięcie co do kosztów sądowych o których mówi par. 2 i 1 art. 398 ze znaczkiem 23 kpc.
Najpierw skarga musi przejść sito oceny jej warunków formalnych.
Wtedy to sąd działa jako sąd I instancyjny w myśl w myśl art. 397 par 2 kpc w związku z art. 370 kpc
Zatem czynności te – ocenę warunków formalnych - wykonuje sąd działając jako sąd I instancji w składzie jednoosobowym [(sąd odrzuca skargę nieopłaconą lub wniesioną po upływie siedmiodniowego terminu art. 398 ze znaczkiem 22 § 4 i 5 k.p.c.). Należy uznać, że odrzuceniu podlega też skarga niedopuszczalna. Na postanowienie to przysługuje zażalenie ( art. 394 § 1 pkt 12 k.p.c.).]

Oczywiście przedstawiłam swój pogląd. Myślę że nie odbiegający od poglądu autora tematu.
Teraz coś osobistego- najlepiej pracuje mi się w nocy. Po pierwszym głębokim śnie. Dobranoc, a w zasadzie dobrego dnia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.