Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

art. 94 ustawy o kosztach i Agencja Nieruchomości Rolnych

sławo
06.03.2009 14:35:07

uznajecie, że to SP i jest zwolniona czy też jako odrębna od SP państwowa osoba prawna ma koszty uiszczać - ZUS np: jest zwolniony nie z mocy art. 94 ale z mocy art. 114 ustawy o systemie....

Ignotus
06.03.2009 14:55:58

Co do zasady państwowe osoby prawne mają obowiązek ponoszenia opłat sądowych, chyba, że w pewnym zakresie korzystają z ustawowego zwolnienia wynikającego z przepisów szczególnych - jak powołany przez Ciebie ZUS. Co do Agencji Nieruchomości Rolnych, moim zdaniem ma obowiązek ponoszenia tych opłat. Art. 26 a ust. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP został uchylony właśnie przez ustawę o kosztach. Zdaniem komentatorów : "artykuł 94 jest przejawem ograniczenia w nowej ustawie podmiotowego zakresu zwolnienia od kosztów sądowych w stosunku do stanu prawnego obowiązującego przed dniem 2 marca 2006 r. ( art. 8 ustawy z 1967 r.). Państwowe osoby prawne mogą jednak korzystać ze zwolnień na podstawie przepisów, które zachowały moc obowiązującą."
Takie stanowisko uważam za prawidłowe, bo Skarb Państwa, a państwowa osoba prawna, to dwie różne bajki.

Michał44
06.03.2009 15:01:06

Zgadzam się, od 2 marca 2006 r płacą jak wszyscy. Brakuje obecnie przepisów szczegółowych, po uchyleniu art 26a ust 3

Hakoss
06.03.2009 20:57:14

U nas Agencja płaci (chciało by się powiedzieć "jak za zboże"
Ciekawa jest natomiast kwestia z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
powołuje się on na zwolnienie, z którego korzystają pracownicy
a więc art. 96 ust.1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: "nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych z zastrzeżeniem art. 35 i 36",
podstawą do zastosowania - zdaniem Funduszu - tego przepisu jest art.
Art. 23. 2. ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. 06, Nr158, poz. 1121) " Przy dochodzeniu zwrotu wypłaconych świadczeń roszczenia Funduszu korzystają z takiej samej ochrony prawnej, jaką odrębne przepisy przewidują dla należności za pracę."

Stanowisko to jednak wyadje mi się wątpliwe, z tej przyczyny, że kwestia kosztów sądowych nie jest "ochroną prawną" ale jedynie pewnym ułatwieniem dochodzenia roszczeń, o ochronie można mówić w przypadku uprzywilejowania należności wynikajacego z prawa upadłościowego czy art. 1025 k.p.c. zaś przepis art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ma charakter przede wszystkim zwolnienia podmiotowego.

sławo
07.03.2009 07:24:02

dzięki

tak myślałem, ale mi pełnomocnicy z ANR zaczynają szaleć z zażaleniami na zwroty...i już myślałem że za ustawodawcą nie nadążam..

seszele
07.03.2009 11:26:37

"Hakoss" napisał:


Ciekawa jest natomiast kwestia z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
powołuje się on na zwolnienie, z którego korzystają pracownicy
a więc art. 96 ust.1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: "nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych z zastrzeżeniem art. 35 i 36",


no właśnie, bo co się zmieniło poza przeniesieniem (i zmodyfikowaniem) tego co było w art 463 kpc do ustawy o kosztach. Czy na tyle zmienił się sens ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych?.
Miałem jakiś czas temu taką sprawę i poza tym, że temat został w wydziale przegadany i przyklepany uprzednio, to bym się jednak ciężko zastanawiał, gdyby nie to, że na szczęście roszczenie przewyższało 50 kawałków, a także to, że uzasadnieniem wniosku o zwolnienie od kosztów nie było ubóstwo wn-cy tylko zasady współżycia społecznego.

Sesz.

alutka
07.03.2009 15:42:35

ANR nie jest zwolniona z obowiązku uiszczania opłaty od pozwu. Jeśli pozew złożył jej profesjonalny pełnomocnik i nie opłacił go to podlega on zwrotowi.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.