Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

dopuszczalność rozwiązania umowy sprzedaży i darowizny

Kynas
17.03.2009 13:58:12

Na podstawie nieodwołalnego pełnomocnictwa udzielonego przez nabywcę zbywcy nieruchomości, ten ostatni po upływie kilku lat od zawarcia umów sprzedazy i darowizny, rozwiązał obie umowy i przeniósł na siebie własność nieruchomości?
1. Czy kupujący i zarazem obdarowany, może udzielić pełnomocnictwa nieodwołalnego sprzedającemu i darczyńcy do rozwiązania umów w każdym czasie i przeniesienia własności?
2. Czy dopuszczalne jest rozwiązanie w/w umów w sytuacji kiedy skutek rzeczowy został wywołany i nie istnieje żaden stosunek obligacyjny między stronami ?
Mam swoje przemyślenia, przeryłem system i orzecznictwo ale wątpliwości nadal istnieją.
Od razu zaznaczam, że według treści aktów notarialnych nie było żadnych dodatkowych warunków, cena sprzedaży zapłacona, i nie ma żadnych informacji o istnieniu przesłanek do odwołania darowizny.
Art. 353z ineksem jeden daje szerokie możliwości w zakresie swobody umów. Z drugiej strony w moim przekonaniu nie jest dopuszczlne rozwiązanie umowy sprzedazy nieruchomości, która wywołała oba skutki i została wykonana. Z kolei przy darowiźnie, dla rozwiązania umowy,powinny być chyba spełnione przesłanki do jej odwołania.

Hakoss
17.03.2009 21:19:54

Rozumiem, że zawarł sam ze sobą kolejne umowy?
Przedmiotem ich było "rozwiązanie" poprzednich umów?
Już wykonanych?

jaztek
17.03.2009 21:57:01

Jak umowa została już wykonana to nie można jej rozwiązać bo jej już po prostu nie ma. Przy darowiźnie są przewidziane w kc (o ile mnie pamięc nie myli ) szczególne przypadki rozwiązania wykonanej umowy darowizny. Pełnomocnik rozwiązał tę umowę tak sobie czy z jakichś przyczyn?
Rejent za pieniądze sporządzi wszystko ... nawet pełnomocnictwo

Trebor
17.03.2009 23:47:29

i tak teraz ma to trafić do referendarza bo w Kw to się nic nie robi

jaztek
17.03.2009 23:55:52

"Trebor" napisał:

i tak teraz ma to trafić do referendarza bo w Kw to się nic nie robi


Się wpisze, się nic nie robi
A jak inetu prezes nie zablokował - to nasza klasa rules

Się chce oddalać, się niestety trza narobić
Się jest referendarzem, trza się spytać sędziego co on sądzi o rozwiązaniu umowy darowizny...
Można wracać na naszą klase ;P

Kynas
18.03.2009 07:50:52

"Hakoss" napisał:

Rozumiem, że zawarł sam ze sobą kolejne umowy?
Przedmiotem ich było "rozwiązanie" poprzednich umów?
Już wykonanych?

Tak. Wcześniej sprzedał i darował a teraz rozwiązał je i przeniósł na siebie własność. Umowy w całości wykonane. Żadnych więzów obligacyjnych nie ma. Przesłanek do odwołania darowizny nie ma. Dla mnie nieważne.
Trebor napisał:
"i tak teraz ma to trafić do referendarza bo w Kw to się nic nie robi"

Już po. Rozpoznaję skargę.

"Rejent za pieniądze sporządzi wszystko ... nawet pełnomocnictwo"
Oj różne cuda widziałem.

Hakoss
18.03.2009 20:58:19

Zgadzam się z tym poglądem, że wykonanej umowy rozwiązać nie mógł. W tym przypadku zbieżnie należy traktować sytuację jak w przypadku odstąpienia od umowy.

Wypowiadał się na ten temat SN w następującym judykacie (sam nic mądrzejszego nie wymyślę):


Uchwała (7 s.)
z dnia 30 listopada 1994 r.

III CZP 130/94

Strona może odstąpić od umowy zobowiązująco-rozporządzającej, na podstawie której nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości, w ramach ustawowego uprawnienia. Umowa taka może być przez strony rozwiązana, jeżeli nie została w całości wykonana.
OSNC 1995/3/42

Jeżeli weźmie się pod uwagę pełnomocnictwo i samodzielne działanie w imieniu dwóch stron, to :

Art. 108 k.c.. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Ergo zacząłbym od zbadania pełnomocnictwa,
Mógł rzecz jasna zawrzeć w imieniu mocodawcy umowę ponownego nabycia nieruchomości, chociaż w omawianym przypadku rzecz zdaje się wskazywać na nielegalną umowę warunkową zbycia własności nieruchomości.

Skoro jest skarga na czynność referendarza, to znaczy że wniosek o wpis oddalono. Prima facie podzieliłby pogląd referendarza...

Kynas
19.03.2009 09:05:13

"Hakoss" napisał:

Skoro jest skarga na czynność referendarza, to znaczy że wniosek o wpis oddalono. Prima facie podzieliłby pogląd referendarza...

Akurat jest odwrotnie. Wpis nastąpił :sad: A skargę złożył mocodawca-czyli obdarowany i nabywca przy pierwszej umowie.

Beatka
19.03.2009 18:11:31

"Kynas" napisał:


1. Czy kupujący i zarazem obdarowany, może udzielić pełnomocnictwa nieodwołalnego sprzedającemu i darczyńcy do rozwiązania umów w każdym czasie i przeniesienia własności?Nie piszesz dokładnie, jakiej treści pełnomocnictwo zostało udzielone, zatem zakładam, że jego zakres obejmował wyłącznie zawarcie umowy darowizny. Skoro tak, to w oparciu o nie brak było możliwości dokonywania innych czynności prawnych.
Co do wpisu do księgi wieczystej, to ustalenia sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym obejmują także pełnomocnictwo, jego skuteczność. Jeżeli zatem "ełnomocnik" nie był umocowany, może zachodzić przynajmniej przeszkoda do wpisu, choć należy raczej rozważyć, czy są podstawy do wpisu.

[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 6:13 pm ]
O rety, źle odczytałam, co zacytowałam
Nie, no nie może rozwiązać, chyba że przenosi z powrotem własność, ale tu już musi istnieć causa.

Hakoss
20.03.2009 00:44:50

Zgadzam się z Beatką,
wydaje mi się, że można taki wpis pogononić w wieczystoksięgowym postępowaniu również ito zarówno odnośnie sprzedaży jak i darowizny.

Beatka
20.03.2009 16:12:27

Dodam jeszcze, że trzeba bardzo ostrożnie i spokojnie podejść do problemu, jak również wszechstronnie.
Przyczyny do oddalenie wniosku o wpis zasadniczo są dwie: istniejące przeszkody do wpisu oraz brak podstaw do wpisu. Różne też mogą być konsekwencje oddalenia wniosku z punktu widzenia zgodności treści wpisu, który w księdze pozostanie, z rzeczywistym stanem prawnym.
Ma to znaczenie o tyle, że stwierdzenie istnienia konkretnej przeszkody do wpisu nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że nie doszło do zmiany właściciela. Wtedy zaś, przy prawomocności oddalenia może zajść potrzeba wpisu ostrzeżenia o niezgodności. Jeżeli zaś stwierdzimy brak podstaw do wpisu, w szczególności z tej przyczyny, że nie nastąpiło przeniesienie własności, wtedy rzecz jasna nie zachodzi potrzeba wpisu ostrzeżenia. To jeszcze taka moja uwaga wyłoniona przy okazji moich rozważań w zupełnie innej sprawie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.