Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

klauzula w trybie art 788 kpc

seszele
07.04.2009 21:21:10

chciałbym skonsultować pewne wątpliwości.

Pytanie: czy sytuacja związana z powstaniem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w trybie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego oraz następnie dalszych spółek córek (sp. z .o.o.) kwalifikuje się pod stwierdzenie, że w tym przypadku dochodzi do "rzejścia na inną osobę" uprawnień i obowiązków związanych z tytułem egz, o czym mowa w art 788 kpc.

Zdania są niby podzielone. Wg mnie chodzi o nową osobę czemu nie stoi na przeszkodzie fakt ciągłości/kontynuacji - czy to przerwanej czy nawet nie przerywanej, bo po prostu zmienia się osoba nie tylko z nazwiska, ale także wewnętrznie na tyle, że nie jest tym samym i takim samym podmiotem. Ewentualnie potwierdza to § 2 tego przepisu zg.z którym za przejście uprawnień/obowiązków uważa także zmiany w prawie rozporządzania mieniem wywołane ustanowieniem np. zarządcy masy majątkowej - co w porównaniu do aktu komercjalizacji ma dużo mniejsze skutki w zakresie zmian co do "osoby" chociażby z tego powodu że dotyczy sytuacji dziejącej się "omiędzy" likwidacją starego podmiotu, a powstaniem nowego, zaś forma rozporządzania majątkiem i osoba odpowiedzialna także się zmienia - (p.p. a sp. prawa handlowego) - na co nie ma wpływu kwestia kto jest ostatecznym właścicielem majątku.

Ale to co mnie zatrzymało związane jest z art 789 ze zn. 2 który dotyczy możliwości prowadzenia egzekucji wobec nabywcy na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego jeszcze przeciwko zbywcy. W § 2 wskazane zostało, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku przejęcia obowiązków m.in w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa dokonanego w trybie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.

Mam taka wątpliwość - czy art 789 ze zn. 2 jest na tyle dostatecznie powiązany z art 788 w takim sensie, że gdy nabywca spóźni się z wszczęciem egzekucji w oparciu o tytuł wyk wystawiony na zbywcę to musi uzyskać rozszerzenie klauzuli na podstawie art 788 kpc, aby właśnie potwierdzało to, że przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w trybie komercjalizacji jest "w rozumieniu kpc" przejściem uprawnień na inną nową osobę.

Bardzo proszę o słowo komentarza, jeżeli ktoś może potwierdzić taki tok myślenia lub wskazać przeoczenia.

Sesz.

Johnson
09.04.2009 17:33:10

A jakie jest pytanie ?

Bo jeśli czy można zastosować art. 788 kpc po komercjalizacji PP to jak najbardziej.

seszele
09.04.2009 20:26:46

no właśnie zdania są podzielone.
Komentarze z którymi się nie zgadzam tłumaczą, że PP jest tylko przekształcane w S.A. i przez to nie dochodzi do zmiany osoby. Stoję na stanowisku, że to przekształcenie jest tak dalekie, że w jego wyniku dochodzi do takiego przeistoczenia osoby, że nie można mówić że jest to ta sama osoba. Tym bardziej, że chodzi o os.pr. której "realny" byt jest fikcją prawną tzn, że jej "istnienie" warunkowane jest przepisami prawa od których zależy jej byt prawny ale też ... hmmmm ... "fizycznoustrojowy" a ten aspekt osoby właśnie się zmienia - tzn. że przy komercjalizacji zmienia się nie tylko forma ustrojowa, lecz "treść" ustrojowa podmiotu.
Z normalnych argumentów przekonuje mnie sukcesja ogólna i "wstąpienie" w prawa i obowiązki (art 1 ustawy o komerc....), a argumentacja przeciwna opierała się na analogii w kh (ok. art.41lub7) gdzie była ciągłość osobowości ale powiązana ze stwierdzeniem (jakoś w takim sensie), że "rzekształcenie pozostaje bez wpływu na stosunki zewnętrzne".

Mamy u nas tę kwestie na tapecie akurat i wnikając głębiej w art 789 ze zn. 2 szukałem nowych argumentów, które byłby bardziej przekonywujące niż dotychczasowe, które są za słabe, a jednocześnie za mocne aby upaść

dziękuje bardzo za odpowiedź.
Chociaż teraz sam dopytam czy art 788 musi być zastosowany gdy o zwyczajne nadanie klauzul wyk. dla nakazu wystawionego na rzecz PP (tzn. za 6 zł). występuje podmiot który jest następcą skomercjalizowanego PP. - czyli SA.

Sesz.

Johnson
09.04.2009 21:40:10

"seszele" napisał:


czy art 788 musi być zastosowany gdy o zwyczajne nadanie klauzul wyk. dla nakazu wystawionego na rzecz PP (tzn. za 6 zł). występuje podmiot który jest następcą skomercjalizowanego PP. - czyli SA.


A można wystawić tytuł wykonawczy na podmiot którego już nie ma? Chyba nie. Brak zdolności prawnej (PP nie istnieje).
I po co SA tytuł wykonawczy na PP? Tak z ciekawości?

seszele
09.04.2009 23:02:40

?
przerwanie biegu przedawnienia, koszty dla pełnomocnika, sprawdzenie co zrobi referendarz jak ewentualnie dostanie taką sprawę do referatu
Bardzo mi się to nie podoba, bardzo.
??:
Sesz.

mati
15.04.2009 08:52:34

A ja mam pytanie
stan prawny jest taki:
Jest tytuł wykonawczy na spółke z.oo ,komornik wszczął egzekucję,zaspokoił część wierzycieli -przy czym nie zaspokoił w żadnej części głównego wierzyciela, tylko zwrócił mu tytuł wykonawczy po umorzeniu postępowania wobec likwidacji spółki i braku -już zlicytowanego wcześniej -majątku dłużnika.
Po 4 latach okazuje się,że właścicielami tej spółki bali bracia bliźniacy jeden był właścicielem i dyrektorem a drugi udziałowcem.Ten drugi zlikwidował swoje udziały przed likwidacją spółki i na podstawione osoby wykupił majątek spółki, a obecnie prowadzi swoją ze sprzedanym majątkiem pierwszej.(nawiasem mówiąc sprawą zajeła się prokuratura).
Moje pytanie zmierza do tego, czy na podstawie 788 kpc można wydać nowy tytuł wykonawczy p-ko braciom bliźniakom o egzekucję należności ?
Jeden z nich nadal jest w posiadaniu majątku z pierwszej spółki.
Problem tkwi i w tym ,że niebawem roszczenie się przedawni.
Podpowiedźcie co zrobić

Johnson
15.04.2009 10:21:00

"mati" napisał:


Podpowiedźcie co zrobić


Mam nadzieję że żartujesz ...

Sandman
15.04.2009 10:26:42

"mati" napisał:

...Po 4 latach okazuje się,że właścicielami tej spółki bali bracia bliźniacy jeden był właścicielem i dyrektorem a drugi udziałowcem......

markosciel
15.04.2009 23:44:22

"Sandman" napisał:

...Po 4 latach okazuje się,że właścicielami tej spółki bali bracia bliźniacy jeden był właścicielem i dyrektorem a drugi udziałowcem......Boję się nawet pomyśleć - co o tym sądzić ??: ??:

kreska
16.04.2009 00:06:21

Rety, nic mi tu nie pasuje! Niemożliwe, żeby takie wątpliwości na tle takiego stanu faktycznego powstały.... Nic tu po klauzuli, tu tylko 299 ksh!

Johnson
16.04.2009 00:09:55

"kreska" napisał:


tu tylko 299 ksh!


To się nawet tam nie nadaje. Dyrektor i właściciel

SSR
16.04.2009 01:09:09

a może kolega Mati kombinuje w kierunku odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa (788 w zw. z 789 kpc)?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.