Środa 30 listopada 2022 Wydanie nr 5392

Cywilna procedura

czy nakazujecie sciągniecie kosztów procesu od strony zwolni

SRS napisał w dniu 21.04.2009 o godzinie 23:44:49 :

czy nakazujecie sciągniecie kosztów procesu od strony zwolnionej od kosztów w orzeczeniu konczącym?
jak sobie radzicie że ma to być z zasądzonego roszczenia (bzdura, po co to ograniczenie)?
czy w uwzględnionym zasiedzeniu można ściągnąc koszty od wnioskodawcy?Art. 113. 1. Kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu.
2. Koszty nieobciążające przeciwnika sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji nakazuje ściągnąć z roszczenia zasądzonego na rzecz:
1) strony, której czynność spowodowała ich powstanie;
2) strony zastąpionej przez kuratora lub
3) osoby, na której rzecz prokurator wytoczył powództwo lub zgłosił wniosek o wszczęcie postępowania.
3. Koszty sądowe, których nie miał obowiązku uiścić kurator, sąd może nakazać ściągnąć z innego majątku strony zastąpionej przez kuratora.
4. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może odstąpić od przewidzianego w ust. 2 i 3 obciążenia kosztami.
5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do opłat, których nie miał obowiązku uiścić Skarb Państwa.
Art. 114. W wypadkach uregulowanych w art. 113 ust. 2 i 3 Skarbowi Państwa przysługuje na zasądzonym roszczeniu ustawowe prawo zastawu.
Art. 115. Należność Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych obciążających przeciwnika strony podlega zaspokojeniu w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym w tej samej kolejności i w tych samych granicach, co należność tej strony z tytułu zasądzonego na jej rzecz zwrotu kosztów procesu.
Art. 116. Roszczenie Skarbu Państwa o uiszczenie kosztów sądowych przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne zakończenie sprawy.

Joasia napisał w dniu 23.04.2009 o godzinie 00:07:54 :

Tak, nakazuję, i zaznaczam ustawowe prawo zastawu. Chyba że nie nakazuję - ale wtedy przepisuję przepis, że odstępuję od ściągniecia.

Darby napisał w dniu 19.05.2009 o godzinie 20:09:57 :

Obciążam przeciwnika w zakresie w jakim przegrał!!!!!!!!!
A wygranego najczęściej nie obciążam kosztami nieuiszczonej opłaty sądowej od pozwu.

SRS napisał w dniu 19.05.2009 o godzinie 23:31:55 :

"Joasia" napisał:

Tak, nakazuję, i zaznaczam ustawowe prawo zastawu. Chyba że nie nakazuję - ale wtedy przepisuję przepis, że odstępuję od ściągniecia..... a jakby nie napisac "ustawowego zastawu" - to też będzie raczej

Joasia napisał w dniu 20.05.2009 o godzinie 07:07:34 :

Pewnie że będzie, ale lubię, żeby tytuł wykonawczy był dla dłużnika i dla komornika jasny i konkretny - bez konieczności sięgania do przepisów.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.