Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455

Projekty

Projekt dodatków funkcyjnych

AQUA napisał w dniu 08.05.2009 o godzinie 13:51:00 :

ProjektROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia …………………………2009 r.
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom


Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.

§ 2. 1. Określa się tabelę funkcji oraz mnożników służących do ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału, kierownika sekcji oraz kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, kierownika szkolenia oraz rzecznika prasowego.

§ 4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej, niż wymienione w § 3 i 6, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.

§ 5. W razie pełnienia więcej niż jednej funkcji, sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków, przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2 – 4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10 – 50 % z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.

§ 6. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 8 maja 2009 r. do funkcji oraz sposobu ustalania wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2)


MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAŁĄCZNIK
do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia ….. (poz. …..)

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO


Lp.

FUNKCJA

MNOŻNIK

1
sędzia pełniący obowiązki podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

1,2-1,6

2
prezes sądu apelacyjnego,

0,4-1,2

prezes sądu okręgowego,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,


sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa
3
wiceprezes sądu apelacyjnego,

0,35-1,0

wiceprezes sądu okręgowego,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


4 rzecznik dyscyplinarny
0,8
5
prezes sądu rejonowego,

0,3-0,7

przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym,


przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym,

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,


kierownik ośrodka zamiejscowego,przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


6
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości,

0,25-0,6

wizytator w sądzie apelacyjnym,wizytator w sądzie okręgowym,


wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym,

wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym,


zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym,zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym,sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,


sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,


sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,


7
wiceprezes sądu rejonowego,

0,2-0,5

zastępca rzecznika dyscyplinarnego,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości,sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury


8
przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

0,2-0,4
kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,kierownik sekcji w sądzie okręgowym,kierownik szkolenia,rzecznik prasowy


9
kierownik sekcji w sądzie rejonowym,
0,15-0,35
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym,


sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady leczenia osób z zaburzeniami psychicznymihttp://www.ms.gov.pl/projekty/projekty.php#sec6

pod nr 21

censor napisał w dniu 08.05.2009 o godzinie 17:26:58 :

No to prościej, żeby numerku 21 nie trzeba było szukać:
http://www.ms.gov.pl/projekty/proj090507.rtf

Iustus napisał w dniu 14.05.2009 o godzinie 19:47:53 :

Nowe dodatki funkcyjne sędziów

http://www.rp.pl/artykul/4,305443_Nowe_dodatki_funkcyjne_sedziow.html

Krzych napisał w dniu 14.05.2009 o godzinie 19:59:22 :

"censor" napisał:

No to prościej, żeby numerku 21 nie trzeba było szukać:
http://www.ms.gov.pl/projekty/proj090507.rtf

Podoba mi fragment uzasadnienia projektu "Należy przy tym zaznaczyć, że liczba sędziów, którzy pełniąc obecnie funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym otrzymują dodatek w najniższej możliwej wysokości dotyczy tak niewielkiej grupy sędziów, że w istocie wzrost wydatków w tym przypadków będzie znikomy."
Nie wiedziałem nawet, że należę do jakieś niewielkiej, wręcz znikomej grupy sędziów

pulower napisał w dniu 15.05.2009 o godzinie 10:09:41 :

Nie wiem dlaczego konsekwentnie nie jest wprowadzany dodatek dla sędziów pełniących weekendowe dyżury czy to aresztowe, czy to trybowe ? Uciążliwość tych dyżurów myślę, że jest porównywalna (jak nie większa) z wizytowaniem zakładów dla nieletnich i zakładów leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przy czym dodam, że wiem o czym piszę bo przez 1,5 roku kiedyś pobierałem ten dodatek kiedy orzekałe, w Wydziale Rodzinnym (wówczas co prawda nie dostrzegałem tych dysproporcji obowiązków

http://www.rp.pl/artykul/4,305443_Nowe_dodatki_funkcyjne_sedziow.html

korund napisał w dniu 22.05.2009 o godzinie 19:19:24 :

Czy ktoś wie co z losem rozporządzenia w sprawie dodatków funkcyjnych? ma wejść od 08 maja, a już 22 maja i do tej pory cisza, zarówno na stronach MS, jak i tutaj.

[ Dodano: Czw Maj 28, 2009 4:53 pm ]
Nikt nic nie wie? wszyscy wymarli? czy już nikt nie jest funkcyjnym?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.