Wtorek 24 maja 2022 Wydanie nr 5202

Cywilna procedura

Koszty postępowania egzekucyjnego....

AQUA napisał w dniu 31.05.2009 o godzinie 10:09:42 :

http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,6647606,Komornik_przegral__licytacji_domu_nie_bedzie.html

Komornik przegrał, licytacji domu nie będzie

Wklejam tutaj, bo dotyczy egzekucji kosztów postępowania egzekucyjnego.

Johnson napisał w dniu 31.05.2009 o godzinie 10:34:37 :

W końcu pewnie będzie tylko później ...

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 01.06.2009 o godzinie 00:34:31 :

Przede wszystkim opis sprawy - co niestety typowe dla tej Gazety - mało fachowy. Przyznam, że jestem tym tekstem poruszony i mam wiele wątpliwości...
Wystąpiło tam kilka ciekawych zagadnień:
- Dopuszczalność naliczania przez komornik opłaty stosunkowej w razie zapłaty przez dłużnika po wszczęciu postępowania egzekucyjnego do rąk wierzyciela. Wydaje mi się, iż orzecznictwo sądów powszechnych w tym zakresie nie jest jednolite. Znam kilka przykładów orzeczeń SO wskazujących na dopuszczalność ustalenia opłaty i obciążenia dłużnika ze wskazaniem iż zapłata nastąpiła pod wpływem egzekucji, a więc świadczenie zostało wyegzekwowane. Nie podzielam tego stanowiska. Z tekstu wynika jednak, iż komornik obciążył dłużnika wydatkami (wynagrodzenie biegłego) w toku bezskutecznej egzekucji i tutaj już raczej dłużnik odpowiada. Przynajmniej na gruncie przepisów obowiązujących przed ostatnią dużą zmianą ustawy o komornikach sądowych...
- Do kiedy komornik może egzekwować należne mu koszty. Z artykułu nie wynika, czy postanowienie komornika o kosztach egzekucyjnych było prawomocne. Raczej musiało być skoro przystąpiono do egzekucji z nieruchomości. Oczywistym jest, że umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela nie stoi w takiej sytuacji na przeszkodzie do egzekwowania należnych komornikowi kosztów.
- Możliwość egzekucji z nieruchomości tylko kosztów postępowania egzekucyjnego. Co do zasady nie można tego wykluczyć. Postanowienie jest bowiem pełnoprawnym tytułem wykonawczym i to bez konieczności nadawania klauzuli. Jest tutaj bardzo ciekawy problem, czy komornik ma pozycję wierzyciela, a co za tym idzie, czy jest legitymowany np. do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania. Wydawało mi się zawsze, ze odpowiedź powinna być pozytywna, spotkałem się jednak z teorią, iż komornik nie staje się stroną. Jest to o tyle karkołomne, że postępowanie wobec wierzycieli sensu stricte może być już umorzone i nie są zainteresowani egzekucją kosztów należnych komornikowi.
Pozostaje też kwestia czy ten sposób egzekucji nie jest nadmiernie uciążliwy dla dłużnika. Kodeks nie wskazuje minimalnej wielkości wierzytelności, które można egzekwować z nieruchomości. Jeżeli żaden inny sposób egzekucji nie wchodzi w grę, to co?! Czy można przyjąć, iż egzekucja powinna być bezskuteczna bo egzekucja z nieruchomości - biorąc pod uwagę wielkość należności - jest nadmiernie uciążliwa a dolegliwość dla dłużnika nieproporcjonalna do wielkości zadłużenia... Kwestia co najmniej dyskusyjna.
- Rola sądu nadzorującego. Tego w ogóle nie rozumiem. Dlaczego Sąd wyznaczył posiedzenie w przedmiocie licytacji, skoro wiedział jaki jest stosunek należności do wartości nieruchomości? Tutaj nic się chyba nie zmieniło pomiędzy wyznaczeniem terminu, a dniem licytacji. Jak rozumiem nie była to egzekucja uproszczona. Nie chce mi się wierzyć, że w tych okolicznościach umorzenie mogło nastąpić z przytoczonym przez Gazetę uzasadnieniem... Na jakiej podstawie Sąd to zrobił z urzędu? Z tekstu nie wynika, czy był jakiś wniosek strony. Czyżby art. 759 par. 2 kpc? Organem uprawnionym do umorzenia był komornik. Sąd mógłby to zrobić w razie skargi na odmowę umorzenia przez komornika.

markosciel napisał w dniu 01.06.2009 o godzinie 08:33:45 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Pozostaje też kwestia czy ten sposób egzekucji nie jest nadmiernie uciążliwy dla dłużnika. Kodeks nie wskazuje minimalnej wielkości wierzytelności, które można egzekwować z nieruchomości. Jeżeli żaden inny sposób egzekucji nie wchodzi w grę, to co?! Czy można przyjąć, iż egzekucja powinna być bezskuteczna bo egzekucja z nieruchomości - biorąc pod uwagę wielkość należności - jest nadmiernie uciążliwa a dolegliwość dla dłużnika nieproporcjonalna do wielkości zadłużenia... Kwestia co najmniej dyskusyjna.


Ale z uwagi na skąpość informacji - skoro dom był wart ponad milion - to zapewne znajdowało się w nim kilka ruchomości pozwalających wyegzekwować kwotę tych kilku tysięcy. A licytacja nieruchomości - w tym konkretnym przypadku - miała na celu wymuszenie spłaty spornej wierzytelności. Istotne jest także, kiedy komornik powołał tego biegłego - po czy przed wpływem wniosków wierzycieli o umorzenie (i kiedy oszacowanie było dokonywane)!

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 03.06.2009 o godzinie 14:22:18 :

"markosciel" napisał:

Istotne jest także, kiedy komornik powołał tego biegłego - po czy przed wpływem wniosków wierzycieli o umorzenie (i kiedy oszacowanie było dokonywane)!

To jest właśnie bardzo ciekawe. Czy komornik mógłby w celu wyegzekwowania kosztów skierowac egzkucje do nieruchomości dłużnika, jesli wierzyciele o to nie wnosili? Przepis wyraznie mówi o wniosku wierzyciela. Jesli w rozumieniu tego przepisu komornik jest "wierzycielem", to mógłby kierować egzekucje do nieruchomości. Powstaje też niezwykle interesująca kwestia, czy mówgłby wystapic do innego komornika (wyłącznie właściwego miejscowo) o wszczęcie egzekucji z nieruchomości? Tytułem wykonawczym w takiej sytuacji musialoby być chyba postanowienie o ustaleniu kosztów...

AKSR Radom napisał w dniu 04.07.2009 o godzinie 20:19:42 :

Czy art. 770 ind 1 k.p.c. nie jest jasny i przejrzysty?? Prawomocne postanowienie komornika jest tytułem wykonawczym, bez nadawania mu klauzuli wykonalności (1 z chyba 2 wyjątków od zasad ogólnych k.p.c.). Komornik jest wierzycielem w zakresie należnych mu od dłużnika kosztów i ma prawa jak każdy wierzyciel.

Jak może podlegać wykonaniu takie postanowienie w drodze innej niż w drodze postępowania egzekucyjnego.

Sam rejestrowałem sprawę w oparciu o taki tytuł wykonawczy i egzekwowałem koszty innego komornika.
Proszę mi tylko powiedzieć czy można pobrać opłatę egzekucyjną od tego typu należności??

Sytuacja opisana w artykule prasowym zdarza się czasami i będzie zdarzać (bo dopiero widmo licytacji przemawia do niektórych osób i w konsekwencji skutkuje zapłatą wierzycielowi dochodzonych należności, często bezpośrednio, bez udziału komornika. Na swój użytek posługuję się pojęciem wyegzekwowania pośredniego)

Jeżeli postanowienie było prawomocne postępowanie komornika było w pełni zasadne i prawidłowe (na kontach nie było żadnych środków).

Zbyt często sędziowie odwołują się na regulacje z art. 799 k.p.c. i uchylają czynności komorników. Zastosowany powinien być najmniej uciążliwy ze skutecznych sposobów (o ile wierzyciel ma taką wiedzę). Art 799 k.p.c. jest w mojej ocenie ściśle powiązany z art. 801 k.p.c. gdzie dłużnik może wskazać mienie z którego przeprowadzenie egzekucji będzie dla niego najmniej uciążliwe.

A licytacja nieruchomości - w tym konkretnym przypadku - miała na celu wymuszenie spłaty spornej wierzytelności.


Od wymuszeń spłat są grupy przestępcze.

Komornik egzekwuje.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.