Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

ustalenie kosztów - potrzebuję porady

Darkside
16.07.2009 22:45:59

Mam taką sprawę.

Pozwany w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty zgłosił żądanie zasądzenia kosztów wg. norm przepisanych.

Na rozprawie przed jej zamknięciem nie złożył spisu kosztów jak też nie udokumentował ich poniesienia.

Po ogłoszeniu wyroku, oddalajacego, pozwany wstał i złożył mi spis kosztów.

W wyroku zawarte jest tylko oddalenie , ponieważ w moim okręgu tak się pisze, jeżeli powództwo się oddal a pozwanemu nie ma co zasądzić od powoda tytułem kosztów.

Uważam, że zgodnie z art 108 . 1 (chyba) kpc roszczenie o koszty wygasło.

Co mam z tym zrobić.

Mam dwie koncepcje.

1. oddalić wniosek - uznając że skoro roszczenie wygasło to wniosek gonimy.
2. uzupełnić wyrok w ten sposób, że oddalić żądanie pozwanego o zasądzenie kosztów wg. norm przepisanych - uznając że co do zasady jest on słuszny bo rozstrzygnięcia o kosztach nie ma ale samo żądanie pogonić bo wygasło .

Co sądzicie ?

Dred
16.07.2009 22:48:59

Nic bym nie robił.

Beatka
16.07.2009 22:52:17

"Darkside" napisał:Pozwany w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty zgłosił żądanie zasądzenia kosztów wg. norm przepisanych.Uważam, iż uzupełnić co do kosztów, ponieważ zgłosił żądanie zasądzenia kosztów, a w tym zakresie nie zapadło jakiekolwiek rozstrzygnięcie.

Darkside
16.07.2009 23:00:01

"Dred" napisał:

Nic bym nie robił.


a dlaczego nic ? wniosek jest przecie ???

Dred
16.07.2009 23:05:00

Chcesz to potraktować jako drugi wniosek?

Johnson
16.07.2009 23:07:43

Nic nie rób.

Darkside
16.07.2009 23:13:18

"Johnson" napisał:

Nic nie rób.


dlaczego mam nic nie robić ?

przecież facet może domagać się uzupełnienia wyroku ?

dodam, że kilka dni po wyroku kolejny podobny wniosek złożył ... i wniosek o uzasadnienie

Dred
16.07.2009 23:16:19

To ten kolejny podobny wniosek mu oddal na niejawnym i tyle.

Johnson
16.07.2009 23:16:39

"Darkside" napisał:


przecież facet może domagać się uzupełnienia wyroku ?


Słusznie zauważyłeś, że może ... ale na razie tego nie zrobił (bo nie jest wnioskiem o uzupełnienie wyroku złożenie zestawienia kosztów).
Jak zrobi to ty też zrobisz

"Darkside" napisał:


dodam, że kilka dni po wyroku kolejny podobny wniosek złożył ... i wniosek o uzasadnienie


Coś kręcisz. Najpierw pisałeś że złożył tylko zestawienie.
Przedstaw lepiej cały stan faktyczny

Darkside
16.07.2009 23:25:02

Wyrok był w poniedziałek i po wyroku złożył spis, tak jak napisałem.

W piątek wpłynęło pismo zawierające żądanie zasądzenia kosztów zgodnie ze spisem (takim samym) połączone z wnioskiem o uzasadnienie wyroku.

NIE KRĘCĘ

Dred
16.07.2009 23:28:02

jak wyżej

Johnson
16.07.2009 23:32:11

To ten drugi (piątkowy) wniosek musisz rozpoznać. I następnym razem nie ukrywaj go przed nami

To strona decyduje czy składa wniosek o uzupełnienie wyroku (jak winna zrobić w stanie faktycznym) - i wtedy wydajesz postanowienie o uzupełnieniu wyroku czy też wniosek o zasądzenie kosztów (który wiadomo że wygrany być nie może) - i wtedy wydajesz samodzielne postanowienie bez odnoszenia się do wyroku.
Ma też trzecią możliwość czyli złożenie zażalenia na koszty (nawet mimo tego że teoretycznie orzeczenie o kosztach nie istnieje).

ropuch
17.07.2009 08:59:03

Powolutku.

Przede wszystkim Dark spytaj Ty tego mądrego pełnomocnika czy kogo czego on własciwie chce.
Nie sie zdecyduje, czy wnosi i orzeczenie o kosztach w trybie 108 ze zn. 1 k.p.c. czy o uzupełnienie wyroku.

Tak czy siak konsekwencja będzie oddalenie wniosku ale podstawy bedą zupełnie rózne.

Johnson
17.07.2009 09:50:39

"ropuch" napisał:


Przede wszystkim Dark spytaj Ty tego mądrego pełnomocnika


Obstawiam że to jednak nie pełnomocnik.

Darkside
17.07.2009 09:54:50

"Johnson" napisał:


Przede wszystkim Dark spytaj Ty tego mądrego pełnomocnika


Obstawiam że to jednak nie pełnomocnik.

bingo Johnson
gość walczy sam formalnie , jednakowoż jakiś pan r.pr pisma mu pisze i podpowiedział z zarzutem przedawnienia

beatah
17.07.2009 10:49:38

Jeżeli wniosek o uzupełnienie wyroku wpłynął w ustawowym terminie, to jest on zasadny. Nie wiem skąd, ale co jakiś czas pojawia się problem skuteczności złożenia wniosku o zasądzenie kosztów procesu. Niektórzy, nie wiem skąd ten pomysł, oczekują, aby strona, ktora złożyła wniosek o zasądzenie kosztów, to NIE MA OBOWIĄZKU PONAWIANIA TEGO WNIOSKU PRZY KAŻDEJ KOLEJNEJ CZYNNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERMINIE ROZPRAWY PRZED JEJ ZAMKNIĘCIEM. WNIOSEK TAKI WYWIERA SKUTKI PROCESOWE DOPÓKI NIE ZOSTANIE ZMIENIONY (COFNIĘTY). Należy także zauważyć, że w wypadku strony działającej bez zawodowego pełnomocnika, sąd rozstrzyga z urzędu. A więc jak nawet nie ma wniosku, to wydanie orzeczeia w tym przedmiocie jest konieczne. Innym zagadanieniem jest kwestia wykazania przez pozwanego, że w ogóle jakieś koszty poniósł (na przykład dojazdu do sądu).
Jeżeli do zamkniecia rozprawy pozwany nie wskazał i wykazał, ze jakieś koszty poniósł (stawiennictwa do sądu), to wykonanie obowiązku rozstrzygniecia o kosztach procesu w tym wypadku nie będzie ostatecznie prowadziło do zasądzenie na rzecz pozwanego jakichkolwiek kosztów, bo ich nie poniósł. W takim wypadku można organiczyć się w wyroku do oddalenia powództwa i w uzasadnieniu wyroku uzasadnić powyższe. Odpowiednio w postanowieniu o oddaleniu wniosku o uzupełnienie wyroku.

I tak przy okazaji i w związku:

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r. (sygn. akt III CZP 36/09).

Apelacja uczestnika postępowania w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w wypadku przyznania tych kosztów pełnomocnikowi od Skarbu Państwa jest niedopuszczalna.

Pozostaje problem czy zażalenie na takie rozstrzygnięcie może wnieść ustanowiony adwokat. Z kpc wyraźnie taka możliwość nie wynika, ale...

Johnson
17.07.2009 10:57:14

"beatah" napisał:


Jeżeli wniosek o uzupełnienie wyroku wpłynął w ustawowym terminie, to jest on zasadny.
Nie wiem skąd, ale co jakiś czas pojawia się problem skuteczności złożenia wniosku o zasądzenie kosztów procesu.


To chyba nie w tym problem że autor wątku chciał drugi wniosek przed zamknięciem rozprawy. Miał już wniosek tylko ustalił jak rozumiem że koszty według norm przepisanych wynoszą 0 zł. Czyli jakby rozstrzygnął "wyraźnie" w wyroku to oddaliłby.
Złożenie zestawienia kosztów nastąpiło dopiero później - to jest po ogłoszeniu wyroku, a więc oczywistym jest że zestawienie to nie mogło być uwzględnione w wyroku.

"beatah" napisał:


Niektórzy, nie wiem skąd ten pomysł, oczekują, aby strona, ktora złożyła wniosek o zasądzenie kosztów, to NIE MA OBOWIĄZKU PONAWIANIA TEGO WNIOSKU PRZY KAŻDEJ KOLEJNEJ CZYNNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERMINIE ROZPRAWY PRZED JEJ ZAMKNIĘCIEM. WNIOSEK TAKI WYWIERA SKUTKI PROCESOWE DOPÓKI NIE ZOSTANIE ZMIENIONY (COFNIĘTY).


Zgadza się, ale w tym kazusie nie ma to nic do rzeczy.

"beatah" napisał:


Innym zagadanieniem jest kwestia wykazania przez pozwanego, że w ogóle jakieś koszty poniósł (na przykład dojazdu do sądu).
Jeżeli do zamkniecia rozprawy pozwany nie wskazał i wykazał, ze jakieś koszty poniósł (stawiennictwa do sądu), to wykonanie obowiązku rozstrzygniecia o kosztach procesu w tym wypadku nie będzie ostatecznie prowadziło do zasądzenie na rzecz pozwanego jakichkolwiek kosztów, bo ich nie poniósł. W takim wypadku można organiczyć się w wyroku do oddalenia powództwa i w uzasadnieniu wyroku uzasadnić powyższe. Odpowiednio w postanowieniu o oddaleniu wniosku o uzupełnienie wyroku.


A no widzisz. Nie będę już kreślił tego co napisałem wyżej

ropuch
17.07.2009 11:00:33

No i jak zrozumiałem z postu Darka pozwany, który proces wygrał wniosek o zasądzenie kosztów procesu wniosł po praz pierwszy po zamknięciu rozprawy i ogłoszeniu wyroku.

W związku z tym konsekwencją powinno byc oddalenie takiego wniosku o ile zostanie złożony chyba, że uznamy, że samo złożenie spisu kosztów jest równoznaczne z wnioskiem o przyznanie kosztów ale skoro nastapiło to po wydaniu wyroku to moim zdaniem istnieje koniecznośc jego uzupełnienia i wskazania czy wniosek jest wnioskiem o przyznanie kosztów w trybie 108 ze zn. 1 k.p.c. czy wnioskiem o uzupełnenie wyroku.

Darkside
17.07.2009 11:23:46

Pozwany w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty zgłosił żądanie zasądzenia kosztów wg. norm przepisanych.

Darkside
17.07.2009 13:13:23

"Ignotus" napisał:


Zależnie od przyjętej koncepcji, należałoby wezwać pozwanego do sprecyzowania żądania zawartego w piątkowym piśmie, przez podanie, czy (wedle wariantu 1) domaga się uzupełnienia wyroku, bądź w wariancie 2 - czy pismo jest zażaleniem na orzeczenie o kosztach.


tak też zrobiłem , pod rygorem uznania pismo za zażalenie ( u nas taka sama praktyka, że oddalenie zawiera w sobie negatywne rozstrzygnięcie co do kosztów).

dzięki wszystkim.

ropuch
17.07.2009 14:27:38

Zaraz zaraz Ignotusie ale zauważ proszę, że z wniosku naszego pozwanego złożonego w toku procesu (chyba jak słusznie wskazałeś sprzeciwie od nakazu zapłaty skoro był to pozwany), nie wynika wcale jeakiego rodzaju kosztów procesu zwrotu się domaga, a postu Darka nie wynika czy ponosił on koszty sądowe i w jakiej wysokości.

Tak czy siak uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego uważam za konieczne

Darkside
17.07.2009 14:29:36

"ropuch" napisał:

postu Darka nie wynika czy ponosił on koszty sądowe i w jakiej wysokości.


poniósł koszty dojazdu dochodzi jeszcze dieta.

Ignotus
17.07.2009 14:43:39

Ależ szanowny kolego Ropuchu
108 1 w praktyce dotyczy wyłącznie takich stanów faktycznych, kiedy to sąd domaga się od strony zapłacenia kosztów sądowych, które z takich, czy innych względów nie zostały uiszczone- "... sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych ...".

poniósł koszty dojazdu dochodzi jeszcze dieta

A widzisz, szanowny kolego Ropuchu To jednak nie są koszty sądowe

ropuch
17.07.2009 21:40:57

Wielce szanwny kolego Ignotusie ja wiem doskonale, że przepis art. 108 (1) k.p.c. wymyslony zostal na potrzeby sedziów ropuchopodobnych którzy o konieczności przyznania bieglemu wynagrodzenia i rozliczenia powstałych w ten sposób kosztów przypominaja sobie pisząc uzasadnienie
ale skoro sobie tak tu teoretyzujemy to powiedz mi czy Twoim zdaniem ten sam przepis nie mogłby miec np zastosowania do rozliczenia kosztów sądowych, kiedy np zostały zgłoszne w toku procesu, a nie zostały rozliczone w orzczeniu końcowym, a termin do uzupełnienia już upłynął ? (może to głupi przykład ale nie mam teraz kodeksu więc dokładnego brzmienia przepisu nie pamietam), czy tez pzepis ma zastosowanie do kosztów sądowych powstałych już po wydaniu orzczenia ?

hm... im dłużej myslę tym bardziech chyba to drugie

Ignotus
17.07.2009 23:45:19

Mój wielce szanowny kolego Ropuchu, czyżbyś nie posiadał w domu kodeksu
I co Ty w ogóle o tej porze robisz w domu .... a co z niepokrytym wpływem ?

(no to już poleci do dygresyjek )

A tak na poważnie, to o ile dobrze pamiętam, przepis o uzupełnieniu wyroków wprost mówi m. in. o uzupełnieniu o koszty procesu. Gdyby przyjąć, że 108 1 pozwala nam uwzględnić żądanie zasądzenia kosztów zgłoszone przez stronę w toku procesu, to moim zdaniem byłoby to obejście terminu dla uzupełnienia. Sądzę, że 108 1 dotyczy wyłącznie kosztów sądowych (nie kosztów procesu), które w toku sprawy nie zostały opłacone i o których nie orzeczono w orzeczeniu końcowym. Inicjatywa należy tutaj do sądu, który działa z urzędu, aby Skarb Państwa nie został zanadto zubożony Nie widzę również przeszkód, aby skorzystać ze 108 1 w sytuacji, gdy np. przyznaję wynagrodzenie biegłemu już po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie.

ropuch
18.07.2009 18:24:06

Tu się w pełni zgadzamy moje pytanie dotyczyło raczej tego czy 108 (1) ma zastosowanie tylko do kosztów sadowych naleznych SP, czy tez ozna by go zastosowac także do kosztów nalezych stronie np Sąd nie orzekł o wniosku o zasądzenie zwrotu opłaty sądowej w wyrou, a stronie uciekł termin do uzupełnienia ?

Ignotus
18.07.2009 22:45:37

Uważam, że nie da rady. Jak już pisałem byłoby to jawne obejście terminu do uzupełnienia orzeczenia i zaburzenie pewności strony co do treści orzeczenia, tym bardziej, że 108 1 o ile dobrze pamiętam nie określa terminu. Doprowadzić by to mogło do sytuacji, gdy, dajmy na to pozwany, w dwa lata po prawomocności wyroku, nagle dowiaduje się, że musi jeszcze powodowi dopłacić kilka tysięcy. Przecież co do wzajemnych roszczeń stron, powstałych na gruncie sporu sądowego, ustawodawca konsekwentnie używa zwrotu "koszty procesu", choć w istocie obejmują one również koszty sądowe, co wskazuje moim zdaniem, że 108 1 dotyczy wyłącznie "rozliczeń" pomiędzy sądem, a stroną, nie zaś między stronami.
Zresztą przepis ten został chyba niefortunnie umiejscowiony. Lepiej było go wsadzić do uksc, a nie pchać do rozdziału o rozliczeniu kosztów procesu między stronami, bo nie tego dotyczy

Darkside
19.07.2009 10:06:41

ale sobie fajnie chłopaki gawędzicie, nie myślałem nawet że koszty sądowe mogą wzbudzać tyle emocji :P

Dred
19.07.2009 10:07:45

I tak to koledzy rozgrzebali sprawę na wszelkie możliwe sposoby... :P

Darkside
19.07.2009 10:08:44

nie ma co full profesionsal :P

łza się kręci ... ileż to emocji tracę sądząc w działce karnej

Ignotus
19.07.2009 22:46:32

"Darkside" napisał:

łza się kręci ... ileż to emocji tracę sądząc w działce karnej


Zawsze twierdziłem, że karne, to .... nuuuuda

Darkside
19.07.2009 22:48:11

"Ignotus" napisał:Zawsze twierdziłem, że karne, to .... nuuuudaja tyż tak twierdzę

romanoza
19.07.2009 22:54:08

"Darkside" napisał:Zawsze twierdziłem, że karne, to .... nuuuudaja tyż tak twierdzę
ja tysz

Darkside
19.07.2009 22:55:24

"romanoza" napisał:Zawsze twierdziłem, że karne, to .... nuuuudaja tyż tak twierdzę
ja tysz

dobiłeś mnie romi

Johnson
19.07.2009 23:02:09

"Ignotus" napisał:


Zresztą przepis ten został chyba niefortunnie umiejscowiony. Lepiej było go wsadzić do uksc, a nie pchać do rozdziału o rozliczeniu kosztów procesu między stronami, bo nie tego dotyczy


Kiedyś był w ustawie o uksc ... (art. 13). Mam degenerującego się ustawodawcę.

ropuch
20.07.2009 08:22:58

"Darkside" napisał:

ale sobie fajnie chłopaki gawędzicie, nie myślałem nawet że koszty sądowe mogą wzbudzać tyle emocji :P


Stary u nas w apelacji temat kosztów sądowych jest tematem hm że tak powiem obowiązkowym w trakcie wszelkich egzaminów lub szkoleń

Ignotus
20.07.2009 09:02:59

"ropuch" napisał:

Stary u nas w apelacji temat kosztów sądowych jest tematem hm że tak powiem obowiązkowym w trakcie wszelkich egzaminów lub szkoleń


No popatrz, takie ciekawe rzeczy na szkoleniach się dzieją, a ja - z zasady - nie brałem w nich udziału ... ileż to człowiek tracił przez swą nieświadomość ...

ropuch
20.07.2009 10:30:19

Czas zmienić zasady

Darkside
20.07.2009 10:38:39

"Ignotus" napisał:

Stary u nas w apelacji temat kosztów sądowych jest tematem hm że tak powiem obowiązkowym w trakcie wszelkich egzaminów lub szkoleń


No popatrz, takie ciekawe rzeczy na szkoleniach się dzieją, a ja - z zasady - nie brałem w nich udziału ... ileż to człowiek tracił przez swą nieświadomość ...na szkolenia nie jeździsz ??:

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.