Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilna procedura

"wyrok" sądu polubownego

doctor napisał w dniu 04.08.2009 o godzinie 22:16:51 :

Czy spotykacie się w swojej praktyce z wnioskiem o stwierdzenie wykonalności wyroków sądów polubownych? Ja właśnie się zetknąłem, a "wyrok" jaki przedstawił mi wierzyciel jest tak żenujący, że ręce opadają...

Jest tam cały szereg błędów i uchybień, ale mnie interesuje jedna kwestia. Czy uważacie, że jeśli w takim "wyroku" zawierającym łącznie sentencję i uzasadnienie jest tylko podpis pod uzasadnieniem to taki "wyrok" sądu polubownego należy uznać za nie istniejący (tak jak wydane przez sąd powszechny postanowienie w analogicznej sytuacji)? Wydawałoby się, że tak, ale znów art. 1197 par. 2 k.p.c. wskazuje na to, że wyrok sąd polubownego powinien zawierać motywy rozstrzygnięcia - co oznaczałoby przy wykładni literalnej, że "motywy" są elementem wyroku więc wystarczałby jeden podpis.

Poza tym jest jeszcze inny argument (nie mówię że go podzielam) - postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady odformalizowane, a ponadto art. 1184 par. 2 k.p.c. wskazuje, że sąd polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed sądem.

Moim zdaniem, te argumenty niczego nie zmieniają - podpis musi być bezpośrednio pod sentencją "wyroku" sądu polubownego, ale jakie jest Wasze zdanie?

I jeszcze dodatkowe pytanie (skierowane w szczególności do sędziów warszawskich) - czy spotkaliście się kiedykolwiek z "wyrokami" sądu arbitrażowego w Nieporęcie?

Joasia napisał w dniu 05.08.2009 o godzinie 11:24:36 :

Wyroków sądu z Nieporętu nie widziałam. Podpis nie musi być pod sentencją, może być na końcu pod uzasadnieniem (motywami). W ogóle sąd polubowny nie musi przestrzegać żadnych znanych nam z sądu procedur - poza tym, że nie może naruszyć podstawowym zasad prawnych państwa, może wszystko.

Przy okazji chciałam zwrócić uwagę - być może zbędnie - na niedopuszczalność jednoczesnego stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego i nadania mu klauzuli wykonalności. To muszą być 2 odrębne sprawy, tzn. klauzula dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wykonalność.

Pawnik napisał w dniu 05.08.2009 o godzinie 11:41:12 :

"Joasia" napisał:


Przy okazji chciałam zwrócić uwagę - być może zbędnie - na niedopuszczalność jednoczesnego stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego i nadania mu klauzuli wykonalności. To muszą być 2 odrębne sprawy, tzn. klauzula dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wykonalność.

Niestety nie mogę się z tym zgodzić. Zgodnie z art. 1214 par 2 kpc stwierdzenie wykonalności wyroku lub ugody SP nadających sie do wykonania w drodze egzekucji następuje poprzez nadanie klauzuli wykonalnosci. Wynika to expressis verbis z przepisu.
Zacytuję tez w miarę aktualny komentarz BECKA z 2008 r. do tego przepisu pod red A. Zielińskiego: "....Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się w 2 etapach: piewrwszym, w którym sąd powszechny stwierdza, ze wyrok lub ugoda nadają się do wykonania w drodze egzekucji. W tym przedmiocie sąd nie wydaje żadnego postanowienia. W drugim etapie - w zależności od wyników pierwszego etapu - sąd wydaje postanowienie o nadaniu bądź odmowie nadania klauzuli wykonalności. Stwierdzenie wykonalnosci wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem następuje przez sam fakt nadania im klauzuli wykonalnosci".

Joasia napisał w dniu 05.08.2009 o godzinie 15:54:45 :

postanowienie SN z dnia 7 marca 1979 r., III CRN 10/79 - nie jest tak świeże, jak cyt. przez Pawnika komentarz Becka , ale mimo wszystko - przepis się nie zmienił...

Obecny przepis:
Art. 1212. § 1. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
Poprzedni przepis:
Art. 711. § 2. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta, nienadające się do wykonania w drodze egzekucji, mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem, po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich skuteczności.
To samo, prawda?

Uzasadnienie SN:
Niewątpliwie trafnie zarzucono w rewizji nadzwyczajnej rażące naruszenie przez Sąd Rejonowy przepisów art. 711 k.p.c. oraz art. 777 pkt 2 w związku z art. 781 § 4 k.p.c. Sąd Rejonowy przeoczył, że zgodnie z dyspozycją art. 711 § 2 k.p.c. wyrok sądu polubownego uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego dopiero po stwierdzeniu przez sąd państwowy jego wykonalności. Bez przeprowadzenia postępowania w tym przedmiocie nie jest dopuszczalne nadanie przez sąd państwowy wyrokowi sądu polubownego klauzuli wykonalności w myśl art. 781 § 4 k.p.c., gdyż nadanie klauzuli wykonalności powinno być poprzedzone prawomocnym stwierdzeniem przez sąd państwowy - stosownie do art. 711 k.p.c. - wykonalności wyroku sądu polubownego. Do postępowania bowiem o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, nie zaś do postępowania o nadanie takiemu wyrokowi klauzuli wykonalności, należy dokonanie przez sąd państwowy oceny co do tego, czy wyrok sądu polubownego nie uchybia praworządności lub zasadom współżycia społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 711 § 3 k.p.c.). Tymczasem Sąd Rejonowy połączył te dwa odrębne postępowania, kumulując je w jednym postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności.

beatah napisał w dniu 05.08.2009 o godzinie 16:03:18 :

"Joasia" napisał:

postanowienie SN z dnia 7 marca 1979 r., III CRN 10/79 - nie jest tak świeże, jak cyt. przez Pawnika komentarz Becka , ale mimo wszystko - przepis się nie zmienił...

Obecny przepis:
Art. 1212. § 1. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.
Poprzedni przepis:
Art. 711. § 2. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta, nienadające się do wykonania w drodze egzekucji, mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem, po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich skuteczności.
To samo, prawda?

Raczej, nie.

Uzasadnienie SN:
Niewątpliwie trafnie zarzucono w rewizji nadzwyczajnej rażące naruszenie przez Sąd Rejonowy przepisów art. 711 k.p.c. oraz art. 777 pkt 2 w związku z art. 781 § 4 k.p.c. Sąd Rejonowy przeoczył, że zgodnie z dyspozycją art. 711 § 2 k.p.c. wyrok sądu polubownego uzyskuje moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego dopiero po stwierdzeniu przez sąd państwowy jego wykonalności. Bez przeprowadzenia postępowania w tym przedmiocie nie jest dopuszczalne nadanie przez sąd państwowy wyrokowi sądu polubownego klauzuli wykonalności w myśl art. 781 § 4 k.p.c., gdyż nadanie klauzuli wykonalności powinno być poprzedzone prawomocnym stwierdzeniem przez sąd państwowy - stosownie do art. 711 k.p.c. - wykonalności wyroku sądu polubownego. Do postępowania bowiem o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, nie zaś do postępowania o nadanie takiemu wyrokowi klauzuli wykonalności, należy dokonanie przez sąd państwowy oceny co do tego, czy wyrok sądu polubownego nie uchybia praworządności lub zasadom współżycia społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 711 § 3 k.p.c.). Tymczasem Sąd Rejonowy połączył te dwa odrębne postępowania, kumulując je w jednym postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności.


[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 4:04 pm ]
Raczej jednak, to nie to samo.

[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 4:06 pm ]
"Raczej nie" powyżej od nie pochodzi od Autorki cytatu.

Joasia napisał w dniu 05.08.2009 o godzinie 16:07:28 :

Dobra, znalazłam. Jest różnica. Pawniku, dobrze, że dobrzy ludzie wymyślili Konfucjusza - mogę powiedzieć, że zmieniłam zdanie

Różnica:
Było:
Art. 711. § 3. Stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego (...) nadających się do wykonania w drodze egzekucji następuje w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności.
Jest:
Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sądu służy zażalenie.
§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności.

beatah napisał w dniu 05.08.2009 o godzinie 16:08:18 :

I wytłuszczenia też nie. To wszystko po zejścu z sali.

[ Dodano: Sro Sie 05, 2009 4:11 pm ]
Jestem po lekturze postanowień OSTATNIEJ INSTANCJI SĄDOWEJ. I powiem tylko: każdemu zdarza się czasami pomylić. Nie tylko nam prostym sędziom.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.