Piątek, 24 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5933
Piątek, 24 maja 2024

Forum sędziów

Niższa opłata w postępowaniu nakazowym uproszczonym

Dreed
01.01.2008 12:16:39

Od pozwu w postępowaniu nakazowym w sprawie rozpoznanej w trybie uproszczonym obowiązuje opłata sądowa w wysokości 1/4 opłaty stałej, czyli tej, którą uiszczamy w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym

Tak uznał Sąd Najwyższy w niedawnej uchwale (sygn. III CZP 118/07). Zawarł w niej odpowiedź na pytanie prawne jednego z sądów II instancji. Powód, który wygrał sprawę, złożył do tego sądu zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych ujęte w nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu uproszczonym. Twierdził, że zasądzone na jego rzecz od pozwanego koszty sądowe są za niskie, gdyż sąd błędnie ustalił opłatę sądową od pozwu. W postępowaniu uproszczonym rozpatruje się należące do właściwości sądów rejonowych: spory powstałe na tle umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł; sprawy o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, gdy wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 tys. zł; sprawy o zapłatę czynszu za mieszkania i o opłaty za korzystanie z mieszkań spółdzielczych, bez względu na wysokość dochodzonej należności.

Sprawy te mogą być rozstrzygnięte nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym. I tej sytuacji dotyczy przytoczona uchwała. Sąd rozpatruje sprawę w postępowaniu nakazowym, gdy powód zgłosi w pozwie taki wniosek. Nakaz zapłaty zaś może wydać tylko w sytuacjach wskazanych w art. 485 kodeksu postępowania cywilnego, a przede wszystkim, gdy wnoszący sprawę dochodzi zapłaty w pieniądzu lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. Swoje żądania musi udowodnić jednym z następujących dokumentów, który musi dołączyć do pozwu:

- dokumentem urzędowym,

- zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,

- wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,

- zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

W tym trybie rozstrzyga się m.in. roszczenia oparte na wekslu i czeku.Sąd Najwyższy w uchwale z 7 grudnia 2007 r. stwierdził, że od pozwu w postępowaniu nakazowym w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym obowiązuje opłata w wysokości określonej w art. 19 ust. 2 w związku z art. 28 i 20 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (DzU nr 167, poz. 1398). W myśl art. 19 ust. 2 od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się czwartą część opłaty.

W art. 20 zastrzega się, że opłata, o której mowa w art. 19, nie może wynosić mniej niż 30 zł, a jeśli ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 zł. W art. 28 zaś zapisano, że w sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się opłatę stałą, i wskazano cztery stawki zależne od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy. Przy wartościach do 2000 zł wynosi ona 30 zł, a przy wartościach od ponad 2 tys. zł do 5 tys. zł – 100 zł. Gdy wartość mieści się w granicach od ponad 5 tys. zł do 7,5 tys. zł, opłata stała wynosi 250 zł, a gdy przekracza 7,5 tys. zł – 300 zł.


Źródło : Rzeczpospolita

joolli
01.01.2008 13:00:36

Znaczy się, jeśli dobrze rozumiem - 1/4 opłaty stałej, ale nie mniej niz 30 zł?

(wybaczcie, tryby jakoś wolniej chodzą po sylwestrze )

Harry
02.01.2008 10:44:38

Ja też nie bardzo rozumiem. Zawsze myślałem, że w postępowaniu uproszczonym nie stosuje się przepisu o opłacie w wysokości 1/4 od pozwu w postępowaniu nakazowym oraz zwrocie 3/4 opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym po uprawomocnieniu sie nakazu zapłaty i wydawało mi się to logiczne. Widać się myliłem

Dred
02.01.2008 10:47:03

a ja się zastanawiam co będę jadł na obiad....

jarocin
08.01.2008 13:29:07

"Harry" napisał:

Ja też nie bardzo rozumiem. Zawsze myślałem, że w postępowaniu uproszczonym nie stosuje się przepisu o opłacie w wysokości 1/4 od pozwu w postępowaniu nakazowym oraz zwrocie 3/4 opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym po uprawomocnieniu sie nakazu zapłaty i wydawało mi się to logiczne. Widać się myliłem


Od zmian uksc, które weszły w życie 10 marca 2007 r., do spraw uproszczonych należy stsować zasadę:
1. w nakazowym 1/4 opłaty stałej, nie mniej niż 30 zł
2. w upominawczym zwrot 3/4 opłaty po prawomocności nakazu zapłaty, tak jednak, aby pozostała na rachunku opłata była nie niższa niż 30 zł - w nakazie zaś zasądzać 1/4 opłaty stałej (nie mniej niż 30 zł).

U nas taką moją praktykę potwierdził już SO.

JedzieJadzia
08.01.2008 13:37:07

"jarocin" napisał:Od zmian uksc, które weszły w życie 10 marca 2007 r., do spraw uproszczonych należy stsować zasadę:
1. w nakazowym 1/4 opłaty stałej, nie mniej niż 30 zł
2. w upominawczym zwrot 3/4 opłaty po prawomocności nakazu zapłaty, tak jednak, aby pozostała na rachunku opłata była nie niższa niż 30 zł - w nakazie zaś zasądzać 1/4 opłaty stałej (nie mniej niż 30 zł).

U nas taką moją praktykę potwierdził już SO.

Dokładnie tak. Po prostu wykładnia literalna, choć zamieszania i roboty z tym masa.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.