Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455

Cywilna procedura

Wydanie nakazu z weksla po wpłynięciu odpowiedzi na pozew

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 29.09.2009 o godzinie 15:35:22 :

Czy dołączenie do akt odpowiedzi na pozew ( przed doręczeniem pozwu) w której podniesiono zarzut przedawnienia roszczenia zabezpieczonego wekslowo (chodzi o weksel in blanco), stanowi przeszkodę do wydania nakazu zapłaty w nakazowym na podstawie weksla już wypełnionego? Zarzut przedawnienia traktuję jako zarzut dotyczący wypełnienia weksla. Wydaje mi się, że SN idzie w tym samym kierunku... Moje rozterki wynikają z art. 485 par. 2 kpc, gdzie mowa o wekslu którego prawdziwość lub treść nie budzi wątliwości. A contrario, jeśli watpliwości są, to nakazu nie mozna wydać. tylko czy w opisanej sytuacji mozna mówić o watpliwościach co do treści weksla? A może chodzi o treść zobowiązania wekslowego? Przy takim założeniu nakazu w nakazowym nie powinno sie chyba wydawać...

Dred napisał w dniu 29.09.2009 o godzinie 15:36:52 :

bez komentarza...

Johnson napisał w dniu 29.09.2009 o godzinie 15:38:29 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Czy dołączenie do akt odpowiedzi na pozew ( przed doręczeniem pozwu)


To pismo nie może być odpowiedzią na pozew, bo odpowiedź można złożyć dopiero po doręczeniu pozwu.

Hakoss napisał w dniu 29.09.2009 o godzinie 21:43:52 :

Wydaje się, że Sąd mimo złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, nawet na podstawie prawidłowo wypełnionego weksla, nie ma obowiązku wydania nakazu.
Może ale nie musi,
Jeżeli są wątpliwości już na etapie badania materiału procesowego, przed wydaniem nakazu zapłaty, tym bardziej sąd nie powinien wydawać nakazu zapłaty. Należy unikać wydawania błędnych orzeczeń. Odnośnie odpowiedzi na pozew, nie czyniłbym pozwanemu przeszkód w złożeniu pisma procesowego w sprawie nawet przed doręczeniem mu odpisu pozwu, nakazu zapłaty. Jeżeli w pozwie został wskazany jako strona.
Zgodnie z art.207. § 1. Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Przepis ten zawiera termin instrukcyjny zresztą, przed rozprawą. Może też złożyć przed doręczeniem pozwu, o treści którego dowiedział się np. z wezwania skierowanego bezpośrednio przez powoda.
Wydaje się też, że pozwany z zarzutem przedawnienia nie musi czekać do zarzutów od nakazu zapłaty. Oczywiste jest to, że dla niego najlepszą sytuacją byłoby nie dopuścić do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwestia tytułu, opłaty od zarzutów).Taką formę obrony - polegającą na tym aby nie czekać do wydania nakazu zapłaty - wskazywał kiedyś na wykładzie prof. J. Mojak (UMSC).

Zarzut dotyczący wypełnienia, a więc weksel in blanco? (pewnie własny), a więc zarzut z art 10 pr. weksl. a nie z 70 pr weksl. ?

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 30.09.2009 o godzinie 00:45:14 :

"Johnson" napisał:


Czy dołączenie do akt odpowiedzi na pozew ( przed doręczeniem pozwu)


To pismo nie może być odpowiedzią na pozew, bo odpowiedź można złożyć dopiero po doręczeniu pozwu.
Tak jest zatytułowane... Nie wiem co to dokładnie jest, ale wiem co w nim jest.

Weksel był rzeczywiście własny - in blanco, na zabazpieczenie umowy kredytowej. Z powództwem wystepuje firma windykacyjna (duuuuża), która nabyła wierzytelność w drodze cesji, a wraz z nią weszła w posiadanie weksla, który wypełniła na siebie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.