Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024

Forum sędziów

Wydanie nakazu z weksla po wpłynięciu odpowiedzi na pozew

Tomasz Zawiślak
29.09.2009 15:35:22

Czy dołączenie do akt odpowiedzi na pozew ( przed doręczeniem pozwu) w której podniesiono zarzut przedawnienia roszczenia zabezpieczonego wekslowo (chodzi o weksel in blanco), stanowi przeszkodę do wydania nakazu zapłaty w nakazowym na podstawie weksla już wypełnionego? Zarzut przedawnienia traktuję jako zarzut dotyczący wypełnienia weksla. Wydaje mi się, że SN idzie w tym samym kierunku... Moje rozterki wynikają z art. 485 par. 2 kpc, gdzie mowa o wekslu którego prawdziwość lub treść nie budzi wątliwości. A contrario, jeśli watpliwości są, to nakazu nie mozna wydać. tylko czy w opisanej sytuacji mozna mówić o watpliwościach co do treści weksla? A może chodzi o treść zobowiązania wekslowego? Przy takim założeniu nakazu w nakazowym nie powinno sie chyba wydawać...

Dred
29.09.2009 15:36:52

bez komentarza...

Johnson
29.09.2009 15:38:29

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Czy dołączenie do akt odpowiedzi na pozew ( przed doręczeniem pozwu)


To pismo nie może być odpowiedzią na pozew, bo odpowiedź można złożyć dopiero po doręczeniu pozwu.

Hakoss
29.09.2009 21:43:52

Wydaje się, że Sąd mimo złożenia pozwu w postępowaniu nakazowym, nawet na podstawie prawidłowo wypełnionego weksla, nie ma obowiązku wydania nakazu.
Może ale nie musi,
Jeżeli są wątpliwości już na etapie badania materiału procesowego, przed wydaniem nakazu zapłaty, tym bardziej sąd nie powinien wydawać nakazu zapłaty. Należy unikać wydawania błędnych orzeczeń. Odnośnie odpowiedzi na pozew, nie czyniłbym pozwanemu przeszkód w złożeniu pisma procesowego w sprawie nawet przed doręczeniem mu odpisu pozwu, nakazu zapłaty. Jeżeli w pozwie został wskazany jako strona.
Zgodnie z art.207. § 1. Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Przepis ten zawiera termin instrukcyjny zresztą, przed rozprawą. Może też złożyć przed doręczeniem pozwu, o treści którego dowiedział się np. z wezwania skierowanego bezpośrednio przez powoda.
Wydaje się też, że pozwany z zarzutem przedawnienia nie musi czekać do zarzutów od nakazu zapłaty. Oczywiste jest to, że dla niego najlepszą sytuacją byłoby nie dopuścić do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (kwestia tytułu, opłaty od zarzutów).Taką formę obrony - polegającą na tym aby nie czekać do wydania nakazu zapłaty - wskazywał kiedyś na wykładzie prof. J. Mojak (UMSC).

Zarzut dotyczący wypełnienia, a więc weksel in blanco? (pewnie własny), a więc zarzut z art 10 pr. weksl. a nie z 70 pr weksl. ?

Tomasz Zawiślak
30.09.2009 00:45:14

"Johnson" napisał:


Czy dołączenie do akt odpowiedzi na pozew ( przed doręczeniem pozwu)


To pismo nie może być odpowiedzią na pozew, bo odpowiedź można złożyć dopiero po doręczeniu pozwu.
Tak jest zatytułowane... Nie wiem co to dokładnie jest, ale wiem co w nim jest.

Weksel był rzeczywiście własny - in blanco, na zabazpieczenie umowy kredytowej. Z powództwem wystepuje firma windykacyjna (duuuuża), która nabyła wierzytelność w drodze cesji, a wraz z nią weszła w posiadanie weksla, który wypełniła na siebie.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.