Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

WAŻNOŚĆ UMOWY USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

barbara
26.10.2009 12:28:17

Chciałabym z wami skonsultować następujący stan faktyczny: developer ma dużą działkę w użytkowaniu wieczystym , podzielił ją na trzy części A , B , C pod warunkiem ( została wydana warunkowa decyzja administracyjna w 2001 r ) ,że ustanowi na rzecz przyszłych użytkowników wieczystych działki A i C służebność przejazdu i przechodu przez działkę B lub sprzeda im udziały w użytkowaniu wieczystym tej działki. Zabudował w 2008 r działkę A , wcześniej też działkę C . Z księgi wieczystej przeniósł działkę B do innej księgi i następnie przystąpił do sprzedaży mieszkań , lokali usługowych i garaży wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania tylko działki A , bez służebności w drodze i bez udziałów w prawie wieczystego użytkowania działki B stanowiącej drogę wewnętrzną , zostały sporządzone akty notarialne - notariusz nie brał w ogóle wyrysu działki A , a sąd dokonał wpisu praw własności . Na dzień dzisiejszy okazało się, że około 150 właścicieli nie ma dostępu do drogi publicznej . W decyzji administracyjnej zostało to wprost wskazane , że działka A i C powstała po podziale takiego dostępu nie ma , ma go jedynie poprzez służebność przez działkę B lub przeniesienie udziałów w prawie wieczystego użytkowania w tej działce . Czy umowy te są ważne ????? zdania są podzielone wśród znajomych .Uchwała III CZP 34/09 odnosi się do działek ale stan faktyczny jest podobny . Developer i obsługujący go notariusz chcą sporządzać aneksy do umów w których zostaną dodatkowo sprzedane udziały w drodze wewnętrznej . Co sądzicie na ten temat .
Drugi kazus . Ten sam developer zabudował częściowo działkę B częścią kamienicy , notariusz mimo to sporządził umowę w którym lokal mieszkalny faktycznie położony nad działką B ma udziały w prawie wieczystego użytkowania w działce A , nie wiem na jakiej zasadzie ( balkon to nie jest , przekroczenie granicy działki w sytuacji gdy jest współużytkownikiem ich obu ten sam developer też nie wchodzi w grę ) może Wy wiecie jakich on użył konstrukcji prawnych , bo nic mi nie przechodzi do głowy i czy umowa taka jest ważna .
Czy spotkaliście się z podobnymi sytuacjami w swojej praktyce orzeczniczej w wydziale cywilnym lub wieczystoksięgowym ??
Czy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji na skutek nie zachowania warunku w trybie 162 kpa ratowałby właścicieli jeżeli chodzi o ważność umów , ponieważ stali by się współużytkownikami wieczystymi całej działki sprzed podziału ???

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.