Środa 30 listopada 2022 Wydanie nr 5392

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

skuteczność oświadczenia o roz umowy o pracę a skład

kaska napisał w dniu 01.12.2009 o godzinie 21:23:49 :

Witam,będę wdzieczna za Wasze opinie i utwierdzenie mnie w przekonaniu czy dobrze czy źle mysle:

powódka wniosła o:
1) ustalenie, że umowa o prace z pozwanym rozwiązała sie z dniem 30 lipca,
2) uznanie, że oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o prace w trybie dyscyplinarnym z dnia 19 sierpnia jest bezskuteczne,
3) zasądzenie wynagrodzenia za kilka miesięcy,
4) zasądzenie odszkodowania z art. 55 par 1 prim

w uzas podała, że skoro sama rozwiązała umowę o pracę - to później pracodawca nie miał już co rozwiązywać;
w uzas wpisała również zdanie: "oczekuję też, że pracodawca wyda mi właściwe świadectwo pracy odpowiadające rzeczywistemu stanu faktycznemu i pranwmu".

pracodawca w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości, podnosząc, że oświadczenie powódki o rozwiązaniu z nim umowy o pracę było nieuzasadnione, że wypłacał jej wszystkie wynagrodzenia jak nalezy, a że doprowadziła do manka - zwolnił dyscyplinarnie.

wydaje mi się, że powódka ma rację, że skutecznie rozwiązała umowe o pracę - choćby przyczyna uzasadniająca rozwiązanie w trybie 55 kp nie zaistniała faktycznie.
jednocześnie jednak wydaje mi się, że nie przysługuje jej roszczenie o ustalenie, że umowa o pracę rozwiązała sie z konkretnym dniem - bo może wystąpić o wydanie świadectwa pracy o określonej treści.

moje wątpliwości dotyczą:
1) składu - wydaje mi się, że powinien być jednoosobowy (ławniczy byłby tylko wtedy, gdyby załozyć, że jej oświadczenie nie wywołało skutku, a pozew potraktować jako odwołanie od dyscyplinarki - ale tak chyba nie jest),

2) treści rozstrzygnięcia - wydaje mi się, że mogę co najwyżej (pomijajć wynagrodzenia oczywiście) bądź zasądzić odszkodowanie (ustalając w post dowodowym, że była przyczyna uzasadniająca rozwiązanie przez nią umowy) bądź oddalić powództwo (jeśli ustalę przeciwnie); nie mogę natomiast w wyroku ustalić, że umowa o pracę rozwiązała się z określonym dniem bądź ustalić, że oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy było bezskuteczne - bo złożone juz po rozwiązaniu stos pracy,

3) co zrobić ze zdaniem dot. oczekiwania na właściwe świadectwo pracy z uzasadnienia pozwu (dotychczas nie wezwałam o sprecyzowanie żądania w tym zakresie) - wydaje mi się, że jednak powinnam zrobić to na pierwszej rozprawie - tylko czy może skutecznie domagać sie wydania świadectwa pracy - skoro pracodawca jej wydał (tylko, że wskazujace dyscyplinarkę), a jesli chodzi o sprostowanie - nie wystąpiła z wcześniejszym wnioskiem do pracodawcy - więc oddalić. tylko, że w ten sposób troszkę robię ją na szaro...

4) i jeszcze - jaka macie praktykę w zakresie uproszczonego - co do pouczania o prekluzji dowodowej? ja w każdym wezwaniu do uzup brak pouczam o 505 (5) kpc i tak sobie myslę - czy powtarzać to jeszcze na rozprawie czy to przesada i oddalać wszystkie wnioski złożone po pierwszej rozprawie. Co robie z tymi pracownikami którzy mówią, że muszą się zastanwoić i proszą o wyznaczenie terminu?

przepraszam za przydługiego mejla, ale jak pisałam w poprzednim dot. ciąży - po paru latach przerwy powróciłam do wydziału pracy, a w moim sądzie - jestem tu samiutka - i to jeszcze w kawałku etatu - i nie mam nikogo by móc pogadać..a i jeszcze - czy żądania dot. świadectwa pracy rozpoznajecie w uproszczonym? wydaje mi się, że mój SO stoi na stanowisku, że nie - i o ile uznam, że wytoczyła powództwo również w tym zakresie i uzupełni braki tego żądania - czy skierować do rozp w zwykłym (na razie sprawa jest w upr).

pozdrawiam[/code]

benykuba napisał w dniu 02.12.2009 o godzinie 23:12:48 :

1. skład bez dyskusji jednoosobowy

2. roszczenie o uznanie oświadczenia pracodawcy za bezskuteczne - oddalenie nawet w sytuacji zakwalifikowania go jako powództwa o ustalenie

3. pewne moje wątpliwości dotyczą roszczenia o ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę , nie wiadomo jak strona uzasadnia interes prawny, lecz jest on realny w sytuacji kiedy faktycznie pracownik rozwiązał umowę lecz nie dysponuje świadectwem pracy a np. roszczenie o odszkodowanie zostanie oddalone na skutek uznania bezzasadności wskazanej przyczyny co nie zmienia faktu że umowa jednak uległa rozwiązaniu, ponadto par 7 rozporządzenia dot świadectw pracy obliguje pracodawcę do adnotacji na świadectwie jedynie w razie zasądzenia odszkodowania, tak więc nie wnikając w szczegóły można dowodzić takiego interesu

4 co do uproszczonego ja akurat wyznaję zasadę że postępowania odrębne nie powinny się przenikać nawet pomimo ukształtowania uproszczonego jako obligatoryjnego, z mojej praktyki sprawę w zwykłym trybie zakończę równie szybko jak w uproszczonym, w którym np trzeba wezwać stronę do złożenia pozwu na urzędowym formularzu, do tej pory żaden wizytator się tego nie czepiał tak więc mam święty spokój, jeżlei jednak bawimy się w uproszczone to ze wszystkimi konsekwencjami. zgadzam się natomiast z tą prekluzją w przypadku pracowników zawsze coś im się przypomni dlatego bawię się w proces pierwsza rozprawa ma charakter informacyjnego wysłuchanie następnie zobow do złożenia wniosków pod rygorem pominięcia i całe postępowanie zakończone z reguły na drugim terminie

kaska napisał w dniu 03.12.2009 o godzinie 09:57:24 :

dziękuje uprzejmie :smile:

chaoos napisał w dniu 03.12.2009 o godzinie 23:46:24 :

skład jednoosobowy

co do merytorycznej oceny także chyba nie powinna przysparzać większych problemów, a powództwo wydaje się być do uwzględnienia

Rose napisał w dniu 04.12.2009 o godzinie 00:03:04 :

U nas przyjęło się, że odszkodowanie za rozwiązanie z art. 55 1 1 (w obie strony) sądzi się z ławnikami.

Art. 47.  § 2.  W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy:
1) z zakresu prawa pracy o:
a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,.

I nigdy nie sądzimy w uproszczonym.

Johnson napisał w dniu 04.12.2009 o godzinie 08:26:34 :

"Rose" napisał:


a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,.A czemu pomijacie tę czerwoną część przepisu?

anpod napisał w dniu 04.12.2009 o godzinie 09:07:45 :

"Johnson" napisał:


a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,.A czemu pomijacie tę czerwoną część przepisu?

:D dokładnie to samo pytanie mi przyszło do głowy :D

przecież jeśli pracownik dochodzi odszkodowania w związku z uporczywym naruszaniem jego praw pracowniczych- z art. 55 kp, to trudno tu przy tak sformułowanym roszczeniu mowic o nieuzasadnionym, czy naruszającym prawie rozwiązaniu umowy .. ?

z uproszczonym to z różnymi praktykami sie spotkałam, ale...

jaka częśc przepisu art. 505 prim kpc nie jest spełniona przy odszkodowaniu za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy w kwocie do 10000 zł ?

benykuba napisał w dniu 04.12.2009 o godzinie 19:09:47 :

"anpod" napisał:


a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,.A czemu pomijacie tę czerwoną część przepisu?

:D dokładnie to samo pytanie mi przyszło do głowy :D

przecież jeśli pracownik dochodzi odszkodowania w związku z uporczywym naruszaniem jego praw pracowniczych- z art. 55 kp, to trudno tu przy tak sformułowanym roszczeniu mowic o nieuzasadnionym, czy naruszającym prawie rozwiązaniu umowy .. ?

z uproszczonym to z różnymi praktykami sie spotkałam, ale...

jaka częśc przepisu art. 505 prim kpc nie jest spełniona przy odszkodowaniu za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy w kwocie do 10000 zł ?


dokładnie, zgadzam się, mamy zresztą do czynienia z dość zabawną sytuacją w której powództwo pracownika z art. 55(1) rozpatrywane jest w składzie jednoosobowym ale już powództwo pracodawcy w trybie art. 61(2) w składzie ławniczym

Beleg napisał w dniu 04.12.2009 o godzinie 19:16:36 :

"benykuba" napisał:


a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,.A czemu pomijacie tę czerwoną część przepisu?

:D dokładnie to samo pytanie mi przyszło do głowy :D

przecież jeśli pracownik dochodzi odszkodowania w związku z uporczywym naruszaniem jego praw pracowniczych- z art. 55 kp, to trudno tu przy tak sformułowanym roszczeniu mowic o nieuzasadnionym, czy naruszającym prawie rozwiązaniu umowy .. ?

z uproszczonym to z różnymi praktykami sie spotkałam, ale...

jaka częśc przepisu art. 505 prim kpc nie jest spełniona przy odszkodowaniu za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy w kwocie do 10000 zł ?


dokładnie, zgadzam się, mamy zresztą do czynienia z dość zabawną sytuacją w której powództwo pracownika z art. 55(1) rozpatrywane jest w składzie jednoosobowym ale już powództwo pracodawcy w trybie art. 61(2) w składzie ławniczym
I to jest sens składów ławniczych . Niestety, podczas szkoleń zwłaszcza SSN W. Sanetra w żaden sposób nie dał się przekonać, że składy ławnicze powinny pozostać w naszych wspomnieniach.

Rose napisał w dniu 06.12.2009 o godzinie 01:38:45 :

"benykuba" napisał:

dokładnie, zgadzam się, mamy zresztą do czynienia z dość zabawną sytuacją w której powództwo pracownika z art. 55(1) rozpatrywane jest w składzie jednoosobowym ale już powództwo pracodawcy w trybie art. 61(2) w składzie ławniczym
Przecież to byłoby już zupełnie absurdalne, bo czasami pojawiają się w wydziale dwa powództwa i najsensowniej jest połączyć je i sądzić razem. Z ławnikami.

anpod napisał w dniu 06.12.2009 o godzinie 02:08:39 :

Rose, a kto powiedział, ze o składzie decyduje logika ??


wydaje mi sie, ze przepisy tu są jasne, ktore w składzie ławniczym, a ktore w 1- osobowym i benykuba ma całkowitą racje...

totepka napisał w dniu 06.12.2009 o godzinie 17:31:52 :

u nas od czasu orzeczenia SN wartościującego składy, przewodnicząca przestała rozdzielać pozwy i teraz sądzimy w tym "lepszym" ławniczym

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.