Wtorek 24 maja 2022 Wydanie nr 5202

Cywilna procedura

Skarga na post. referendarza w sprawie wyn. biegł.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 02.12.2009 o godzinie 19:07:36 :

Mam kilka problemów związanych ze skargą na postanowienie referendarza w sprawie wynagrodzenia biegłego:
1. Czy należy pobierać opłatę od skargi na postanowienie referendarza w sprawie wynagrodzenia biegłego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Dotyczy to szczególnie skargi biegłego. W poprzednim stanie prawnym przyjmowano (wydaje mi się, że taki był pogląd SN), iż od zażalenia biegłego na postanowienia sądu w sprawie wynagrodzenia biegłego nie pobiera się opłaty. Obecnie pojawił się pogląd, iż od każdej skargi na orzeczenie referendarza należy pobierać opłatę podstawową, bo uksc nie wskazuje innej opłaty. Przy przyjęciu tego poglądu powstaje jednak problem, czy opłatę zwraca się biegłemu w razie uwzględnienia skargi, czy należy ją zasądzić od stron (pytanie od której)?
2. Czy do skargi powinny być dołączone odpisy dla stron (także dla biegłego - w sytuacji gdy skargę składa strona)? Wydaje się, iż odpowiednie stosowanie przepisów o zażaleniu dotyczy samego orzekania, ale już nie art. 395 par. 1 i 2 kpc. Moim zdaniem wynika z tego, że odpisu skargi nie trzeba doręczać drugiej stronie (biegłemu), a zatem dołączanie odpisów skargi jest w ogóle zbędne.

Beatka napisał w dniu 02.12.2009 o godzinie 21:47:11 :

Aczkolwiek wysokość opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postaci postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia biegłemu nie jest odrębnie uregulowana, uważam, że należy stosować ogólną zasadę pobierania opłaty od pisma procesowego podlegającego opłacie wraz z tą wyrażoną w przepisie art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w wysokości równej wysokości opłaty od zażalenia. Zasadniczo jest luka, bowiem przepis nakazuje ustalenie wysokości opłaty mającej za podstawę opłatę od wniosku o wydanie zaskarżonego orzeczenia, zaś orzeczenie referendarza - postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia - nie podlega opłacie. Jednocześnie jednak z mocy przepisu art. 3 ust. 2 pkt 8c opłacie podlega skarga na orzeczenie referendarza - każda bez wyjątku, zatem również wniesiona w okolicznościach nie występowania wniosku podlegającego opłacie. Skoro tak, to należy ją ustalić i pobrać, kierując się wysokością jak przy zażaleniu, nie 100 zł.
Co do zwrotu poniesionej opłaty, to jest możliwy wyłącznie w warunkach art. 79 ust. 1 pkt 1f, to jest w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa przez referendarza i stwierdzenia go przez sąd w swoim postanowieniu.
Skargi nie doręczamy, zatem odpisy nie są potrzebne, a w każdym razie ich brak nie uniemożliwia nadanie skardze dalszego prawidłowego biegu.

tombialka napisał w dniu 02.12.2009 o godzinie 22:29:41 :

Nie wiem dlaczego nie miałaby to być opłata podstawowa z art 14 ustawy. Nie ma potrzeby nadinterpretować ustawy i trakotwać zażalenia na postanowienie o wynagrodzeniu biegłego jako wniosek o wydanie takiego orzeczenia.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 03.12.2009 o godzinie 18:50:18 :

"Beatka" napisał:

Aczkolwiek wysokość opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postaci postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia biegłemu nie jest odrębnie uregulowana, uważam, że należy stosować ogólną zasadę pobierania opłaty od pisma procesowego podlegającego opłacie wraz z tą wyrażoną w przepisie art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w wysokości równej wysokości opłaty od zażalenia. Zasadniczo jest luka, bowiem przepis nakazuje ustalenie wysokości opłaty mającej za podstawę opłatę od wniosku o wydanie zaskarżonego orzeczenia, zaś orzeczenie referendarza - postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia - nie podlega opłacie. Jednocześnie jednak z mocy przepisu art. 3 ust. 2 pkt 8c opłacie podlega skarga na orzeczenie referendarza - każda bez wyjątku, zatem również wniesiona w okolicznościach nie występowania wniosku podlegającego opłacie. Skoro tak, to należy ją ustalić i pobrać, kierując się wysokością jak przy zażaleniu, nie 100 zł


Przyznam, że stosowanie per analogiam przepisów o opłacie od zażalenia nie przekonuje mnie. Wydaje mi się, że o luce możnaby mówić, gdyby nie było przepisu o opłacie podstawowej.

seszele napisał w dniu 03.12.2009 o godzinie 21:03:26 :

rzecz jest dyskusyjna więc ... powstrzymam się od własnych dopowiedzeń; natomiast jeśli chodzi o zwrot opłaty to w TK zawisła sprawa "dotycząca zasady zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego", choć nie znam szczegółów.
Konkret:
sygn. akt SK 30/09 - skarga Przedsiębiorstwa Komunikacyjno-Spedycyjnego Tychy o zbadanie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 176 Konstytucji RP;

Sesz.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.