Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

Skarga na post. referendarza w sprawie wyn. biegł.

Tomasz Zawiślak
02.12.2009 19:07:36

Mam kilka problemów związanych ze skargą na postanowienie referendarza w sprawie wynagrodzenia biegłego:
1. Czy należy pobierać opłatę od skargi na postanowienie referendarza w sprawie wynagrodzenia biegłego, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Dotyczy to szczególnie skargi biegłego. W poprzednim stanie prawnym przyjmowano (wydaje mi się, że taki był pogląd SN), iż od zażalenia biegłego na postanowienia sądu w sprawie wynagrodzenia biegłego nie pobiera się opłaty. Obecnie pojawił się pogląd, iż od każdej skargi na orzeczenie referendarza należy pobierać opłatę podstawową, bo uksc nie wskazuje innej opłaty. Przy przyjęciu tego poglądu powstaje jednak problem, czy opłatę zwraca się biegłemu w razie uwzględnienia skargi, czy należy ją zasądzić od stron (pytanie od której)?
2. Czy do skargi powinny być dołączone odpisy dla stron (także dla biegłego - w sytuacji gdy skargę składa strona)? Wydaje się, iż odpowiednie stosowanie przepisów o zażaleniu dotyczy samego orzekania, ale już nie art. 395 par. 1 i 2 kpc. Moim zdaniem wynika z tego, że odpisu skargi nie trzeba doręczać drugiej stronie (biegłemu), a zatem dołączanie odpisów skargi jest w ogóle zbędne.

Beatka
02.12.2009 21:47:11

Aczkolwiek wysokość opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postaci postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia biegłemu nie jest odrębnie uregulowana, uważam, że należy stosować ogólną zasadę pobierania opłaty od pisma procesowego podlegającego opłacie wraz z tą wyrażoną w przepisie art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w wysokości równej wysokości opłaty od zażalenia. Zasadniczo jest luka, bowiem przepis nakazuje ustalenie wysokości opłaty mającej za podstawę opłatę od wniosku o wydanie zaskarżonego orzeczenia, zaś orzeczenie referendarza - postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia - nie podlega opłacie. Jednocześnie jednak z mocy przepisu art. 3 ust. 2 pkt 8c opłacie podlega skarga na orzeczenie referendarza - każda bez wyjątku, zatem również wniesiona w okolicznościach nie występowania wniosku podlegającego opłacie. Skoro tak, to należy ją ustalić i pobrać, kierując się wysokością jak przy zażaleniu, nie 100 zł.
Co do zwrotu poniesionej opłaty, to jest możliwy wyłącznie w warunkach art. 79 ust. 1 pkt 1f, to jest w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa przez referendarza i stwierdzenia go przez sąd w swoim postanowieniu.
Skargi nie doręczamy, zatem odpisy nie są potrzebne, a w każdym razie ich brak nie uniemożliwia nadanie skardze dalszego prawidłowego biegu.

tombialka
02.12.2009 22:29:41

Nie wiem dlaczego nie miałaby to być opłata podstawowa z art 14 ustawy. Nie ma potrzeby nadinterpretować ustawy i trakotwać zażalenia na postanowienie o wynagrodzeniu biegłego jako wniosek o wydanie takiego orzeczenia.

Tomasz Zawiślak
03.12.2009 18:50:18

"Beatka" napisał:

Aczkolwiek wysokość opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postaci postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia biegłemu nie jest odrębnie uregulowana, uważam, że należy stosować ogólną zasadę pobierania opłaty od pisma procesowego podlegającego opłacie wraz z tą wyrażoną w przepisie art. 25 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w wysokości równej wysokości opłaty od zażalenia. Zasadniczo jest luka, bowiem przepis nakazuje ustalenie wysokości opłaty mającej za podstawę opłatę od wniosku o wydanie zaskarżonego orzeczenia, zaś orzeczenie referendarza - postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia - nie podlega opłacie. Jednocześnie jednak z mocy przepisu art. 3 ust. 2 pkt 8c opłacie podlega skarga na orzeczenie referendarza - każda bez wyjątku, zatem również wniesiona w okolicznościach nie występowania wniosku podlegającego opłacie. Skoro tak, to należy ją ustalić i pobrać, kierując się wysokością jak przy zażaleniu, nie 100 zł


Przyznam, że stosowanie per analogiam przepisów o opłacie od zażalenia nie przekonuje mnie. Wydaje mi się, że o luce możnaby mówić, gdyby nie było przepisu o opłacie podstawowej.

seszele
03.12.2009 21:03:26

rzecz jest dyskusyjna więc ... powstrzymam się od własnych dopowiedzeń; natomiast jeśli chodzi o zwrot opłaty to w TK zawisła sprawa "dotycząca zasady zwrotu uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego", choć nie znam szczegółów.
Konkret:
sygn. akt SK 30/09 - skarga Przedsiębiorstwa Komunikacyjno-Spedycyjnego Tychy o zbadanie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 176 Konstytucji RP;

Sesz.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.